Khóa Luận Tốt Nghiệp Địa Lý Học: Top 9 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (4 bình chọn)

Trong bài viết sau đây chúng tôi trình bày các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học đã đạt điểm cao trong thời gian qua mà chúng tôi thu thập được gửi đến bạn đọc với nhu cầu tham khảo cao, mài tài liệu về địa lý học ít được chia sẻ nhiều vì Địa lý học là một trong những ngành nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư cùng các hiện tượng trên trái đất được gọi chung là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về địa lý học. Đây là một trong những ngành còn nhiều hạn chế tại Việt Nam. Vì cơ hội nghề nghiệp không cao chính vì vậy mà các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học cũng chưa được phổ biến rộng rãi hiện nay. Để các sinh viên chuyên ngành địa lý học cùng các bạn đọc có nhu cầu tham khảo hơn về các bài mẫu khó luận tốt nghiệp địa lý học, Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

Bên cạnh chia sẻ những bài mẫu có ích cho các bạn thì Luận Văn Tốt còn nhận viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói nếu các bạn muốn có một bài khóa luận theo yêu cầu của mình thì đừng ngần ngại hãy nhắn tin hoặc gọi ngay  hotline / sđt/zalo/tele : 0934573149????‍?

1.Các Đề Tài Tốt Nghiệp Địa Lý Học Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Tốt Nghiệp Địa Lý Học Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Tốt Nghiệp Địa Lý Học Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay
  1. nghiên cứu vấn đề xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  2. Đặc điểm dân số, dân tộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
  3. Phát triển kinh tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 đến 2013
  4. Nghiên cứu suất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO
  5. Phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập
  6. Xây dựng nông thôn mới huyện quản bạ tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2011 đến 2015
  7. Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trong xu thế hội nhập
  8. Phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện vĩnh cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững trường hợp làng bưởi Tân Triều
  9. Tổ chức lãnh thổ nông-công nghiệp trồng và chế biến nho ở khánh Hòa, Ninh Thuận tỉnh Bình Thuận.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

2. Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Địa Lý Học Đạt Điểm Cao 

Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Địa Lý Học Đạt Điểm Cao 
Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Địa Lý Học Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 1: Nghiên cứu vấn đề xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Mục tiêu nghiên cứu của bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành địa lý học đầu tiên là tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng nông thôn mới và các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, từ đó vận dụng và phân tích thực trạng phát triển kinh tế xã hội qua quá trình xây dựng nông thôn mới đặc biệt là trên địa bàn nghiên cứu huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tác giả đã có những đề suất kiến nghị định hướng giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới. Tác giả đã sử dụng các quan điểm nghiên cứu về hệ thống cũng như quan điểm tổng hợp lãnh thổ, lịch sử viễn cảnh, phát triển bền vững kết hợp với các phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu. Từ đó trình bày nên kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chương hai: trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Là một trong những bài khóa luận góp phần hoàn thiện hệ thống lý thuyết và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó vận dụng để tài nghiên cứu trong quá trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện miền núi và vùng dân tộc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 2: Đặc điểm dân số, dân tộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Một trong những nội dung được tìm hiểu nhiều nhất trong các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học là về vấn đề dân số và dân tộc. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học này khi tác giả thực hiện nghiên cứu trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về đặc điểm dân số và dân tộc của huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên những cơ sở đó, tác giả đề suất các giải pháp nhằm ổn định dân số, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc với mục tiêu phát triển bền vững. Cụ thể khóa luận được tác giả trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về thực trạng dân số, dân tộc

Chương hai: trình bày thực trạng về biến động dân số, dân tộc của huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Chương ba: trình bày những định hướng và một số giải pháp nhằm ổn định dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Thông qua khóa luận, tác giả đã phân tích được những đặc điểm dân số và dân tộc tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến đặc điểm dân tộc, dân số tại huyện. Từ đó đánh giá được những thế mạnh cùng những hạn chế còn tồn tại trong sự phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích đối với sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 3: Phát triển kinh tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 đến 2013

Là một trong những bài khóa luận về địa lý học được đánh giá cao trong việc tìm hiểu về sự phát triển kinh tế với tốc độ địa lý học, khóa luận có mục tiêu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, phân tích thực trạng về phát triển kinh tế tại huyện Phú Bình. Thông qua đó, tác giả đề suất các giải pháp trong việc phát triển kinh tế hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đây là một trong những nội dung khá độc đáo trong việc trình bày dưới góc độ địa lý học để tìm hiểu về sự phát triển kinh tế xã hội. Bằng các phương pháp thu thập tài liệu, tổng hợp, so sánh, thống kê và mô tả. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế

Chương hai: trình bày các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển kinh tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Bài khóa luận góp phần bổ sung và làm rõ Những vấn đề cơ sở thực tiễn về hướng phát triển kinh tế nói chung trên địa bàn cũng như trình bày những lợi thế và cơ hội cùng hạn chế thách thức đối với sự phát triển kinh tế tại huyện. Ngoài ra, khóa luận còn nhận diện thực trạng nền kinh tế dưới góc độ địa lý học để suất các giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn nghiên cứu trong những năm tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 4: Nghiên cứu suất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Là một trong những bài mẫu khóa luận ngành địa lý học được thực hiện vào năm 2015. Với mục tiêu nghiên cứu dựa trên các cơ sở lý thuyết và thực tiễn để trình bày về vấn đề xuất khẩu nông sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Thông qua đó, tác giả đã phân tích được thực trạng về hệ thống sản xuất nông sản của Việt Nam khi gia nhập WTO. Cùng với đó là đề suất các giải pháp trong việc góp phần nâng cao sức mạnh hàng nông sản trên thị trường quốc tế. Có lượng được xây dựng dựa trên các quan điểm về tổng hợp lãnh thổ, hệ thống cùng các phương pháp nghiên cứu và thu thập và xử lý thông tin. Ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp chuyên gia, phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện các kết quả nghiên cứu. Khóa luận được trình bày dựa trên kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về suất khẩu nông sản và WTO

Chương hai: trình bày phân tích tiềm năng và thực trạng xuất khẩu nông sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp suất khẩu nông sản Việt Nam

Kết quả nghiên cứu của khóa luận đóng góp vào phân tích thực trạng về tìm năng sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngoài ra khóa luận con trình bày những thành tựu và khó khăn cùng những hạn chế trong việc xuất khẩu nông sản. Đây sẽ là một trong những bài mẫu có luận tốt nghiệp địa lý học độc đáo nhất khi thực hiện nghiên cứu về sự phát triển thị trường suất khẩu nông sản với góc nhìn của địa lý học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 5: Phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập

Dưới góc nhìn của địa lý học, tác giả đã tìm hiểu về những vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Từ đó hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Có lượng dựa trên các cơ sở nghiên cứu về vấn đề lý thuyết và thực tiễn phát triển du lịch để trình bày đề tài nghiên cứu cùng với đó là việc bổ sung vào các giải pháp phát triển du lịch cho tỉnh Bắc Ninh. Để hoàn thiện khối lượng, tác giả đã trình bày kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch và hội nhập

Chương hai: trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng phát triển du lịch ở Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.

Dựa vào các phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu cùng với các phương pháp xử lý, thực nghiệm. Tác giả đã thể hiện ý nghĩa của đề tài trong việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch tại tỉnh Ninh Bình. Từ những cơ sở phân tích, tác giả đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với việc phát triển du lịch tại trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu nghiên cứu tham khảo bổ ích cho các bạn sinh viên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 6: Xây dựng nông thôn mới huyện quản bạ tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2011 đến 2015

Một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học hoàn thiện hệ thống chọn lọc các lý luận cơ bản và thực tiễn trong việc xây dựng nông thôn mới đối với điều kiện miền núi và vùng dân tộc. Tác giả đã có những đánh giá về những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng nông thôn mới cũng như xác định những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nghiên cứu. Đây cũng chính là mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm trình bày những giải pháp góp phần xây dựng và phát triển mô hình nông thôn mới dựa trên góc nhìn địa lý học. Tác giả xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới

Chương hai: trình bày các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng xây dựng nông thôn mới ở huyện quản bạ, tỉnh Hà Giang

Chương ba: trình bày các giải pháp trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở huyện quản bạ tỉnh Hà Giang

Thông qua khóa luận, tác giả đã chọn lọc những vấn đề quan trọng để triển khai trong đề tài nghiên cứu. Từ đó là ngu cơ sở và tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành trong việc tìm hiểu các hoạt động xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 7: Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trong xu thế hội nhập

Nhằm đánh giá tiềm năng và lợi thế tài nguyên thiên nhiên đến sự phát triển du lịch, thúc đẩy ngành du lịch trên địa bàn tỉnh được Nâng tầm vị thế so với cả nước, hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh nhà và quốc gia. Đây chính là mục tiêu nghiên cứu của đề tài khóa luận này. Khóa luận được tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, phân tích, tổng quát, xử lý, đánh giá. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trong xu thế hội nhập

Chương hai: trình bày các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trong xu thế hội nhập

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp phát triển du lịch Cao Bằng trong xu thế hội nhập

Sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã tổng quát được những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trong xu thế hội nhập. Đánh giá tìm năng chủ yếu, phân tích và xây dựng các tuyến điểm du lịch để suất các giải pháp phát triển du lịch bền vững.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Hiện nay do nhu cầu làm bài ngày càng nhiều của các bạn sinh viên nên rất nhiều dịch vụ làm bài thuê lừa đảo, nên qua đây Luận Văn Tốt muốn ! CẢNH BÁO LỪA ĐẢO VỀ VIẾT DỊCH VỤ LUẬN VĂN HIỆN NAY để các bạn cân nhắc khi lựa chọn một dịch vụ làm bài uy tín và chất lượng


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 8: Phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện vĩnh cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững trường hợp làng bưởi Tân Triều

Tỉnh Đồng Nai là một trong những địa điểm du lịch nông nghiệp nổi bật thì huyện vĩnh cửu với làng bưởi Tân Triều sở hữu tiềm năng khai thác rất lớn. Trong công tác đánh giá và nghiên cứu kết hợp với việc sản xuất nông nghiệp trên địa phương và phục vụ với du lịch thì đây là một trong những nội dung hết sức mới mẻ để tác giả tìm hiểu thực tế trong việc phát triển các điểm du lịch nông nghiệp dựa trên huyện Vĩnh cũ. Khóa luận tổng hợp các cơ sở lý luận cung thực tiễn về phát triển nông nghiệp. Phân tích tìm năng và điều kiện phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp tại huyện Vĩnh cũ, từ đó đề suất các giải pháp và định hướng phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững. Có lượng được xây dựng dựa trên các quan điểm cùng với các phương pháp nghiên cứu thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững

Chương hai: trình bày phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Vĩnh cũ theo hướng bền vững

Chương ba: trình bày những định hướng phát triển du lịch nông nghiệp ở làng bưởi Tân Triều huyện vĩnh cửu theo hướng bền vững

Dưới góc độ địa lý học, khóa luận góp phần nghiên cứu về những điểm còn hạn chế trong việc phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững, đánh giá tìm năng và thực trạng tài nguyên du lịch nông nghiệp cũng như đề suất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở nông thôn tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học số 9: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp công nghiệp trồng và chế biến nho ở khánh Hòa, Ninh Thuận tỉnh Bình Thuận

Một trong những bài mẫu đề tài tốt nghiệp địa lý học lâu đời được nghiên cứu và tham khảo từ nhiều năm qua. Có lượng được tác giả trình bày vào năm 2007 và có giá trị tham khảo cho đến hiện tại. Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là đánh giá hiện trạng phát triển cây nhỏ ở tỉnh khánh Hòa từ đó thể hiện tình hình chế biến sản phẩm và hiệu quả kinh tế từ sự phát triển lãnh thổ trồng và chế biến nhỏ trên các tỉnh ngày nay. Khóa luận được đúc kết từ những quan điểm nghiên cứu cùng mục tiêu và phương pháp nghiên cứu có hệ thống như: tổng hợp tài liệu, so sánh, thu thập, điều tra, tham khảo từ chuyên gia. Từ đó cho ra kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận chung

Chương hai: trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng chồng và chế biến nhỏ ở các tỉnh khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

Chương ba: trình bày những định hướng tổ chức lãnh thổ giữa chồng và chế biến cây nhỏ ở tỉnh khánh Hòa, Ninh Bình và Bình Thuận

Quá bài khóa luận góp phần đưa ra các giải pháp hoàn thiện mối liên kết trồng và chế biến nho giữa các tỉnh Ninh Bình, tìm ra hướng phát triển cho cây nho cũng như đánh giá thực trạng việc trồng và chế biến dưới góc độ địa lý học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua chia sẻ về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp địa lý học chắc các bạn đã hiểu được cách làm một bài cáo như thế nào rồi đúng không? Tuy nhiêu nếu mọi thứ vẫn còn khó khăn với bạn từ việc tìm kiếm tài liệu học thông tin liên quan đến bài làm của các bạn thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé ???

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo