Khóa Luận Tốt Nghiệp Gia Đình Học: Top 7 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

5/5 - (5 bình chọn)

Các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học đã đạt điểm cao trong thời gian vừa qua đươc Luận Văn Tốt chọn lọc để gửi đến bạn đọc và các bạn sinh viên chuyên ngành khi các bạn tiến hành làm khóa luận về gia đình học. Gia đình học hay còn gọi là xã hội học gia đình là một trong những chuyên ngành nghiên cứu về toàn bộ các kiến thức khoa học đối với sự phát triển và hoạt động của gia đình. Vì gia đình được ví là một trong những hạt nhân đầu tiên của xã hội trong điều kiện văn hóa, kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà hoạt động nghiên cứu này được thực hiện nhằm nghiên cứu về cơ cấu của chức năng gia đình trong xã hội cũng như sự tác động của gia đình đối với xã hội và ngược lại. Hãy cùng Luận Văn Tốt theo dõi bài viết dưới đây.

☃☃?Nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn, từ việc tìm kiếm tài liệu tham khảo đến triển khai nội dung bài làm…thì các bạn hãy liên hệ ngay sđt/zalo/tele : 0934573149 hoặc tham khảo dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé???.

1.Các Đề Tài Tốt Nghiệp Gia Đình Học Hay Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Tốt Nghiệp Gia Đình Học Hay Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Tốt Nghiệp Gia Đình Học Hay Nhất Hiện Nay
  1. Thực trạng về vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp
  2. Những vấn đề lý luận về hợp đồng hôn nhân và hướng hoàn thiện luật hôn nhân gia đình năm 2014
  3. Ảnh hưởng cụ thể thống an sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói khổ nông dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  4. Gia đình theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
  5. Căn cứ ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  6. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam
  7. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình

Bài viết liên quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Nhân Học

2.Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Gia Đình Học Tiêu Biểu Nhất

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 1:Thực trạng về vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp

Hiện nay vấn đề thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam là một trong những vấn đề được các nhà nghiên cứu quan tâm với nhiều sức báo và tập chí viết về vấn đề này. Chính vì vậy đây cũng là một trong những nội dung nghiên cứu về các bài khóa luận tốt nghiệp gia đình học kỳ này. Một trong số các bài mẫu quá luận tốt nghiệp về gia đình học nói về vấn đề này nhằm nâng cao nhận thức những lý luận và kinh nghiệm trong việc xét xử các vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài đối với đội ngũ thẩm phán và tòa án. Từ đó khái quát được các quy định về ly hôn yếu tố nước ngoài cũng như nghiên cứu được quá trình hình thành và phát triển các quy định đó trong thời gian tới. Bằng các phương pháp nghiên Cứu dựa trên các thủ pháp luận, duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng với kết hợp phương pháp tư duy, phân tích, tổng hợp và diễn giải. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số khái niệm chung về ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chương hai: trình bày pháp luật Việt Nam về vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chương ba: trình bày thực trạng giải quyết các vấn đề cùng với kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

Thông qua khóa luận có thể thấy được thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay cùng những nguyên nhân và định hướng hoàn thiện pháp luật về những vấn đề thực tiễn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan thẩm quyền, pháp luật nhà nước cùng với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình trong xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Gia Đình Học Tiêu Biểu Nhất
Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Gia Đình Học Tiêu Biểu Nhất

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 2: Những vấn đề lý luận về hợp đồng hôn nhân và hướng hoàn thiện luật hôn nhân gia đình năm 2014

Là một trong những bài mẫu khóa luận gia đình học xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về hợp đồng hôn nhân cùng với việc làm Sáng tỏ các vấn đề pháp lý về hôn nhân, trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chế định hợp đồng hôn nhân trong pháp luật Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, khóa luận còn có ý nghĩa khoa học sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy nghiên cứu ngành luật hôn nhân và gia đình trong cơ sở đào tạo ngành luật. Với những ưu điểm như thế, khóa luận được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng hôn nhân

Chương hai: trình bày hướng hoàn thiện luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Thông quá khó luận, tất kẻ làm sáng tỏ bản chất pháp lý của hôn nhân là một hợp đồng, phân tích và làm rõ nội hàm cũng như xây dựng khái niệm Hợp đồng hôn nhân. Đưa ra các hướng giải quyết cụ thể áp dụng vào hợp đồng hôn nhân tại Việt Nam trong thời gian tới.

  DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 3: Ảnh hưởng cụ thể thống an sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói khổ nông dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Dựa trên các cơ sở đánh giá ảnh hưởng hệ thống vệ sinh xã hội tới nhiều đối của hội nông dân huyện Văn Chấn, từ khóa luận tác giả trình bày những kiến nghị và giải pháp xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện đảm bảo giữa tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. Đây cũng chính là một trong những nội dung trong việc tìm hiểu và nghiên cứu về xã hội gia đình học hiện nay. Thông qua khoá luận, tác giả góp phần hoàn thiện hệ thống vấn đề lý luận chung về an sinh xã hội cũng như thực trạng về hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam. Bằng các phương pháp nghiên cứu về tập hợp tài liệu, so sánh, đối chiếu và tổng hợp cũng như nghiên cứu sâu sắc các vấn đề sau chuỗi hệ thống tài liệu. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương hai: trình bày thực trình ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội tới thu nhập và nghèo đói của hội nông dân tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Chương ba: trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện bảo đảm giữa sự tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp gia đình học được nhiều sự tham khảo từ các bạn sinh viên chuyên ngành. Ngoài ra, khóa luận còn hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế cùng với sự xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn quốc.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 4: Gia đình theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề lý luận chung về gia đình, tạo thành tiền đề cơ sở để phát sinh, hình thành về các mối quan hệ trong gia đình. Từ đó tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành ngày nay. Đồng thời đề tài nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình từ đó làm rõ những điểm đã đạt được, vướng mắc gì cần khắc phục và hoàn thiện. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài làm sáng tỏ các vấn đề lý luận gia đình với nhiều góc độ khác nhau. Khóa luận được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá và trình bày dưới nhiều góc độ khác nhau. Kết cấu của đề tài được tác giả trình bày trong khoá luận như sau:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận chung về gia đình

Chương 2. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ của gia đình

Chương 3. Thực tiễn thực hiện các quy định về gia đình và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật điều chỉnh về gia đình

Thông qua khóa luận, tác giả đánh giá được các quy định của pháp luật hiện hành kỳ này trong việc điều chỉnh về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình. Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp gia đình học có tính khả thi và hiệu quả cao trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc còn tồn tại khắc phục và sửa đổi để suất hướng hoàn thiện về các quy phạm pháp luật các mối quan hệ trong gia đình.  

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 5: Căn cứ ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Là một trong những bài mẫu khoá luận ngành gia đình học nghiên cứu về những vấn đề lý luận cũng như khái niệm và nội dung căn cứ ly hôn hiện nay. Thông qua khối lượng, tác giả đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án ly hôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó là đề ra các giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án ly hôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, khóa luận còn xây dựng các khái niệm về áp dụng pháp luật, hôn nhân gia đình, ly hôn,… Khóa luận tốt nghiệp được tác giả trình bày kết cấu như sau:

Chương 1. Những vấn đề lý luận về căn cứ ly hôn và việc áp dụng pháp luật về căn cứ ly hôn trong thực tiễn xét xử.

Chương 2. Cơ sở pháp luật, các điều kiện tác động và việc áp dụng căn cứ ly hôn qua thực tiễn xét xử của Tòa án tại thành phố Đà Nẵng.

Chương 3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn và một số giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng pháp luật về căn cứ ly hôn tại Đà Nẵng

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở lý luận cũng như cơ sở thực tiễn cho những người trực tiếp làm công tác giải quyết ly hôn, nhằm thực hiện nghiêm chỉnh luật hôn nhân và gia đình. Khoá luận có thể sử dụng là nguồn tài liệu tham khảo cho những người đang trực tiếp làm công tác giải quyết vụ án ly hôn tại thành phố Đà Nẵng nói riêng.        

  DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để hoàn thiện một bài khóa luận tốt nghiệp về Gia đình học đối với nhiều bạn sinh viên không phải là việc dễ dàng, các bạn cần dành nhiều thời gian thu thập thông tin, số liệu, tài liệu và có kinh nghiệm trong việc làm khóa luận, vì vậy Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận


 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 6: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trình bày các vấn đề lý luận cũng như các quy định của pháp luật trong việc thực thi việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Thông qua khoá luận, tác giả góp phần tìm hiểu rõ hơn thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này có ảnh hưởng đến việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân cùng với đó là công tác giải quyết tranh chấp liên quan tới tài sản chung vợ chồng trong vấn đề gia đình. Có lượng được trình bày và tìm hiểu thực tiễn thông qua công tác áp dụng pháp luật về phân chia tài sản chung của vợ chồng trong các hoạt động xét xử của tòa án. Bằng các phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu pháp luật của một số quốc gia trên thế giới cùng phương pháp khảo sát và thống kê đề tài nghiên cứu. Khoá luận đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chương 2: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của pháp luật hiện hành

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Khoá luận xây dựng các khái niệm và phân tích đặc điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, trình bày những thiệt chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình áp dụng pháp luật thông qua phân tích các vụ chia tài sản chung vợ chồng tài kế toán cũng như văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học số 7: Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình

Dựa trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ tài sản của vợ chồng. Là một trong những bài đề tài tốt nghiệp gia đình học làm sáng tỏ các vấn đề về quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh chế độ tài sản vợ chồng. Từ đó tìm hiểu thực trạng và áp dụng quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng đưa ra những điểm hợp lý và không hợp lý. Khóa luận còn kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Bằng các phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh và đối chiếu. Tác giả đã trình bày có luận với bố cục như sau:

 Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng

Chương hai: trình bày chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình hiện hành

Chương ba: trình bày thực tiễn áp dụng với một số kiến nghị hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng

Kết quả của khoá luận mang đến ý nghĩa thiết thực cho mọi cá nhân đặc biệt là cho cặp vợ chồng khi tìm hiểu về các quy định chế độ tài sản vợ chồng. Từ đó biết được cơ sở pháp lý tạo lập các loại tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng. Góp phần thực hiện hoàn thiện pháp luật, xây dựng gia đình dân chủ, hòa thuận, hạnh phúc và bền vững. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành   

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 

?‍♂️?‍?Qua các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp gia đình học được Luận Văn Tốt chia sẻ đến các bạn trên đây mong rằng các bạn sẽ tìm ra được hướng làm bài tốt và hoàn thành được bài tiểu luận đạt điểm cao về đề tài này. Nếu còn thắc mắc hay tư vấn thêm về bài làm thì hãy liên hệ với Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 nhé. Còn bây giờ thì tải miễn phí nội dung thôi????     

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ