Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Hàn Quốc Học Đạt Điểm Cao

5/5 - (3 bình chọn)

Hàn Quốc học là một trong những chuyên ngành thuộc Đông Phương học, đây chính là một trong những ngành học giúp các bạn sinh viên sử dụng thanh Thảo nghe, nói, đọc, thuần thục tiếng Hàn. Ngoài ra chuyên ngành này Đào sâu trong việc giúp các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, lịch sử cũng như tình hình kinh tế, chính trị của xứ sở Hàn Quốc. Chính vì vậy mà trong những năm qua không ít các bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học được thực hiện. Và sau đây, tại bài viết này là top 10 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học đạt điểm cao nhất trong thời gian vừa qua để làm nguồn tài liệu cho các bạn sinh viên tham khảo.

 ??Nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn về việc tìm kiếm đề tài, triển khai nội dung, tài liệu tham khảo… thì hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 để Luận Văn Tốt tư vấn miễn phí. hoặc tham khảo??dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com nhé.

1.Những Đề Tài Khóa Luận Hàn Quốc Học Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

  1. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ chồng đến khả năng sinh trưởng và năng suất, chất lượng của dưa lê Hàn Quốc trong vụ thu đông năm 2018 tại Thái Nguyên.
  2. Kinh nghiệm phát triển mô hình Keiretsu Ở Nhật Bản, Chaebol Ở Hàn Quốc và định hướng cho các tập đoàn kinh tế của Việt Nam
  3. Nghiên cứu ảnh hưởng của góc yes đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống dưa lê Hàn Quốc trong vụ xuân năm 2019 tại Thái Nguyên
  4. Tác động của phim Hàn Quốc trong hoạt động quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới
  5. Văn hóa doanh nghiệp của các công ty Hàn Quốc và áp dụng cho Việt Nam
  6. Tìm hiểu chiến lược phát triển văn hóa Hàn Quốc thông qua trường hợp này sóng Hallyu
  7. Xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  8. Tự do hóa tài chính trong khuôn khổ WTO của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  9. Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc và lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam
  10. kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Hàn Quốc Học Đạt Điểm Cao
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Hàn Quốc Học Đạt Điểm Cao

Bài Viết Liên Quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học

2.Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Hàn Quốc Học Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 1: nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ chồng đến khả năng sinh trưởng và năng suất, chất lượng của dưa lê Hàn Quốc trong vụ thu đông năm 2018 tại Thái Nguyên.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học tìm hiểu về hoạt động nông sản. Với mục tiêu nghiên cứu là xác định mật độ khoảng cách thích hợp cho giống dưa lê Hàn Quốc dựa trên những điều kiện trồng trọt tại trường đại học nông lâm Thái Nguyên. Từ đó, tác giả đưa ra đề suất giải pháp về mật độ, khoảng cách cho các cây nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư, tăng năng suất và chất lượng. Với đề tài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu quan sát, phân tích và tổng hợp số liệu để thể hiện bố cục của khoá luận:

Phần một: mở đầu

Phần hai: trình bày tổng quan tài liệu

Phần ba: trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Phần bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Thông qua bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học, tác giả cho thấy được mối liên hệ giữa mật độ trồng của cây dưa lê Hàn Quốc trong từng giai đoạn phát triển. Tạo cơ hội và tiền đề cho các sinh viên thực hiện tham khảo và nghiên cứu về mặt lý thuyết cũng như thực hành cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả của loại quả dưa lê Hàn Quốc được trồng tại Việt Nam. Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học tạo tiền đề trong việc sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 2: kinh nghiệm phát triển mô hình Keiretsu ở Nhật Bản, Chaebol Ở Hàn Quốc và định hướng cho các tập đoàn kinh tế của Việt Nam.

Trong các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học. Có một bài mẫu viết về hoạt động kinh tế cũng như các công tác quản lý, mô hình doanh nghiệp của Hàn Quốc. Từ đó, tạo hướng tiền đề và định hướng phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam. Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học này là một trong những bài mẫu tương tự như thế. Với mục tiêu nghiên cứu về các vấn đề lý luận cơ bản tập đoàn kinh tế cũng như tìm hiểu mô hình tiêu biểu tại Nhật Bản và Hàn Quốc để áp dụng cho nền kinh tế Việt Nam. Dựa trên quá trình phân tích và đánh giá. Tác giả đã đưa ra những khắc phục và hạn chế khuyết điểm trong việc học hỏi các chính sách đúng đắn đối với mô hình tổ chức, quản lý của tập đoàn. Với bài mẫu này, tác giả đã trình bày bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tập đoàn kinh tế

Chương hai: trình bày sự phát triển của mô hình Keiretsu  Ở Nhật Bản và Chaebol Ở Hàn Quốc.

Chương ba: trình bày những định hướng phát triển cho các tập đoàn kinh tế của Việt Nam.

Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong đề tài như phương pháp mô tả, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp tư duy logic để góp phần hoàn thành khóa luận này. Vì vậy đây là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học đã thể hiện nhiều sự thay đổi trong việc nghiên cứu các chiến lược xây dựng, quản lý các mô hình kinh doanh trong đó có tập đoàn kinh tế để thích ứng với tình hình kinh tế mới của Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 3: nghiên cứu ảnh hưởng của gốc ghép đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống dưa lê Hàn Quốc trong vụ xuân 2019 tại Thái Nguyên.

Là một trong những bài mẫu khóa luận Hàn Quốc học bàn luận về vấn đề khoa học cây trồng. Trong việc thực hiện tìm hiểu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến gốc ghép trong sự phát triển, năng suất và chất lượng của cây dưa lê Hàn Quốc đối với vụ mùa xuân tại Thái Nguyên. Từ đó, tác giả đưa ra những ảnh hưởng và đánh giá tình hình sâu sắc trong việc trồng cây dưa lê Hàn Quốc đối với vụ mùa xuân năm 2019 tại Thái Nguyên. Với ý nghĩa thực tiễn của đề tài, tác giả đã xây dựng bố cục của đề tài như sau:

Chương một: tác giả trình bày mở đầu

Chương hai: tác cả trình bày về tổng quan tài liệu

 Chương ba: trình bày đối tượng, nội dung cùng phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị.

Là một trong những bài mẫu khóa luận Hàn Quốc học nghiên cứu về các vấn đề thực tiễn trong khoa học nông nghiệp tại Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra được những đánh giá trong sự ảnh hưởng gốc ghép đến sinh trưởng cùng năng suất và chất lượng của giống dưa lê Hàn Quốc trong vụ mùa tại Thái Nguyên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 4: tác động của phim Hàn Quốc trong hoạt động quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới.

Một trong những hoạt động được triển khai rộng để quảng bá hình ảnh Hàn Quốc Thông qua phim ảnh. Nắm bắt được vấn đề đó, tác giả thực hiện trình bày những ý nghĩa của đề tài và những vấn đề cấp thiết khi chỉ ra các nhu cầu thực trạng phim Hàn Quốc trong quá trình quảng bá văn hóa đất nước. Từ đó góp phần xây dựng những giải pháp thích hợp trong phát triển có hiệu quả nên phim ảnh Việt Nam. Cụ thể bố cục của bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học này, được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày lý luận chung về điện ảnh và khái quát về điện ảnh Hàn Quốc

Chương hai: trình bày phim Hàn Quốc trong hoạt động quảng bá văn hóa

Chương ba trình bày những xu hướng phát triển của phim Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Bằng các phương pháp thống kê, phân tích, nghiên cứu và phỏng vấn. Tác giả đã xác định những quan điểm rõ về công nghiệp điện ảnh cũng như chỉ ra các nhu cầu và thực trạng trong ứng dụng phim. Đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học văn hóa ứng dụng đối với các bạn sinh viên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 5: văn hóa doanh nghiệp của các công ty Hàn Quốc và áp dụng cho Việt Nam.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được cùng cố với nhiều dự án lớn được Hàn Quốc triển khai và phát triển tại Việt Nam. Chính vì vậy mà đề tài này là một trong những đề tài nghiên cứu và học hỏi những kinh nghiệm của Hàn Quốc cho việc thiết lập mối quan hệ đối với các bên nghiệp Việt Nam trong con đường hội nhập toàn cầu. Với bố cục mà tác giả thể hiện trong bài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

Chương hai: trình bày những vấn đề thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chương ba: trình bày những văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ những bài học của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học này sử dụng những phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp và tham khảo một số tài liệu dựa trên sách báo có liên quan nhằm phục vụ cho đề tài. Chính vì vậy đây được xem là một trong những đề tài có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc áp dụng các bài học kinh nghiệm rút ra được từ Hàn Quốc cho Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển từng bước xâm nhập thị trường quốc tế khẳng định vị trí của mình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 6: Tìm hiểu chiến lược phát triển văn hóa Hàn Quốc thông qua trường hợp làn sóng Hallyu

Với sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về một thể loại, lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, điện ảnh, truyền hình, ẩm thực, HallyU nói riêng và Hàn Quốc nói chung đã thực sự tạo được một cú đột phá lớn trong kỷ nguyên văn hóa nhân loại. Chính những sản phẩm văn hóa được xuất khẩu tại các thị trường quốc tế bằng công cụ ngoại giao văn hóa này gọi là sức mạnh mềm đều dễ dàng chấp nhận đặc biệt là ở khu vực châu Á. Chính vì vậy mà tác giả lựa chọn đề tài này để trình bày các bài học kinh nghiệm gây dựng một làn sóng văn hóa tại Việt Nam. Với đề tài tốt nghiệp khóa luận Hàn Quốc học này, tác giả đã trình bày những bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về văn hóa Hàn Quốc và làn sóng HallyU

Chương hai: trình bày chiến lược văn hóa của Hàn Quốc trong việc phát triển làn sóng HallyU

Chương ba: trình bày các tác động của làn sóng HallyU  Đến văn hóa Việt Nam và bài học kinh nghiệm.

Với các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, thu thập số liệu, điều tra cùng phỏng vấn. Đề tài đã nghiên cứu được góc độ tìm hiểu, trong việc áp dụng các chiến lược văn hóa Hàn Quốc để quảng bá hình ảnh đất nước từ đó mang tính nghiên cứu cho thị trường Việt Nam. Tại đây, tác giả cũng không đi sâu vào nghiên cứu để đưa ra các đánh giá và nhận xét quá nhiều. Đây chính là một trong những bài tham khảo và tiếp tục nghiên cứu về các trào lưu tại Hàn Quốc có ảnh hưởng đến nền kinh tế

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 7: xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học được tham khảo cũng như được đánh giá cao trong những năm 2010. Tác giả trình bày những tính cấp thiết của đề tài trong việc nghiên cứu về cơ bản mạng lưới phân phối hàng hóa tiêu dùng về hàng dệt may trên thế giới cùng với quá trình xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại Hàn Quốc. Từ đó đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong một số bài học đối với doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Đề tài nghiên cứu được tác giả trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa

Chương hai: trình bày thực trạng xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại Hàn Quốc

Chương ba: trình bày bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc đối với việc xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại Việt Nam.

Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn trong quá trình thực hiện, phương pháp thu thập thông tin, số liệu thống kê từ các trang Web cũng như bài báo và báo cáo. Bên cạnh đó bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học có sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh từ dãy số liệu thống kê thu thập được.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 8: Tự do hóa tài chính trong khuôn khổ WTO  của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh doanh quan trọng của Việt Nam, hiện tại quốc gia này đang đứng đầu trong các nước đối với việc đầu tư và vùng lãnh thổ của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã rất thiện chí trong việc chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với Việt Nam thông qua các hội thảo. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài để nghiên cứu trong bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về cam kết Tự do hóa tài chính trong khuôn khổ WTO của Hàn Quốc cũng như những thành công và hạn chế của nước này trong quá trình thực hiện cam kết đó. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tiến trình tự do hóa tài chính theo WTO. Với bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học này, tác giả đã chia bố cục như sau:

Chương một: trình bày tự do hóa tài chính trong khuôn khổ WTO

Chương hai: tự do hóa tài chính trong khuôn khổ WTO của Hàn Quốc bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chương ba: trình bày một số kinh nghiệm mang tính giải pháp cho tiến trình tự do hóa tài chính của Việt Nam theo WTO nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc

Mặc dù khóa luận còn nhiều hạn chế trong quá trình nghiên cứu về thời gian cũng như tài liệu tham khảo nhưng tất cả tập hợp được các tài liệu tham khảo tin cậy cũng như kiến thức để hoàn thành khóa luận. Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học phù hợp cho việc nghiên cứu các chuyên ngành về sách, báo, tạp chí liên quan đến Hàn Quốc.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 9: Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Bất động sản là một trong những lĩnh vực quan trọng và có tương tác với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế chính vì vậy nhận thấy tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trực tiếp đối với đối tác là Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam. Tác giả đã giải quyết lựa chọn đề tài này để thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Ở khía cạnh này, tác giả đã chia bố cục thành ba chương:

Chương một: trình bày tổng quan về bất động sản và sự cần thiết trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

Chương hai: trình bày những thực trạng trong việc đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản của Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam

Với các phương pháp nghiên cứu về duy vật biện chứng, duy vật lịch sử cũng như áp dụng các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, diễn giải để tác giả tập hợp các cơ sở lý thuyết cũng như thực tiễn trong quá trình nghiên cứu đề tài này.

Để bài khóa luận Hàn Quốc Học của các bạn được đánh giá cao, các bạn không nên bỏ qua nội dung tham khảo Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận bạn nhé

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học số 10: kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học được tham khảo nhiều nhất đối với các sinh viên chuyên ngành. Với bài mẫu này, tác giả đã chia bố cục rõ ràng trong ba chương:

Chương một: trình bày những lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương hai: trình bày thực trạng trong việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc

Chương ba: trình bày các bài học rút ra kinh nghiệm phát triển bình nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc đối với Việt Nam.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học nói về chuyên đề kinh tế. Tác giả đã thực hiện các phương pháp nghiên cứu, so sánh cũng như phân tích và tổng hợp để trình bày cơ sở lý luận về thực trạng phát triển của Hàn Quốc cũng như rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ đó tác giả đề suất các giải pháp phát triển hơn nữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp Hàn Quốc học với ý nghĩa góp phần xây dựng giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


??‍♀️ Thông qua bài viết Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Hàn Quốc Học đã chia sẻ trên đây, hy vọng các bạn có thể hoàn thành tốt và có bài khóa luận tốt nghiêp về Hàn Quốc Học đạt kết quả cao cho riêng bản thân mình. Nếu có gì cần cung cấp thêm thông tin hay thắc mắc về bài làm của mình hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt nhé ! Chúc các bạn thành công.?‍??‍?

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ