Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Giáo Dục Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Kinh tế giáo dục là một trong những mối quan hệ hết sức phức tạp giữa giáo dục bắt đầu từ ngày vốn con người đến sự đi lên của nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà nguồn tài liệu tham khảo về các đề tài kinh tế giáo dục luôn khan hiếm. Với bài viết này của chúng tôi, cung cấp đến bạn đọc các kiến thức cơ bản thông qua các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục mới nhất hiện nay. Nhằm đáp ứng một số câu hỏi về kinh tế giáo dục trong các bài khóa luận, mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

?? Nếu các bạn vẫn còn băn khoăn về bài luận văn của mình hoặc các bạn đang rối không biết bắt đầu từ đâu thì ngay bây giờ các bạn hãy gọi ngay sđt/zalo/tele : 0934573149 hoặc liên hệ dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời bạn nhé!???

1.Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Giáo Dục Tiêu Biểu

 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình miền Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
 2. Phân tích các yếu tố tác động đến chi tiêu giáo dục của hộ gia đình khu vực đồng bằng sông Cửu Long
 3. Hợp tác kinh tế và giáo dục giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam Lào từ năm 2009 đến năm 2013.
 4. Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
 5. Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 6. Quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 7. Phát triển thị trường giáo dục đại học ở Mỹ, Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 8. Đầu tư cho sự phát triển giáo dục và đào tạo bằng ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 đến 2015
 9. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành giáo dục và đào tạo từ người vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2015.
 10. Đánh giá tác động của đặc điểm hộ gia đình đến chi tiêu giáo dục trung học của hộ gia đình Việt Nam.
 11. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ trưởng tài chính của trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ.
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Giáo Dục Đạt Điểm Cao
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Giáo Dục Đạt Điểm Cao

Tài Liệu Tham Khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Học

2. Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Giáo Dục Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 1: các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình miền Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Là một trong những bài mẫu khóa luận Kinh tế giáo dục xác định các yếu tố kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục đặc biệt là các hộ gia đình Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung tại Việt Nam. Dựa trên những cơ sở phương thức thống kê và phương pháp định lượng số liệu cũng như phương pháp điều tra. Tác giả đã trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình cũng như sức ảnh hưởng của nó đến việc chi tiêu giáo dục. Thông qua bài khóa luận, tác giả đã trình bày nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết và thực tiễn về giới thiệu nên tảng cho bài nghiên cứu.

 Chương hai: trình bày phương pháp và mô hình

Của tác giả trong nghiên cứu này, trình bày cơ sở dữ liệu và phân tích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu cho giáo dục tại các hộ gia đình.

Trưa ba: trình bày kết quả nghiên cứu của mô tả và phân tích kết quả.

Chương bốn: trình bày kết luận và khuyến nghị.

Là một trong những bài mẫu quá luận tốt nghiệp kinh tế kiểu dục cung cấp nguồn thông tin hữu ích cho những hoạt động hoạch định chính sách giáo dục nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 2: phân tích các yếu tố tác động đến chi tiêu giáo dục của hộ gia đình khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Là một trong những bài mẫu khóa luận kinh tế giáo dục được viết và hình thành vào năm 2022 mới nhất hiện nay. Tác giả đã thể hiện được mục tiêu của đề tài trong việc xác định các yếu tố tác động đến chi tiêu giáo dục của hộ gia đình tại khu vực đồng bằng sông cửu long. Dù trên những phương pháp phân tích và nghiên cứu tác giả đã trình bày cơ sở nghiên cứu của mình để đưa ra một số khuyến nghị về các chính sách khuyến khích cho sự đầu tư giáo dục đến với hộ gia đình một cách hợp lý nhất, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ em đến trường và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực tại vùng đồng bằng sông cửu long. Với nội dung và kết cấu trong bài tác giả thể hiện như sau:

Chương một giới thiệu.

 Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết.

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị.

Từ trên những cơ sở kết quả nghiên cứu được tác giả đã trình bày những kiến nghị của mình và giải pháp trên mặt chính sách có liên quan trong đề tài. Là một trong những đề tài có mức độ dữ liệu về khảo sát là cao nhất cũng như đánh tin cậy nhất trong những năm gần đây. Như vậy có thể thấy đây là một trong những tài liệu tham khảo đáng tin cậy.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận thất nghiệp kinh tế giáo dục số 3: hợp tác kinh tế và giáo dục giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam Lào từ năm 2009 đến 2013.

Là một trong những công trình nghiên cứu về những vấn đề cơ bản giữ mặt lý thuyết và thực tiễn trong mối quan hệ giữa hai nước Việt, lào. Chắc trẻ để thực hiện công trình nghiên cứu của mình đối với hoạt động giáo dục. Đây cũng chính là sự kế thừa và là sự chọn lọc trong việc đưa ra các công trình nghiên cứu sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn. Với nội dung chi tiết mà tác giả thể hiện trong bài khóa luận như:

Chương một: trình bày cơ sở hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nam lào.

Chương hai: trình bày tình hình hợp tác kinh tế và giáo dục giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nam lào

Chương ba: một số giải pháp thúc đẩy giữa hợp tác thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam lào.

Bằng các phương pháp nghiên cứu của mình như phương pháp điều tra, phương pháp kết hợp, phương pháp phương thức, phương pháp tổng hợp tác giả đã đưa ra khung phân tích hợp lý để tạo nên tảng cho bài khoá luận của mình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 4: Ước lượng suất sinh lời của giáo dục ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nhầm tìm hiểu hoạt động giáo dục thúc đẩy đến sự thu nhập của người đồng bằng sông củ long trong những năm gần đây. Từ đó tác giả đề suất những yếu tố khác biệt để nâng cao về giáo dục nâng cao đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sắp tới. Đó chính là mục tiêu nghiên cứu của bài mẫu này. Kết cấu chính mà tác giả thể hiện trong bài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về suất sinh lời của giáo dục.

 Chương hai: trình bày giáo dục và thu nhập ở đồng bằng sông Cửu Long qua mô tả thống kê.

Chương ba: ước lượng suất sinh lời của giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2010.

Chương bốn: trình bày kết luận và gợi ý chính sách.

Là một trong những bài mẫu nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục sử dụng nhiều nguồn dữ liệu thu thập cũng như nhiều khảo sát dựa trên những phương pháp nghiên cứu khoa học như: thống kê, mô tả, so sánh, định lượng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 5 : Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Nghề Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận của quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, phân tích thực trạng của công tác QLNN đối với GDNN, từ đó đề xuất các giải pháp QLNN đối với GDNN cho tỉnh Quảng Nam.

Chương 1: Lý luận Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Chương 2: Thực trạng của công tác Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016.

Chương 3: Một số giải quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 6: quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hoạt động giáo dục luôn được sự quản lý của nhà nước trong việc thực hiện cải cách, nâng cao sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy mà tác giả đã thể hiện những mặt này trong đề tài khóa luận của mình trong việc lựa chọn đề tài tìm hiểu về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam đối với giai đoạn 2015 đến 2020. Với kết cấu của đề tài tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về công trình nghiên cứu cũng như cơ sở lý luận và thực tiễn việc quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn cấp tỉnh.

 Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 Chương bốn: quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tất cả đã thể hiện được những thực trạng trong công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cũng như để suất các phương hướng giải quyết các vấn đề nâng cao việc quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đây xứng đáng là một trong những tài liệu tham khảo học tập nghiên cứu cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế kỹ thuật số 7: phát triển thị trường giáo dục đại học ở Mỹ và Nhật Bản, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Là một trong những đề tài được đánh giá cao trong suốt khoảng thời gian vừa qua khi thực hiện tham khảo các mẫu có luận tốt nghiệp kinh tế cái dục. Trong việc gợi Ý các chính sách nhằm góp phần phát triển thành công thị trường giáo dục tại đại học Việt Nam. Tác giả đã thể hiện nội dung chính trong bài như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển thị trường giáo dục đại học

Chương hai: thực trạng phát triển thị trường giáo dục đại học ở Mỹ và Nhật Bản

Chương ba: trình bày những bài học kinh nghiệm từ phát triển thị trường giáo dục ở đại học Mỹ và Nhật Bản cũng như một số vị chính sách cho Việt Nam.

Đối với bài mẫu này, tác giả đã có cái nhìn tổng quát trong việc nghiên cứu đề tài nhằm cải thiện hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Là một trong những đề tài nghiên cứu có kinh nghiệm trong việc thực hiện cùng tài liệu tham khảo đáng tin cậy.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 8: Đầu tư cho sự phát triển giáo dục và đào tạo bằng ngủ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2013 đến 2015.

Với mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu cơ cấu cũng như hiệu quả đầu tư cho ngành giáo dục tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó thông qua bài khóa luận, đứa trẻ trình bày giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Dựa trên những cơ sở phương thức từ thực trạng và dùng các biện pháp nghiên cứu tác giả đã trình bày kết luận như sau:

Chương một: tổng quan về vấn đề nghiên cứu.

Chương hai: trình bày thực trạng đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo bằng người với người rất tài tình thử tiếng Huế trong giai đoạn 2013 đến 2015

Chương ba: trình bày định hướng giải pháp tăng cường và nâng cao đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể nói, với quy mô thực hiện đề tài. Để xứng đáng là một trong những tài liệu tham khảo đối với tất cả các bạn sinh viên khi thực hiện nghiên cứu bài mẫu này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 9: tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành giáo dục và đào tạo từ hồi vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình 2013 đến 2015.

Tương tự như bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 8. Đây cũng là một trong những người mẫu với mục tiêu nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp thúc đẩy cho việc phát triển của ngành giáo dục và sử dụng hợp lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong việc chi tiêu cho giáo dục tại tỉnh Quảng Bình. Tác giả đã thể hiện đề tài với những nội dung như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư xây dựng cơ bản.

Chương hai: trình bày tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành giáo dục và đào tạo từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình đối với giai đoạn 2013 đến 2015.

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình

Về cơ bản, đây là một trong những bài tham khảo đánh giá chung việc thực hiện tìm hiểu và nghiên cứu công tác chi ngân sách giáo dục đối với hoạt động quản lý của nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bên cạnh việc cung cấp cho các bạn những thông tin và tài liệu hữu ích thì hiện tại Luận Văn Tốt còn hỗ trợ các bạn dịch vụ Dịch Vụ Nhận Sửa Luận Văn, Khóa Luận, Báo Cáo Thực Tập. Nếu các bạn đang có những lỗi sai về bài làm thì hãy liên hệ ngay với bên mình nhé!!


Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 10: Đánh giá tác động của đặc điểm hộ gia đình đến chi tiêu giáo dục trung học của hộ gia đình Việt Nam.

Nhầm đưa ra một cái nhìn khách quan trong việc hoạch định các chính sách chi tiêu giáo dục cho các hộ gia đình. Tất cả đã thực hiện nghiên cứu đề tài này để góp phần làm sáng tỏ vấn đề. Với kết cấu của đề tài được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: tổng quan về lý thuyết và thực tiễn.

Chương hai: mô hình nghiên cứu.

 Chương ba: thực trạng chi tiêu cho giáo dục trung học của hộ gia đình

Chương bốn: mô hình thực nghiệm

Chương năm: kết luận và kiến nghị.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục được xem là chậm trễ trong việc trình bày cũng như kết nối giữa các nội dung giúp người đọc có thể tham khảo các vấn đề và kết quả của quá trình nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục số 11 : một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự chủ tài chính của trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ.

Là một trong những bài khóa luận kinh tế giáo dục nghiên cứu về một số vấn đề lý luận cơ bản trong việc quản lý tài chính trong các trường đại học và cao đẳng công lập. Khóa luận tốt nghiệp kinh tế giáo dục phải ngắn cũng như đánh giá thực trạng về tình hình quản lý tài chính tại các trường đặc biệt tác giả lựa chọn trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp bài khóa luận này. Với nội dung cơ bản được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với trường đại học, cao đẳng công lập

Chương hai: trình bày tổng quan về trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ cũng như phương pháp nghiên cứu.

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu.

Là một trong những bài mẫu khóa luận kinh tế giáo dục được đánh giá cao sau khi trình bày. Tất cả được thể hiện rõ hơn về những thực trạng trong công tác quản lý tài chính tại các trường đại học, cao đẳng nói chung cũng như trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ nói riêng. Đây là một trong những tài liệu tham khảo phù hợp cho các bạn sinh viên đề nghiên cứu về công tác quản lý tài chính tại trường học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Tốt hy vọng rằng, trong bài viết về Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Giáo Dục trên đây bạn đọc có thể lựa chọn cho mình phương hướng làm bài phù hợp với ý tưởng trình bày khóa luận sắp tới của mình. Nếu có thắc mắc hay cần thêm thông tin về đề tài hãy liên hệ với Luận Văn Tốt để được tư vấn làm bài khóa luận tốt nghiệp bạn nhé!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ