Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Vận Tải: Top 6 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (7 bình chọn)

Trong bài viết sau đây, Luận Văn Tốt trình bày đến bạn đọc các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Vận Tải đã đạt điểm cao trong thời gian qua cũng như có uy tín trong chuyên ngành. Hiện nay với sự phát triển vận tải ngày nay ngành kinh tế vận tải ra đời là một trong những nhu cầu cấp thiết để đáp ứng các lĩnh vực này trong đời sống. Kinh tế vận tải là một trong những ngành liên quan đến các hoạt động sản xuất giao thông đối với đường biển, tàu thủy. Đồng thời là một trong những ngành nghiên cứu các phương pháp tối ưu về các vấn đề đầu tư và quản lý để đưa ra giải pháp trong việc tối đa công xuất và chức năng của đội ngũ vận tải biển. Chính vì vậy mà các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải với mục đích tham khảo dưới đây là dành cho bạn. 

Bên cạnh việc luôn cung cấp những tài liệu tham khảo hữu dụng cho các bạn Luận Văn tốt còn hỗ trợ làm thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói, nếu các bạn gặp khó khăn hay bế tắc về bài làm của mình hãy gọi ngay zalo/tele : 0934573149 sẽ được hỗ trợ và hoàn thành bài luận văn một cách hiệu quả nhất bạn nhé.??

1.Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Vận Tải Hay Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Vận Tải Hay Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Vận Tải Hay Nhất Hiện Nay
  1. Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn logistics Chim Bồ Câu
  2. Giải pháp hoàn thiện quy trình hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế
  3. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế Liên Minh
  4. Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
  5. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế và hậu cần Palm
  6. Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu theo phương thức vận tải container đường biển tại công ty cổ phần Interlink .

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế

2. Những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Vận Tải Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải số 1: Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn logistics Chim Bồ Câu

Với mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển trong giai đoạn 2019 đến 2020. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn logistics Chim Bồ Câu. Tác giả đã thực hiện quá trình nghiên cứu từ đó hình thành các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu, góp phần nâng cao kinh tế vận tải cho doanh nghiệp nói riêng và cho thị trường Việt Nam nói chung. Bằng các phương pháp nghiên cứu về thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, phân tích và đánh giá thực trạng. Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải được tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển

Chương hai: trình bày phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn logistics Chim Bồ Câu

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty Chim Bồ Câu

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty. Thông qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên công ty nơ bằng đường biển. Đây chính là một trong những nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về các hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên công tơ nơ bằng đường biển.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Vận Tải Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay
Những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Vận Tải Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải số 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế

Trong bối cảnh ngày nay, để tồn tại và phát triển thì mọi doanh nghiệp phải tự đánh giá hiệu quả và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ cung cấp. Trong các công ty và doanh nghiệp vận tải quốc tế cũng cần những hoạt động đánh giá như thế. Chính vì vậy mà tác giả đã lựa chọn đề tài này để trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình. Với mục tiêu tập trung vào tìm hiểu và đi sâu vào nghiên cứu quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cũng như tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đưa ra những giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa hoạt động kinh doanh tại công ty trong giai đoạn tới. Tác giả đã hình thành bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày phần mở đầu

Chương hai: trình bày cơ sở lý luận

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty

Chương năm: trình bày một số giải pháp để hoàn thiện công trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại vận tải liên quốc tế

Bằng các phương pháp thu thập thông tin, Phân tích, đánh giá, so sánh cũng như các phương pháp áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Tác giả đánh giá hiệu quả và tìm kiếm các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cũng như chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty. Thông qua đó, tác giả nói lên ý kiến riêng của mình trong các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty. Đây được xem là một trong những bài khóa luận ngành kinh tế vận tải được đánh giá cao trong quá trình nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải số 3: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế Liên Minh

Với bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải này, tác giả phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế liên minh. Dựa trên những cơ sở đã phân tích, tác giả trình bày các giải pháp cụ thể và trình bày các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết cấu của đề tài được tác giả phân chia như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế liên minh

Chương ba: trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩuBằng đường biển của công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế liên minh

Cùng với các phương pháp nghiên cứu kết hợp với cơ sở lý luận và phương pháp định tính, thu thập các số liệu thứ cấp về các báo cáo tài chính tại công ty. Thông qua đó, tác giả kết luận và dựa vào quá trình tiếp xúc tại công ty để tìm hiểu đưa ra những kiến nghị thích hợp có chọn lọc nhất cho công ty. Đây sẽ là một trong những đối tượng nghiên cứu khoa học đối với các bài khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải số 4: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Một trong những hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại doanh nghiệp chính là hoạt động nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển tại doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề đó, tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình dựa trên những nghiên cứu thực tế tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam. Khóa luận được tác giả trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày một số vấn đề lý luận về năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển

Chương ba: trình bày thực trạng năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Chương bốn trình bày các giải pháp cho việc nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Khóa luận đã sử dụng cái phương pháp thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu để trình bày cũng như phân tích những dữ liệu thu thập được. Từ đó hình thành một số đề xuất giải pháp có cơ sở khắc phục những tồn tại và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải số 5: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế và hậu cần Palm

Sau khi có quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế và hậu cần Palm. Tác giả đã có bước nghiên cứu về thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển diễn ra tại công ty, từ đó hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế vận tải. Thông qua đó, tác giả rút ra được những ưu điểm và hạn chế trong quy trình từ đó trình bày các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình này. Trong bài khóa luận, tác giả trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày phần mở đầu

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết về các dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container được biển tại Việt Nam

Chương ba: trình bày các phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Bằng các phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu được tác giả sử dụng trong đề tài. Thông qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp và kiến nghị đối với doanh nghiệp và nhà nước trong việc nâng cao các quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển tại công ty. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo quan trọng đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về ngành kinh tế vận tải.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Cách Viết Khóa Luận Khoa Quản Trị Kinh Doanh để các bạn có thêm liến thức hữu ích khi làm bài


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế vận tải số 6: Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu theo phương thức vận tải container đường biển tại công ty cổ phần Interlink .

Với mục tiêu trình bày những vấn đề thực trạng giao nhận hàng hóa xuất khẩu theo phương thức vận tải container đường biển tại công ty cổ phần Interlink. Từ đó, tác giả tham gia đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty. Với các phương pháp thu thập số liệu, đánh giá, so sánh về tình hình hoạt động trong những năm gần đây tại công ty cũng như phân tích dữ liệu và phương pháp thống kê. Tác giả đã trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày giới thiệu chung

Chương hai: trình bày cơ sở lý luận

Chương ba: giới thiệu về công ty cổ phần Interlink

Chương bốn: trình bày thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển tại công ty cổ phần Interlink

Chừng năm: trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển tại công ty cổ phần Interlink

Thông qua khóa luận, tác giả đã trình bày về việc hội nhập vào môi trường thực tế tại doanh nghiệp cũng như vận dụng các kiến thức đã học vào môi trường thực tế tại doanh nghiệp. Thông qua đó nâng cao cách ứng xử trong mối quan hệ tại doanh nghiệp. Được đánh giá là một trong những bài mẫu khóa luận kinh tế vận tải mang tính tham khảo cao đối với bạn đọc.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Với nội dung về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Vận Tải được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây mong rằng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức hữu dụng để áp dụng vào bài khóa luận tốt nghiệp về kinh tế vận tải. Nếu các bạn vẫn còn loay hoay với bài làm của mình thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 hoặc tham khảo dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của luanvantot.com để được tư vấn và ngay bây giờ hãy tải miễn phí phần tài liệu này nhé??

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ