Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Xây Dựng: Top 9 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (6 bình chọn)

Kinh tế xây dựng là một trong những ngành kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng. Với công việc cụ thể như: tài chính, kế toán, công tác thống kê, thành lập và thẩm định các dự án đầu tư trong công trình xây dựng,… vì vậy đây là một trong những ngành phong phú và đa dạng với các đề tài khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng. Để bạn có cơ sở tìm hiểu rõ hơn về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng, chúng tôi thích kế và tổng hợp 9 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng mới nhất hiện nay cũng như đạt được điểm cao trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc luôn cung cấp cho các bạn những tài liệu bổ ích cho các bạn làm bài thì Luận Văn Tốt còn thuê viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói. Nếu bạn có khó khăn không thể hoàn thành bài làm của mình thì nhắn tin hoặc gọi qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Xây Dựng Tiêu Biểu

  1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại khu kinh tế chân mây Lăng Cổ
  2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế
  3. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
  4. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
  5. Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
  6. Phương thức dự án đầu tư xây dựng nhà máy sĩ titan Thừa Thiên Huế tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV khoáng sản thử tiếng Huế
  7. Phát triển thương mại sản phẩm cách xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại hải quan trên thị trường thanh hóa
  8. Hiệu quả kinh tế đầu tư văn phòng cho thuê của công ty Cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế
  9. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tùng ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà tĩnh.
Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Xây Dựng Tiêu Biểu
Các Đề Tài Khóa Luận Kinh Tế Xây Dựng Tiêu Biểu

Bài Viết Liên Quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế

2. Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Xây Dựng Chọn Lọc 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 1: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại khu kinh tế Chân Mây lăng Cổ.

Nhằm làm sáng tỏ về mặt lý thuyết, thực tiễn trong công tác quản lý dự án đầu tư tiến độ của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, từ đó đưa ra các đánh giá thực trạng đầu tư phát triển, công tác quản lý trong việc đưa ra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong những năm gần đây đối với khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Thông qua đó, tác giả thể hiện kết cấu của đề tài trong khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết và thực tiễn trong công tác quản lý thực hiện tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chương hai: trình bày phân tích thực trạng tình hình tiến độ thực tiễn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô

Chương ba: trình bày các định hướng phát triển và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu thống kê, mô tả, hồi quy tương quan, phương pháp khảo sát. Tác giả đã thể hiện khá thành công trong việc đưa ra cái số liệu hoàn chỉnh cũng như kết quả phù hợp cho bài khóa luận nguyên cứu của mình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Xây Dựng Top 9 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao
Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Xây Dựng Top 9 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Kinh tế xây dựng số 2:  giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế.

Với mục tiêu hình thành những vấn đề lý luận cơ bản của vốn đầu tư xây dựng cơ bản, làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn trong các công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Từ đó tác giả phương thức đánh giá, đề suất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy mà tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về vốn đầu tư và dự án đầu tư cũng như các văn bản hiện hành liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoặc kho bạc nhà nước

Chương hai: đánh giá công tác kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua

Chương ba: trình bày phương hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian sắp tới.

Với những phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, thống kê, điều tra, mô tả, khảo sát, tổng hợp, đối chiếu. Tác giả đã thể hiện những vấn đề cơ sở lý thuyết cùng thực tiễn. Từ đó đi sâu vào nghiên cứu đề tài và đây là nguồn tài liệu tham khảo đáng giá cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 3: nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp phải mang đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, thức dậy nhận thức được vai trò trong việc đấu thầu nói chung cũng như đấu thầu xây lắp nói riêng. Chính vì vậy mà tôi trẻ chỗ thể hiện đề tài để đưa ra những đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu xây lắp cũng như đề suất các giải pháp hoàn thiện hơn trong công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại ban quản lý. Với kết cấu được tác giả xây dựng trong khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại ban quản lý đấu thầu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2012 đến 2014

Chương ba: trình bày các phương hướng và nhiệm vụ cũng như giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp phải ban dự án đầu tư.

Bằng các phương pháp thống kê mô tả, quy nạp, phương pháp khảo sát cũng như tổng hợp. Tác giả đã thể hiện thành công trong việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu đề tài cũng như trở thành nguồn tài liệu tham khảo đáng giá cho các bạn sinh viên khi tìm kiếm các bài mẫu khóa luận kinh tế xây dựng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 4: giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Dựa trên những cơ sở thực tiễn về đầu tư xây dựng cơ bản cho phát triển kinh tế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Tác giả đã đề suất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản cho phát triển kinh tế của huyện. Chính vì vậy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về kết cấu được tác giả xây dựng trong có lượng như sau:

Chương một: tác giả trình bày cơ sở lý luận cung thực tiễn về đầu tư xây dựng cơ bản

Chương hai: trình bày thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Krông Năng trong giai đoạn 2010 đến 2012

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Krông Năng.

Với các phương pháp điều tra, thu thập số liệu và xử lý số liệu, phương pháp thống kê kinh tế. Tác giả đã thể hiện thành công trong việc trình bày kết cấu cũng như nội dung của đề tài. Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 5: Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.

Vĩnh Linh là một trong những huyện có nghèo vì thế nền kinh tế trong giai đoạn đầu với sự phát triển khá khó khăn. Để hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận cho việc hiệu quả đầu tư xây dựng trên địa bàn này. Tác giả đã thực hiện khóa luận nhận phân tích và đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện cũng như góp phần đưa ra các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản chỉ bản huyện hiện nay. Thông qua các phương pháp điều tra, tổng hợp số liệu, xử lý số liệu, phân tích số liệu. Tác giả trình bày kết cấu của đề tài khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận Và thực tiễn về đầu tư xây dựng cơ bản

Chương hai: trình bày hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Thông qua khóa luận có thể thấy chị bàn huyện chưa quản lý tốt trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, từ đó việc thực hiện hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là vấn đề cần thiết. Đây sẽ là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng phù hợp với tài liệu tham khảo các cán bộ cơ quan tổ chức quản lý trên địa bàn huyện, cùng với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 6: phân tích diễn đầu tư xây dựng nhà may sĩ titan Thừa Thiên Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV khoản sản Thừa Thiên Huế.

Là một trong những bài mẫu khóa luận kinh tế xây dựng được hình thành và phát triển dựa trên quá trình thực tập của tác giả tại doanh nghiệp. Từ đó, tác giả mở rộng để trình bày nghiên cứu về hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn trong việc phương thức dự án đầu tư. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện các giải pháp để hoàn thiện dự án đầu tư tại công ty trong thời gian tới. Với nội dung nghiên cứu sự tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà mấy công nghiệp khải hoàn

Chương hai: phương thức dự án đầu tư xây dựng nhà máy sĩ titan Thừa Thiên Huế tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV khoáng sản Thừa Thiên Huế

Chương ba: tác giả trình bày các giải pháp hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại công ty.

Bằng cái phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp, xử lý, phân tích và phương pháp khảo sát. Tác giả trình bày kết quả trong khuôn khổ đề tài. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng trong nhà máy của công ty.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 7: phát triển thương mại sản phẩm các xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại hải quan trên thị trường Thanh Hóa.

Trong các hoạt động về phát triển kinh tế xây dựng, một trong những công tác phát triển về vật liệu xây dựng cũng rất quan trọng. Chính vì vậy mà tác giả thực hiện trình bày đề tài này trong việc phát triển sản phẩm các xây dựng tại doanh nghiệp. Với hy vọng trình bày những đề suất cũng như kiến nghị của mình trong sự phát triển thương mại sản phẩm khác trên thị trường xây dựng. Với bố cục tác giả trình bày trong khóa luận như sau:

Chương một: trình bày các lý luận cơ bản về phát triển thị trường thương mại sản phẩm cách xây dựng của doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển thương mại sản phẩm cách xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại hải quan trên thị trường Thanh Hóa

Chương ba: trình bày các đề suất cùng kiến nghị nhằm phát triểnThương mại sản phẩm các xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại hải quan trên thị trường thanh hóa

Thông qua đề tài nghiên cứu có thể thấy được, tác giả đưa ra những điều mà mình mong muốn trong sự phát triển thương mại hữu hiệu của công ty, giúp cho công ty giữ vững trên thị trường. Từ đó thông qua các phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu, xử lý và thống kê số liệu cũng như các phương pháp phương thức đánh giá sâu sắc có thể thấy đây là một trong những tài liệu nghiên cứu khoa học đối với các bạn sinh viên đang tìm kiếm các đề tài, bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng để tham khảo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Nếu muốn có một bài khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng đạt điểm cao thì bạn nên xem qua Cách Viết Khóa Luận Khoa Quản Trị Kinh Doanh bạn nhé

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng số 8: hiệu quả kinh tế đầu tư văn phòng cho thuê của công ty cổ phần xây lắp thử Thiên Huế.

Với mục tiêu đánh giá thị trường kinh doanh của văn phòng cho thuê Hùng Vương, trên địa bàn Huế. Cũng như phương thức các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư văn phòng xây dựng, cùng các dự án của công ty. Trong bài khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng này, tác giả thực hiện trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận

Chương hai: trình bày thực trạng và kết quả cũng như hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng văn phòng cho công ty

Chương ba: trình bày các định hướng phát triển cùng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế đầu tư văn phòng cho thuê tại công ty.

Bằng các phương pháp nghiên cứu về duy vật biện chứng, điều tra, thu thập số liệu, thống kê, mô tả, so sánh, phương thức thống kê. Tác giả đã thể hiện về những mặt trong phạm vi thực tiễn đối với các dự án xây dựng văn phòng tại công ty. Từ đó cho thấy đây là một trong những đề tài nghiên cứu rất cấp thiết đối với hoạt động xây dựng văn phòng cho thuê của công ty trên địa bàn thành phố Huế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xây dựng kinh tế số 9: thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.

Để đánh giá thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tùng ảnh, từ đó phân tích các tác động trong việc đầu tư xây dựng đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Tác giả đã rút ra được những khó khăn, vướng mắc cầu lông lại đối với sự phát triển của xã và thành tụ mà tài sản nội lực đạt được. Từ đó đề suất các ý kiến cho việc giải quyết các vấn đề khắc phục trước mắt thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Với phạm vi nghiên cứu như thế, tác giả đã xây dựng đề tài nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp

Thông qua các phương pháp nghiên cứu về điều tra, Thu thập ý kiến, thu thập tài liệu, phương pháp chuyên gia, phương thức thống kê, bản đồ, biểu đồ để đề suất các kiến nghị đối với người dân cũng như đưa ra giải pháp tăng hiệu quả cho sự đầu tư trong tương lai. Với cơ sở thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tùng Ảnh trong thời gian qua, tác giả đã đạt được thành quả đạt thông qua bài khóa luận tốt nghiệp kinh tế xây dựng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Mong rằng những chia sẻ về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Xây Dựng Đạt Điểm Cao trong thời gian vửa qua để các bạn có thêm thông tin hữu ích trước khi làm bài, Cần thêm thông tin hay tư vấn thêm về bài làm hãy liên hệ ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo