Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (17 bình chọn)

Luật kinh doanh là một trong những hệ thống của pháp luật. Được nhà nước quy định các vấn đề chuẩn mực áp dụng trong kinh doanh.  Đây là một trong những bộ môn thược chuyên ngành luật. Đã có rất nhiều bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh ra đời. Và ở bài viết này, chúng tôi xin được phép tổng hợp 11 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh đạt điểm cao nhất trong thời gian gần đây cũng như hiện hình nhất trong nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra hiện nay Luận Văn Tốt còn hỗ trợ dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và các khối ngành kinh tế. Nếu các bạn bận rộn không có thời gian làm bài thì thể liên hệ ngay hotline  zalo/tele : 0934573149 bạn nhé. ???

1. Các Đề Tài Khóa Luận Luật Kinh Doanh Hay Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Tiêu Biểu
Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Tiêu Biểu
 1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 2. Pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 3. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay
 4. Pháp luật về thành lập doanh nghiệp và thực trạng tư vấn tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn AZLAW
 5. Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngôi trời và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng
 6. Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 7. Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn tại Hải Phòng
 8. Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần chuối thực phẩm TH
 9. Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam và những vấn đề lý luận và thực tiễn
 10. Pháp luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng
 11. Tổ chức quản lý công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

Tài liệu tham khảo thêm : Đề Cương Khóa Luận Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh

2. 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Đạt Điểm Cao

Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Đạt Điểm Cao
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 1: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi phát sinh từ thực tiễn quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường ngày nay, nhà nước Đặc biệt lưu ý đến các vấn đề công tác xây dựng, sửa đổi cũng như bổ sung hệ thống pháp luật lao động. Chính vì vậy đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh nêu lên những vấn đề thực tiễn trong pháp luật đối với pháp luật về hợp đồng lao động. Dựa trên những cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề của đề tài, khóa luận được tác giả trình bày những nội dung như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về đâu phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Chương hai: đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành

Chương ba: hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và một số biện pháp nhằm hạn chế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh dựa trên những cơ sở pháp lý về duy vật và biện chứng. Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp, so sánh để xem xét phù hợp với pháp luật Việt Nam về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Đây là lần tiếp cận nghiên cứu đầu tiên với nội dung khoa học này trong việc tìm hiểu luật kinh doanh hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 2: pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Hệ thống quản lý thuế nói chung và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng được xây dựng và không ngừng cải thiện, đối với bộ máy quản lý thuế trong nhà nước. Chính vì vậy mà thuế được xem là một trong những vấn đề quan trọng trong luật kinh doanh. Tác giả đã nghiên cứu quá trình này và nhận thấy nhiều vấn đề trong công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đó thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình với những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về thuế thu nhập Doanh nghiệp và pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương hai trình bày những thực trạng pháp luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam

Chương ba: trình bày hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã trình bày khóa luận dựa trên những phương pháp luận của triết học Mác-Lênin. Ngoài ra tác giả còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu truyền thống như: phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, logic và phương pháp thống kê để nhằm làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 3: thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Với mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu các vấn đề lý luận về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại trên cơ sở liên hệ thực tiễn tại Việt Nam. Đồng thời tác giả thực hiện phân tích các quy định hiện hành của pháp luật về trọng tài thương mại cũng như đánh giá thực trạng áp dụng thực tiễn. Từ đó đưa ra những khó khăn cần hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại trên thực tế.

Trong khuôn khổ đó, tác giả thực hiện trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về thẩm quyền của trọng tài thương mại

Chương hai: trình bày các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền của trọng tài thương mại và thực tiễn thi hành

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về thẩm quyền của trọng tài thương mại tại Việt Nam hiện nay.

Thông qua một số phương pháp nghiên cứu như: so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê, đồng thời việc nghiên cứu đề tài còn dựa vào các văn bản pháp luật của nhà nước và giải thích thống nhất có tính chất chỉ đạo cao của các cơ quan quản lý có Thẩm quyền. Về mặt lý thuyết hay thực tiễn đều có tính áp dụng vào trong những vấn đề thiết thực hiện nay đối với hoạt động thương mại.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 4: pháp luật về thành lập doanh nghiệp, thực tiễn tư vấn tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn AZLAW

Với mong muốn của tác giả là trình bày những vấn đề pháp lý về thủ tục thực hiện thành lập đăng ký kinh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thông qua khóa luận, tác giả hướng dẫn việc tìm hiểu, nghiên cứu và so sánh cũng như phân tích những luận điểm, luận cứ khoa học từ thực tiễn quy định của pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm đưa ra những kiến nghị và hướng hoàn thiện phù hợp. Bằng các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê để làm rõ sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu của khóa luận. Tác giả đã trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận chung của pháp luật điều chỉnh thành lập doanh nghiệ

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật điều chỉnh về thành lập doanh nghiệp và những vấn đề thực tiễn áp dụng tại công ty. Đưa ra các đánh giá cũng như thông tin của pháp luật từ luật doanh nghiệp.

Chương ba: trình bày các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh có tính thực tiễn cao trong việc áp dụng vào doanh nghiệp thành lập nói chung cũng như tại địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 5: pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng

Với nhiệm vụ trong bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh này, tác giả đã thực hiện theo những cơ sở lý thuyết cũng như khung pháp lý về quảng cáo thương mại ngồi trời từ đó đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và những vấn đề thực tiễn khi áp dụng tại thành phố Hải Phòng. Thông qua khóa luận, tác giả nêu ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời. Tại đây, tác giả đã thể hiện bố cục ngắn gọn như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận và khung pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời cũng như áp dụng thực tiễn tại thành phố Hải Phòng

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời.

Bài khóa luận luật kinh doanh góp phần làm rõ những vấn đề thực tiễn khi áp dụng pháp luật vào hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thông qua các phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, phân tích, bình luận và các quy định của pháp luật để làm sáng tỏ vấn đề.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 6: pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Pháp luật của Việt Nam chưa có khung pháp lý thống nhất về M&A. Chính vì vậy mà công trình nghiên cứu khoa học này ra đời nhằm phản ánh tình hình thực thi pháp luật kiểm soát các thương mại mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tạo môi trường cạnh tranh công bằng và hiệu quả mang lại phúc lợi cho xã hội. Dưới góc độ của tác giả đã xây dựng bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Chương hai: trình bày những thực trạng về pháp luật về sáp nhập và mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày tính hoàn thiện pháp luật về suất nhập và mua bán trên nghiệp ở Việt Nam.

Khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh này đã đóng góp những vấn đề to lớn đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam cũng như luật kinh doanh. Là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đáng giá cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 7: pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn tại Hải Phòng.

Hoạt động đăng ký kinh doanh được phát triển theo thời gian và phù hợp với thực tế qua quy định của luật doanh nghiệp. Cùng với các hệ thống quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và những vấn đề còn hạn chế. Tác giả đã thực hiện đề tài này để trình bày những quan điểm của mình, giải pháp cho việc nâng cao hoàn thiện luật kinh doanh nói chung và về việc đăng ký kinh doanh nói riêng. Kết cấu của khóa luận được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận chung về đăng ký kinh doanh và pháp luật về đăng ký kinh doanh

Chương hai: trình bày pháp luật Việt Nam về đăng ký kinh doanh

Chương ba: trình bày thực tiễn đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng và một số kiến nghị giải pháp.

Bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh dựa trên những cơ sở phân tích khoa học và thực tiễn về quy định của pháp luật trong đăng ký kinh doanh. Nhằm đưa ra những kiến nghị và hướng hoàn thiện phù hợp nhất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 8: pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần chuối thực phẩm TH.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh được tác giả nhìn nhận từ hoạt động thực tiễn thực tập tại công ty chủ yếu là hợp đồng mua bán hàng hóa của công ty. Vì vậy mà tác giả đã thể hiện đề tài này để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Tại đây, tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những lý luận cơ bản về pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa

Chương hai: trình bày thực trạng các quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần chuối thực phẩm TH.

Chương ba: trình bày một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

Dựa trên các phương pháp thu thập số liệu, phân tích và tổng hợp số liệu. Tác giả đã thể hiện khá thành công trong việc đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu lực pháp luật về những hiệu quả của hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp cận nghiên cứu có hệ thống quy định hiện hành của pháp luật với hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học phù hợp làm nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 9: quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam và những vấn đề lý luận thực tiễn.

Nhận thấy pháp luật Việt Nam còn nhiều bất cập, hạn chế về quyền tự do kinh doanh của công dân. Vì vậy mà tác giả đã thực hiện nghiên cứu đề tài này để trình bày những ý nghĩa cần thiết. Thông qua các phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp, so sánh, diễn giải, quy nạp để thực hiện ý nghĩa của đề tài. Đặc biệt tác giả đã thể hiện cơ cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về quyền tự do kinh doanh và thực tiễn thực hiện

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp hoàn thiện quyền tự do kinh doanh.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh góp phần hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn Dịch Vụ Nhận Sửa Luận Văn, Khóa Luận, Báo Cáo Thực Tập của chúng tôi. Nếu bạn có khó khăn hay cần sửa những lỗi sai về bài làm của mình thì hãy tham khảo dịch vụ của luanvantot.com bạn nhé


 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 10: pháp luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng

Với nhiệm vụ mà tác giả đưa ra trong bài trong việc tìm hiểu các vấn đề cơ bản về tiền lương cũng như bản chất của nó và chức năng nhiệm vụ trong việc điều chỉnh pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp. Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn, khóa luận nhấn mạnh cách trình bày như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề pháp lý cơ bản về tiền lương

Chương hai: trình bày thực trạng thi hành pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng

Chương ba: trình bày một số kiến nghị về pháp luật và việc tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về tiền lương.

Việc phân tích này sẽ cho ra những thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn khi áp dụng các quy định về tiền lương . Là cơ sở tạo tiền đề cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo tiến tới hoàn thiện quy định của pháp luật về tiền lương, đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc trả lương của doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp vụ kinh doanh số 11: tổ chức quản lý công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.

Là một trong những bài mẫu khoa luật luật kinh doanh đi vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về các quy định của pháp luật trong việc thành lập, hoạt động của mô hình công ty cổ phần. Thông qua khóa luận, tác giả đã thể hiện những vấn đề thực tiễn khi áp dụng các quy định của pháp luật này tại Việt Nam. Từ đó đi sâu vào phân tích, đánh giá cũng như tổng hợp tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả trong thành lập, hoạt động của các công ty cổ phần tại Việt Nam. Bài khóa luận đã được tác giả trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề pháp lý cơ bản về công ty cổ phần

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về tổ chức quản lý công ty cổ phần

Chương ba: trình bày một số kiến nghị với hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Dưới góc độ nghiên cứu, các công trình nghiên cứu về công ty cổ phần đã được tìm hiểu với mức độ và cách tiếp cận khác nhau chính vì vậy đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh làm đình tảng khoa học cho các cơ quan tổ chức quản lý cũng như kết bạn sinh viên trong việc tham khảo thêm về luật doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây là Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Đạt Điểm Cao cũng là nội dung mà Luận Văn Tốt muốn gửi đến các bạn để giúp các bạn dể dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu cho bài tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên nếu trong quá trình làm bài các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn dù vậy bạn cũng đừng quá lo lắng hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn viết thuê khóa luận tốt nghiệp bạn nha.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ