Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế: Top 8 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật nằm trong hệ thông quy phạm do nhà nước bạn hành để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế ơhast sinh trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Với nhu cầu tham khảo ngày càng cao của các bạn sinh viên chuyên ngành luật kinh tế đang tìm kiếm các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế uy tín, chất lượng, mới. Thì bài viết sau đây là một trong những tài liệu tham khảo đáng giá nhất khi nó tổng hợp đến 8 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế đạt điểm cao nhất hiện nay. Mời bạn cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây.

Ngoài ra dịch vụ của Luận Văn Tốt cũng viết đề cương khóa luận tốt nghiệp, cũng như hoàn thành trọn gói bài làm cho các bạn, giúp các bạn được con điểm tốt mà không cần phải lo nghĩ, liên hệ ngay dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được trải nghiệm ngay nhé.

1. Những Đề Tài Khóa Luận Luật Kinh Tế Chọn Lọc

  1. Pháp luật về giáo kết và thực hiện hợp đồng lao động-thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần nhựa Quỳnh Hằng SP
  2. Pháp luẩ về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình-thực tiễn hiện tại công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt
  3. Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa- thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH
  4. Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất – thực tiễn áp dụng tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc
  5. Pháp luật về thành lập doanh nghiệp-thực tiễn tư vấn tại công ty TNHH tư vấn AZLAW
  6. Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động-thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần du lịch Nam Định
  7. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí thực tiễn thực hiện tại công ty TNHH một thành viên Diesel Sông Công
  8. Pháp luật về quản lý chất thải y tế, thực tiễn áp dụng trên địa bàn Hà Nội
Những Đề Tài Khóa Luận Luật Kinh Tế Chọn Lọc
Những Đề Tài Khóa Luận Luật Kinh Tế Chọn Lọc

Bài viết liên quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh

2.Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 1: Pháp luật về giáo kết và thực hiện hợp đồng lao động-thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần nhựa Quỳnh Hằng SP.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế được tác giả tích lỹ trong suốt quá trình thực tập của mình. Thông qua những vấn đề thực tiễn áp dụng pháp luật cũng như vấn đề hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa Quỳnh Hằng SP. Từ đó, tác giả đi sau vào nghiên cứu vấn đề hợp đồng lao động tại công ty để hiểu rõ hơn thực tiễn áp dụng pháp luật kinh tế vào hợp đồng lao động tại công ty. Với kết cấu đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng lao động

Chương hai: thực hiện pháp luật điều chỉnh về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động cũng như bàn luận các vấn đề thực tiễn tại công ty.

Chương ba: một số kiến nghị đóng góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu bằng việc tổng hợp tài liệu, xử lý số liệu, so sánh, … tác giả đã đưa ra những vấn đề cần thiết trong việc điều chỉnh hợp đồng lao động. Đây sẽ là một trong những bài mẫu kháo luận luật kinh tế có giá trị tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Đạt Điểm Cao
Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 2: Pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng- thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt.

Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, ngành xây dựng ngày càng thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vị vậy, việc tạo ra môi trường pháp lý ổn định, đảm bảo an toàn pháp lý, với một tổ chức thi công, xây dựng là hợp lý. Chính vì vậy mà tác giả đã nghiên cứu đề tài này, để xây dựng một hệ thống pháp luật, trong đó bao gồm các quy định về hợp đồng nói chung và hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công nói riêng. Với nội dung cơ bản tác giả trình bày như sau:

Chương 1: trình bày những vấn đề hợp đòng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng và pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng

Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng, thực tiễn tại công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt

Chương ba: trình bày một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng ở Việt Nam hiện nay.

Bằng cái phương pháp nghiên cứu tổng hợp và phân tích số liệu được sử dụng trong chương một. Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích được sử dụng ở trong chương hai. Phương pháp logic, phương pháp đối chiếu so sánh được sử dụng ở trong trường ba. Đã hoàn thiện nên kết quả của đề tài về mặt thời gian, đối tượng cũng như không gian mà khó luận thực hiện. Đây sẽ là một trong những bài mẫu mà các bạn sinh viên chuyên ngành cần nhất trong quá trình tham khảo nội dung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 3: pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn hiện tại công ty cổ phần chuối thực phẩm TH.

Là một trong những bài mẫu khóa luận luật kinh tế được viết và thể hiện trong năm 2022. Với những vấn đề bất cập nhất hiện nay trong hợp đồng mua bán hàng hóa của công ty đặc biệt là công ty chuối thực phẩm TH mà tác giả đã nghiên cứu. Tác giả đã xây dựng nội dung để thực hiện đề tài như sau:

Chương một: trình bày những lý luận cơ bản về pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa

Chương hai: trình bày thực trạng các quy định pháp luật về điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa cũng như thực tiễn tại công ty cổ phần chuối thực phẩm TH

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện về mặt pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

Thông qua quá trình nghiên cứu dựa trên những phương pháp nghiên cứu thực tế như: phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp logic. Tác giả đã đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại công ty cũng như mở rộng trên phạm vi pháp luật về luật kinh tế ở Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 4: pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất thực tiễn áp dụng tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

Việc nghiên cứu toàn diện, hệ thống về cả lý luận lẫn thực tiễn thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất, bảo đảm cho các quy định thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện triệt để là điều cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và có tính thời sự. Chính vì vậy mà tác giả đã lựa chọn đề tài này để trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình chuyên ngành luật kinh tế. Bằng các phương pháp nghiên cứu về phân tích, tổng hợp, thu thập số liệu, so sánh để thực hiện trình bày kết cấu của đề tài khóa luận như sau:

Chương một: trình bày những lý luận cơ bản về pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất và thực tiễn hiện thực tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

Chương ba: trình bày các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất cũng như một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

Dựa trên những cơ sở dữ liệu đáng tin cậy mà tác giả thu thập được có thể nói, đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế được sử dụng như một bài tài liệu tham khảo với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 5: pháp luật về thành lập doanh nghiệp, thực tiễn tư vấn tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn AZLAW

Với mục đích nghiên cứu về những vấn đề pháp lý và thủ tục thực hiện thành lập đăng ký kinh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời qua đó, tác giả cũng hướng đến việc tìm hiểu, nghiên cứu, so sánh và phân tích những luận điểm, luận cứ khoa học và thực tiễn về quy định pháp luật để đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm đưa ra những kiến nghị và hướng hoàn thiện phù hợp. Chính vì vậy mà tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận chung của pháp luật điều chỉnh về thành lập doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật điều chỉnh về thành lập doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn AZLAW

Chương ba: một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thành lập ghê nghiệp tại công ty.

Thông qua các phương pháp thống kê, chọn lọc và tổng hợp số liệu, phương pháp phân tích, so sánh. Tác giả đã thể hiện thành công và làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu một cách khoa học nhất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 6: pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần du lịch Nam Định

Qua đánh giá thực tế, tác giả nhận thấy được những vấn đề vướng mắc trong việc hạn chế về pháp luật hợp đồng lao động của các bên và những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành trong hợp đồng lao động thực tiễn tại công ty cổ phần du lịch Nam định. Vì vậy mà tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu này với mong muốn góp phần hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng lao động cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao kết hợp đồng lao động tại công ty. Kết cấu được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày các vấn đề lý luận chung về giao kết hợp đồng lao động và pháp luật về giao kết hợp đồng lao động

Chương hai: trình bày thực trạng các quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần du lịch Nam định.

Chương ba: trình bày một số kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao kết hợp đồng lao động.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu về thu thập số liệu, xử lý thông tin. Tác giả đã trình bày những định hướng, kiến nghị để góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao kết hợp đồng lao động tại công ty. Đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đánh giá đối với các bạn sinh viên chuyên ngành luật kinh tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận để các bạn cùng tham khảo nhé


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 7: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, thực tiễn thực hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diesel Sông Công

Sau khi tìm hiểu về những quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, môi trường không khí trong các văn bản pháp luật và liên hệ thực tế của tác giả trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Từ đó, tác giả đã hình thành nên ý tưởng của đề tài với bố cục trình bày như sau:

Chương một: trình bày những lý luận cơ bản về pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Chương hai: thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Chương ba: trình bày các giải pháp và hoàn thiện công tác tổ chức triển khai áp dụng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Với các phương pháp phương thức tổng hợp khi được sử dụng trong đánh giá, phương pháp thống kê nhằm đưa dành những số liệu thực tiễn trong quy định của pháp luật hiện hành về kiểm soát ô nhiễm không khí, phương pháp so sánh có tác dụng làm nổi bật khí cạnh của sự vật và sự việc, phương pháp quy nạp là quá trình rút ra nguyên lý. Tác giả đã thể hiện rất tốt cho việc trình bày những kết quả kinh nghiệm của mình trong bài luận văn. Đây sẽ là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế có nội dung tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 8: pháp luật về quản lý chất thải y tế, thực tiễn áp dụng trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội là một trong những trung tâm chính trị văn hóa xã hội của cả nước, được coi trọng trong việc đi đầu của cả nước trên khắp các mặt trận về việc áp dụng hệ thống pháp luật, quản lý bằng pháp luật đối với vấn đề ô nhiễm chất thải y tế còn nhiều bất cập hiện nay. Chính Vì vậy mà tác giả đã lựa chọn đề tài này để hình thành nên ý nghĩa thực tiễn cả về mặt lý luận và thực tế của quá trình nghiên cứu. Thông qua các phương pháp nghiên cứu về phương thức, tổng hợp, thống kê, so sánh. Tác giả thực hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày các vấn đề lý luận về quản lý chất thải y tế

Chương hai: trình bày các quy định của pháp luật Việt Nam về chất thải y tế, thực tiễn áp dụng trên địa bàn Hà Nội

Chương ba: trình bày các phương hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đưa ra các kết quả nghiên cứu về quản lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó là đề suất các phương hướng hoàn thiện về mặt pháp luật, ngoài ra còn dùng làm tài liệu tham khảo, học tập trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây là Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Đạt Điểm Cao, sẽ giúp các bạn một phần nào về ý tưởng cho đề tài khóa luận sắp tới của mình, với tiêu chí chỉ chọn ra những đề tài hay nội dung chất lượng tốt, sáng tạo nhất, mà Luận Văn Tốt đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm phần nội dung này để chia sẻ đến các bạn. Nếu như tất cả vẫn còn khó khăn với bạn thì Luận Văn Tốt có dịch vụ sẽ tư vấn miễn phí và hoàn thành trọn gói bài khóa luận, giúp các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu của mình để làm những việc quan trọng khác, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Tốt để được hỗ trợ kịp thời nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ