Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế: Top 8 Bài Mẫu Hay

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Trong bài viết sau đây, chúng tôi cung cấp một số bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương Mại quốc tế để đạt điểm cao trong thời gian qua. Ngày nay, khi quá trình hội nhập quốc tế ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn đối với các hoạt động giao lưu giữa các quốc gia trên thế giới. Thì hoạt động luật thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện rõ nét trong việc thực hiện quy trình của nó trong quy luật thương mại quốc tế. Luật thương mại quốc tế được xây dựng bởi tất cả những nguyên tắc cơ bản và quy phạm pháp luật để sử dụng điều chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong hoạt động thương mại quốc tế. Chính vì vậy mà không ít các bà mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế ra đời và được đánh giá cao tại các trường đại học lớn. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

Các bài luận văn sau được Luận Văn Tốt tham khảo và thu thập từ các bài khóa luận tốt nghiệp về luật thương mại quốc tế đã hoàn hiện về hình thức và nội dung được giáo viên hướng dẫn và hội đồng bảo vệ đánh giá cao, hứa hẹn sẽ là những tài liệu quý giá cho các bạn tải về nghiên cứu khi làm bài. Tuy nhiên nếu như tất cả vẫn còn khó khăn với các bạn thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với dịch vụ nhận làm khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Luật Thương Mại Quốc Tế Chọn Lọc

Các Đề Tài Khóa Luận Luật Thương Mại Quốc Tế Chọn Lọc
Các Đề Tài Khóa Luận Luật Thương Mại Quốc Tế Chọn Lọc
  1. Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO
  2. Công ty cổ phần theo luật kinh nghiệm Việt Nam năm 2005 trong quan hệ so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản
  3. Tác động của luật đầu tư năm 200 năm vào đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
  4. Luật thương mại Việt Nam năm 2005 qua gần ba năm thực thi. Những hạn chế và giải pháp khắc phục
  5. Các quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ và thực tiễn áp dụng
  6. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  7. Những quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa hóa pháp luật kinh doanh châu Phi và giải pháp áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam
  8. Pháp luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Và Kinh Doanh Quốc Tế

2. Top 8 Bài Mẫu Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Tiêu Biểu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 1: Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Là một trong những bài mẫu khoá luận  tốt nghiệp luật thương mại quốc tế tiêu biểu hiện nay. Khối lượng được tác giả trình bày với những vấn đề lý luận về pháp luật Đầu tư nói chung và phân tích tổng quan luật đầu tư Việt Nam nói riêng. Thông qua khóa luận, tác giả làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi pháp luật đối với mối quan hệ trong kinh doanh. Từ đó đề suất các biện pháp trong việc tăng cường thực thi luật đầu tư, đặc biệt tiếp tục ban hành dưới các vật bản pháp luật. Khóa luận được trình bày cụ thể với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về pháp luật đầu tư vào luật đầu tư Việt Nam năm 2005

Chương hai: trình bày một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Chương ba: trình bày một số đề suất nhằm tăng cường thực thi luật đầu tư năm 2005

Khóa luận được trình bày với những số liệu thu thập được thông qua các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp số liệu, phân tích, thống kê, so sánh. Đặc biệt, phương pháp so sánh luật học được tác giả sử dụng một cách tối đa nhằm nêu lên những điểm khác biệt của các quy định có liên quan tới đầu tư trong văn bản luật khác. Đây là một trong những đề tài tham khảo hữu ích đối với các bạn sinh viên chuyên ngành

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 8 Bài Mẫu Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Tiêu Biểu
Top 8 Bài Mẫu Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Tiêu Biểu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 2: Công ty cổ phần theo luật kinh nghiệm Việt Nam năm 2005 trong quan hệ so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản

Dựa trên những cơ sở tìm hiểu cùng với sự hình thành và phát triển công ty cổ phần và pháp luật về công ty cổ phần tại Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua đó, tác giả trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình nhằm so sánh tìm ra những điểm khác biệt, những mặt tích cực, phù hợp của pháp luật về công ty cổ phần của Nhật Bản. Từ đó tìm ra những điểm tiến bộ và những hạn chế còn tồn tại của luật doanh nghiệp Việt Nam vào năm 2005 về công ty cổ phần. Thông qua khóa luận, tác giả đề suất các giải pháp cho việc thực thi hiệu quả luật doanh nghiệp tại Việt Nam. Khóa luận giả xây dựng như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề chung về công ty cổ phần và pháp luật về công ty cổ phần của Việt Nam và Nhật Bản

Chương hai: trình bày một số đặc điểm khác biệt về công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 và bộ luật thương mại Nhật Bản sửa đổi năm 2002.

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm tăng cường thực thi các quy định về công ty cổ phần luật dân nghiệp Việt Nam năm 2005.

Nên tảng chung của khóa luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp như phân tích, hệ thống hóa, diễn giải. Để trình bày đi sâu vào quá trình phân tích và tổng hợp. Đồng thời nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn. Chính vì vậy đây là một trong những bài mẫu khóa luận luật thương mại quốc tế có giá trị tham khảo cao.

   DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 3: Tác động của luật đầu tư năm 2005 vào đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Mục đích của bài khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế này là tìm hiểu và đánh giá các tác động về mặt tích cực và mặt tiêu cực của luật đầu tư đến tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua khối lượng, tác giả đưa ra các biện pháp nhằm duy trì phát triển các tác động tích cực cũng như hạn chế những tác động tiêu cực. Với mục đích đó, yêu cầu khối lượng phải sử dụng các phương pháp nghiên cứu về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đồng thời kết hợp phương pháp tổng hợp và phân tích, đánh giá số liệu thu thập. Dựa trên những cơ sở đó, tác giả thiết lập kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chương hai: trình bày luật đầu tư năm 2005 và các tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp phát huy vai trò của luật đầu tư năm 200 năm vào đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Thông qua khóa luận, tác giả tập trung nghiên cứu về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó nêu lên vai trò quan trọng trong đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Đây cũng chính là một trong những nội dung tiêu biểu trong các bài khóa luận luật thương mại quốc tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 4: Luật thương mại Việt Nam năm 2005 qua gần ba năm thực thi. Những hạn chế và giải pháp khắc phục

Với bài mẫu đề tài tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số bốn, tác giả dựa trên những cơ sở phân tích tình hình thực tiễn từ luật thương mại năm 2005, cũng như qua ba năm thực hiện. Từ đó làm rõ những vấn đề hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Trình bày các phương hướng và giải pháp khắc phục hạn chế đưa ra trong luật thương mại năm 200 năm vào cuộc sống. Tạo môi trường phát huy phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện Việt Nam gia nhập và hội nhập kinh tế quốc tế. Khóa luận được tác giả Trình bày bố cục như sau:

Chương một: trình bày luật thương mại năm 2005 và những nội dung chủ yếu

Chương hai: đánh giá tình hình thực tiễn thi hành luật thương mại năm 2005 sau gần ba năm

Chương ba: trình bày phương hướng cùng giải pháp để luật thương mại năm 2005 phát huy hiệu lực trong giai đoạn tới

Để hoàn thành khóa luận, tác giả đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu tổng hợp như hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu, đặc biệt là phương pháp so sánh luật học. Từ đó đảm bảo tính ổn định và thống nhất của hệ thống pháp luật. Khóa luận đã cố gắng khai thác các kết quả nghiên cứu trước đó cũng như đảm bảo tính độc lập và khách quan trong nghiên cứu của mình.         

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 5: Các quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ và thực tiễn áp dụng

Để làm rõ những nội dung cơ bản trong quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ. Tác giả đã thể hiện khóa luận tốt nghiệp của mình trong việc đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của luật thương mại Việt Nam về hợp đồng dịch vụ trong thực tế. Từ đó, tác giả đề suất các giải pháp hoàn thiện và thực hiện các quy định của luật thương mại về hợp đồng dịch vụ. Bố cục của khóa luận được tác giả trình bày như sau

Chương một: trình bày hợp đồng dịch vụ của những quy định luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ

Chương hai: trình bày thực tiễn áp dụng các quy định của luật thương mại Việt Nam về hợp đồng dịch vụ

Chương ba: trình bày những giải pháp hoàn thiện và thực hiện các quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ

Đề tài thực hiện khóa luận này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, hệ thống hóa, luận giải, thống kê và so sánh luật học để trình bày cơ sở nội dung của đề tài. Đây được xem là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế có tính tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 6: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả đã thể hiện bài khóa luận ngành luật thương mại quốc tế với mục tiêu trình bày những đặc điểm cơ bản về luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp. Có luận được tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu về so sánh, thống kê, phân tích tổng hợp và đối chiếu để trình bày những vấn đề và quan điểm nhằm phân tích một cách chính xác nhất về những vấn đề liên quan trong khóa luận. Bố cục của đề tài được tác giả xây dựng như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về thuế và thuế thu nhập Doanh nghiệp

Chương hai: thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ

Chương ba: thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam và bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ

Mặc dù bài khóa luận còn nhiều vấn đề hạn chế về tài liệu cũng như thời gian nghiên cứu. Nhưng cơ bản tác giả đã trình bày khá thành công về một số vấn đề khái quát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Cũng như rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.       

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế cũng rất hữu ích cho bài làm của các bạn


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 7: Những quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa hóa pháp luật kinh doanh châu Phi và giải pháp áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thương mại quốc tế trình bày những giải pháp giúp cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc vận dụng thành công các quy định về pháp luật hợp đồng thương mại. Từ đó bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như làm rõ những vấn đề khó khăn và thuận lợi của doanh nghiệp khi áp dụng các quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa hóa pháp luật kinh doanh châu Phi. Khóa luận được tác giả xây dựng với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tổ chức hài hòa Hoá pháp luật kinh doanh châu Phi và các văn bản pháp luật về điều chỉnh hợp đồng thương mại của tổ chức này

Chương hai: trình bày những quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa Hoá pháp luật kinh doanh châu Phi

Chương ba: trình bày những giải pháp áp dụng pháp luật về hợp đồng thương mại của tổ chức và việc giao kết và thực hiện các hợp đồng thương mại của doanh nghiệp Việt Nam

Các phương pháp nghiên cứu của khối lượng dựa trên các phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các quan điểm của đảng và nhà nước trong việc phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Đồng thời, tác giả sử dụng các phương pháp so sánh luật học để trình bày hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại của Việt Nam. Đây được xem là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế được đánh giá cao trong suốt quá trình thực hiện.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 8: Pháp luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

Với mục tiêu nghiên cứu các vấn đề lý luận bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm xã hội dành cho người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản hiện nay. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình với các vấn đề và đưa ra những điểm cần khắc phục để đảm bảo bảo hiểm xã hội là công cụ hữu ích của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới. Bằng các phương pháp luận và các phương pháp thu thập tài liệu, so sánh, tổng hợp, khảo sát ý kiến. Tác giả đã đóng góp không ít trong việc hoàn thiện những mặt lý luận cũng như thực tiễn về góp phần sửa đổi luật bảo hiểm xã hội trong Thời gian tới. Khóa luận được tác giả xây dựng với bố cục như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội

Chương hai: trình bày pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Chương ba: trình bày những thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam làm việc ở Nhật Bản

Đây được xem là một trong những đề tài khóa luận luật thương mại quốc tế hết sức ý nghĩa. Thông qua khóa luận, tác giả mong muốn sẽ có một đánh giá khách quan trong việc thực thi pháp luật bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Từ đó giúp cho quá trình áp dụng thực tiễn các quy định của pháp luật được tốt hơn.  

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


         

Trên đây là 8 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế được góp ý chỉnh sửa nhiều lần từ giáo viên hướng dẫn, nên bài làm được tác giả đầu tư kĩ lưỡng hoàn thiện về nội dung và hình thức và giờ đây các bạn đã có được những tài liệu này để tham khảo khi viết bài khóa luận của mình. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về bài làm thì gọi ngay hotline Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ