Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự: 10 Bài Mẫu Hay

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Bài viết sau đây sẽ trình bày về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tố tụng và tố tụng dân sự, là một trong những tài liệu tham khảo giúp bạn tham khảo về nội dung, cách thức được Luận Văn Tốt tổng hợp trong bài viết này. Mục đích của tố tụng dân sự là bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của nhà nước. Có thể kể tên một số nội dung liên quan đến tố tụng dân sự như: khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết vấn đề dân sự, giải quyết vụ việc dân sự theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, tái thẩm và thi hành án dân sự. Vì vậy nếu bạn đang là một sinh viên chuyên ngành luật và tìm hiểu về luật tố tụng dân sự thì bài viết dưới đây là dành cho bạn

Nếu trong quá trình làm bài các bạn cần thêm tài liệu tham khảo hoặc tư vấn về bài làm thì vui lòng liên hệ sđt/zalo/tele : 0934573149 hoặc dịch vụ nhận viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com để được cung cấp tài liệu tham khảo miễn phí và hỗ trợ các bạn làm bài nhé.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự Hay Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Khóa Luận Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự Hay Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Khóa Luận Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự Hay Nhất Hiện Nay
  1. Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện
  2. Pháp luật Việt Nam về quý rối tình dục tại nơi làm việc và những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn
  3. Giao kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015
  4. Giao dịch dân sự Vô hiệu hóa do giả tạo theo bộ luật dân sự năm 2015
  5. Hoàn thiện pháp luật về xác định đất Đang tranh chấp
  6. Quy định về sa thải người lao động trái pháp luật và thực trạng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  7. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam
  8. Những chuyện biến về quyền hôn nhân và tài sản của phụ nữ Việt Nam thời cận đại từ góc độ pháp luật qua hoàng Việt luật lệ và dân luật bất kỳ năm 1931
  9. Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
  10. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất đai tại địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2017.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế

2. Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự Đạt Điểm Cao

Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự Đạt Điểm Cao
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 1: Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp luật tố tụng và tố tụng dân sự cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Là một phần nằm trong nội dung của bộ luật tố tụng dân sự. Tác giả đã nghiên cứu về thực trạng áp dụng pháp luật và thực tiễn trong vấn đề tố tụng dân sự liên quan đến bồi thường ngoài hợp đồng. Khóa luận được tác giả trình bài với nội dung như sau:

Chương một: Trình bày lý luận chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chương hai: Tác giả trình bày thực trạng các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Chương ba: Một số kiến nghị hoàn thiện đối với pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Bằng các phương pháp nghiện cứu như: thu thập số liệu, điều tra, phân tích và so sánh. Tác giả đã nêu ra những điểm hạn chế còn tồn tại trong vấn đề nghiên cứu. Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện đối với pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo không chỉ cung cấp về kiến thực lý thuyết mà còn hình thành cơ sở thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 2: Pháp luật Việt Nam về quý rối tình dục tại nơi làm việc và những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn

Với mục tiêu trình bày hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về pháp luật Việt Nam đối với vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đây cũng chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc bộ luật dân sự. Tác giả trình bày khóa luận với những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về pháp luật quý rối tình dục tại nơi làm việc

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về quý rối tình dục tại nơi làm việc

Chương ba: trình bày một số định hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quý rối tình dục tại nơi làm việc

Khóa luận tốt nghiệp luật tố tụng và tố tụng dân sự trình bày những hệ thống pháp lý cơ bản về pháp luật Việt Nam cũng như những vấn đề mới nhất hiện nay. Thông qua các tài liệu tham khảo bằng các phương pháp nghiên cứu như phương thức, tổng hợp, đánh giá và so sánh số liệu. Tác giả đã thực hiện khá thành công khi trình bày khóa luận. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 3: Giao kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015

Với nhiệm vụ tập trung làm rõ các vấn đề mới trong bộ luật dân sự năm 2015 so với bộ luật dân sự năm 2005. Tác giả đã tìm hiểu về nội dung giao kết, thực hiện hợp đồng, nghiên cứu những vấn đề đó chỉ cấp độ lý luận cũng như tìm hiểu quy định của pháp luật. Từ đó căn cứ vào những việc áp dụng của quy định trong thực tế để kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng. Tác giả thể hiện nội dung của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về giao kết, thực hiện hợp đồng

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015.

Thông qua khóa luận, tác giả đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu như phương thức: so sánh, tổng hợp, dự báo khoa học để hình thành nên những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015. Là một trong những đề tài có ý nghĩa quan trọng cho việc nghiên cứu các hệ thống cơ sở lý luận về nội dung nghiên cứu cũng như nêu ra những điểm bất cập về pháp luật hiện hành đối với quá trình nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 4: Giao dịch dân sự Vô hiệu hóa do giả tạo theo bộ luật dân sự năm 2015

Với mong muốn nghiên cứu có tính hệ thống từ lý luận, quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng. Từ đó, tác giả trình bày những phát hiện trong bất cập đối với quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch dân sự, một trong những vấn đề cơ bản của bộ luật dân sự và tố tụng dân sự. Tác giả đã hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp của mình với những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Chương hai: trình bày quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Chương ba: trình bày những vấn đề thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo.

Bằng các phương pháp nghiên cứu lý luận dựa trên tài liệu, sách, phân tích, so sánh, tổng hợp, sưu tầm số liệu để giúp cho tác giả cung cấp những nguồn thông tin chính xác nhất về nội dung nghiên cứu. Là một trong những đề tài nêu lên những vấn đề hạn chế, bất cập cũng như đề suất các kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận về luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 5: Hoàn thiện pháp luật về xác định đất Đang tranh chấp

Trên cơ sở những quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định đất đai đang tranh chấp. Tác giả đã tìm hiểu về lĩnh vực này cùng với các quy định của pháp luật về vấn đề này và tìm kiếm những mặt còn hạn chế và bất cập để đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đất đai tranh chấp tại Việt Nam. Một trong những vấn đề nổi cộm trong bộ luật dân sự và tố tụng dân sự. Tác giả đã trình bày khóa luận với những kết cấu như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề chung về xác định đất đai đang tranh chấp

Chương hai: trình bày thực tiễn và phương hướng hoàn thiện pháp luật xác định Đức đai đang tranh chấp

Sau khi hoàn thành quá trình nghiên cứu, tác giả đã có những đóng góp thành công để hoàn thiện pháp luật về vấn đề xác định đất đai đang tranh chấp ở Việt Nam từ đó giúp hạn chế hơn và các vấn đề tranh chấp đất đai từ những hệ thống cơ sở thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 6: Quy định về sa thải người lao động trái pháp luật và thực trạng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về luật tố tụng và tố tụng dân sự được đánh giá cao vào năm 2018. Tác giả đích thực hiện trình bày đề tài để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về sẽ thải người lao động. Một trong những vấn đề bất cập trong tố tụng dân sự. Kết cấu của đề tài được tác giả xây dựng cơ bản như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật sa thải người lao động

Chương hai: trình bày thực tiễn thực thi pháp luật về sa thải người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chương ba: hoàn thiện pháp luật về sao thoại người lao động

Khóa luận tốt nghiệp đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, đánh giá để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan. Ngoài ra khóa luận còn khai thác những thông tin tư liệu từ bản Thảo, công trình nghiên cứu khoa học để công bố làm sáng tỏ luận điểm của mình. Đây sẽ là một trong những bài mẫu khóa luận luật tố tụng, tố tụng dân sự đánh giá cho các sinh viên đang tìm hiểu về tố tụng dân sự.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 7: Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nhầm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động sản dưới góc nhìn của pháp luật. Từ đó, tác giả đánh giá vai trò của nó đối với việc phát triển thị trường bất động sản hiện nay. Bằng các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn như: thống kê, tổng hợp, phân tích và so sánh được thực hiện dựa trên những cơ sở vận dụng vào quan điểm của đảng và nhà nước về kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản để trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về môi giới bất động sản và pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về điều chỉnh môi giới bất động sản và thực tiễn thi hành môi giới bất động sản ở Việt Nam

Chương ba: hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Thông qua khối lượng, tác giả đưa ra những nhận xét về quy định của pháp luật đối với môi giới bất động sản, một trong những vấn đềNổi cổng thường xảy ra tố tụng dân sự. Từ đó góp phần xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với môi giới bất động sản giúp cho thị trường bất động sản Việt Nam hoạt động lành mạnh có hiệu quả.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 8: Những chuyện biến về quyền hôn nhân và tài sản của phụ nữ Việt Nam thời cận đại từ góc độ pháp luật qua hoàng Việt luật lệ và dân luật bất kỳ năm 1931

Là một trong những bài khóa luận về tố tụng và tố tụng dân sự được tìm hiểu và phát triển vào năm 2020. Tác giả đã tìm hiểu những vấn đề về lý thuyết cũng như thực tiễn trong công trình nghiên cứu chuyên khảo phân tích hệ thống chỉ ra những chuyển biến về quyền hôn nhân và tài sản của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại nước nhà. Facebook cuộc đời tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày vài nét về hoàng Việt luật lệ và bộ dân luật Bắc kỳ năm 1931 Chương hai: trình bày từ hoàng Việt luật lệ đến dân luật bất kỳ năm 1931, Bước chuyển biến đổi rõ rệt quyền hôn nhân và tài sản của người phụ nữ Việt Nam thời cận đại

Chương ba: nguyên nhân của sự chuyển biến về quyền hôn nhân và tài sản của người Phụ nữ Việt Nam thời cận đại.

Bằng các phương pháp nghiên cứu về tìm kiếm số liệu, tổng hợp, phân tích và so sánh số liệu. Tác giả đã khá thành công trong việc tìm hiểu các quan niệm về Quyền phụ nữ trong tư duy pháp luật ở nước ta thời cận đại, Coi đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo trong việc tìm hiểu về các giai đoạn chuyển biến của pháp luật đối với quyền hôn nhân và tài sản tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Nếu các bạn không có nhiều kinh nghiệm trong trong quá trình làm bài khóa luận thì việc vướn phải những lỗi sai sót trong bài làm là điều không tránh khỏi, dù thế nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì hiện tại Luận Văn Tốt đang cung cấp dịch vụ chỉnh sủa bài làm tốt nghiệp cho các bạn, cam kết bạn sẽ có một bài khóa luận hoàn chỉnh đúng theo yêu cầu của giáo viên và được đánh giá cao.


Bài mẫu khóa luận về luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 9: Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

Với mục đích nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề pháp lý về của Phượng hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Từ đó tác giả đã trình bày những thành tựu và khó khăn cũng như hạn chế mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình cổ phần hóa. Việc nghiên cứu và phân tích những vấn đề khái quát cơ bản của doanh nghiệp nhà nước đối với cổ phần hóa được nghiệp nhà nước được tác giả vẫn dụng các phương pháp nghiên cứu về đối chiếu, so sánh, thống kê, tổng hợp, phân tích để thể hiện bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chương hai: trình bày nội dung pháp luật của phường hỏi doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày thực trạng thi hành và giải pháp hoàn thiện pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã đề suất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và thi hành. Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp tố tụng và tố tụng dân sự đi sâu vào tìm hiểu cũng như khẳng định sự đúng đắn trong việc chủ trương, chính sách của Phượng hóa của đảng và nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận luật tốt tụng và tố tụng dân sự số 10: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất đai tại địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2017.

Nhằm tìm hiểu và đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Việt Quang giai đoạn 2015 đến 2017. Từ đó, tác giả đưa ra mức độ trong công tác đánh giá cán bộ quản lý và người dân về chuyển quyền sử dụng đất. Đưa ra các kết quả như mong muốn và hạn chế những tồn tại trong công tác chuyển quyền sử dụng đất đai. Tác giả đã xây dựng khóa luận với những nội dung như sau:

Chương một: tác giả trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu

Chương ba: trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Thông qua khóa luận tốt nghiệp luật tố tụng và tố tụng dân sự này, tác giả đánh giá được kết quả chuyển quyền sử dụng đất, một trong những vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự nhiều nhất hiện nay tại các địa phương. Từ đó rút ra các giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề khó khăn và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian tới. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo to lớn đối với các bạn sinh viên tìm hiểu về công tác chuyển quyền sử dụng đất đai.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Sau khi xem qua các bài mẫu về Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự được chia sẻ trên đây, Luận Văn Tốt tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng để hoàn thiện một bài làm về luật tố tụng và tố tụng dân sự như bạn mong muốn. Tuy nhiên nếu cần hỗ trợ hoặc thu thập thêm thông tin bài làm thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé!!! 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ