Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Bản: Top 10 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Nếu bạn là sinh viên đang tìm kiếm các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành xuất bản thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cũng như nghiên cứu về các hoạt động xuất bản ngày nay, thông qua các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản xuất sắc nhất và đạt điểm cao nhất hiện nay. Như Chúng ta đã biết Sách, báo, tạp chí,…được gọi chung là hoạt động xuất bản. Vậy xuất bản là gì? Xuất bản là một trong những hoạt động tổ chức nội dung, hình thức, in ấn và phổ biến hiện nay. Để hiểu rõ hơn về điều này hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây.

Việc hoàn thiện một bài khóa luận đòi hỏi các bạn phải đầu tư nhiều thời gian, thu thập tài liệu, số liệu,…Vì vậy không ít bạn gặp khó khăn và bế tắc về bài làm của mình thì cũng đừng quá lo lắng vì hiện tại Luận Văn Tốt có cung cấp cho dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói hãy gọi ngay hotline sđt/zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và báo giá!!!!

1. Các Đề Tài Khóa Luận Ngành Xuất Bản Tiêu Biểu Nhất

Các Đề Tài Khóa Luận Ngành Xuất Bản Tiêu Biểu Nhất
Các Đề Tài Khóa Luận Ngành Xuất Bản Tiêu Biểu Nhất
  1. Thực trạng thị trường xuất tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay
  2. Thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay
  3. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông tiếng Việt từ năm 2008 đến 2010
  4. hoạt động phát hành cuốn tập chí Gỗ Việt tại công ty cổ phần truyền thông Ipmedia năm 2010
  5. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt từ năm 2009 đến 2011
  6. Tình hình phát hành sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam từ năm 2005 đến nay
  7. tìm hiểu hoạt động tiểu thủ sách giáo khoa năm công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội năm 2010 đến 2011
  8. Giải pháp mở rộng thị trường xuất bản phẩm cho nhà xuất bản chính trị quốc gia
  9. Hoạt động kinh doanh xuất kiến nghị cụ thể xuất bản Kim Đồng từ năm 2011-đến nay.
  10. Hoạt động phòng chống xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến nay.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo

2. Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Bản Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản số 1: Thực trạng thị trường xuất tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay

là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành xuất bản được tìm hiểu dựa trên những thực trạng thị trường sức tham khảo trên địa bàn Hà Nội. Tác giả thông qua khối lượng để đưa ra những biện pháp đánh giá khách quan để xuất các giải pháp giúp thị trường sách tham khảo xuất bản trên địa bàn Hà Nội được phát triển ổn định hơn. Nội dung khối lượng được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày nhận thức chung về sách tham khảo và thị trường sức tham khảo

Chương hai: trình bày thực trạng của thị trường sách tham khảo trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm phát triển thị trường sách tham khảo trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Trong bài khóa luận, tác giả đã sử dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh và điều tra tại hiện trường để thực hiện mục tiêu của mình trong việc hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu khá sâu sắc về các vấn đề lý thuyết đối với xuất bản tại thị trường.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Bản Đạt Điểm Cao
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Bản Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 2: Thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay

Đây là một trong những bài khóa luận ngành xuất bản tìm hiểu về văn bản pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản hiện nay tại các cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm. Thông qua khối lượng, tao chỉ góp phần đem đến một góc nhìn tổng quát về quy phạm pháp luật những hình thức xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản. Có lượm được tác giả trình bày bằng các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp số liệu, phân tích, thống kê, tiếp cận so sánh và đối chiếu để trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày nhận thức chung về vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay

Chương hai: trình bày tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay

Là một trong những bài mẫu có đủ tốt nghiệp xuất bản đi sâu vào nghiên cứu và thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay. Tạo cơ sở nên tảng trong quá trình nghiên cứu về hoạt động lý thuyết đối với các hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận ngành xuất bản 3: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt từ năm 2008 đến 2010

Với mục tiêu tìm hiểu xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm dựa trên những nghiên cứu trong thực trạng tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt. Tác giả đã trình bày có đỗ tốt nghiệp của mình với những đứa cục như sau:

Chương một: trình bày nhận thức chung về hoạt động xúc tiến tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty Trí Việt.

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm thực hiện hoạt động xúc tiến tiểu thủ xuất bản phẩm

Phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh. Tác giả hình thành nên mục tiêu của đề tài cũng như đóng góp quan trọng trong việc đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 4: Hoạt động phát hành cuốn tập chí Gỗ Việt tại công ty cổ phần truyền thông Ipmedia năm 2010

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp ngành xuất bản nghiên cứu những điểm mới về mặt lý thuyết trong việc phát hành tạp chí. Từ nhiều góc độ, tác giả đã đưa ra những nhận xét và quan điểm trong lĩnh vực này vào bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Bằng các phương pháp nghiên cứu về học thuyết Mác-Lênin, thống kê, phân tích tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, quan sát thực tế. Tác giả đã hình thành nên kết cấu của điện thoại như sau:

Chương một: trình bày những thức chung về hoạt động phát hành của tạp chí Gỗ Việt

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động phát hành của tập chí Gỗ Việt

Chương ba: trình bày một số giải pháp cho hoạt động phát hành cuốn tập chí Gỗ Việt.

Thông qua khóa luận, dựa trên những cơ sở số liệu thực tiễn cũng như tình hình phát hành tạp chí tại công ty. Tác giả đã đưa ra những chiến lược phù hợp đối với đối tượng nhằm tăng khả năng phát hành và cạnh tranh trên thị trường, tạo tiền đề cho quá trình nghiên cứu về hoạt động phát hành sau này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 5: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt từ năm 2009 đến 2011

Với mục tiêu tìm hiểu chung về các hoạt động xúc tiến tiêu thụ, nghiên cứu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ của các xuất bản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt Trong giai đoạn 2009 đến 2011. Bằng các phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh và thực nghiệm. Tác giả trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày xúc tiến tiêu thụ và vai trò của hoạt động xúc tiến tiêu thụ đối với kinh nghiệm xuất bản phẩm

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt giai đoạn 2009-2011

Chương ba: trình bày những phương hướng phát triển và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty.

Bài mẫu khóa luận ngành xuất bản được đánh giá là một trong những nguồn tài liệu tham khảo về cả lý thuyết lẫn thực tiễn trong hoạt động xúc tiến tiêu thụ hàng hóa xuất bản phẩm tại công ty nói riêng cũng như đưa ra sự tồn tại trong phát triển trên thương trường.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 6: Tình hình phát hành sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam từ năm 2005 đến nay

Hệ thống hóa về hoạt động phát hành sách giáo khoa trên thị trường hiện nay, khối lượng làm rõ thực trạng phát hành sách giáo khoa ở nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trong ba năm gần đây. Dựa trên những cơ sở thực tiễn khẳng định những thành tựu và nêu lên những hạn chế trong khóa luận, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động phát hành sách giáo khoa. Kết cấu của khóa luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày sách giáo khoa và ý nghĩa của hoạt động phát hành sách giáo khoa tại Việt Nam

Chương hai: trình bày tình hình phát hành sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Chương ba: trình bày nhận xét chung và một số kiến nghị

Thông qua quá trình sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn về tổng hợp số liệu, phân tích, so sánh và đánh giá số liệu. Tác giả đã thể hiện khối lượng khá xuất sắc cũng như cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu hoạt động xuất bản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 7: Tìm hiểu hoạt động tiểu thủ sách giáo khoa năm công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội năm 2010 đến 2011

Với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận trong việc tiêu thụ sách giáo khoa trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Đồng thời phản ánh đúng thực trạng tiêu thụ tại công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội. Tác giả đã thể hiện đề tài thông qua các nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày nhận thức cơ bản về tiêu thụ sách giáo khoa và ý nghĩa của hoạt động này đối với công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa của công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội năm 2010-2011

Chương ba: trình bày một số kiến nghị đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ rất nhiều khóa của công ty.

Bằng các phương pháp luận, thống kê, tổng hợp, phân tích và đánh giá. Tác giả đã hệ thống hóa những cơ sở lý thuyết từ đó trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu về hợp đồng tiêu thụ sách và phát hành sách.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 8: Giải pháp mở rộng thị trường xuất bản phẩm cho nhà xuất bản chính trị quốc gia

Dựa trên những cơ sở thực tiễn mà tác giả thu thập được. Tác giả đã trình bày đề tài nghiên cứu của mình về tìm hiểu các hoạt động mở rộng thị trường tại nhà xuất bản chính trị quốc gia. Đề tài khóa luận được tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: quan sát, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh để thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày nhận thức chung về mở rộng thị trường và ý nghĩa của việc mở rộng thị trường ở nhà xuất bản chính trị quốc gia

Chương hai: trình bày thực trạng mở rộng thị trường ở nhà xuất bản chính trị quốc gia từ năm 2007- đến nay

Chương ba: trình bày một số đề xuất thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường ở nhà xuất bản chính trị quốc gia.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành xuất bản có hướng mới mẻ trong công trình nghiên cứu và tìm hiểu. Từ đó cho thấy việc nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh và những giải pháp mở rộng thị trường xuất bản là hết sức quan trọng.

Trong quá trình làm bài khóa luận về ngành xuất bản Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung về Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận cũng rất hữu ích cho các bạn 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 9: Hoạt động kinh doanh xuất kiến nghị cụ thể xuất bản Kim Đồng từ năm 2011-đến nay.

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận xuất bản góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý thuyết về nghiên cứu hoạt động hiệu quả kinh doanh sách thiếu nhi tại nhà xuất bản Kim Đồng. Tác giả đã đi sâu vào tìm hiểu về những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động kinh doanh tại nhà xuất bản Kim Đồng để đưa ra những biện pháp khắc phục. Đề tài được tác giả trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày khái quát về hoạt động kinh doanh xuất thiếu nhi

Chương hai: trình bày tình hình kinh doanh xuất thiếu nhi tại nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 2001-đến nay

Trường ba. Trình bày một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh rất thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng

Bằng các phương pháp thống kê, điều tra xã hội học, quan sát, tổng hợp, so sánh và phân tích dựa trên những số liệu thực tiễn. Tác giả đã hoàn thiện đề tài với những yêu cầu cơ bản về đóng góp những biện pháp khắc phục trong hoạt động kinh doanh xuất bản sách thiếu nhi.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp xuất bản 10: Hoạt động phòng chống xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến nay.

Đây được đánh giá là một trong những bài mẫu khóa luận xuất bản được tham khảo cao từ các bạn sinh viên chuyên ngành. Với mục tiêu của đề tài tìm ra các nguyên nhân cút lỗi kỳ vấn nạn sản xuất, tiêu thụ và sử dụng sách lậu. Từ đó trình bày những biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Khối lượng đã được tác giả sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và tiếp cận các nguồn tài liệu gốc để đối chiếu và so sánh để trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số lý luận chung về phòng chống xuất khẩu

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động phòng chống sách lậu trên địa bàn Hà Nội

Chương ba: trình bày một số giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động phòng chống xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Đây là một trong những bài chuyên đề tốt nghiệp về xuất bản tập trung nghiên cứu, nguyên nhân và giải pháp làm giảm bớt tình trạng sản xuất, tiêu thụ và sử dụng rất lâu trên phạm vi thành phố Hà Nội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Mong rằng qua chia sẻ về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành xuất bản trên đây các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện cho mình một bài khóa luận tốt nghiệp đúng chuẩn. Nếu có thắc mắc hay cần thêm thông tin về bài làm của mình hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt. 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ