Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp: Top 11 Bài Mẫu Tiểu Biểu

Mục lục

5/5 - (8 bình chọn)

???Dưới đây là những bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp mà Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành nông nghiệp đang trong quá trình làm bài khóa luận, như chúng ta đã biết Nông Nghiệp là một trong những ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng đột và chăn nuôi cũng như khai thác cây trồng làm người vật liệu cho việc nuôi trồng cũng như tạo ra lương thực thực phẩm cho con người. Đây là một trong những ngành hết sức đa dạng và phong phú về các bài khóa luận tốt nghiệp.

??? Không dừng lại ở việc cung cấp cho các bạn những tài liệu tham khảo hữu ích mà Luận Văn Tốt còn hỗ trợ các bạn dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói. Nếu các bạn không có thời gian làm bài hay các bạn không có nhiều kinh nghiệm làm bài khóa luận thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và báo giá bạn nhé. ???

1.Các Đề Tài Khóa Luận Nông Nghiệp Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Khóa Luận Nông Nghiệp Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Khóa Luận Nông Nghiệp Tiêu Biểu Nhất
 1. Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã Lộc bổn,huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2011 đến 2015
 3. Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao cTOp ủa tỉnh Nghệ An
 4. Giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh hưng Yên
 5. Chính sách phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
 6. Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 7. Quy định hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai Việt Nam
 8. Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hòa Bình, huyện hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn năm 2018
 9. Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 10. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại địa bàn xã phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
 11. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn cổ phúc, huyện trấn yên, tỉnh Yên Bái.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

2. Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp Đạt Điểm Cao 

Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp Đạt Điểm Cao
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 1: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã Lộc bổn,huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Là một trong những bài mẫu khóa luận về nông nghiệp nhằm tìm hiểu phân tích, đánh giá thực trạng năng lực đầu tư và hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa trên địa bàn xã Lộc Bổn. Từ quá trình nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những định hướng trong việc quyết định đến năng xuất và hiệu quả sản xuất. Bằng các phương pháp thu thập số liệu, thống kê, phân tích, đánh giá số liệu. Tác giả đã trình bày nội dung như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế sản xuất lúa

Chương hai: trình bày đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất đủ các hộ nông dân trên địa bàn xã Lộc Bổn, huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương ba: trình bày định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ngủ trên địa bàn xã Lộc bổn, Huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông qua đề tài khóa luận, tác giả đã đưa ra nhận định rằng: hoạt động sản xuất lúa tại địa phương mang lại hiệu quả kinh tế tương đối, góp phần làm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân cũng như góp phần tận dụng lao động trong nông nghiệp tại địa phương. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo quý giá đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về nông nghiệp tại địa phương.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 2: Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2011 đến 2015

Qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp ở tỉnh Quảng Trị. Từ đó để trình bày những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị đạt hiệu quả cao, tất cả đã trình bày các hướng đề tài với nội dung như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2011 đến 2015

Chương ba: Định hướng và giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Bằng các phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu. Tác giả đã đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả và thúc đẩy cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như là bước đầu trong quá trình nghiên cứu các cơ sở về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nghành nông nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 3: Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Nghệ An

Là một trong những bài chuyên đề tốt nghiệp nông nghiệp xuất phát từ vấn đề thực tiễn về nghiên cứu các giải pháp phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ an theo hướng bền vững. Tác giả đã trình bày quy luật với kết cấu đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Chương hai: phân tích và đánh giá thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ an

Chương ba: trình bày những quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ an

Tác giả đã sử dụng các phương pháp khoa học như: Tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh để trình bày những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu. Từ đó, tác giả đã hoàn thành mục tiêu trong việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghiệp cao trên địa bàn tỉnh Nghệ an giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo có cơ sở đáng tin cậy.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 4: Giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh hưng Yên

là một trong những bài mẫu khoá luận tốt nghiệp nông nghiệp tìm hiểu thị trường sản xuất và tiêu thụ nông sảnHiện nay. Từ đó đưa ra những giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ trong bối cảnh kinh tế của những năm tới tại tỉnh hưng Yên. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thu thập số liệu, xử lý số liệu, thống kê, mô tả, báo cáo để trình bày kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày một số lý luận cơ bản của hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh hưng Yên trong giai đoạn 2019 đến 2021

Chương ba: trình bày các giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh hưng Yên hiện nay

Thông qua pháp luật, tác giả đã đưa ra những nội dung cơ bản trong việc nghiên cứu hoạt động xúc tiến tự thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Từ đó làm Nguồn tư liệu tham khảo về các nội dung nghiên cứu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông sản tại thị trường.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 5: Chính sách phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Với mục tiêu đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn của thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025. Tác giả đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý thuyết cũng như những vấn đề thực tiễn trong việc phát triển chính sách kinh tế nông thôn. Nội dung của kết luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày một số cơ sở lý luận về chính sách Phát triển kinh tế nông thôn

Chương hai: phân tích thực trạng chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại thành phố Điện Biên Phủ

Chương ba: trình bày một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Bằng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp số liệu, thu thập, xử lý, so sánh. Tác giả đã hoàn thiện nội dung của đề tài, mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo về hoạt động phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 6: Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp ngành nông nghiệp nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về sự phát triển nông nghiệp. Tác giả đã thể hiện biệt tài thông qua các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, phân tích, xử lý, so sánh. Để trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Chương ba: trình bày các đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thông qua khoá luận, Tác giả phân tích được thực trạng trong công tác quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy nói chuyện và phạm vi cả nước nói chung. Từ đó đưa ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 7: Quy định hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai Việt Nam

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp trong việc đưa ra các đánh giá khách quan về quy định hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Từ đó, tác giả làm rõ những ưu điểm và nhược điểm trong quyết định này. Dựa trên những cơ sở nghiên cứu có sẵn cũng như sử dụng các phương pháp nghiên cứu về duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số lý luận về quy định hạn mức giao đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về hạn mức chịu đựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chương ba: chủ trương hoàn thiện quy định pháp luật do chính phủ đề xuất và một số kiến nghị cá nhân về hạn mức giao đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đây được xem là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp về nông nghiệp khá mới trong việc tìm hiểu và nghiên cứu Về hạn mức giao đất và chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 8: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hòa Bình, huyện hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn năm 2018

Sau quá trình thực tập thực tiễn tại huyện hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn. Tác giả đã thể hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp với nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng loại hình đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Bình. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Tác giả đã trình bày khóa luận với bố cục như sau:

Chương một: trình bày mở đâu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương ba: trình bày nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và đề nghị

Là một trong những bài khóa luận nông nghiệp để cũng cố lại các kiến thứcCho các bạn sinh viên trong quá trình thực tập cũng như nâng cao cách tiếp cận và xử lý thông tin của sinh viên. Từ đó hình thành nên cơ sở trong việc tham khảo các bài mẫu về nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 9: Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Với mục tiêu đánh giá và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phù hợp và đề xuất giải pháp hợp lý cho việc nâng cao sử dụng hiệu quả đất đắp ứng yêu cầu tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tác giả đã thực hiện đề tài khóa luận của mình với những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu

Chương ba: trình bày đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở giúp cho các nhà quản lý ở địa phương chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng phát triển một nền nông nghiệp bền vững cũng như xây dựng mô hình sử dụng đất mang tính đặc thù phù hợp với điều kiện của xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Ngoài chia sẻ cho các bạn những bài mẫu hay về khóa luận nông nghiệp thì Luận Văn Tốt còn mang đến cho các bạn dịch vụ sửa bài khóa luận tốt nghiệp trọn gói. Nếu các bạn không yên tâm về bài làm của mình, không biết khắc phục lỗi sai của bài làm, thì hãy trải nghiệm dịch vụ của Luận Văn Tốt bạn nhé


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 10: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại địa bàn xã phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Với bài mẫu khóa luận về nông nghiệp này, tác giả xuất phát từ những ý nghĩa thực tiễn trong nhu cầu sử dụng đất, thích hợp và quan trọng trong các công trình nghiên cứu gần đây. Với mục tiêu đánh giá và phân tích hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã phúc Trìu. Từ đó đề xuất các giải pháp cá nhân có cơ sở nhằm nâng cao sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn xã. Kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu

Chương ba: trình bày đối tượng và nội dung nghiên cứu cũng như phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp vô cùng ý nghĩa trong việc cung cấp các kiến thức của nhà trường cũng như kiến thức thực tế cho các sinh viên trong quá trình thực tập và nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin của sinh viên. Đây được xem là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Nông nghiệp tiêu biểu cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 11: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn cổ phúc, huyện trấn yên, tỉnh Yên Bái.

Nhằm đưa ra đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp dựa trên những vấn đề thực tiễn tại thì trứng Cổ Phúc, huyện trấn yên, tỉnh Yên Bái. Từ đó, tác giả đưa Đánh giá trong công tác sử dụng đất hiệu quả để sản xuất nông nghiệp. Khóa luận được tác giả thể hiện với những nội dung như sau:

Chương một: mở đầu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu

Chương ba: trình bày đối tượng và nội dung cũng như phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị.

Thông qua khóa đủ, tác giả đã đưa ra những đánh giá thuận lợi và khó khăn trong điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tác động đến sản xuất nông nghiệp tại thị trứng. Từ đó cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các bạn sinh viên đã nghiên cứu về đề tài sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua chia sẻ về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Nông Nghiệp trên đây Luận Văn Tốt tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng để hoàn thiện cho mình một bài khóa luận chất lượng tốt . Còn nếu các bạn có nhu cầu làm bài hoàn thiện theo nội dung chủ đề tương tự các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ