Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng Hay Nhất

Mục lục

5/5 - (6 bình chọn)

??Quan hệ công chúng là một trong những ngành đào tạo về kỹ năng thực hiện chiến lược trong việc thiết lập cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp với cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, giới truyền thông. Với mục đích định hình nên thương hiệu và tên tuổi sản phẩm cũng như đơn vị hoạt động. Đây là một trong những ngành mới hiện nay trên thị trường giáo dục Việt Nam. Vì vậy, Mà việc tìm kiếm các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng trở nên khó khăn đối với các bạn sinh viên chuyên ngành. Với bài viết sau đây của chúng tôi, các bạn sinh viên có thể thoải mái trong việc tham khảo các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng với chất lượng cao, nội dung sáng tạo cũng như cách thực hiện độc đáo khi được công nhận là bài khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng đạt điểm cao.??

??Tuy nhiên nếu như tất cả vẫn còn khó khăn với bạn hay bạn chưa tìm ra được ý tưởng làm bài tốt nhất cho mình thì đừng chừng chờ nứa hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé.?? 

1.Các Đề Tài Khóa Luận Quan Hệ Công Chúng Chọn Lọc 

  1. Mối quan hệ phi tuyến tính giữa sở hữu nước ngoài và giá trị công ty tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng của công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông
  3. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi nghiên cứu điển hình tại các công ty của phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán
  4. PR và các hình thức PR phổ biến tại Việt Nam
  5. Quan hệ công chúng và công cụ hỗ trợ kinh doanh suất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh là thành viên của WTO
  6. Giải pháp phát triển quan hệ công chúng tại Việt Nam
  7. Hoạt động quan hệ công chúng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  8. Vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng thương hiệu khu du lịch thiên đường Bảo Sơn
  9. Tìm hiểu công tác quan hệ công chúng của công ty thông tin di động Mobiphone.

Tài Liệu Tham Khảo  :Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước

2. Những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Chúng Hay Nhất Hiện Nay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 1: mối quan hệ phi tuyến tính giữa sở hữu nước ngoài và giá trị công ty tại công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm làm rõ mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và giá trị của công ty cũng như trình bày kết quả nghiên cứu với nhiều phương pháp khác nhau. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: giới thiệu chung đề tài. chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: phân tích kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị.

Thông qua đề tài, tác giả đã nêu ra những hạn chế của đề tài cũng như đưa ra kiến nghị và phương hướng nghiên cứu mới. Cụ thể hơn tác giả đã đóng góp thêm vài bằng chứng cho việc làm rõ mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và giá trị công ty để làm đề tài hướng dẫn cho các mối quan hệ phi tuyến tính cũng như quan hệ công chúng tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng Hay Nhất
Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng Hay Nhất

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 2: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng của công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông.

Là một trong những bài mẫu khóa luận quan hệ công chúng được trình bày vào năm 2017. Với giá trị tham khảo cao từ nhiều các bạn sinh viên chuyên ngành. Đề tài được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động quan hệ công chúng của công ty.

Chương ba:trình bày một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng tại công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng với mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng của công ty phát triển hơn. Bằng các kiến thức kinh nghiệm của mình cũng như các phương pháp nghiên cứu về thu thập số liệu và xử lý số liệu. Tác giả đã hoàn thành khá thành công bài khóa luận tốt nghiệp cũng như là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 3: mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lời: nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Việc tìm hiểu rõ hệ thống hóa những vấn đề lý luận khả năng sinh lời của doanh nghiệp cũng như khả năng thanh toán Được tác giả thể hiện trong bài khóa luận với nội dung như sau:

Chương một: trình bày mở đầu.

Chương hai: trình bày tổng quan lý thuyết về khả năng thanh toán trong mối quan hệ với khả năng sinh lợi

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày thực trạng khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành bất động sản

Chương năm: trình bày nội dung kết quả nghiên cứu

Chương sáu: trình bày kết luận và một số kiến nghị.

Bằng các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, phân tích hồi quy để thực hiện trình bày kết quả của đề tài dựa trên những số liệu đáng tin cậy mà tác giả thu thập được. Tóm lại, việc tìm kiếm mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lời là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tế cho việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 4: PR và hình thức PR phổ biến tại Việt Nam.

Cùng chúng tôi tìm hiểu bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng được tham khảo nhiều nhất trong những năm gần đây. Dựa trên những cơ sở về lý thuyết cũng như thực tiễn để tìm hiểu các hình thức PR Phổ biến tại Việt Nam. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về quan hệ công chúng

Chương hai: trình bày thực tiễn các hoạt động quan hệ công chúng phổ biến tại Việt Nam

Chương ba: trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển quan hệ công chúng tại Việt Nam.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu tổng hợp số liệu, phân tích cũng như so sánh số liệu. Hoạt động nghiên cứu này xúc tiến cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tìm hiểu quan hệ công chúng phù hợp với các doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp hiệu quả hơn trong khối bán hàng. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo phổ biến đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu có luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 5: quan hệ công chúng, công cụ hỗ trợ kinh doanh suất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh là thành viên của WTO

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng tìm hiểu về hoạt động quan hệ công chúng của nước ta sau khi gia nhập WTO. Để tìm hiểu về những biến đổi trước và sau khi về nhập cũng như trình bày các giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng hoạt động này trong kinh doanh suất khẩu của Việt Nam. Với các phương pháp nghiên cứu khoa học như phân tích, tổng hợp, thống kê. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau: xuống hàng chương một: trình bày lý luận chung về quan hệ công chúng, công cụ hỗ trợ xuất khẩu của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh suất khẩu

Chương hai: trình bày tính thực trạng ứng dụng hoạt động quan hệ công chúng với cấp độ hỗ trợ suất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

Chương ba: trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng trong kinh doanh suất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Mặc dù đề tài còn nhiều hạn chế về thời gian và kiến thức nhưng khóa luận đã được nhận xét và góp ý từ thầy cô để hoàn thiện khóa luận hơn. Đây sẽ là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hoạt động quan hệ công chúng cũng như nghiên cứu về tình hình ứng dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh suất khẩu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 6: giải pháp phát triển quan hệ công chúng tại Việt Nam.

Là một trong những bài mẫu khóa luận quan hệ công chúng được thực hiện từ rất lâu đời, cụ thể vào năm 2005. Nhưng vẫn có giá trị tham khảo đến hiện tại. Với kết cấu đề tài được tác giả trình bày như sau:

chương một: trình bày tổng quan về quan hệ công chúng

Chương hai: trình bày thực tiễn về hoạt động quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam.

Chương ba: trình bày một số giải pháp cùng kiến nghị nhằm phát triển quan hệ công chúng tại Việt Nam.

Thông qua đề tài khóa luận quan hệ công chúng của mình, tác giả đã tìm hiểu một số vấn đề thực tiễn trong hoạt động quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam vào thời điểm đó. Từ đó đưa ra các giải pháp cùng kiến nghị góp phần phát triển hoạt động quan hệ công chúng tại Việt Nam. Đây cũng chính là mục tiêu thực hiện khóa luận của tác giả.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Nếu quá trình làm bài nếu các bạn có bất kì sai sót nào trong bài khóa luận của mình từ đạo văn, số liệu cho bài làm, triển khai nội dung đúng đề tài và yêu cầu của giáo viên… thì các bạn hãy tham khảo dịch vụ chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé


Bài khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 7: hoạt động quan hệ công chúng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Nếu bạn là sinh viên đang tìm hiểu về các hoạt động quan hệ công chúng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thì đây chính là bài mẫu tham khảo tốt nhất đối với bạn. Vì tác giả đã thực hiện trình bày với những vấn đề như sau:

Chương một: trình bày một số Vấn đề lý luận về quan hệ công chúng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong những năm qua

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong những năm tới

Bằng các phương pháp nghiên cứu về phân tích, tổng hợp, diễn giả, quy nạp, mô tả, thống kê. Tác giả đã thể hiện khái quát được vấn đề đối với đề tài nghiên cứu cũng như trình bày các giải pháp của cá nhân trong việc đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng tại doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 8: vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng thương hiệu khu du lịch thiên đường Bảo Sơn.

Thông qua các công cụ thực hiện, phương pháp nghiên cứu tác giả đã thể hiện mục đích của mình trong việc trình bày vai trò của quan hệ công chúng đối với việc xây dựng thương hiệu, đặc biệt là quảng bá thương hiệu khu du lịch thiên đường Bảo Sơn. Cụ thể tác giả trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về quan hệ công chúng và vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng thương hiệu

Chương hai: trình bày vai trò của quan hệ công chúng trong việc quảng bá thương hiệu khu du lịch thiên đường Bảo Sơn

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng tại khu du lịch thiên đường Bảo Sơn.

Thông qua khóa luận tác giả đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ công chúng trong lĩnh vực đời sống cũng như phân tích các hoạt động cùng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng đối với khu du lịch thiên đường Bảo Sơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 9: tìm hiểu công tác quan hệ công chúng của công ty thông tin di động Mobifone.

Nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản đối với quan hệ công chúng trong hoạt động của công ty thông tin di động Mobiphone. Tác giả đặt nghiên cứu để cho ra cái nhìn thực tiễn về công tác này. Với kết cấu được tác giả xây dựng như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về quan hệ công chúng

Chương hai: trình bày các hoạt động quan hệ công chúng nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Mobifone tại công ty thông tin di động hiện nay

Chương ba: trình bày các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng tại công ty thông tin di động Mobiphone.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng này sẽ trở thành một trong những nguồn tài liệu tham khảo hiệu quả cho các bạn sinh viên quan tâm trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng Hay Nhất được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây hy vọng các bạn sẽ định hướng được bài làm và hoàn thành bài khóa luận một cách hiệu quả nhất. Nếu các bạn có cần thêm thông tin hay thắc mắc về bài làm hay liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ