Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thể Dục Thể Thao: Top 6 Bài Mẫu Hay Nhất

5/5 - (8 bình chọn)

Trong bài viết sau đây của chúng tôi tập hợp các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao đã đạt điểm cao trong những năm vừa qua, từ đó tạo tài liệu tham khảo đối với các bạn sinh viên chuyên ngành cũng như đối với độc giả khi muốn tìm hiểu về ngành quản lý thể dục thể thao trong công tác trình bày khoá luận.Ngành quản lý thể dục thể thao là một trong những ngành được đào tạo và các phương pháp quản lý thể dục thể thao hiện đại cùng các kỹ năng tổ chức trong phong chào thể dục thể thao, quản lý hành chính, quản lý kinh doanh các câu lạc bộ hoặc doanh nghiệp thể thao có kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thể dục thể thao. Hiện nay đây là một trong những ngành khiến các bạn sinh viên lựa chọn học tập và theo đuổi làm việc chuyên ngành. Chính vì vậy, mà có rất ít bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao ra đời làm nguồn tài liệu tham khảo có giá trị. 

Nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn về việc tìm kiếm đề tài, triển khai nội dung, tài liệu tham khảo… thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được  tư vấn miễn phí bạn nhé.

1.Các Đề Tài Tốt Nghiệp Quản Lý Thể Dục Thể Thao Hay Nhất

  1. quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu chọc sinh phổ thông ở trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Thái Nguyên
  2. Phát triển đội ngũ giảng viên ở trung tâm giáo dục thể chất và thể thao đại học quốc gia Hà Nội theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực
  3. Quản lý giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh ở trung tâm thể dục thể thao huyện Kiến Thụy tỉnh Hải Phòng
  4. Quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
  5. Văn hóa công cụ của viên chức trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
  6. Công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao.

Tài liệu tham khảo : Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước

2. Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thể Dục Thể Thao Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao số 1: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu chọc sinh phổ thông ở trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Thái Nguyên

Là một trong những bài mẫu khóa luận ngành quản lý thể dục thể thao được thực hiện vào năm 2017 trên địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên trong các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh Trung học phổ thông tại trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Thái Nguyên. Dựa trên những vấn đề thực trạng trong công tác nghiên cứu, tác giả đã trình bày lý thuyết cả thực tiễn trong việc đề suất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho học sinh phổ thông Ở trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Thái Nguyên. Khóa luận được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp quan sát kết hợp với phương pháp điều tra và tìm hiểu từ chuyên gia. Chính vì vậy mà cất giấu trong đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho học sinh phổ thông của trung tâm văn hóa thông tin và thể thao cấp thành phố

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho học sinh phổ thông ở trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Thái Nguyên

Chương ba: trình bày các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho học sinh phổ thông tại trung tâm.

Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu thể thao chọc sinh phổ thông tại trung tâm văn hóa cũng như khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho học sinh phổ thông tại trung tâm văn hóa tại thành phố Thái Nguyên nói riêng và tại các trung tâm văn hóa khác nói chung. Đây được xem là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về quản lý thể dục thể thao có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với trung tâm văn hóa thể thao ở thành phố Thái Nguyên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao số 2: Phát triển đội ngũ giảng viên ở trung tâm giáo dục thể chất và thể thao đại học quốc gia Hà Nội theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực

Hiện nay, vấn đề phát triển đội ngũ diễn viên ở các trung tâm, nhà trường nói chung và trung tâm giáo dục thể chất nói riêng có nhiều công trình nghiên cứu. Nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào phát triển đội ngũ diễn viên ở trung tâm giáo dục thể chất và thể thao đại học quốc gia Hà Nội. Chính vì vậy mà tác giả thể hiện đề tài này để trình bày và đề suất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giảng viên tại trung tâm giáo dục thể chất và thể thao đại học quốc gia Hà Nội. Thông qua các phương pháp phân tích, tổng hợp, đưa ra những luận điểm từ những vấn đề lý luận và thực tiễn. Cùng các phương pháp liệt kê và phân tích yêu cầu phát triển của đội ngũ. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên

Chương hai: trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên và thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên tại trung tâm giáo dục thể chất và thể thao tại đại học quốc gia Hà Nội

Chương ba: trình bày những biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ở trung tâm giáo dục thể chất và thể thao đại học quốc gia Hà Nội

Khóa luận đã đóng góp những phần lý luận phát triển về nguồn nhân lực đặc biệt là công tác phát triển đội ngũ giảng viên tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác phát triển đội ngũ giảng viên tại trung tâm thể dục thể thao. Từ đó đề suất các biện pháp phát triển đội ngũ diễn viên cho trung tâm giáo dục thể chất và thể thao đại học quốc gia Hà Nội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao số 3: Quản lý giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh ở trung tâm thể dục thể thao huyện Kiến Thụy tỉnh Hải Phòng

Một trong những hoạt động thuộc phạm trù quản lý thể dục thể thao hiện nay đó là công tác quản lý giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trung tâm thể dục thể thao. Nắm bắt được vấn đề này cùng dựa trên các cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn. Khóa luận đã đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trung tâm thể dục thể thao trên địa bàn nghiên cứu. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích giảm tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn cho học sinh. Khóa luận dựa trên cái phương pháp nghiên cứu về lý luận, phương pháp nghiên cứu về thực tiễn như phỏng vấn, quan sát, điều tra và lấy ý kiến từ chuyên gia để trình bày kết cấu của đề tài khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trung tâm thể dục thể thao quận, huyện

Chương hai: trình bày thực trạng trong công tác quản lý hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trung tâm thể dục thể thao huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

Chương ba: trình bày các biện pháp trong công tác quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trung tâm thể dục thể thao huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

Khóa luận góp phần cung cấp tài liệu đáng tin cậy về các thực trạng giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích trong công tác quản lý giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích ở trung tâm thể dục thể thao cho các nhà quản lý cùng các giáo viên, huấn luyện viên trong ngành. Ngoài ra còn dựa trên những cơ sở phân tích về những vấn đề lý luận về giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích và quản lý giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích để làm sáng tỏ và bổ sung thêm lý luận trong công tác quản lý giáo dục tại trung tâm.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao số 4: Quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu nghiên cứu của bài mẫu khóa luận quản lý thể dục thể thao này là đề suất các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Bằng các phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp thu thập và xử lý thông tin bên cạnh đó kết hợp sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, quy nạp trình bày làm rõ những nội dung cơ bản của pháp luật đảm bảo tính khoa học và logic giữa các vấn đề. Tác giả trình bày trong bố cục  như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chương ba: trình bày một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kết quả nghiên cứu của đề tài khóa luận có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao. Cùng với đó làm nguồn tài liệu tham khảo trong học tập và nghiên cứu đối với các sinh viên, học viên chuyên ngành quản lý công.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp Luận Văn Tốt muốn chia sẻ cho các bạn Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao số 5: Văn hóa công cụ của viên chức trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Là một trong những bài mẫu đề tài tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao đề suất một số giải pháp trong việc hoàn thiện văn hóa công vụ của viên chức trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện tuy Đức tỉnh Đăk Nông. Từ đó đắp ứng yêu cầu công cụ hành chính ở nước ta hiện nay. Để đạt được mục tiêu của con, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý về văn hóa công vụ cũng như đánh giá thực trạng việc thực hiện văn hóa công vụ tại trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Tuy Đức. Dựa trên những cơ sở đánh giá cùng các phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử cùng các phương pháp đánh giá, quan sát và so sánh. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về văn hóa công vụ

Chương hai: trình bày thực trạng văn hóa công vụ của viên chức trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tuy Đức tỉnh Đăk Nông

Chương ba: trình bày giải pháp việc thực hiện văn hóa công vụ của viên chức tại trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện.

Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho một số cán bộ, công chức và viên chức cùng những người quan tâm đến các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ của viên chức tại trung tâm văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Ngoài ra khóa luận còn cung cấp tài liệu tham khảo cho các trung tâm văn hóa khác trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và trên cả nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao số 6: Công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao

Công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao là một trong những công tác hết sức quan trọng trong việc phục vụ công dân là khách hàng tạo được sự hài lòng của người dân. Chính vì vậy văn phòng là một trong những bộ phận không thể thiếu đối với công tác quản lý thể dục thể thao ngày này. Một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thể dục thể thao được thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể và phù hợp trong việc thiết thực để phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong nâng cao chất lượng công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao. Tác giả đã thực hiện khóa luận dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: thu thập tài liệu, phân tích, so sánh, tổng hợp. Từ đó hoàn thiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về văn phòng và Chất lượng công tác văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao

Chương ba: trình bày những giải pháp trong nâng cao chất lượng công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao

Khóa luận góp phần hoàn thiện những lý luận chung về văn phòng và chất lượng công tác văn phòng tổng cục thể dục thể thao. Ngoài ra tác giả còn đưa ra những đánh giá chân thực về thực trạng công tác văn phòng tại tổng cục thể dục thể thao cùng với các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác văn phòng. Kết quả của quá trình nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ, công chức cũng như cho các bạn sinh viên chuyên ngành trong việc tìm hiểu công tác văn phòng tại các cơ quan hành chính nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thể Dục Thể Thao hy vọng rằng với tài liệu tham khảo này và kiến thức mà các bạn đã học thì các bạn có thể hoàn thành bài khóa luận về quản lý thể dục thể thao hiệu quả nhất. Nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong bài làm thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Team Luận Văn bạn nhé. Chúc các bạn thành công.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ