Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thủy Sản : Top 9 Bài Mẫu Chọn Lọc

Mục lục

5/5 - (8 bình chọn)

Quản lý thủy sản là một trong những việc sử dụng hiệu quả những vấn đề khai thác, Nuôi trồng, công nghệ, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, kinh tế thủy sản, quy hoạch các chính sách về thuỷ sản,… có thể nói đây là một trong những chủ đề khá đa dạng và phong phú về các nội dung hình thành có lượng tốt nghiệp quản lý thủy sản. Trong bài viết này, bạn sẽ được tham khảo các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản đạt điểm cao nhất hiện nay để tiếp thu thêm những tri thức cho việc tìm hiểu về các khóa luận tốt nghiệp quản lý thuỷ sản.

Không dừng lại ở việc cung cấp những thông tin và tài liệu hữu ích cho các bạn. Luận Văn Tốt còn hỗ trợ các bạn dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói. Nếu các bạn đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu hoặc vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện được bài khóa luận của mình thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay hotline sđt/zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời

1.Các Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Thủy Sản Hay Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Thủy Sản Hay Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Thủy Sản Hay Nhất Hiện Nay
  1. Quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
  2. Hiệu quả nuôi tôm ở xã Phú Xuân, huyện Phú vàng
  3. Nuôi trồng và tiêu thụ tôm xú ở huyện Quảng Xương tỉnh Thái Hòa
  4. Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước ao nuôi cá rô phi đơn tính và đề suất các biện pháp cải thiện môi trường nước trong hợp tác xã thuỷ sản núi Cốc
  5. Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen, trai Ngọc tại hợp tác xã thuỷ sản núi cốc, Thái Nguyên
  6. Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Tuấn thanh hóa, trong giai đoạn hiện nay
  7. Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU
  8. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần suất khẩu thủy sản Quảng Ninh xuống hàng
  9. Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản ven biển cửa sông Lạch Tray, đồ Sơn, cát bà, cát hải, Hải Phòng.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Kinh Tế

2. Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thủy Sản Chọn Lọc

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 1: Quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trong những năm gần đây, huyện Thái Thụy hoạt động nuôi trồng và chế thủ thuỷ sản đang từng bước trở thành một trong những hoạt động chủ lực. Chính vì sự phát triển và vị trí quan trọng trong việc phát triển và xây dựng vùng sản xuất, tiêu thụ này tác giả thực hiện trình bày khóa luận với những đóng góp mong muốn trong việc quản lý hiệu quả về hoạt động của nhà nước việc nuôi trồng và chế thụ thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nội dung nghiên cứu được tác giả xây dựng trong khối lượng như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản trên địa bàn huyện TháiThụy, tỉnh Thái Bình

Chương ba: trình bày các đề suất giải pháp cùng kiến nghị quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng và chế thụ thủy sản trên địa bàn huyện.

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận, tác giả đã tìm hiểu đầy đủ thực trạng và những vấn đề khách quan cũng như chủ quan trong hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản trong thời gian qua trên địa bàn huyện. Từ đó đề suất và đưa ra các định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động nuôi trồng, tiêu thụ thủy sản trên địa bàn một cách hợp lý.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thủy Sản Chọn Lọc
Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thủy Sản Chọn Lọc

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 2: Hiệu quả nuôi tôm ở xã Phú Xuân, huyện Phú vàng

Trước thực trạng nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trở thành nhu cầu cấp thiết và thiết yếu của vùng đầm phá nói chung và xã Phú Xuân nói riêng. Tác giả đã thể hiện đề tài nghiên cứu về thực trạng nuôi tôm trên địa bàn xã, từ đó trình bày các đề suất giải pháp phát triển nghề nuôi tôm một cách bền vững ở xã Phú Xuân, huyện Phú vàng. Với kết cấu được tác giả xây dựng trong khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế nuôi tôm

Chương hai: trình bày thực trạng nuôi tôm ở xã Phú Xuân

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm ở xã Phú Xuân huyện Phú Vang

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản thực hiện các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, xử lý và đánh giá số liệu từ thực tiễn. Từ đó hình thành nên các phương pháp cụ thể cho việc phát triển nghề nuôi tôm một cách bền vững trên địa bàn xã. Đây chính là một trong những nguồn tài liệu tham khảo chuyên gia cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 3: Nuôi trồng và tiêu thụ tôm xú ở huyện Quảng Xương tỉnh Thái Hòa

Nhận thấy việc nuôi trồng và tiêu thụ tôn sú tại quảng xương là một trong những vấn đề có ý nghĩa to lớn trước mắt và lâu dài của địa phương. Tác giả đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp này với mục tiêu hình thành nên cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nuôi trồng và tiêu thụ tôm cũng như đưa ra phân tích, đánh giá thực trạng và đề suất các định hướng giải pháp trong nâng cao các hoạt động hiệu quả nuôi trồng tôm đẩy mạnh tiêu thụ Tâm ở huyện Quảng Xương. Có luận được tác giả trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày nuôi chồng và tiêu thụ tôm sú ở huyện Quảng Xương

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp phát triển nuôi chồng và tiêu thụ tập xấu ở huyện Quảng Xương.

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản phân tích các số liệu phù hợp cho mục đích của đề tài nghiên cứu cũng như sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích biến động và các phương pháp khác để thực hiện trình bày số liệu cho đề tài. Đây là một trong những hoạt động thiết thực đối với người dân nuôi tôm sú trên địa bàn xã.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 4: Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước ao nuôi cá rô phi đơn tính và đề suất các biện pháp cải thiện môi trường nước trong hợp tác xã thuỷ sản núi Cốc

Xuất phát từ thực tiễn trong việc sử dụng nguồn nước cá tại hợp tác xã thuỷ sản núi cốc, để đánh giá chất lượng nước đang sử dụng và tìm ra những nguyên nhân có thể gây ô nhiễm qua đó tác giả trình bày các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu những nguy cơ, đắp ứng tiêu chuẩn về nguồn nước tại khu vực nuôi cá trong bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với ý nghĩa đề tài như thế, tác giả đã xây dựng kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu

Chương ba: tác giả trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Là một trong những bài mẫu khóa luận quản lý thủy sản không chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn trong việc đưa ra các phản ánh thực trạng, cảnh báo về những vấn đề cấp 100 nguy cơ tiềm tan suy thoái môi trường nước nuôi cá rô phi. Ngoài ra, tác giả còn nâng cao chất lượng môi trường nước phục vụ cho việc nuôi cá rô phi hiệu quả. Đây sẽ là một trong những tài liệu nghiên cứu tham khảo độc đáo cho các bạn sinh viên chuyên ngành cũng như các cư dân nuôi cá rô phi trên địa bàn xã.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 5: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cá trắm đen, trai Ngọc tại hợp tác xã thuỷ sản núi cốc, Thái Nguyên

Với mục tiêu làm quen với việc sản xuất thực tế, tiếp cận các phương pháp nuôi thương phẩm cá trắm đen trong lồng, trai cấy ngọc. Tác giả đã thực hiện đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản với kết cấu đề tài như sau:

Chương một: trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày tổng quan tài liệu

Chương ba: trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp tiến hành

Chương bốn: trình bày kết quả và thảo luận xuống hàng trừ năm: trình bày kết luận và đề nghị.

Thông qua khóa luận tốt nghiệp, có thể thấy tác giả đã trình bày những hiểu biết của mình trong việc nuôi trồng thủy sản và khả năng thích ứng sinh trưởng của loài cá Trắm đen, trai ngọc tại Thái Nguyên. Thông qua các phương pháp nghiên cứu tổng hợp số liệu, phân tích, so sánh và đánh giá số liệu. Tác giả đã cho ra kết quả nghiên cứu từ thực tiễn từ đó trình bày những kiến nghị trong việc ứng dụng phát triển nuôi cá trắm đem và ngọc trai theo diện rộng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 6: Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Tuấn thanh hóa, trong giai đoạn hiện nay

Phát triển ngư nghiệp là một trong những nội dung quan trọng và có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn cho việc phát triển nền kinh tế. Chính vì vậy mà tác giả đã lựa chọn đề tài này để thực hiện vai trò và ý nghĩa trong thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá. Nội dung của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về phát triển ngư nghiệp xuống hàng chương hai: trình bày thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện

Chương ba: trình bày những phương hướng và giải pháp trong việc phát triển ngư nghiệp ở huyện.

Đây là một trong những đề tài nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập thông tin, điều tra, xử lý số liệu, đánh giá số liệu để thực hiện ý nghĩ của đề tài trong việc khẳng định đường lối, chính sách phát triển ngư nghiệp nói riêng của đảng và nhà nước trong quá trình đổi mới. Đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản làm cơ sở dẫn chứng thực tiễn trong các vấn đề phát triển ngư nghiệp trên địa bàn của huyện.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 7: Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU

Nhầm góp phần khiến thị sản Việt Nam có khả năng cạnh tranh về giá cả, đối với thị trường tiêu thụ EU. Tác giả đã tận dụng những cơ hội để tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề này tạo thành đề tài khóa luận tốt nghiệp cho mình. Với sự phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU. Thích vậy đó trình bày bố cục trong khoá luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về thủy sản và suất khẩu thủy sản

Chương hai: trình bày thực trạng xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU

Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản sử dụng các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu, phân tích và tổng hợp để trình bày những dữ liệu trong đề tài cũng như kết quả nghiên cứu của đề tài. Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản được đánh giá cao trong quá trình thực hiện và nghiên cứu thực tiễn. Phù hợp cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu về thị trường suất khẩu thủy sản ở Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Hiện tại ngoài việc cung cấp nhiều tài liệu miễn phí cho các bạn làm bài thì Luận Văn Tốt còn có dịch vụ chỉnh sửa bài khóa luận tốt nghiệp cho các bạn sinh viên. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài làm theo đúng yêu cầu của giáo viên hay chỉnh sửa về số liệu bài làm, về đạo văn… thì hãy trải nghiệm cùng dịch vụ của Luận Văn Tốt bạn nhé


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 8: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần suất khẩu thủy sản Quảng Ninh xuống hàng

Để làm rõ những vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản trong việc phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng để tìm kiếm các nguyên nhân còn tồn tại trong quá trình xuất khẩu kinh doanh mặt hàng thủy sản. Tác giả đã thực hiện đề tài khóa luận của mình dựa trên những nghiên cứu thực tiễn và cơ sở thực tiễn tại công ty. Từ đó hình thành nên kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày một số lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng trong nâng cao kinh doanh tại công ty cổ phần suất khẩu thủy sản Quảng Ninh

Chương ba: trình bày các đề suất và giải pháp trong việc nâng cao kinh doanh của công ty cổ phần suất khẩu thủy sản Quảng Ninh.

Khóa luận sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh các kiến thức giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản. Từ đó trình bày những nguyên nhân còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản, đưa ra các giải pháp cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây sẽ là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản thực tế dựa trên thực tiễn tại công ty xuất khẩu thủy sản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản số 9: Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản ven biển cửa sông Lạch Tray, đồ Sơn, cát bà, cát hải, Hải Phòng.

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản trình bày về các vấn đề tìm hiểu chất lượng nước biển ven bờ đối với sự ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm tới chất lượng nước thuỷ sản cùng các giải pháp xử lý các chỉ số môi trường. Có luận được tác giả trình bày ngắn gọn với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan

Chương hai: trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ven biển cửa sông Lạch Tray, Đồ Sơn.

Nhìn vào khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản có thể thấy được, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp số liệu, phân tích số liệu và đánh giá số liệu để trình bày tình hình môi trường nước biển ven bờ trong việc nuôi trồng thủy sản. Đây chính là một trong những đề tài nghiên cứu thực tiễn để đảm bảo việc sản xuất giống hải sản đạt chất lượng, hiệu quả cao đối với nước biển tự nhiên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua những chia sẻ về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thủy sản trên đây, mong rằng các bạn đã tìm cho mình một phương hướng làm bài tốt và hoàn thành bài khóa luận một cách hiệu quả nhất. Mọi thắc mắc của các bạn về bài làm sẽ được giải đáp thỏa đáng nếu các bạn liên hệ với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com bạn nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ