Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống: 9 Bài Mẫu Hay

Mục lục

5/5 - (3 bình chọn)

Có thể hiểu một cách đơn giản, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là một trong những ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà hàng trong phương diện văn hóa ẩm thực, cụ thể công tác quản lý và các khu ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện,… Vì vậy mà không thích để tay khóa luận tốt nghiệp vẫn trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ra đời tại các trường đại học nổi tiếng. Và bài viết sau đây tổng hợp 9 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đạt điểm cao nhất trong thời gian qua để thực hiện làm tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành có nhu cầu tìm kiếm.

Nếu trong quá trình làm bài các bạn cần thêm tài liệu tham khảo hoặc gặp khó khăn về bài làm của mình thì đừng ngần ngại hãy nhắn tin hoặc gọi ngay cho Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 sẽ được cung cấp thêm tài liệu miễn phí và bạn có thể tham khảo dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com các bạn nhé!

1. Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Hay

Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Hay
Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Hay
  1. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Cung Hỷ Huế
  2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn gold Huế
  3. Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Azeral-Laresidence Huế
  4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng the Horizon của Khách sạn DaNang Golden Bay
  5. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng King BBQ buffet Huế
  6. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng DMZ Huế
  7. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Zucca Restaurant
  8. Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Hương Giang – Huế
  9. Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Hoàng Anh tại thành phố Huế.

Tài Liệu Tham Khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn

2.Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Chọn Lọc

Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Chọn Lọc
Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Chọn Lọc

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 1: giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Cung Hỷ, Huế.

Với mục tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới và đề suất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Cung Hỷ thành phố Huế. Tác giả đã hình thành nên khối lượng với kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: tác giả trình bày tổng quan về chất lượng dịch vụ tiệc cưới

Chương hai: tổng quan về nhà hàng Cung Hỷ Huế và thực trạng chất lượng dịch vụ tiệc cưới

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Cung Hỷ.

Bằng những phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, so sánh dữ liệu. Tác giả đã thể hiện thành công trong việc thực hiện mục tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới và đề suất những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng cung hỷ.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 2: giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Gold Huế

Với mục tiêu phân tích cơ sở trong việc thu thập dữ liệu cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn gold, từ đó đề suất các giải pháp cụ thể và hữu hiệu nhầm cũng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng trong thời gian tới. Tác giả đã thể hiện mục tiêu của đề tài thông qua kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: tác giả trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: tác giả trình bày đánh giá thực trạng dịch vụ nhà hàng, khách sạn gold Huế

Chương ba: tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn gold Huế.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, nghiên cứu định tính và định lượng. Tác giả xác định được những mục tiêu thực hiện trong đề tài để trình bày các đề suất giải pháp phù hợp cho việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn. Ngoài ra, đề tài còn góp phần là tài liệu tham khảo nghiên cứu có giá trị cao trong nội dung tham khảo đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ số 3: nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Azeral-Laresidence Huế

Với mục tiêu nghiên cứu đề tài là hình thành hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản cũng như thực tiễn về chất lượng dịch vụ ăn uống tại cơ sở kinh doanh khách sạn. Ngoài ra, dựa vào khối lượng tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, tác giả thực hiện trình bày phân tích và đánh giá thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống thông qua cảm nhận của khách hàng khi sử dụng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Azeral-Laresidence Huế. Vì vậy tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ ăn uống của các cơ sở kinh doanh khách sạn Azeral-Laresidence Huế

Chương hai: trình bày đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Azeral-Laresidence Huế

Chương ba: trình bày giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng ăn uống tại khách sạn Azeral-Laresidence Huế

Thông qua các phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích và xử lý số liệu cho thấy tác giả đã thể hiện khá thành công trong việc trình bày mục tiêu của đề tài. Đây sẽ là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống để tham khảo của sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 4: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng the Horizon của Khách sạn DaNang Golden Bay.

Với mục đích nghiên cứu tìm cách giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống để đó ứng nhu cầu thỏa mãn khách hàng. Tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài để tìm hiểu những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn the Horizon của Khách sạn DaNang Golden Bay.. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đánh giá thông qua các nhận xét của khách hàng, qua đó thể hiện được tính phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống. Tìm ra cơ sở đưa ra được các giải pháp thực hiện trong việc nâng cao và góp phần chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn trong thời gian tới. Với kết cấu của đề tài được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng the Horizon của Khách sạn DaNang Golden Bay.

Chương hai: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ ăn uống tại nhà hàng the Horizon của Khách sạn DaNang Golden Bay.

Chương ba: trình bày các định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng the Horizon của Khách sạn DaNang Golden Bay.

Bằng các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn về tổng hợp số liệu, phân tích số liệu, so sánh số liệu và phương pháp thực nghiệm. Tác giả đã thể hiện thành công trong việc trình bày mục tiêu của đề tài cũng như là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy đối với các bạn sinh viên để tìm hiểu hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu có luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 5: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng King BBQ Buffet Huế

Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ nhà hàng buffet Huế. Tác giả đưa ra những giải pháp cải thiện hơn về chất lượng dịch vụ nhà hàng cũng như làm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tác giả đã trình bày cơ cấu của khối lượng như sau:

Chương một: tác giả trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: phân tích, đánh giá về sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tại nhà hàng King BBQ buffet Huế

Chương ba: tác giả trình bày những định hướng và giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ nhà hàng.

Dựa trên những cơ sở lý luận thực tiễn bằng các phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh số liệu. Tác giả thể hiện mục tiêu của đề tài trong việc đưa ra các giải pháp cải thiện hơn nữa về chất lượng dịch vụ nhà hàng. Cũng như đưa ra các đề nghị và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Đây là một trong những đề tài nghiên cứu góp phần vào việc cải thiện và hoàn thiện chất lượng dịch vụ ăn uống nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng và là nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến nhà hàng King BBQ Huế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 6: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng DMZ Huế.

 Trong quá trình thực tập tại nhà hàng DMZ Huế, tác giả đã nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu trong dịch vụ nha Hiền cũng như hệ thống cung cấp dịch vụ ăn uống cho khách du lịch tại nhà hàng. Từ đó tác giả trình bày công tác nghiên cứu để tìm các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống đắp ứng tốt hơn nhu cầu ẩm thực của khách nội địa trong bối cảnh hiện nay. Với kết cấu của đề tài được tác giả xây dựng cơ bản như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với dịch vụ ăn uống tại nhà hàng

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.

Bằng các phương pháp nghiên cứu phân tích và xử lý số liệu, thống kê mô tả, hồi quy tuyến tính. Tới chợ thể hiện thành công trong việc trình bày mục đích của đề tài dựa trên những cơ sở thực tiễn. Đây còn là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên khi đang tìm hiểu các bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 7: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng zucca Restaurant.

Là một trong những bài mẫu khóa luận quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được trình bày vào năm 2019 và nhận được sự đánh giá cao của hội đồng chấm điểm. Kết cấu của đề tài được tác giả thực hiện đơn giản như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống

Chương hai: trình bày thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng zucca Restaurant.

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng zucca Restaurant.

Bằng các phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu và tổng hợp số liệu, tác giả đã trình bày những thực trạng trong việc nâng cao chất lượng ăn uống và phân tích ý kiến của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng. Từ đó đề suất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu hút nhiều khách du lịch đến với nhà hàng trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình làm bài nếu các bạn có sai sót về bài làm cần chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của giáo viên thì hãy tham khảo dịch vụ sửa bài khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 8: nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Hương Giang, Huế.

Với bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống này, tác giả đã thể hiện về thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Hương Giang Huế, từ đó đưa ra đánh giá cũng như ý kiến của thầy và các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng. Với kết cấu được tác giả xây dựng trong khóa luận là như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng khách sạn

Chương hai: trình bày thực trạng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Hương Giang quậy kiến đánh giá của khách hàng

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Hương Giang Huế. Xuống hàng khối lượng đã sử dụng những đề tài thu thập số liệu, phân tích số liệu, So sánh số liệu để trình bày về những vấn đề thực tiễn và xác định các yếu tố đo lường trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Hương Giang Huế. Đây là một trong những bài mẫu có luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống khá thành công sau khi trình bày hội đồng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu quá luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 9: nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Hoàng Anh tại thành phố Huế.

Sau quá trình nghiên cứu và làm việc tại nhà hàng tại thành phố Huế. Tác giả đã trình bày đề tài khóa luận với mục tiêu nghiên cứu về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, đưa ra đánh giá cũng như ý kiến của khách hàng Hoàng Anh. Từ đó tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ ăn uống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu hút khách hàng đến với nhà hàng Hoàng Anh. Kết cấu của đề tài tác giả xây dựng cơ bản như sau:

Chương một: tác giả trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống

Chương hai: trình bày đánh giá về sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hoàng Anh

Chương ba: trình bày đến định hướng và giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hoàng Anh.

Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, so sánh dữ liệu để trình bày ý nghĩa của đề tài trong việc đóng góp thực tế vào phát triển dịch vụ nhà hàng. Qua đó, tác giả còn đưa ra các đề xuất giải pháp cho việc nâng cao kiến nghị chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng trong tương lai.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua những chia sẻ trên đây về Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống thì chắc hẳn các bạn đã định hướng được cách để tiến hành bài khóa luận của mình và hoàn thiện bài làm một cách hiệu quả nhất. Nếu có bất kì thăc mắc hay cần hỗ trợ thêm về bài làm của mình thì hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ