Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (9 bình chọn)

???Quản trị nhân lực là hoạt động tìm kiếm, khai thác, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực về con người trong một doanh nghiệp. Đây là một trong những ngành học bức phá trong việc quản lý hiệu quả nguồn nhân lực tại một doanh nghiệp hoặc một tổ chức nào đó. Vì vậy mà trong bài viết sau đây chúng tôi trình bày đến bạn đọc về 11 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực đạt được điểm cao trong khoảng thời gian vừa qua. Từ đó là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các bạn sinh viên chuyên ngành.?‍??‍?

Tuy nhiên nếu như tất cả vẫn còn khó khăn với các bạn, các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện một bài khóa luận điểm cao cho mình, thì các bạn cũng đừng lo lắng vì Luận Văn Tốt sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn bằng dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói, hãy nhắn tin hoặc gọi Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé!!!??

1.Những Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Nhân Sự Được Đánh Giá Cao Hiện Nay

Những Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Nhân Sự Được Đánh Giá Cao
Những Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Nhân Sự Được Đánh Giá Cao
 1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại VP
 2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải Thành Nguyên
 3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân hoàng Phát
 4. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện mang Yang, tỉnh Gia Lai
 5. Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
 6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải hải đạt
 7. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn phúc thuận
 8. Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế
 9. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt chi nhánh Huế
 10. Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Huế công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt
 11. Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hùng Phượng Điệp.

Bài Viết Tham Khảo : Khóa Luận Chất lượng dịch vụ tuyển dụng nhân sự

2.Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 1: biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại VP

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực được thực hiện vào những năm gần đây. Tác giả đã thực hiện bố cục của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực cũng như công tác nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại VP

Chương ba: trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty.

Thông qua phương pháp nghiên cứu tổng hợp số liệu, phân tích, so sánh số liệu. Tác giả đã thành công trong việc trình bày những hạn chế trong vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Từ đó tìm ra các biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Là một trong những đề tài phổ biến hiện nay trong việc thực hiện có luận tốt nghiệp quản trị nhân lực.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 2: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải Thành Nguyên.

Đối với bài mẫu khóa luận quản trị nhân lực này, tác giả thể hiện về những mặt lý luận, thực tiễn cũng như các số liệu tính toán và các bạn vẽ để trình bày cơ sở về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực. Thông qua công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty thực tập, tác giả đã đưa ra các biện pháp hiệu quả trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Với bố cục được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải Thành Nguyên

Chương ba: trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

Bài khóa luận sử dụng cái phương pháp chủ yếu như thống kê, phân tích và so sánh để làm rõ những cơ sở lý luận của đề tài. Từ đó cho thấy đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực đáng tin cậy để các bạn sinh viên tham khảo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ 


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 3: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng Phát.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân hoàng Phát là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Chính vì vậy mà sau khi được thực tập tại công ty, tác giả đã tìm hiểu về một số vấn đề trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty. Ngoài ra, tác giả còn bắt gặp nhiều vấn đề bất cập trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực của công ty. Và khóa luận, tác giả đã trình bày những mục tiêu của mình với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về thực tiễn vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày thực trạng tình hình quản lý cũng như sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng Phát.

Chương ba: trình bày một số biện pháp hoàn thiện cũng như nâng cao quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty.

Bằng các phương pháp nghiên cứu thống kê và tổng hợp, phân tích và so sánh có thể thấy những nội dung nghiên cứu của đề tài được tác giả tìm hiểu một cách rõ ràng dựa trên những vấn đề thực tiễn. Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực có tính tham khảo cao đối với các bạn sinh viên đang thực hiện tìm hiểu về công tác nâng cao quản lý cũng như sử dụng nguồn nhân lực tại một doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 4: chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Công tác quản trị nhân lực không chỉ thấy ở những doanh nghiệp mà còn thấy ở trong các tổ chức quản lý của nhà nước. Đặc biệt, nhà nước chú trọng trong việc đưa ra các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực là những cán bộ công chức đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu cụ thể về các chính sách của nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Với hệ thống bố cục của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và quan điểm của đảng, nhà nước về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số.

Chương hai: trình bày các chính sách của đảng và nhà nước cũng như kết quả thực hiện các chính sách.

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Thông qua khóa luận, tác giả đã có những cơ sở để trình bày các giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những đề tài nghiên cứu thực tiễn nhất đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 5: Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực được trình bày vào năm 2022. Vì vậy đề tài hết sức mới mẻ trong năm này để được đánh giá cao bởi các giảng viên tại trường đại học. Với kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về công tác đánh giá thực hiện công việc đối với công chức

Chương hai: trình bày thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chương ba: trình bày một số giải pháp cùng khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua khóa luận có thể thấy, tác giả đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu về tổng hợp số liệu, quan sát, phỏng vấn, khảo sát bạn câu hỏi để thực hiện trình bày kết quả của đề tài. Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực có ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn trong vấn đề đánh giá thực trạng công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 6: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hải Đạt.

Với mục tiêu hình thành hệ thống hóa những lý luận về nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Cùng với đó là sự phân tích vấn giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thông qua vấn đề thực tiễn tại công ty thực tập. Tác giả đã trình bày các đề suất mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty. Với các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, phân tích và tổng hợp số liệu tác giả đã thể hiện kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hải đạt.

Chương ba: trình bày một số phương hướng cùng giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty.

Thông qua bài mẫu khóa luận quản trị nhân lực này, có thể thấy rõ tác giả đã tập trung nghiên cứu và khai thác những vấn đề trong công tác quản trị nguồn nhân lực cũng như nâng cao quản trị nguồn nhân lực. Giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ về các vấn đề vận dụng quản lý sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 7: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thuận

Trong thời gian thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thuận, tác giả đã có cơ hội được tiếp cận với công việc và để đáp ứng các nhu cầu kiến thức của mình trong thực tiễn tác giả đã thể hiện biệt tài trong việc nghiên cứu sâu sắc về các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Với kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận chung về nhân lực và quản trị nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

Chương ba: trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty.

Bằng các phương pháp nghiên cứu điều tra trực tiếp, thu thập số liệu và xử lý số liệu. Tác giả đã thể hiện khá thành công với những mục tiêu nghiên cứu của mình cũng như cho thấy thực tập là một quá trình thực tiễn để tác giả hình thành nên các ý tưởng trong công tác quản trị nguồn nhân lực.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 8: Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế.

Nhận thấy thành phố Huế là một trong những thành phố hoạt động lĩnh vực quản lý đường bộ và xây dựng công trình phát triển mạnh mẽ. Vì vậy việc quản lý chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh cho mỗi nhịp. Xuất phát từ những lý do đó tác giả đã thể hiện đề tài này với mục tiêu trình bày các cơ sở lý thuyết cũng như thực tiễn áp dụng tại công ty trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty. Với kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

Chương ba: trình bày các định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng tại công ty

Có thể thấy đây là một trong những bài mẫu khóa luận quản trị nhân lực phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm hiểu công tác tuyển dụng và hoàn thiện công tác tuyển dụng cho doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp được đánh giá cao bạn không nên bỏ qua nội dung Cách Viết Khóa Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 9: hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực nghiên cứu về hệ thống hóa các lý luận và thực tiễn trong công tác tuyển dụng nhân lực đối với doanh nghiệp. Từ đó mang cái nhìn tổng quan về quy trình tuyển dụng trong doanh nghiệp cũng như phân tích và đánh giá thực trạng trong công tác tuyển dụng đối với công ty thực tập. Với kết cấu tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về vấn đề tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty.

 Sau khi hoàn thành khóa luận, tác giả đã đưa ra được các biện pháp và định hướng phát triển cũng như hoàn thiện công tác tuyển dụng cho công ty. Đây là một trong những bước ngoặt lớn đối với tác giả khi thực hiện tìm hiểu hoạt động ngoài thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 10: phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Huế, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực được đánh giá cao trong việc trình bày công tác đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Với bố cục tác giả thể hiện trong khóa luận như sau:

Chương một: tác giả trình bày tổng quan về công tác đào tạo nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày tính thực trạng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty.

Bằng các phương pháp phân tích tổng hợp đánh giá, thống kê mô tả, so sánh. Tác giả đã vận dụng những kiến thức của mình trong vấn đề thực tiễn cũng như hoàn thiện các giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực số 11: hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hùng Phượng Điệp.

Với đề tài này, tác giả đã thể hiện nội dung chính của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày tổng quan nghiên cứu đề tài

Chương hai: trình bày tóm lược một số vấn đề về lý luận cơ bản công tác tuyển dụng nhân lực trong cái nghiệp

Chương ba: trình bày phân tích thực trạng tuyển dụng

Chương bốn: trình bày các đề suất giải pháp hoàn thiện tuyển dụng tại công ty.

Dựa trên tính cơ sở cấp thiết của đề tài. Tác giả đã xây dựng thông qua các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu để hình thành nên kết cấu cũng như nội dung của đề tài. Là một trong những bài mẫu khóa luận quản trị nhân lực có tính tham khảo cao đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Với những chia sẻ về Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực trên đây, mong rằng các bạn sẽ tìm ra được phương hướng làm bài tốt nhất và hoàn thành một bài khóa luận hay và được đánh giá cao. Cần hỗ trợ hay có câu hỏi nào liên quan về bài làm cần giải đáp thì các bạn đừng chừng chờ hãy liên hệ ngay dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!!??

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo