Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Tài: Top 8 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (7 bình chọn)

Các tài liệu về Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Tài luôn được các bạn sinh viên tìm kiếm nhiều trên các trang mạng internet, vì đây cũng là một trong những ngành chủ chốt chuyên đào tạo về kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng thực tiễn về quản trị con người nói chung và quản trị nhân tài nói riêng. Từ đó, quản lý tốt và hiệu quả trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp dựa trên các chiến lược nhân sự. Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp ngày một phát triển và hướng hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy mà trong bài viết sau đây đội ngũ của chúng tôi đã tổng hợp các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị  nhân tài đã đạt điểm cao trong thời gian qua để trình bày đến bạn đọc. Giúp bạn đọc hiểu hơn về nội dung, cách thức trình bày các bài khóa luận tốt nghiệp quản trị  nhân tài.

Nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn về việc tìm kiếm đề tài, triển khai nội dung, tài liệu tham khảo… thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được  tư vấn miễn phí bạn nhé.

1.Những Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Nhân Tài Hay Nhất Hiện Nay

Những Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Nhân Tài Hay Nhất Hiện Nay
Những Đề Tài Khóa Luận Quản Trị Nhân Tài Hay Nhất Hiện Nay
  1. Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần GP9 Hà Nội
  2. Đánh giá trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An
  3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhân lực tại công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân
  4. Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung
  5. Nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần Bellsytem 24 HoaSao, Hà Nội
  6. Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
  7. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế
  8. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo và hội chợ thương mại thành công

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực

2. Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Tài Đạt Điểm Cao 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài số 1: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần GP9 Hà Nội

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài nhầm tìm hiểu những vấn đề đối với người lao động tại cái nghiệp. Từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cũng như kiến nghị tăng cường công tác đào tạo động lực làm việc cho người lao động. Một trong những hoạt động cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu với kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng về tạo động lực cho người Lao động tại công ty cổ phần GP9 thành phố Hà Nội

Chương bốn: trình bày giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty

Thông qua các phương pháp nghiên cứu như thống kê, mô tả, tổng hợp tài liệu. Tác giả trình bày được những đặc điểm tại công ty cũng như sức ảnh hưởng tới động lực làm việc cho người lao động tại công ty. Đây cũng chính là một trong những chủ đề quan trọng trong việc nâng cao và phát triển công tác quản trị nhân lực và nhân tài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Tài Đạt Điểm Cao 
Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Tài Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận về quản trị nhân tài số 2: Đánh giá trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Với mục tiêu hoàn thiện cơ sở khoa học và thực tiễn về những vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động. Từ đó chuẩn bị tốt cho công tác quản trị nhân lực và nhân tài tại doanh nghiệp. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu thực tiễn tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa an với những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về trách nhiệm xã hội đối với người lao động xuống hàng chương hai: đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Chương ba: trình bày giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện công tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Khóa luận đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu từ tổng hợp số liệu, phân tích, xử lý số liệu và so sánh để trình bày kết cấu cũng như kết quả của đề tài. Thông qua khóa luận, tác giả đưa ra những nhận xét và đánh giá về hiện trạng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa an. Từ đó, tác giả dựa vào những cơ sở đã nghiên cứu trình bày các giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp ngày càng cải thiện công tác trên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài số 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhân lực tại công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân

Là một trong những bài mẫu khóa luận quản trị nhân tài tìm hiểu về hệ thống hóa cơ bản nguồn nhân lực cũng như phương thức thực tiễn về xu hướng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty thực tập nói riêng. Qua đó, tác giả muốn nâng cao và đề suất các giải pháp hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Khóa luận được tác giả trình bày với những nội dung như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực

Chương hai: trình bày tổng quan về công ty VVMV JSC Và thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

Chương ba: trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng trong việc quản trị nhân lực và nhân tài tại các tỉnh nghiệp. Thông qua khối lượng, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như thống kê, điều tra, phân tích, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ tại công ty để trình bày kết cấu và kết quả của đề tài. Từ đó tác giả áp dụng cái kiến thức của mình và thực tế cũng như đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu đề tài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài số 4: Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung

Một trong những công tác quan trọng trong quản trị nhân lực và nhân tài chính là công tác tuyển dụng. Nhận thức được vấn đề này, tác giả trình bày khóa luận của mình với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp cũng như hoàn thiện công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp trong thời gian tới. Tác giả đã thực hiện trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

Chương hai: đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty công nghiệp hỗ trợ miền Trung

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung.

Bằng các phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá, thống kê mô tả và so sánh. Tác giả đã hoàn thiện công tác hệ thống các cơ sở vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đây sẽ là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài đáng tham khảo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài số 5: Nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần Bellsytem 24 HoaSao, Hà Nội

Một trong những bài mẫu khóa luận quản trị nhân tài được thể hiện xuất sắc nhất trong những năm vừa qua. Tác giả trình bày công tác đào tạo nhân lực là một trong những hoạt động quan trọng và có sức ảnh hưởng đến hoạt động khác trong quản trị nhân lực. Chính vì vậy mà thông qua đề tài này tác giả trình bày những kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về đào tạo nhân lực

Chương hai: trình bày phân tích thực trạng đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần Bellsytem 24 HoaSao, Hà Nội

Chương ba: trình bày một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty Bellsytem 24 HoaSao, Hà Nội

Bằng các phương pháp nghiên cứu như điều tra, thu thập thông tin, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp. Tác giả lý giải được những hoạt động đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực và nhân tài. Hoàn thiện hệ thống cơ sở lý thuyết về đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp cũng như những nội dung cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực. Đây sẽ là một trong những bài mẫu đề tài tốt nghiệp quản trị nhân tài có giá trị tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về quản trị nhân tài số 6: Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Để đưa ra các đề suất giải pháp và khuyến nghị nâng cao hiệu quả đánh giá thực trạng công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình. Tác giả đã có công trình nghiên cứu về hệ thống cơ sở lý luận và pháp lý những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đối với hoạt động tại đội ngũ công chức nhà nước. Khóa luận được tác giả xây dựng với những nội dung như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về đánh giá thực hiện công việc đối với công chức xuống hàngchương hai: trình bày thực trạng đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chương ba: trình bày một số giải pháp và khuyến nghị nâng cao hiệu quả đánh giá thực hiện công việc đối với công chức tại ủy ban nhân dân.

Kết quả nghiên cứu được thu thập thông qua các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, mô tả, tổng hợp tài liệu, quan sát, phỏng vấn và khảo sát. Từ đó tác giả đã trình bày đề tài với hệ thống cơ sở lý luận hoàn thiện nhất về công tác quản trị nhân lực cũng như về pháp lý.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình tham khảo tài liệu để tiến hành bài khóa luận tốt nghiệp thì Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Cách Viết Khóa Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài số 7: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

Để đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu để thực hiện và khóa luận tốt nghiệp của mình với hệ thống trình bày như sau:

Chương một: tác giả trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công ty xuống ngày chưa ba: trình bày giải pháp cho việc nâng cao động lực làm việc tại công ty.

Thông qua khóa luận, tác giả đã có những đề suất đối với nhà nước và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc cải thiện và nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại công ty. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo quan trọng trong các bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực và nhân tài của các bạn sinh viên ở thế hệ tiếp theo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài số 8: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo và hội chợ thương mại thành công

Một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị nhân tài tìm hiểu về thực trạng nguồn nhân lực cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty. Qua đó, tác giả thể hiện những cơ sở lý thuyết và thực tiễn trình bày các đề suất hoàn thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty. Đây là một trong những hoạt động phát hiện nhân tài cũng như quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Cụ thể khóa luận được tác giả xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo và thương mại thành công

Chương hai: trình bày thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty

Tác giả đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu về tổng hợp số liệu, phân tích, xử lý số liệu và so sánh số liệu để trình bày kết quả của đề tài. Từ đó đánh giá thành công trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cũng như hoàn thiện hệ thống cơ sở lý thuyết về công tác đào tạo nguồn nhân lực.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Những bài mẫu về khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân tài được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây hy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều ý tưởng làm bài tốt hơn, sáng tạo hơn và đạt hiệu quả cao như bạn mong muốn. Nếu có bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com bạn nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ