Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (5 bình chọn)

Quản trị văn phòng là một trong những lĩnh vực thực hiện theo dõi, đánh giá, thiết kế, lưu trữ hồ sơ, tài chính, nhân sự cũng như lên kế hoạch các hoạt động trong một văn phòng hoặc trên nghiệp hay tổ chức. Đối với các doanh nghiệp lớn thì đây là một trong những hoạt động không thể thiếu đối với công tác quản lý doanh nghiệp. Nếu bạn là một sinh viên chuyên ngành khoa đang tìm hiểu các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng? thì bài viết sau đây là một trong những chìa khóa giúp bạn tìm kiếm các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng đạt điểm cao nhất.

Nếu các bạn vẫn còn đang băn khoăn về bài làm của mình, hoặc các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc hoàn thành một bài chuyên đề tốt nghiệp đúng chuẩn để được đánh giá cao thì các bạn cũng đừng quá lo lắng hãy liên hệ ngay với dịch viết làm thuê chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé!!!

1. Các Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Tiêu Biểu
Các Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Tiêu Biểu
  1. Công tác tổ chức và quản lý văn phòng tại văn phòng công chứng thằng long, thành phố Hà Nội
  2. Công tác quản trị văn phòng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược phẩm Tâm Bình
  3. Hiện đại hóa văn phòng tại bộ tài chính đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
  4. Đổi mới hoạt động văn phòng cấp bộ tại bộ khoa học và công nghệ đắp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác hành chính nhà nước
  5. Công tác quản trị văn phòng tại công ty than khe chàm
  6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại văn phòng tổng cục hải quan
  7. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng tại văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lộc Bình, tỉnh lạng Sơn
  8. Tìm hiểu ứng dụng tin học trong quản trị văn phòng tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bài viết liên quan  : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng

2. Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Đạt Điểm Ca

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 1: trình bày công tác tổ chức và quản lý văn phòng tại văn phòng công chứng thằng long, thành phố Hà Nội.

Với bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số một, tác giả trình bày về công tác nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý văn phòng tại văn phòng công chứng Thăng Long. Từ đó trình bày các giải pháp hoàn thiện hoạt động trên thông qua các đề suất và gợi Ý. Kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về văn phòng và công tác tổ chức và quản lý văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng công tác tổ chức và quản lý văn phòng tại văn phòng công chứng Thăng Long

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý văn phòng tại văn phòng công chứng Thành Long.

Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng hết sức ý nghĩa về mặt thực tiễn cũng như về mặt lý thuyết giúp cho các bạn sinh viên có thể hiểu được tầm quan trọng của công tác tổ chức và quản lý văn phòng trong doanh nghiệp nói chung cũng như văn phòng công chứng nói riêng.

Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Đạt Điểm Ca
Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Đạt Điểm Cao

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 2: công tác quản trị văn phòng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược phẩm Tâm Bình.

Sau khi có quá trình thực tập và tìm hiểu công tác quản trị văn phòng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược phẩm tâm bệnh. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu về những lý luận và thực trạng công tác quản trị văn phòng tại công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp phát triển cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng trong hoạt động văn phòng của công ty. Bằng các phương pháp khảo sát thực tế, so sánh, phân tích, tổng hợp. Tác giả đã hình thành kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về công tác quản trị văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản trị văn phòng tại công ty

Chương ba: trình bày cách các giải pháp nâng cao công tác quản trị văn phòng tại công ty.

Là một trong những bài mẫu khóa luận quản trị văn phòng có ý nghĩa trong việc nghiên cứu công tác quản trị văn phòng tại công ty chúc cho công ty khắc phục những hạn chế trong công tác quản trị văn phòng. Ngoài ra đề tài nghiên cứu còn góp phần thực hiện nhiệm vụ của tác giả sau quá trình thực tập.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 3: hiện đại hóa văn phòng tại bộ tài chính và đắp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Với mục tiêu nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về văn phòng hiện đại hóa văn phòng. Ngoài ra đánh giá thực trạng hiện đại hóa văn phòng với yêu cầu cải cách hành chính. Đề tài đã cung cấp những nội dung chính như sau:

 Chương một: trình bày những vấn đề chung về văn phòng và công tác hiện đại hóa văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng hiện đại hóa văn phòng tại bộ tài chính đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Chương ba: trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả hiện đại hóa văn phòng tại bộ tài chính đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn tiếp theo.

Với các phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu tham khảo, khảo sát, so sánh và tổng hợp. Tác giả đã trình bày được những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện hiện đại hóa văn phòng. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên khoa quản trị văn phòng và cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng 4: Đổi mới hoạt động văn phòng cấp bộ tại bộ khoa học và công nghệ đắp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác hành chính nhà nước.

Nhằm chứng minh được tầm quan trọng và tính tất yếu cũng như ý nghĩa trong công tác đổi mới văn phòng đối với xu thế cải cách công tác hành chính nghỉ đây. Tác giả đã xây dựng đề tài với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về đổi mới công tác văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng công tác văn phòng tại bộ khoa học và công nghệ

Chương ba: trình bày đánh giá, đề suất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác văn phòng tại bộ khoa học và công nghệ đắp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác hành chính nhà nước.

Bài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng thực hiện nhằm bổ sung cho hệ thống cơ sở khoa học về đổi mới công tác văn phòng. Ngoài ra phản ánh thực trạng công tác đổi mới văn phòng tại văn phòng cấp bộ cũng như để suất các giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả đổi mới công tác văn phòng tại bộ khoa học và công nghệ khoa học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 5: công tác quản trị văn phòng tại công ty Than Khe Chàm

Sau khi có quá trình nghiên cứu thực tiễn tại công ty Than Khe Chàm đặc biệt là trong bộ phận quản trị văn phòng. Tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài với mục đích nâng cao công tác quản trị văn phòng trong công ty. Bằng các phương pháp mô tả, thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp cũng như đánh giá nhận xét. Tác giả đã hình thành nên cấu trúc của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề chung về công tác quản trị văn phòng tại công ty

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản trị văn phòng tại công ty xuống hàng chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty.

Thông qua đề tài nghiên cứu, tác giả đã tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác văn phòng tại công ty. Từ đó trình bày những nguyên nhân và giải pháp nâng cao hoạt động công tác quản trị văn phòng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 6: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại văn phòng tổng cục hải quan.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng với nội dung mới trong việc tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác văn phòng của cơ quan. Từ đó nhìn nhận và đánh giá những ưu điểm và nhược điểm trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại văn phòng. Cụ thể tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày lý luận chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại văn phòng tổng cục hải quan

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại tổng cục hải quan.

Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng áp dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích để thể hiện sự đồng bộ của đề tài cũng như bám sát quan điểm nghiên cứu của đề tài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 7: nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng tại văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lộc Bình, tỉnh lạng Sơn.

Sau quá trình nghiên cứu thực tiễn tại ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân huyện lộc Bình, tỉnh lạng Sơn trong công tác quản trị văn phòng. Tác giả đã đưa ra những đề suất và giải pháp thông qua bài khóa luận với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản trị văn phòng tại văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lộc Bình

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng tại hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lộc Bình.

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã thực hiện các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin tài liệu cũng như điều tra để hoàn thiện kết quả của đề tài. Bằng cách này, tác giả đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác quản trị văn phòng tại văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện lộc Bình, tỉnh lạng Sơn.

Để các bạn có thêm nhiều tài liệu hữu ích cho bài làm của mình thì Luận Văn Tốt chia sẻ thêm cho các bạn Cách Viết Khóa Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực các bạn cùng tham khảo nhé

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 8: tìm hiểu ứng dụng tin học trong quản trị văn phòng tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động văn phòng không còn là điều xa lạ. Với hiệu quả công tác hành chính được nâng cao đồng thời thực hiện nghĩa vụ tốt của cán bộ công chức nhà nước trong khối văn phòng. Để tìm hiểu sâu hơn, tác giả đã trình bày bài khóa luận với những mong muốn mang lại kiến thức về việc ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác quản trị văn phòng. Với kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản trị văn phòng và ứng dụng tin học trong quản trị văn phòng tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương hai: trình bày thực trạng ứng dụng tin học trong hoạt động quản trị văn phòng tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương ba: trình bày một số đề suất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng tin học trong hoạt động quản trị văn phòng tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông qua các phương pháp điều tra khảo sát, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh, mô tả, phỏng vấn. Tác giả đã trình bày thành công về việc ứng dụng tin học trong hoạt động quản trị văn phòng cũng như nêu ra các giải pháp ngày càng phát triển hơn trong việc ứng dụng tin học trong hoạt động quản trị văn phòng nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây là Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Đạt Điểm Cao trong thời gian vừa qua mà Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn, hy vọng sẽ giúp được nhiều cho các bạn trong quá trình hoàn thiện bài chuyên đề tốt nghiệp về quản trị văn phòng một cách hiệu quả nhất. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm về bài làm hãy liên hệ ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ