Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo : Top 9 Bài Mẫu Tiêu Biểu Nhất

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Có phải bạn đang đau đầu về bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo? Ngành quang cáo hiện nay cũng là một trong các ngành được nhiều bạn sinh viên lựa chọn bởi tính thực tiển của nó. Quảng cáo là một trong những hoạt động sử dụng phương tiện truyền thông để truyền tải hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng. Quảng cáo gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như nền sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Quảng cáo ngày càng phong phú và sôi động hơn khi suất hiện nhiều hình thức truyền tải bằng nhiều phương tiện khác nhau. Sau đây là top 9 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo đạt điểm cao nhất hiện nay cũng như là nguồn tài liệu tham khảo của các bạn sinh viên chuyên ngành.

Bên cạnh luôn cung cấp các thông tin và tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo thì Luận Văn Tốt còn mang đến cho các bạn dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp chọn gói. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm làm bài hay các bạn không có thời gian để hoàn thiện bài khóa luận thì hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé!!

1.Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo Hay Nhất Hiện Nay

Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo Hay Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo Hay Nhất Hiện Nay
  1. Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng
  2. Truyền thông với quản bá du lịch văn hóa tại cao nguyên đá đồng Văn
  3. Phát triển dịch vụ du lịch của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng
  4. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tranh nghệ thuật ở một số Gallery trên địa bàn thành phố Hà Nội
  5. Nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm ở Việt Nam hiện nay
  6. Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của nhà xuất bản trẻ
  7. Pháp luật về quảng cáo của Việt Nam một số bất cập và giải pháp.
  8. Vận dụng mô hình Aida trong đánh giá hoạt động quảng cáo trực tuyến của hệ thống đào tạo lập trình Codegym chi nhánh Huế
  9. Một số giải pháp đẩy manh hoạt động quảng cáo tại khách sạn King’s Finger

Bài viết liên quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

2. Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo Tiêu Biểu Nhất

Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo Tiêu Biểu Nhất
Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo Tiêu Biểu Nhất

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 1: Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng

Với bài mẫu khoá luận tốt nghiệp quảng cáo tìm hiểu pháp luật Việt Nam đối với quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình với những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận và khung pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời.

Bằng các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá và tham khảo số liệu trước đó. Tác giả đã nêu lên những cơ sở lý luận về khung pháp lý quảng cáo thương mại ngoài trời cũng như đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề quảng cáo thương mại. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 2: Truyền thông với quản bá du lịch văn hóa tại cao nguyên Đá Đồng Văn

Nhằm đem lại những lợi ích về quảng cáo truyền thông đối với ngành du lịch cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp góp phần phát huy vai trò hoạt động truyền thông với quản bá du lịch văn hóa. Tác giả thực hiện công trình nghiên cứu dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như xây dựng kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về du lịch văn hóa và khái quát về cao nguyên Đá Đồng Văn

Chương hai: trình bày truyền thông trong quảng bá du lịch văn hóa tại cao nguyên Đá Đồng Văn

Chương ba: trình bày cứ để suất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông trong quản bá du lịch văn hóa tại cao nguyên Đá Đồng Văn

Bằng các phương pháp khảo sát, điều tra, phân tích, tổng hợp tài liệu cùng nhiều nguồn tham khảo khác. Tác giả hình thành hệ thống tìm hiểu cơ sở lý thuyết về quản bá du lịch văn hóa tại cao nguyên Đá Đồng Văn từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông và du lịch văn hóa nơi đây.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 3: Phát triển dịch vụ du lịch của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bang

Việc lựa chọn các mô hình quảng cáo của doanh nghiệp du lịch trong việc đưa ra mục tiêu phát triển hiệu quả kinh doanh. Nhằm tìm hiểu về đề tài này, tác giả đã xây dựng đề tài nghiên cứu của mình với nội dung triển khai như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ du lịch trong các kinh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển du lịch tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

Chương ba: trình bày một số giải pháp phát triển dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng trong thời gian tới.

Thông qua những ngày tháng thực tập cũng như sự tham gia thực hiện vào các hoạt động dịch vụ, quan sát hoạt động của công ty quảng cáo và dịch vụ du lịch. Tác giả đã sử dụng các phương pháp thu thập thông tin, xử lý thông tin và so sánh thông tin để trình bày mục tiêu của đề bài nhằm làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong phát triển du lịch đối với doanh nghiệp truyền thông.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 4: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tranh nghệ thuật ở một số Gallery trên địa bàn thành phố Hà Nội

Với bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo này, tác giả đã trình bày những nội dung trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trình nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung được tác giả xây dựng trong khóa luận như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hoạt động kinh doanh trình nghệ thuật

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh trong nghệ thuật ở một số Gallery trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chương ba: trình bày giải pháp nâng cao quản lý hoạt động kinh doanh tân nghệ thuật ở Gallery trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bằng các phương pháp nghiên cứu dựa trên những cơ sở lý thuyết và thực tiễn cũng như phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu. Tác giả đã có đóng góp mạnh mẽ trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp trong nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tranh nghệ thuật ở thành phố Hà Nội. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo về vấn đề quảng cáo khá mới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 5: Nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm ở Việt Nam hiện nay

Với mục đích chỉ ra những nguyên nhân còn tồn tại và được suất giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật quảng cáo trong doanh nghiệp suất bản phẩm hiện nay. Tác giả đã thực hiện đề tài khóa luận nghiên cứu của mình bằng các phương pháp khoa học, phân tích, thống kê, tổng hợp, điều tra và thu thập số liệu trên thị trường để hình thành nên kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày lý luận chung về nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản

Chương hai: trình bày thực trạng nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay

Chương ba: trình bày những giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm.

Thông qua bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo này, bạn có thể tìm hiểu được nhiều hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp suất bản phẩm cũng như khảo sát thực trạng quảng cáo trong kinh doanh sách. Từ đó hình thành hệ thống lý luận cũng như thực tiễn trong mô hình này. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 6: Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của nhà xuất bản trẻ

Mục đích của đề tài là muốn nghiên cứu thực trạng quảng cáo tại nhà xuất bản trẻ, một trong những số ít những doanh nghiệp suất bản phẩm đang đi đầu và rất thành công trong hoạt động quảng cáo suất bản tại Việt Nam. Từ nhiều góc độ, tác giả tìm hiểu những mặt tích cực cũng như những mặt tiêu cực tại nhà suất bản này từ đó đưa ra các giải pháp cho hoạt động quảng cáo của suất bản góp phần xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa độc nước ta hiện nay. Thông qua các phương pháp hệ thống, thống kê, phân tích, so sánh. Tác giả trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số lý luận chung về nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động quảng cáo của suất bản trẻ hiện nay

Chương ba: trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo suất bản phẩm của nhà xuất bản trẻ.

Bằng các phương pháp thống kê, hệ thống, phân tích, so sánh tác giả đã trình bày mục đích của đề tài nghiên cứu về thực trạng quảng cáo tại nhà xuất bản trẻ cũng như tìm hiểu về những mặt tích cực và những mặt còn tồn tại trong bị xuất bản. Từ đó thể hiện hoạt động quảng cáo suất có vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong nền văn hóa phát triển của nước nhà.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 7: Pháp luật về quảng cáo của Việt Nam một số bất cập và giải pháp.

Với mong muốn tìm hiểu về pháp luật quảng cáo của Việt Nam và đề suất các giải pháp tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch và rõ ràng. Hoạt động phát triển này. Tác giả đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu hình thành khóa luận tốt nghiệp của mình với những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận chung về quảng cáo và pháp luật quảng cáo

Chương hai: trình bày đánh giá thực trạng những bất cập về quảng cáo của Việt Nam trong thời gian qua

Chương ba: trình bày những giải pháp hoàn thiện pháp luật về quảng cáo của Việt Nam trong thời gian qua.

Đây là một trong những đề tài nghiên cứu còn mới về hoạt động quảng cáo tại Việt Nam trong quá trình nghiên cứu về hoạt động quảng cáo. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo to lớn đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về phát luật quảng cáo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận về quảng cáo thì các bạn nên xem qua Cách Viết Đề Án Ngành Marketing Đại Học Kinh Tế Quốc Dân bạn nhé!!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 8: Vận dụng mô hình Aida trong đánh giá hoạt động quảng cáo trực tuyến của hệ thống đào tạo lập trình Codegym chi nhánh Huế

Trên cơ sở sử dụng mô hình AIDA trong đánh giá hoạt động quảng cáo trực tuyến của Hệ thống đào tạo lập trình CodeGym chi nhánh Huế, Tác giả đã có công trình nghiên cứu đề suất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo trực tuyến cho đơn vị nghiên cứu. Thông qua cách xây dựng đề tài với những nội dung như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vận dụng mô hình trồng đến với hoạt động quảng cáo trực tuyến

Chương hai: đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo trực tuyến của hệ thống đào tạo lập trình codegym Chi nhánh Huế

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng cáo trực tuyến của hệ thống đào tạo lập trình.

Bằng các phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin, xử lý số liệu, phân tích và đánh giá số liệu thu thập được. Tác giả đã trình bày mục tiêu chính sách của hệ thống đề tài cũng như trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động quảng cáo trực tuyến đối với mô hình đánh giá quảng cáo. Đây sẽ là một trong những đề tài nghiên cứu khá đa dạng và phổ biến đối với các hoạt động quảng cáo hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quảng cáo số 9: Một số giải pháp đẩy manh hoạt động quảng cáo tại khách sạn King’s Finger

Sau thời gian thực tập, tác giả đã tìm hiểu về những phương hướng hoạt động chính sách truyền thông tại khách sạn. Từ đó hình thành nên cơ sở lý thuyết và thực tiễn trong công tác trình bày bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Khóa luận tốt nghiệp được tác giả xây dựng và chia làm những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận

Chương hai: thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác truyền thông, cô động tại khách sạn King’ Fingef

Chương ba: hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại khách sạn

Thông qua các phương pháp nghiên cứu về phân tích số liệu, tổng hợp, đánh giá số liệu. Tác giả hình thành nên cấu trúc của đề tài cũng như rút ra kết luận trong việc cung cấp các thông tin rõ ràng về các sản phẩm dịch vụ truyền thông trong mạng quảng cáo đối với khách sạn. Đây sẽ là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quảng cáo có độ tham khảo đáng tin cậy.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Nội dung về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quảng Cáo trên đây sẽ giúp các bạn phần nào giảm được áp lực khi làm bài.Tuy nhiên nếu các bạn không biết bắt đầu từ đâu?, chọn đề tài gì?, triển khai nội dung như thế nào? thì hãy đến với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt, với đội ngũ là các vị giáo sư, tiến sĩ giỏi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề sẽ mang đến cho các bạn bài khóa luận tốt nghiệp hiệu quả nhất.???

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ