Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học Đạt Điểm Cao

5/5 - (9 bình chọn)

??Quốc tế học là một trong những ngành học nghiên cứu toàn cầu về văn hóa và cách nó ảnh hưởng đến văn hóa và xã hội trong mỗi một quốc gia. Đây là một trong những ngành học bao gồm các kiến thức khoa học liên quan đến quan hệ quốc tế, chính trị xã hội, kinh tế quốc gia,… vì vậy mà đề tài khóa luận tốt quốc tế học ngày càng đa dạng và phong phú. Sau đây là 11 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học mà chúng tôi tổng hợp được trong thời gian vừa qua đã đạt được điểm cao và được sự đánh giá cao từ phía nhà trường.  Các bạn cùng theo dõi bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học sau đây.??

?? Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo nếu các bạn muốn làm tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình thì hãy liên hệ ngay Zalo/tele : 0934573149 để Luận Văn Tốt tư vấn (miễn phí) cụ thể hơn bài làm của các bạn, hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé.??

1.Các Đề Tài Khóa Luận Quốc Tế Học Tiêu Biểu Nhất

 1. Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này
 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
 3. Ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh Australia đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam
 4. Ảnh hưởng của văn hóa phương Đông đến hành vi tiêu dùng hàng thực phẩm của người Việt Nam
 5. Chiến lược đại dương xanh và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
 6. Ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động ngoại thương Việt Nam
 7. Tác động của văn hóa nước ngoài tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và hướng tiếp thu các giá trị văn hóa quốc tế kết hợp với các giá trị truyền thống để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập
 8. Quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn mực pháp luật quốc tế
 9. Hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 10. Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam và các tiểu vương quốc Arab thống nhất thực trạng và triển vọng phát triển
 11. Kế toán quản lý môi trường kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học Đạt Điểm Cao
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học Đạt Điểm Cao

Tài Liệu Tham Khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Quốc Tế

2.Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 1: nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng Nhật Bản nhầm để mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.

Là một trong những đề tài nghiên cứu về hệ thống hóa những lý luận cơ bản hành vi tiêu dùng dựa trên những cơ sở và phương thức hành vi tiêu dùng của người dùng Nhật Bản. Từ đó phân tích tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Định giá phù hợp giữa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu và hành vi tiêu dùng của người Nhật Bản. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Với đề tài nghiên cứu này, tác giả trình bày bố cục đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hành vi tiêu dùng

Chương hai: trình bày những ảnh hưởng của hành vi tiêu dùng Nhật Bản đến hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nhật Bản phù hợp với hành vi tiêu dùng Nhật Bản.

Tác giả đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu điều tra khảo sát bằng bản câu hỏi, đồng thời kết hợp giữa các phương pháp thu thập số liệu, phân tích và tổng hợp để đưa ra những điểm mạnh lý luận về hành vi của người tiêu dùng Nhật Bản. Từ đó nâng điểm của đề tài trong phép biện chứng và những vấn đề thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khối lượng tốt nghiệp quốc tế học số 2: nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

Với mong muốn góp phần ý kiến của mình vào việc đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới. Tác giả lựa chọn đề tài này để trình bày bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với các phương pháp nghiên cứu quan sát thực tế, phân tích thống kê, tổng hợp so sánh. Tác giả đã đưa ra những nhận định với kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về dịch vụ du lịch và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

 Chương hai: trình bày các đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chương ba: trình bày các kiểu Pháp nhầm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Mặc dù khóa luận tốt nghiệp quốc tế học có thời gian và trình độ còn hạn hẹp nhưng khóa luận đã được hoàn thiện hơn và có thêm luận cứ cũng như cơ sở nghiên cứu từ những thầy cô và bạn bè của tác giả.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 3: Ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh Australia đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Là một trong những bài mẫu khóa luận quốc tế học được tham khảo cho tới thời điểm hiện tại ngày nay. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp quốc tế học vào năm 2007, với đề tài tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của nước Australia ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam như thế nào. Vì vậy mà tác giả đã trình bày bố cục của đề tài bao gồm:

Chương 1: tác giả trình bày cơ sở lý luận về văn hóa kinh doanh và năng lực cạnh tranh của hàng hóa

Chương hai: trình bày sức ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam sang thị trường  Australia

Chương ba: trình bày các giải pháp về văn hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Australia.

Thông qua các phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu, thống kê và phân tích tác giả thực hiện quá trình thực hiện khóa luận trong việc tập trung nghiên cứu phạm vi đề tài cũng như các mục đích mà đề tài xây dựng. Để xứng đáng là một trong những bài mẫu tham khảo khóa luận tốt nghiệp quốc tế học đối với các bạn sinh viên cho đến nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 4: Ảnh hưởng của văn hóa phương Đông đến hành vi tiêu dùng hàng thực phẩm của người Việt Nam.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học mở đầu cho việc nghiên cứu về những hiểu biết đến sự ảnh hưởng của văn hóa phương Đông trong hành vi tiêu dùng hàng thực phẩm của người Việt Nam. Từ đó, đề tài đưa ra các giải pháp về mặt văn hóa nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin cũng như tổng hợp và phân tích để đưa ra những luận điểm khái quát nhất và ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu trong đề tài. Bên cạnh đó, khóa luận có sử dụng cái phương pháp phương thức biện chứng nhầm dẫn chứng luận điểm thích hợp vào điện thoại. Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quốc tế học sử dụng các phương pháp so sánh nhằm làm sáng tỏ những vấn đề luận điểm đã đưa ra.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 5: chiến lược đại dương xanh và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học dựa trên những cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và chiến lược đại dương xanh cũng như các công trình nghiên cứu thực tiễn áp dụng trước đó về chiến lược này để trình bày mục đích cuối cùng của đề tài mà tác giả đưa ra về bài học kinh nghiệm và giải pháp áp dụng tốt hơn chiến lược đại dương xanh ở Việt Nam. Với các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, đối chiếu và so sánh. Khối lượng cao sử dụng các phương pháp về marketing hiện đại như phỏng vấn ý kiến, mô hình hóa, nghiên cứu tại bàn để trình bày kết cấu của đề tài.

Chương một: tác giả trình bày tổng quan về chiến lược đại dương xanh trên thế giới.

Chương hai: trình bày tình hình thực tiễn áp dụng chiến lược đại dương xanh tại VN

Chương ba: trình bày bài học kinh nghiệm cho một chút nước trên thế giới và giải pháp nhằm tăng cường áp dụng chiến lược đại dương xanh tại Việt Nam.

Với ý nghĩa và mục đích của đề tài, tác giả đưa ra được những nhận định của mình trong việc thực hiện chiến lược tìm ra phương pháp để áp dụng vào chiến lược đại dương xanh ở Việt Nam. Là một trong những đề tài hết sức ý nghĩa và thực tiễn trong quá trình thực hiện phải luận tốt nghiệp quốc tế học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 6: Ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động ngoại thương Việt Nam.

Trước xu thế hội nhập không ngừng của Việt Nam đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là trong việc tăng cường các hoạt động thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN.  Tác giả đã lựa chọn đề tài này để trình bày kết cấu của bài luận với những nội dung như sau:

Chương một: trình bày vài nét về văn hóa và ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động ngoại thương

Chương hai: trình bày sức ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động ngoại thương Việt Nam và ASEAN

Chương ba: trình bày các giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong sự phát triển hoạt động ngoại thương Việt Nam và ASEAN.

Thông qua đề tài nghiên cứu tác giả đã tìm hiểu được những đặc điểm, yếu tố văn hóa có sức ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của các nước ASEAN. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số biện pháp nhằm phát huy vai trò yếu tố văn hóa trên để cho hoạt động thương mại của Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng phát triển.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 7: tác động của văn hóa nước ngoài tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và hướng tiếp thu các giá trị văn hóa quốc tế kết hợp với giá trị truyền thông để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

Với mục đích nghiên cứu của đề tài khóa luận dựa trên những cơ sở phân tích vai trò văn hóa trong việc kinh doanh cũng như các tác động của nó đối với hoạt động kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Dựa trên các phương rất cần thiết đó, tác giả đã xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp cùng những sự đánh giá sơ bộ về thực trạng văn hóa kinh doanh tại Việt Nam. Khóa luận đề suất các phương hướng và giải pháp sử dụng yếu tố văn hoá trong kinh doanh Để cho tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy mà kết cấu của đề tài được tàc giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa cũng như kinh doanh.

Chương hai: trình bày tác động của văn hóa nước ngoài tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

Chương ba: trình bày hướng tiếp thu các giá trị văn hóa quốc tế kết hợp với giá trị văn hóa truyền thống để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập vào một số khuyến nghị.

Là một trong những bài khóa luận đầu tiên nghiên cứu về văn hóa và sự tác động của văn hóa đến hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, khóa luận có sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để tổng hợp khác nhau như phương pháp đối chiếu, so sánh phương pháp phân tích, tổng hợp phương pháp mô tả và khái quát hóa đối tượng nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp quốc tế học số 8: quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn mực pháp luật quốc tế.

Cho một đề tài nghiên cứu về ngành quốc tế học có liên quan đến chính trị không thể không nhắc tên đến bài khóa luận tốt nghiệp đại học về quyền tiếp cận thông tin pháp luật Việt Nam và sự tương thích chuẩn mực pháp luật quốc tế được hình thành vào năm 2020. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền tiếp cận thông tin

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật tiếp cận thông tin cũng Việt Nam và pháp luật quốc tế

Chương ba: trình bày những kiến nghị rút ra từ nghiên cứu so sánh quyền tiếp cận thông tin thì pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Với mục đích nghiên cứu về khóa luận và làm rõ cơ sở lý luận về quyền tiếp cận thông tin theo chuẩn mực quốc tế, từ đó so sánh với hệ thống pháp luật của Việt Nam nhằm tìm sự tương thích giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và đưa ra các kiến nghị cải thiện hệ thống pháp luật Việt Nam để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Đây chính là mục tiêu nghiên cứu của đề tài với những phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh để khóa luận tích cực theo hướng nghiên cứu định tính.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu quá luận tốt nghiệp quốc tế học số 9: hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp quốc tế học nghiên cứu về sự hình thành, phát triển của hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới cũng như đưa ra các đặc điểm, vai trò của nó đối với nền kinh tế một số nước trên thế giới. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng vào tình hình thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. Bà có lộn sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp các số liệu trong nước cũng như ngoài nước kết hợp với phương pháp thống kê để trình bày các số liệu trong khóa luận. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận có bố cục gồm ba chương:

Chương một: trình bày khái quát về đầu tư mạo hiểm.

 Chương hai: trình bày các hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới

Chương ba: trình bày một số bài học kinh nghiệm và kỹ chính sách phát triển hoạt động đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam

Là một trong những bài khóa luận quốc tế học phù hợp với bối cảnh phát triển của kinh tế Việt Nam hiện nay. Phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động quốc tế học trong kinh tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quốc tế học số 10: quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thực trạng và triển vọng phát triển.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là một thị trường mới nổi đầy tìm năng của Việt Nam. Chính vì vậy mà tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài để tạo nhiều cơ hội cũng như nhận thức về mặt cơ sở lý thuyết để trình bày các giải pháp triển khai thực thi cho việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam sang thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tại đây, tác giả dựa trên các phương pháp phân tích, thống kê số liệu, so sánh và tổng hợp số liệu trình bày cơ sở của khoá luận. Cụ thể kết cấu của đề tài được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày khái quát về các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và quan hệ thương mại của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với các quốc gia khác.

Chương hai: trình bày thực trạng quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Chương ba: trình bày triển vọng cùng các giải pháp phát triển quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước thống nhất.

Đây được xem là một trong những đề tài mới chuẩn bị tiếp cận các thông tin và số liệu để trình bày nội dung bài khóa luận này. Vì vậy đây được coi là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quốc tế học được đánh giá cao của trường đại học.

Trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận thì các bạn sẽ gặp không ít những lỗi sai như đạo văn, sai số liệu bài làm, nội dung chưa phù hợp đề tài …vì vậy nếu bạn có nhu cầu thì hãy tham khảo dịch vụ sửa khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp quốc tế học số 11: kế toán quản lý môi trường: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

Dựa trên các cơ sở phương thức về lý thuyết cũng như một số bài học từ các quốc gia khác, tác giả đã trình bày mục tiêu của đề tài để đề suất ra các biện pháp và giải pháp nhằm tìm kiếm và cung cấp thông tin quan trọng về chi phí thu mua trường. Qua đó, định hướng được đường dẫn cho doanh nghiệp, chủ động trong mọi dự án quyết định kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh tế đạt được hiệu suất môi trường. Đề tài có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy mà tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan chung về kế toán quản lý môi trường

Chương hai: trình bày kinh nghiệm quốc tế và kế toán quản lý môi trường

Chương ba: trình bày các chị phát từ một số bài học quốc tế cho kế toán quản lý môi trường ở Việt Nam.

Tại bài mẫu này, phần phụ lục trình bày báo cáo cũng như số liệu trong các bảng cân đối kế toán tại các công ty quốc tế. Đây cũng chính là điểm nhấn mới trong bài khóa luận đã đề cập được những vấn đề thực tiễn trong phần nội dung của quy luật. Để xứng đáng là một trong những bài tham khảo khóa luận tốt nghiệp quốc tế học uy tín nhất hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây là nội dung về Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học, nếu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho bài luận văn của các bạn thì hãy liên hệ với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt để được cung cấp thêm tài liệu tham khảo và hỗ trợ hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp của các bạn. Còn ngay bây giờ bạn hãy tải miễn phí tài liệu này về tham khảo nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ