Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (7 bình chọn)

Bạn là sinh viên chuyên ngành tài chính quốc tế? Bạn cần tìm kiếm các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành tài chính quốc tế? Vì việc tìm kiếm trở nên khó khăn khi có quá nhiều đề tài nghiên cứu hiện nay. Đừng lo, bài viết của chúng tôi sau đây là một trong những chìa khóa giúp bạn mở ra con đường tham khảo với những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế mới nhất và đạt được điểm cao nhất trong thời gian qua.

Ngoài ra nếu trong quá trình làm bài các bạn cần thêm tài liệu tham khảo hay vì lý do nào đó mà bạn không thể hoàn thành bài làm của mình, các bạn cần một bài khóa luận tốt nghiệp (với mọi đề tài) hoàn chỉnh, được đánh giá cao thì hãy liên hệ với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt, nhắn tin hoặc gọi Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Tài Chính Quốc Tế Tiêu Biểu Nhất Hiện Nay

  1. Vận dụng UCP 600 và ISBP 745 Trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại trung tâm thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần An Bình.
  2. Bồi thường do Truất Hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
  3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng quốc tế
  4. Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2005 đến 2009: thực trạng và các giải pháp điều chỉnh
  5. Giải quyết đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng ANZ
  6. Các yếu tố tác động đến việc thu hút FDI tại các nước Đông Nam Á
  7. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank chi nhánh Sài Gòn
  8. Định hướng hoàn thiện chính sách thuế trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam.
  9. Đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Huế
  10. Nợ xấu và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại quốc tế.
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế Đạt Điểm Cao
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế Đạt Điểm Cao

Bài Viết Liên Quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Quốc Tế 

2.Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 1: vận dụng UCP 600 và ISBP 745 trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại trung tâm thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần An Bình.

Hiện nay có rất nhiều phương thức thanh toán được sử dụng trong thương mại quốc tế. Trong đó tín dụng chứng từ là phương thức được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Đây cũng chính là phương thức thanh toán đòi hỏi quy trình nghiệp vụ phức tạp có các quy tắc cũng như tập quán áp dụng trên phạm vi toàn thế giới. Chính vì vậy mà tác giả muốn đi sâu vào tìm hiểu từ thực tiễn áp dụng UCP 600 và ISBP 745 tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, từ đó phân tích kết quả đạt được nhằm tìm ra những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng. Với đề tài này, tác giả trình bày bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về phương thức tín dụng chứng từ UCP 600 và ISBP 745

Chương hai: trình bày những vấn đề thực tiễn vận dụng UCP 600 và ISBP 745 trong kiểm tra bộ chứng từ phương pháp tính dụng chứng từ tại trung tâm thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần An Bình.

Chương ba: trình bày các giải pháp cùng khuyến nghị nâng cao hiệu quả vận dụng UCP 600 và ISBP 745 trong việc kiểm tra bộ chứng từ đối với phương thức tín dụng tại ngân hàng.

Với kết quả nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp tài chính Quốc tế này, tác giả đã đưa ra những lập luận khoa học làm tăng hiệu quả trong việc áp dụng phương thức thanh toán. Thông qua các phương pháp nghiên cứu như thu thập số liệu, phân tích số liệu cũng như so sánh số liệu. Tác giả đã cho ra bài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế với giá trị tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 2: bồi thường do truất hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Với mục tiêu nghiên cứu là đưa ra sự phân tích về bồi thường cuối cùng được trao cho một yêu cầu đòi bồi thường khi có sự truất hữu hóa. Dựa trên cách xây dựng mục tiêu cũng như phương pháp nghiên cứu xác định giá trị, tổng hợp số liệu, phân tích cũng như so sánh, tác giả đã đưa ra kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số nguyên tắc pháp lý về bồi thường trong truất hữu

Chương hai: trình bày bồi thường khi xảy ra truất hữu hoá hợp pháp

Chương ba: trình bày bồi thường trong trường hợp truất hữu hóa bất hợp pháp

Ngoài các phương pháp nghiên cứu trên, tác giả còn sử dụng các phương pháp biện chứng khoa học kết hợp với phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích để lựa chọn các kết quả phù hợp nhất trong bài báo cáo của mình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 3: một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng quốc tế.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế nghiên cứu về tình hình vốn cho vay qua các năm, được thống kê trong báo cáo thường niên của ngân hàng. Từ đây, tác giả phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay. Thông qua bài khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đề ra một số ý kiến của mình trong việc nâng cao hiệu quả vốn vay tại ngân hàng VIBank. Thông qua các phương pháp tổng hợp số liệu, phân tích số liệu và so sánh số liệu. Tác giả đã thực hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và hiệu quả tín dụng

Chương hai: giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

Chương ba: trình bày phân tích hoạt động tín dụng và hiệu quả tín dụng tại ngân hàng quốc tế

Chương bốn: trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng quốc tế.

Thông qua bài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế này, có thể nhìn thấy hiệu quả cho vay và sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng quốc tế nói riêng là việc thiết thực nhằm sử dụng vốn hiệu quả cho vay, hạn chế những rủi ro giúp ngân hàng vượt qua những khó khăn trong hiện tại và hướng tới phát triển ở tương lai. Đây là một trong những đề tài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế đang tham khảo đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 4: cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2009: thực trạng và các giải pháp điều chỉnh.

Dựa trên những cơ sở và vấn đề cần phân tích cũng như các phương pháp nghiên cứu được sử dụng như phương pháp biện chứng, so sánh tổng hợp, phân tích kết hợp với những kết quả thống kê và vận dụng lý thuyết để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu. Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế khai thác về cán cân thanh toán quốc tế. Trong bài khóa luận này, tác giả trình bày sơ nét bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế

Chương hai: trình bày những thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2005 đến 2009

Chương ba: trình bày những giải pháp nhằm điều chỉnh thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tài chính quốc tế đánh dấu cho việc tìm kiếm, phân tích sâu sắc về cán cân thanh toán quốc tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 5: giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng

ANZ

Việc nghiên cứu đề tài là đề ra giải pháp hoàn thiện cho hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ANZ. Vì vậy mà tác giả đã trình bày bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ANZ Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ANZ Việt Nam

Với các phương pháp nghiên cứu định tính, so sánh, đối chiếu, định lượng. Tác giả đã thể hiện nhiệm vụ thành công của mình trong bài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế này thông qua việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ của ANZ Việt Nam. Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế thực tiễn khi đưa ra các hoạt động thanh toán quốc tế thực tiễn theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng trong giai đoạn cụ thể

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 6: các yếu tố tác động đến việc thu hút FDI tại các nước Đông Nam Á

Trong những năm gần đây, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò là động lực tăng trưởng nền kinh tế đối với các quốc gia đang phát triển như các quốc gia Đông Nam Á. Chính vì vậy khóa luận này là công trình nghiên cứu của tác giả về tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn vốn nước ngoài. Từ đó gợi ý ra các chính sách cho các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam trong quá trình thu hút nguồn vốn trực tiếp từ nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, tác giả đã thông qua các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp số liệu, phân tích số liệu, so sánh số liệu để trình bày bố cục của đề tài như sau:

Chương một: giới thiệu nghiên cứu

Chương hai: thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút

Chương ba: phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: phân tích các tác động của các yếu tố việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu vực Đông Nam Á

Chương năm:  kết luận và khuyến nghị.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế đóng góp những vấn đề thực tiễn trong việc kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút nguồn đầu tư và đưa ra các giải pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài không chị với nước Việt Nam mà đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 7: giải pháp thanh toán hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank chi nhánh Sài Gòn

Dựa trên những cơ sở phân tích từ thực tiễn của hoạt động ngân hàng Agribank. Tác giả đã có cái nhìn sâu sắc trong việc đánh giá những mặt hạn chế còn tồn tại về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng. Từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn. Với mục tiêu như thế trong từng phạm vi nghiên cứu cũng như các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp số liệu và so sánh số liệu. Tác giả đã hình thành nên kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày giới thiệu chung.

Chương hai: trình bày lý luận về hoạt động thanh toán quốc tế.

Chương ba: trình bày thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn

Chương bốn: trình bày các giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng.

Thông qua các hoạt động thực trạng về thanh toán quốc tế cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã dựa trên những cơ sở đó để tìm kiếm các hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thanh toán quốc tế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Từ đó, đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu nói riêng và hoạt động thanh toán quốc tế nói chung. Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tài chính quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu về hoạt động thanh toán tại ngân hàng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 8: Định hướng hoàn thiện chính sách thuế trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam.

Quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu được xem là một trong những vấn đề tất yếu, khách quan đối với hầu hết các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy để nêu Lên bản chất của sự tác động về quá trình này. Tác giả đã thể hiện khóa luận tốt nghiệp của mình với việc định hướng hoàn thiện các chính sách thuế. Nội dung chi tiết được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày các tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đối với kinh tế xã hội Việt Nam

Chương hai: trình bày quá trình cải cách chính sách thuế ở nước ta

Chương ba: trình bày những định hướng để hoàn thiện các chính sách thuế đang áp dụng.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu về phương thức dữ liệu, tổng hợp số liệu cũng như so sánh số liệu. Tác giả có thể đưa ra được những cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu Tạo tiền đề cho tài liệu tham khảo của các bạn sinh viên sau này

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình hoàn thiện bài làm của mình nếu các bạn có bất kỳ khó khăn nào thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ sửa khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt để có một bài khó luận tớt nghiệp đạt hiệu quả cao bạn nhé!!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 9: Đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Huế.

Hoạt động thanh toán quốc tế được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế. Chính vì vậy mà tác giả lựa chọn đề tài này để trình bày và đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ đặc biệt tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam thuộc chi nhánh Huế để làm đề tài khóa luận của mình. Dựa trên những cơ sở lý luận và hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng, tác giả đã đưa ra những đánh giá thực trạng trong hiệu quả hoạt động cũng như phát hiện những hạn chế còn tồn tại, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng. Với hệ thống cơ sở lý luận như thế, tác giả đã trình bày bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày cách đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Huế

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng.

Với các phương pháp đối chiếu, so sánh, diễn giả, quy nạp, phân tích, tổng hợp và phương pháp phân tích định tính cũng như định lượng tác giả đã tổng hợp thành công các Cơ sở lý luận cùng những vấn đề thực tiễn để nghiên cứu trong bài. Đây là một trong những đối tượng tham khảo khá hay khi tìm hiểu các nội dung về quá trình thanh toán quốc tế là một trong những vấn đề thuộc tài chính quốc tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế số 10: Nợ xấu và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại quốc tế.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tài chính quốc tế được thể hiện song ngữ. Đây cũng chính là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế được đánh giá cao nhất trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Với mục tiêu mà tác giả muốn thể hiện qua khóa luận là đánh giá thực trạng nợ xấu cũng như công tác phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam. Từ đó đưa ra các biện pháp góp phần quản trị rủi ro nâng cao hiệu quả quản lý nợ xấu tại ngân hàng. Với các phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, phân tích cũng như trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Tác giả đã đưa ra được nội dung nghiên cứu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về rưỡi do tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm tăng cường công tác ngăn ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng.

Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã có những vấn đề mới mẻ để trình bày trong khóa luận đặc biệt là nhận được tầm quan trọng của việc phòng ngừa ruổi do hoạt động tín dụng ngân hàng và xử lý nợ xấu tại ngân hàng. Từ đó có thể thấy đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp tài chính quốc tế có tính tham khảo cao trong quá trình thực hiện.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Với bài viết tham khảo về các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế Tiêu Biểu được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế đang tìm kiếm các đề tài, bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Tài Chính Quốc Tế với cách thực hiện cũng như tìm kiếm nội dung trình bày. Tuy nhiên nếu bất cứ khi nào cácbạn cần Luận Văn Tốt hỗ trợ hãy gọi ngay hotline sđt/zalo/tele : 0934573149 bạn nhé!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ