Khóa Luận Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế: Top 7 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (9 bình chọn)

Bài viết dưới đây Luận Văn Tốt chia sẻ đến các bạn nội dung về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Toán Kinh Tế đã đạt điểm cao trong thời gian vừa qua để bạn đọc và các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm kiến thức hữu ích khi làm bài khóa luận về toán kinh tế.Toán kinh tế là một trong những ngành học có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực kinh tế, việc vận dụng các kiến thức toán học vào phân tích các mô hình toán kinh tế từ đó giúp cho doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ các quy luật kinh tế trên thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm sâu hơn hoặc bằng cần tham khảo các bài khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế thì hãy theo dõi bài viết sau đây.

Trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hay cần thêm tài liệu mẫu liên quan đến bài làm, hoặc vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện được bài làm đúng thời hạn quy định của giáo viên, các bạn cần một bài khóa luận tôt nghiệp hoàn chỉnh ( với mọi đề tài ) được đánh giá cao, thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé!!

1.Các Đề Tài Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế Hay Nhất Hiện Nay

 

Các Đề Tài Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế Hay Nhất
Các Đề Tài Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế Hay Nhất
  1. Ứng dụng mô hình IO trong phương thức mối quan hệ giữa các ngành kinh tế của Việt Nam
  2. Phương trình vi phân của một số ứng dụng trong kinh tế
  3. Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng vào ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức
  4. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi lợn thịt tại huyện củ chi thành phố Hồ Chí Minh
  5. Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức có đo lường nguy cơ tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  6. Sử dụng mô hình Svar trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam
  7. Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu về sản phẩm máy tính và linh kiện điện tử và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Kinh Tế

2. Các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế Đạt Điểm Cao 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế số 1: Ứng dụng mô hình IO. Trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh tế của Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài khóa luận ngành toán kinh tế này, là nhằm nghiên cứu một số ứng dụng mô hình IO Trong việc phân tích các mối quan hệ trong ngành kinh tế cùng với hệ thống nền kinh tế của nước nhà. Từ đó, khóa luận chỉ ra cái ứng dụng của mô hình trong việc phân tích mối quan hệ của các ngành kinh tế và xác định các ngành kinh tế đầu tư có lợi nhuận cao trong nền kinh tế lúc bấy giờ. Xúc tiến cho việc tăng trưởng kinh tế không chỉ của ngành đó mà của các ngành khác trong nền kinh tế Việt Nam. Thông qua các phương pháp nghiên cứu được sử dụng nhiều trong khóa luận cũng như trong các công trình nghiên cứu khoa học như thống kê, định lượng kết hợp với luận biện chứng, so sánh, kết hợp với thực tiễn để phân tích các vấn đề cũng như hình thành kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về mô hình IO

Chương hai: trình bày thực trạng lập và sử dụng mô hình của Việt Nam

Chương ba: trình bày ứng dụng mô hình trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh tế

Chương bốn: trình bày kết luận và hàm ý chính sách

Khoá luận đã tập trung nghiên cứu vào công tác ứng dụng mô hình trong việc phân tích kinh tế cũng như phân tích các mối quan hệ trong ngành kinh tế để có thể chọn ra những ngành kinh tế có sự lan tỏa mạnh trong việc đầu tư nó hiệu quả hơn cũng như tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế hiện nay. Ngoài ra, khóa luận còn đề suất các giải pháp cũng như kiến nghị cho ban ngành trong điều kiện phát triển tốt hơn và thuận lợi hơn đối với toàn bộ nền kinh tế nước nhà.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế Đạt Điểm Cao
Các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế số 2: phương trình vi phân và một số ứng dụng trong kinh tế

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp ngành toán kinh tế nghiên cứu về hệ thống khái niệm cũng như các kết quả cơ bản về phương trình vi phân và ứng dụng của phương trình vi phân trong việc giải các bài toán kinh tế. Thông qua các phương pháp thu thập tài liệu, phân tích tổng hợp, tham khảo ý kiến của chuyên gia. Tác giả đã hình thành kết cấu của khóa luận với hệ thống như sau:  

Chương một: trình bày hệ thống lý thuyết về phương trình vi phân trong việc sử dụng cho các ứng dụng về sau

Chương hai: trình bày một số mô hình phương trình vi phân trong nền kinh tế

Chương ba: trình bày công tác ứng dụng về hệ phương trình vi phân vào giải quyết các Bài toán kinh tế

Đề tài khóa luận hoàn thiện hệ thống hóa một số kiến thức về phương trình cũng như đưa ra việc ứng dụng phương trình và hệ phương trình vi phân trong kinh tế. Từ đó kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các sinh viên, học viên chuyên ngành toán cũng như các sinh viên đang học tại các trường kinh tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp toán kinh tế số 3: Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng và ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức

Trước yêu cầu hội nhập chính sự lớn mạnh của nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh tạo ra sự cần thiết trong việc hình thành công tác tổ chức hoạt động. Vì vậy bàn về mô hình tổ chức của các ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những vấn đề cần thiết. Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế được thực hiện chủ yếu phân tích các mô hình trong các tập đoàn tài chính ngân hàng và cấu trúc tổ chức của mô hình tập đoàn, từ đó áp dụng Cho ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức. Khoá luận được tác giả trình bày dựa trên kết cấu như sau:          

Chương một: trình bày lý thuyết tổ chức và cấu trúc tổ chức tập đoàn tài chính ngân hàng

Chương hai: trình bày các hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp trong việc xây dựng mô hình tổ chức và cấu trúc bộ máy ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam theo mô hình tập đoàn tổ chức ngân hàng

Dựa trên các phương pháp phân tích, so sánh, thống kê và diễn giải. Tác giả đã hoàn thiện bài khóa luận được xem như là một trong những nguồn tài liệu tham khảo quý giá đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu có luận tốt nghiệp toán kinh tế số 4: phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi lợn thịt tại huyện củ chi thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài chủ yếu tập trung trong việc trình bày hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả phân phối và hiệu quả kinh tế của các hình thức chăn nuôi trên địa bàn huyện củ chi Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên những cơ sở đó, tác giả đã hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế của mình để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi lợn thịt và đề suất các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn thịt tại thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên cơ sở thực tiễn kết hợp với các phương pháp nghiên cứu như thu thập tài liệu, so sánh, phân tích. Tác giả đã hoàn thiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày hiện trạng kinh tế và kĩ thuật chăn nuôi lợn tại Việt Nam

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và một số đề suất trong chính sách phát triển chăn nuôi lợn thịt tại thành phố Hồ Chí Minh

Khóa luận đã vận dụng nhiều lý thuyết về kinh tế, toán kinh tế, cùng với việc các dữ liệu thu thập được để làm cơ sở điều tra chứng minh các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn. Từ đó hoàn thiện các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt tại thành phố theo hướng ổn định, hiệu quả chăn nuôi cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế số 5: Ứng dụng mô hình phân tích đa biến thức để đo lường nguy cơ tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp đo lường nguy cơ tài chính, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nhận định rõ vấn đề đó, tác giả đã tìm hiểu và thực hiện bài khóa luận có liên quan đến những vấn đề phân tích tài chính, từ đó đề suất các mô hình hiệu quả có tính khách quan trong việc đo lường nguy cơ tài chính của các công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Thông qua các nghiên cứu thực nghiệm tài chính bằng cách áp dụng kĩ thuật thống kê dữ liệu tại các công ty tài chính cùng với đó là các phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả, Tổng hợp, so sánh. Để hoàn thiện kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày tổng quan về mô hình phân tích đa. Biệt thức để đo lường nguy cơ tài chính của các công ty

Chương hai: trình bày khả năng ứng dụng mô hình phân tích Đa biệt thức để đo lường nguy cơ tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương ba: trình bày những giải pháp trong việc nâng cao khả năng ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức để đo lường nguy cơ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Có thể nói kết quả nghiên cứu của khóa luận là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đánh giá cho các công ty tài chính cùng với các công ty niêm yết chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Thông qua đó, tác giả cũng nâng cao trong việc sử dụng và lựa chọn mô hình phân tích tài chính phù hợp trên các thị trường kinh tế hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Một bài khóa luận hay đúng chuẩn thì cần đầu tư nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu, số liệu và thu thập những kinh nghiệm làm bài nên qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế các bạn cùng tham khảo nhé!!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Toán kinh tế số 6: sử dụng mô hình Svar Trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam

Đối với Việt Nam hiện nay, trong điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế nước ta đứng trước thách thức to lớn trong việc điều hành các chính sách tiền tệ. Ngân hàng nhà nước gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các luôn vốn luân chuyển, ổn định tỷ giá và kim chế lạm phát, đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm góp phần xác định rõ và hoàn thiện cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu này với mục tiêu tập trung phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tới nền kinh tế thông qua kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế. Có luận được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá, so sánh và thực nghiệm. Từ đó thể hiện kết cấu nghiên cứu của bài khóa luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng

Chương hai: trình bày thực trạng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ của kênh tín dụng tại Việt Nam

Chương ba: trình bày một số giải pháp đối với cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam

Chuyên ngành tốt nghiệp Toán kinh tế này, góp phần xác định rõ và hành thiện cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Từ đó phân tích thực trạng trong việc sử dụng kinh phí dụng tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Khóa luận còn là nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan tổ chức nhà nước trong việc quản lý chính sách tiền tệ.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp toán kinh tế số 7: phân tích chuỗi giá trị toàn cầu về sản phẩm máy tính vi tính và linh kiện điện tử và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Việc phân tích và đánh giá sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành công nghiệp điện tử và sản xuất máy vi tính tại một số nước và một số khu vực trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm chung đối với Việt Nam. Đây chính là mục tiêu nghiên cứu của đề tài khóa luận tốt nghiệp về toán kinh tế này. Dựa trên những cơ sở nghiên cứu, khóa luận tìm ra những điểm hạn chế cùng nguyên nhân để có hướng giải quyết nâng cao hiệu quả trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản xuất máy vì tính và linh kiện điện tử tại Việt Nam. Khóa luận kết hợp các phương pháp truyền thống như nghiên cứu tại bàn, thông qua các tài liệu suất bản trong và ngoài nước, cùng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và phỏng vấn doanh nghiệp ngành vi tính. Từ đó thể hiện cấu trúc của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khung lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu

Chương hai: trình bày kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu về ngành sản Phẩm máy tính và linh kiện điện tử tại một số quốc gia từ đó làm bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chương ba: trình bày Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản phẩm máy tính và linh kiện điện tử từ đó đề suất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng

Thông qua khóa luận, tác giả tổng hợp được cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc tìm hiểu các chuỗi giá trị toàn cầu ngân hàng sản xuất máy vì tính và linh kiện điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó thể hiện những giá trị trong việc thúc đẩy khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành hàng sản xuất máy vi tính và linh kiện điện tử của Việt Nam trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 ?‍??‍??Trên đây là nội dung về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Toán Kinh Tế được Luận Văn Tốt chọn lọc để chia sẻ đến các bạn hy vọng sẽ giúp các bạn tìm được phương hướng làm bài tốt nhất và hoàn thiện cho mình một bài khóa luận tốt nghiệp chất lượng và đạt điểm cao. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ thêm về bài làm hãy liên hệ ngay dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Team Luận Văn bạn nhé!!???

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ