Khóa Luận Tốt Nghiệp Truyền Thông Đại Chúng: Top 6 Bài Mẫu Tiêu Biểu

5/5 - (8 bình chọn)

Trong bài viết này chúng tôi trình bày đến bạn đọc các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng đạt điểm cao mà đội ngũ của chúng tôi đã thu thập được. Từ đó cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo nhất định đối với bạn đọc.Truyền thông đại chúng là một trong ba hình thức của truyền thông. Truyền thông đại chúng được hiểu là một trong những hoạt động truyền thông thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như: báo, đài, phát thanh, truyền hình,… Hướng tới những Nhóm công chúng lớn. Truyền thông đại chúng phải truyền tải được thông điệp với quy mô đại chúng và trong phạm vi hoạt động trên một quy mô rộng lớn. Truyền thông đại chúng được sử dụng với mục đích đại chúng nhầm truyền đạt Đến công chúng một cách nhìn trọng nhất. Truyền thông đại chúng có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong công tác truyền đạt đến công chúng về những vấn đề quan trọng như: kinh tế, xã hội, nhà nước,… Để tìm hiểu sâu sắc hơn về những vấn đề này, bạn đọc có thể tìm kiếm các bài mẫu có luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng để hiểu hơn về công tác phân tích và đánh giá thực trạng truyền thông đại chúng ngày đây. 

Nếu các bạn vẫn còn khó khăn chưa biết cách để làm thế nào có một bài luận văn thạc sĩ về xây dựng thương hiệu hay, hấp dẫn người đọc  như các bạn mong muốn thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé Zalo/tele : 0934573149

1.Các Đề Tài Khóa Luận Truyền Thông Đại Chúng Hay Nhất

Các Đề Tài Khóa Luận Truyền Thông Đại Chúng
Các Đề Tài Khóa Luận Truyền Thông Đại Chúng
  1. Giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên sóng đài truyền hình Việt Nam
  2. đài truyền hình quốc gia lào với công tác ổn định chính trị và tư tưởng trong sự nghiệp đổi mới
  3. Hiệu quả chương trình thời sự truyền hình của đài phát thanh và truyền hình Tuyên Quang
  4. Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp ở Việt Nam hiện nay
  5. Sự lãnh đạo của đảng đối với báo chí địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
  6. Kỹ năng xử lý đề tài pháp luật trên báo in hiện nay

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Truyền Thông Đa Phương Tiện

2. Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Truyên Thông Đại Chúng Tiêu Biểu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng số 1: Giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên sóng đài truyền hình Việt Nam

Đề tài nghiên cứu với những vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ trong việc trình bày hệ thống khoa học trong các công trình nghiên cứu thực trạng về chương trình giáo dục trình cho thiếu niên, nhi đồng đối với hoạt động truyền thông đại chúng hiện nay. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu để tìm ra những giải pháp nâng cao hơn về chất lượng của chương trình trong thời gian tới. Để thực hiện khóa luận, tác giả đã dựa vào các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn kết hợp với quá trình phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh để trình bày những kết quả của đề tài. Ngoài ra, khóa luận còn được tác giả xây dựng với bố cục như sau:

Chương một: trình bày vai trò của đài truyền hình Việt Nam việc giáo dục trẻ ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng

Chương hai: trình bày thực trạng giáo dục trẻ em ở độ tuổi thiếu niên và nhi đồng trên VTV 2 đài truyền hình Việt Nam

Chương ba: trình bày một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng chương trình giáo dục trẻ em ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng trên đài truyền hình Việt Nam.

Nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng của đài truyền hình Việt Nam nêu được vị trí của giáo dục trẻ em ở độ tuổi thiếu niên và nhi đồng trên sóng truyền hình cũng như khảo sát về chương trình chuyên gia giáo dục cho trẻ em làm rõ về những vấn đề thực trạng giáo dục trẻ em cũng như tìm hiểu các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình giáo dục trẻ em ở độ tuổi thiếu niên và nhi đồng. Đây là một trong những bài mẫu đề tài tốt nghiệp truyền thông đại chúng đáng tham khảo nhất hiện nay.         

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Truyên Thông Đại Chúng Tiêu Biểu
Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Truyên Thông Đại Chúng Tiêu Biểu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng số 2: Đài truyền hình quốc gia lào với công tác ổn định chính trị và tư tưởng trong sự nghiệp đổi mới

Khóa luận nghiên cứu với mục đích khẳng định những thành tích của cơ quan đài truyền hình quốc gia nào trong việc ổn định chính trị, tư tưởng của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, khóa luận còn nêu ra những vấn đề còn hạn chế để dựa trên những cơ sở đó trình bày những đề suất và giải pháp khắc phục mang tính khả thi để đài truyền hình khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn. Tác giả đã thể hiện các phương pháp nghiên cứu như phỏng vấn, khảo sát thực tiễn, phân tích, tổng hợp để trình bày những giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của đài ngày càng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này. Kết cấu của đề tài được tác giả chia làm ba chương:

Chương một: trình bày vài nét về đài truyền hình quốc gia lào trong sự nghiệp đổi mới         

Chương hai: trình bày là truyền hình quốc gia lào trong sự nghiệp ổn định chính trị và tư tưởng

Chương ba: trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền ổn định chính trị tư tưởng của Đạt truyền hình quốc gia lào

Đây được đánh giá là một trong những công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về vai trò của đài truyền hình quốc gia nào trong việc đóng góp ổn định chính trị tư tưởng của nhân dân. Kết quả của khóa luận có thể sử dụng là nguồn tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ báo chí ở nước cộng hòa Dân Chủ nhân dân lào đồng thời trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan đại truyền hình quốc gia lào về xác định các phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhà đài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng số 3: Hiệu quả chương trình thời sự truyền hình của đài phát thanh và truyền hình Tuyên Quang

Sau quá trình thực tập tại nhà đài phát thanh truyền hình Tuyên Quang. Tác giả nhận thấy về những công tác thực tiễn trong cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình cũng như nội dung và hình thức thực hiện để hoàn thiện phủ sóng toàn bộ khán giả tại địa phương. Từ lý do đó, tác giả đã góp phần giải quyết những vấn đề bất cập tại đài phát thanh truyền hình Tuyên Quang thông qua bài khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng của mình. Khóa luận là công trình nghiên cứu tìm hiểu về tình hình tiếp nhận sản phẩm báo chí của đồng bào cũng như xác định các nhu cầu tiếp cận, đánh giá về quy mô và tiến hành điều tra về xã hội học lấy ý kiến từ đội ngũ phóng viên biên tập. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình Thời sự truyền hình của đài phát thanh truyền hình Tuyên Quang. Khóa luận được xây dựng dựa trên các phương pháp nghiên cứu về khai thác, tổng hợp, phân tích cũng như so sánh và thực nghiệm. Kết cấu của đề tài khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng được tác giả xây dựng như sau:

Chương một: trình bày đài phát thanh truyền hình Tuyên Quang và nhiệm vụ sản xuất chương trình thời sự truyền hình

Chương hai: trình bày thực trạng chương trình thời sự truyền hình của đài phát thanh truyền hình Tuyên Quang

Chương ba: trình bày một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình thời sự trên sóng truyền hình Tuyên Quang

Thông qua khóa luận, tác giả đã cố gắng nêu ra những ưu điểm và những mặt hạn chế của chương trình thời sự truyền hình của đài phát thanh truyền hình Tuyên Quang. Cùng với đó là kiến nghị và giải pháp phù hợp góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở đài truyền hình phát thanh truyền hình Tuyên Quang. Từ đó góp phần làm cho chương trình thời sự truyền hình địa phương ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của quần chúng nhân dân.       

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng số 4: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp ở Việt Nam hiện nay

Thông qua khảo sát thực tiễn hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp và những vấn đề lý luận có liên quan nhằm tìm ra những thuận lợi và khó khăn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất chương trình, chỉ ra xu hướng phát triển của truyền hình cáp tại Việt Nam. Đây chính là mục đích nghiên cứu của đề tài khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng mà tác giả trình bày. Thông qua các phương pháp nghiên cứu khảo sát, tổng hợp tài liệu nghiên cứu, phân tích và đánh giá dựa trên những cơ sở lý thuyết và thực tiễn. Có luận đóng góp trong việc đưa ra những luận điểm mới về khái niệm truyền hình cáp cũng như cung cấp nguồn tài liệu liên quan giúp những ai quan tâm đến vấn đề hình dung được diện mạo của truyền hình cáp hiện nay tại Việt Nam. Kết cấu của đề tài được tác giả xây dựng trong bài khóa luận như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận chung về truyền hình cáp

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp ở Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp

Thông qua khóa luận, tác giả đã có quá trình nghiên cứu thành công về lịch sử phát triển của truyền hình cáp trên thế giới và Việt Nam. Từ đó đưa ra mô hình hoạt động của truyền hình cáp của Việt Nam trong thời gian tới. Đây được đánh giá là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng có ý nghĩ cao trong công tác nâng cao về mặt truyền thông về truyền hình cáp nối với truyền thông tại Việt Nam.       

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bên cạnh việc cung cấp cho các bạn những thông tin và tài liệu hữu ích, thì Luận Văn Tốt còn hỗ trợ các bạn dịch vụ chỉnh sửa bài làm tốt nghiệp để giúp các bạn hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp chất lượng bạn nhé!!!!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng số 5: Sự lãnh đạo của đảng đối với báo chí địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Là một trong những bài mẫu khóa luận ngành truyền thông đại chúng được đánh giá là có ý nghĩa về mặt lý thuyết trong việc cung cấp những vấn đề thực tiễn sâu sắc đối với công tác tìm hiểu vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí trong hoạt động địa phương nhằm phát huy tối đa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của báo chí địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Khóa luận đóng vai trò góp phần nhận định khách quan về đảng trong công tác lãnh đạo báo chí cũng như đánh giá những thành tựu và nêu ra những mặt hạn chế trong việc Nâng cao hoạt động truyền thông đại chúng thông qua báo chí. Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học về tổng hợp tài liệu, phương thức, khảo sát, so sánh và đánh giá. Tác giả đã hình thành nên chất cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về sự lãnh đạo của đảng đối với báo chí địa phương

Chương hai: trình bày thực trạng công tác lãnh đạo của đảng đối với báo chí địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chương ba: trình bày giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với báo chí địa phương vùng đồng bằng sông cửu long hiện nay

Khóa luận góp phần làm rõ các vấn đề cơ sở lý luận về sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động báo chí cũng như phát hiện những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo báo chí địa phương đề suất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với báo chí trong hoạt động truyền thông đại chúng.   

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng số 6: Kỹ năng xử lý đề tài pháp luật trên báo in hiện nay

Với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của bài có luận được thực hiện góp phần tổng kết kinh nghiệm hoạt động của các phóng viên trong các đề tài pháp luật, nhất là kinh nghiệm xử lý thông tin hình sự và các vụ điều tra độc lập. Khóa luận được xem là một trong những tài liệu tham khảo bổ ích và thú vị cho các cơ sở đào tạo báo chí đồng thời có lợi ích cho nhà báo đang tác nghiệp và cho những ai đang quan tâm đến vấn đề này. Khóa luận được xây dựng dựa trên các phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, phân tích, so sánh và đối chiếu. Từ đó hình thành nên kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: Đề tài pháp luật và kỹ năng xử lý đề tài pháp luật trên báo in hiện nay

Chương hai: trình bày phóng viên Sơn tinh hình sự

Chương ba: trình bày phóng viên điều tra

Chương bốn: trình bày kinh nghiệm về vấn đề của một số giải pháp

Được xem là một trong những đề tài khai thác thông tin khéo léo, phù hợp làm tài liệu Tham khảo cho các sinh viên báo chí để hoàn thiện sự rèn luyện và học hỏi kinh nghiệm thực hiện điều tra từ thực tiễn khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây sẽ là một trong những bài mẫu khóa luận về truyền thông đại chúng xứng đáng được tham khảo.       

DOWNLOAD MIỄN PHÍ  

Theo những chia sẻ về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp truyền thông đại chúng và cách lựa chọn đề tài trên đây hy vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn cho bài khóa luận tốt nghiệp hiệu đạt kết quả cao. Nếu cần thêm thông tin hay khó khăn về bài làm thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ