Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số: Top 6 Bài Mẫu Hay

5/5 - (11 bình chọn)

Để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số Luận Văn Tốt đã tổng hợp và chia sẻ bài viết dưới đây đến các bạn. Từ đó làm nguồn tài liệu tham khảo tới các bạn đọc va các bạn sinh viên chuyên ngành để các bạn bổ sung thêm những kiến thức hữu ích trước khi tiến hành bài khóa luận của mình. Dân số và phát triển dân số là một lĩnh vực quan trọng liên quan, gắn bó mật thiết đến mọi mặt của đời sống mỗi con người, mỗi cộng đồng thậm chí là của toàn thể nhân loại trên thế giới và sự phát triển bền vững của xã hội. Dân số đóng vai trò hai mặt trong quá trình phát triển, một mặt dân số là lực lượng tiêu thụ sản phẩm, mặt khác dân số là lực lượng tạo ra của cải vật chất và các dịch vụ cho xã hội. để đi sâu vào vấn đề thì chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đay nhé!!!!

Hiện tại trên website của Luận Văn Tốt luôn cập nhật nhiều tài liệu có giá trị cho các bạn tham khảo, nếu vẫn chưa phù hợp với yêu cầu bài làm của bạn thì hãy liên hệ dịch vụ nhận viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com hoặc gọi Zalo/tele : 0909232620 để được cung cấp miễn phí bạn nhé.

1.Những Đề Tài Khóa Luận Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số Hay Nhất

Những Đề Tài Khóa Luận Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số Hay Nhất
Những Đề Tài Khóa Luận Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số Hay Nhất
  1. Tuyên truyền vận động dân số và phát triển trên sóng truyền hình Việt Nam
  2. Mối quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục tỉnh Bình Dương
  3. Dân số và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương
  4. Sự gia tăng dân số cơ học đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  5. Bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Cao Bằng hiện nay
  6. Nâng cao chất lượng công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Tài Liệu Tham Khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Học

2. Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số Đạt Điểm Cao

Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số Đạt Điểm Cao
Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số số 1: tuyên truyền vận động dân số và phát triển trên sóng truyền hình Việt Nam

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động dân số qua các hoạt động báo chí, việc tuyên truyền này đóng một vai trò hết sức quan trọng và có tính chất quyết định sự thành công của công tác dân số và phát triển ở nước ta. Ngoài ra, khóa luận này còn hệ thống lại một số vấn đề liên quan đến lý luận nghiệp vụ báo chí hoạt động trong lĩnh vực dân số và phát triển. Khóa luận được tác giả sử dụng các phương pháp về tổng hợp tài liệu, phương pháp phân loại, so sánh và phân tích nguồn tư liệu. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận chung

Chương hai: trình bày tuyên truyền vận động dân số và phát triển trên sóng truyền hình Việt Nam

Chương ba: trình bày nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động dân số và phát triển trên sóng truyền hình Việt Nam

Khóa luận góp phần đề ra các giải pháp, đặc điểm, nội dung và hình thức của các chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền vận động dân số và phát triển phát sóng truyền hình Việt Nam. Khóa luận còn là một tài liệu tham khảo tốt cho những người quan tâm đến lĩnh vực tuyên truyền vận động dân số và phát triển, những đồng nghiệp có thể nhìn nhận lại hoạt động nghiệp vụ của bản thân để có thể đánh giá đúng về những gì đã và chưa làm được nhằm nâng cao chất lượng các chương trình mà mình chịu trách nhiệm thực hiện trong thời gian sau này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số số 2: mối quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục tỉnh Bình Dương

Mối quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu. Nhận thức rõ được tầm quan trọng và phân tích mối quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục tại tỉnh Bình Dương có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm phát triển hợp lí, bền vững phát triển dân số và phát triển giáo dục tại tỉnh Bình Dương trong tương lai. Khóa luận được tác giả sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh các chỉ tiêu đánh giá, tổng hợp và cho ra kết luận cuối cùng, ngoài ra còn có phương pháp thực địa, phương pháp bản đồ “GIS”, phương pháp chuyên gia và phương pháp dự báo. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dân số và phát triển giáo dục

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển và mối quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005 – 2016

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp phát triển dân số và giáo dục tỉnh Bình Dương đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Mối quan hệ giữa phát triển dân số và giáo dục của tỉnh có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết với nhau. Nghiên cứu mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng để vận dụng vào phân tích các đặc điểm, kế thừa, bổ sung và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận, thực tiễn về dân số và phát triển giáo dục và để vận dụng vào địa bàn tỉnh Bình Dương.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số số 3: dân số và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh có điều kiện thuận lợi để việc giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật một cách dễ dàng với các tỉnh trong nước và cả quốc tế. Chính điều này đã làm nổi bật và tạo điểm nhấn, từ đó cần phải phân tích đặc điểm dân số và tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh trong khoảng thời gian 1997 – 2007, sau đó đưa ra các định hướng về sự phát triển này trong tương lai, đưa ra giải pháp để cân đối giữa dân số và kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương. Khóa luận được xây dựng dựa vào các phương pháp nghiên cứu về phân tích –  tổng hợp, sưu tầm, bản đồ và biểu đồ, phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa, dự báo để khảo sát thực tiễn từ địa bàn nghiên cứu để trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về dân số và phát triển

 Chương hai: trình bày dân số và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp phát triển dân số, kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Là một trong những bài mẫu khóa luận về dân số và phát triển dân số làm sáng tỏ và tổng hợp được những lí luận liên quan đến dân số, phát triển kinh tế – xã hội, đưa ra được những giải pháp nhằm phát triển hài hòa giữa dân số và kinh tế –  xã hội của tỉnh trong tương lai.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số số 4: sự gia tăng dân số cơ học đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số nghiên cứu về sự gia tăng dân số, đặc biệt là sự gia tăng cơ học. Sự gia tăng dân số là sự tăng trưởng về tỉ lệ người sinh ra và sinh sống trên khu vực đó, sự gia tăng này đã có tác động đến các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như đội ngũ giáo viên, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy,… Đề tài khóa luận này đã phân tích và lý giải tác động của sự gia tăng dân số tới các cơ sở giáo dục tiểu học trên quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và có thể đưa ra các đề xuất kiến nghị, hướng khắc phục. Từ khóa luận, tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận của đề tài

Chương hai: trình bày thực trạng sự gia tăng dân số cơ học và phát triển hệ thống giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Chương ba: trình bày sức ép của sự gia tăng dân số với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học

Bằng các phương pháp nghiên cứu về phân tích tài liệu, phỏng vấn sâu, quan sát công khai. Tác giả đã trình bày được những khó khăn mà gia tăng dân số cơ học đem lại, nó ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó giáo dục tiểu học tại các đô thị chịu ảnh hưởng trực tiếp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận để các bạn cùng tham khảo


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số phát triển dân số số 5: bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Cao Bằng hiện nay

Là một trong những bài Đề tài  tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số nhận được nhiều sự hưởng ứng cũng như đánh giá cao khi nói về quyền bình đẳng cho phụ nữ và trở thành mục tiêu phát triển, đánh dấu một bước tiến đáng kể của nhân loại. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trình bày thực trạng bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Cao Bằng hiện nay. Từ đó đề ra những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện bình đẳng ở nữ giới và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh trong tương lai. Bài khóa luận đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu như duy vật biện chứng, logic – lịch sử, so sánh, chứng minh, điều tra xã hội học và phân tích tổng hợp. Để đạt được mục tiêu đó, tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Chương hai: trình bày thực trạng bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Cao Bằng hiện nay

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Cao Bằng hiện nay

Khóa luận đã góp phần làm rõ cở sở cho việc hoạch định các chương trình, chính sách giúp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số số 6: nâng cao chất lượng công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Để đưa ra những giải pháp và phương hướng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dân số, làm giảm vấn đề áp lực về gia tăng dân số và tạo điều kiện phát triển cho kinh tế – xã hội thì đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về dân số và phát triển dân số có hướng giải quyết cao. Bằng các phương pháp phân tích tài liệu, quan sát, thống kê số liệu thứ cấp và đặc biệt là phương pháp tổng hợp, so sánh để làm sáng tỏ được vấn đề nghiên cứu. Bài luận đã làm rõ nội dụng cơ bản về lý luận dân số, công tác dân số – dân số – kế hoạch hóa gia đình để có thể đánh giá, phân tích thực trạng công tác DS – KHHGĐ ở tỉnh Đồng Nai. Khóa luận được tác giả trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận chung về công tác dân số – KHHGĐ

Chương hai: trình bày thực trạng công tác DS – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2013

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác DS – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2025

Thông qua nghiên cứu khi thực hiện đề tài thì bài khóa luận đã có thể khái quát được một số lý luận chung liên quan đến dân số, công tác dân số và vai trò quan trọng mà công tác DS – KHHGĐ với sự phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, bài khóa luận còn nghiên cứu được các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Đồng Nai và từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để duy trì mức sinh thấp hợp lí, cân bằng và ổn định chất lượng cuộc sống, xã hội ở hiện tại, tương lai.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là nội dung về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Dân Số Và Phát Triển Dân Số hy vọng sẽ giúp các bạn định hướng và phát triển được nhiều ý tưởng làm bài hay, đúng theo yêu cầu của giáo viên. Tuy nhiên nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 để Luận Văn Tốt tư vấn miễn phí cho bạn nhé!!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo