Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học: Top 7 Bài Mẫu Chọn Lọc

5/5 - (12 bình chọn)

Đội ngũ của chúng tôi đã tìm kiếm 7 bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học đã đạt điểm cao trong thời gian qua, để cung cấp cho các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm nhiều kiến thức hữu ích trước khi tiến hành bài khóa luận về Việt Nam học. Việt Nam học là một trong những ngành nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ lịch sử, văn hóa, địa lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ và giáo dục. Từ đó làm rõ nét đặc trưng cũng như sự đa dạng trong mọi lĩnh vực của quốc gia Việt Nam. Là một trong những chuyên ngành phục vụ cho công tác du lịch, hướng dẫn văn hóa cụ thể là những kiến thức về con người trên đất nước Việt Nam. Chính vì vậy mà rất hiếm các bài khóa luận tốt nghiệp về nội dung Việt Nam học. 

Bên cạnh việc cung cấp cho các bạn nhiều thông tin và tài liệu hữu ích thì hiện tại Luận Văn Tốt còn mang đến cho các bạn dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp trọn gói. Nếu các bạn không có thời gian hay vì lý do nào đó mà không thể hoàn thành bài làm tốt nghiệp của mình thì hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt qua hotline sđt/zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và báo giá

1.Những Đề Tài Khóa Luận Việt Nam Học Tiêu Biểu 

Những Đề Tài Khóa Luận Việt Nam Học Tiêu Biểu 
Những Đề Tài Khóa Luận Việt Nam Học Tiêu Biểu
  1. Tìm năng phát triển du lịch văn hóa tại khu du lịch đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi
  2. Tìm năng và hiện trạng phát triển du lịch thành phố buôn mê Thuột tỉnh Đắk Lắk
  3. Tìm hiểu di tích và lễ hội đình đẩu Sơn quận Kiến an, Hải Phòng trong đời sống văn hóa của người dân địa phương
  4. Tìm năng khai thác và phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe ở Quảng Ninh
  5. Khai thác văn hóa dân tộc người hơ mông ở Sapa để phục vụ hoạt động du lịch
  6. Khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bình Định
  7. Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu tại đền đồng bằng Thái Bình để phục vụ cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Tài liệu tham khảo : Khoá Luận Tốt Nghiệp Văn Hoá Học

2. Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học Đạt Điểm Cao

Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học Đạt Điểm Cao
Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 1: Tìm năng phát triển du lịch văn hóa tại khu du lịch đặng Thùy Trâm Quảng Ngãi

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học nghiên cứu về những thực trạng du lịch tại khu du lịch đặng Thùy Trâm, từ đó góp phần nâng cao sự phát triển bền vững tại khu du lịch cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể trong thúc đẩy phát triển bền vững và hiệu quả. Là một trong những xu hướng phát triển về du lịch lịch sử văn hóa hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả thực hiện có luận bằng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và so sánh để trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và du lịch văn hóa

Chương hai: trình bày tìm năng phát triển và hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch

Chương ba: trình bày những định hướng và một số giải pháp phát triển du lịch

Thông qua khóa luận có thể thấy được tác giả đã hoàn thành khá thành công trong việc trình bày tài nguyên và hoạt động du lịch tại khu du lịch văn hóa đặng Thùy Trâm. Từ đó cho thấy việc phát triển lâu dài và bền vững đối với xu thế phát triển du lịch văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo vô giá đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về các lĩnh vực du lịch văn hóa trong Việt Nam học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 2: Tìm năng và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk

Với bài mẫu khóa luận Việt Nam học này, tác giả tập trung nghiên cứu và tìm năng phát triển du lịch ở buôn mê Thuột. Thông qua đó, tác giả trình bày hiện trạng phát triển du lịch gắn liền với nguồn tài nguyên du lịch. Từ đó đưa ra những đánh giá tích cực và hạn chế trong thực trạng phát triển du lịch tại đây cùng với đề suất giải pháp phát triển du lịch. Với những tìm năng có sẵn tại thành phố buôn ma Thuột. Tác giả đã thể hiện khá thành công thông qua các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong đề tài như: thu thập và xử lý số liệu, phương pháp quan sát, đánh giá và thống kê. Từ đó hình thành nên bố cục của khóa luận:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về khai thác tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch

Chương hai: trình bày tìm năng và hiện trạng phát triển du lịch buôn ma Thuột Đắk Lắk

Chương ba: trình bày một số giải pháp phát triển du lịch Buôn Mê Thuột Đắk Lắk

Thông qua những khảo sát thực tế tại địa phương cũng như tìm hiểu và đánh giá tìm năng phát triển du lịch của Đắk Lắk. Tác giả đã phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại trong khai thác tiềm năng du lịch văn hóa tại đây. Từ đó nâng cao những giá trị văn hóa du lịch phát triển và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 3: : Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu tại đền đồng bằng Thái Bình để phục vụ cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh

Nhầm tìm hiểu rõ hơn về sự phát triển của loại hình tín ngưỡng thờ mẫu tại đền đồng bằng  tỉnh Thái Bình. Thông qua bài khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học, tác giả đã tìm thấy được tín ngưỡng thờ mẫu quan trọng như thế nào trong du lịch tâm linh không chỉ đối với cả nước nói chung mà còn đối với tỉnh Thái Bình nói riêng. Tác giả đã thực hiện quá trình nghiên cứu về hệ thống thờ tự, những hoạt động cùng hình ảnh và trang phục và giá trị tín ngưỡng trong đạo mẫu của Việt Nam và đặc biệt chú trọng về đền đồng bằng tài tỉnh Thái Bình. Bằng các phương pháp nghiên cứu về phân tích tổng hợp, quan sát thực địa, nghiên cứu tài liệu. Tác giả đã Trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tín ngưỡng thờ mẫu

Chương hai: trình bày thực trạng tín ngưỡng thờ mẫu phải đền đầu bàn tỉnh Thái Bình

Chương ba: trình bày một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh phải đền đồng bằng

Đề tài được sử dụng các phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu và chọn lọc những nguồn tư liệu tham khảo khác nhau từ các bài báo, bài khóa luận cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan. Từ đó nêu cao được vai trò nhận thức trong việc tín ngưỡng thờ mẫu tại tỉnh Thái Bình nói riêng và tín ngưỡng tại Việt Nam nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 4: Tìm năng khai thác và phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe ở Quảng Ninh

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp về Việt Nam học tiêu biểu trong các quá trình tham khảo của các bạn sinh viên khi đang tìm hiểu về lĩnh vực này. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là tìm hiểu những tài nguyên thương tích và điều kiện phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe nói chung và nói riêng tại tỉnh Quảng Ninh. Từ đó thông qua khối lượng tác giả phân tích được những giá trị có sẵn trong tài nguyên để làm rõ tìm năng khai thác loại hình du lịch. Ngoài ra tác giả còn hy vọng phân tích tiềm năng và thực trạng Quảng Ninh, đem lại một phần kinh nghiệm cho địa phương có nhu cầu mong muốn phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe này. Tác giả đã khai thác có luận dựa vào các phương pháp thu thập và xử lý thông tin, khảo sát thực địa, Phân tích tổng hợp, từ đó trình bày bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận chung về loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe và tổng quan và du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Chương hai: trình bày tìm năng và thực trạng khai thác loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe tại quảng Ninh

Chương ba: đề suất các giải pháp trong việc tăng cường khai thác và phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe ở Quảng Ninh

Nhiệm vụ quan trọng của đề tài là đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp đối với loại hình du lịch này có khả năng được đưa vào khai thác và phát triển thuận lợi mang lại lợi ích danh thu cao cho vùng đất tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những đề tài nghiên cứu hết sức có giá trị trong công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 5: Khai thác văn hóa dân tộc người hơ mông ở Sapa để phục vụ hoạt động du lịch

Sa Pa là một trong tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Nơi đây được sự sinh sống của người dân tộc hơ mông trên vùng đất này. Từ đó mà văn hóa du lịch trên vùng đất này cũng được phong phú và đa dạng hơn. Nhận thức được vấn đề đó, tác giả đã trình bày thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình về khai thác văn hóa dân tộc người hôm ông tại vùng đất Sapa lào cai. Từ đó tìm hiểu Những giá trị văn hóa dân tộc của người hôm ông trong việc phục vụ hoạt động du lịch. Đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc khai thác tốt hơn về văn hóa dân tộc người hôm ông phục vụ cho hoạt động du lịch. Bằng các phương pháp nghiên cứu thực địa, thu thập thông tin và điều tra xã hội học. Tác giả đã thực hiện đóng góp cho đề tài về những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với việc phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn Sapa. Từ đó hình thành khóa luận tốt nghiệp như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về văn hóa, du lịch

Chương hai: trình bày khai thác văn hóa dân tộc người hơ mông tại lào cai Sa Pa

Chương ba: trình bày một số giải pháp giữ gìn và khai thác nét văn hóa dân tộc người hôm ông để phục vụ cho hoạt động du lịch

Đề tài góp phần khai thác các yếu tố văn hóa đã và đang có, gin giữ cũng như phát triển các nét văn hóa theo hướng khai thác văn hóa dân tộc người hơ mông để phục vụ cho hoạt động du lịch. Ngoài ra, tác giả còn phân tích chuyên sâu và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dân tộc người hơ mông cũng như phát hiện những thế mạnh và điểm hạn chế cần khắc phục. Đây là một trong những bài mẫu khóa luận về Việt Nam học được coi là có giá trị tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận bạn nhé!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 6: Khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bình Định

Căn cứ vào nghiên cứu thực trạng và tính cấp bách của vấn đề, là một trong những sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng khoa du lịch. Tác giả lựa chọn đề tài tìm hiểu về giá trị văn hóa, lịch sử phát triển du lịch tỉnh Bình Định để đưa vào khối lượng tốt nghiệp của mình. Với mục tiêu đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần phát triển du lịch cũng như bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch. Tác giả đã thể hiện kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa và các điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động du lịch văn hóa thực Bình Định

Chương ba: trình bày một số biện pháp trong việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Thông qua các phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, thống kê, khảo sát thực địa và điều tra xã hội học. Tác giả đã góp công trong việc xây dựng các giá trị tài nguyên du lịch văn hóa tài tỉnh Bình Định. Từ đó đề suất các giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định trong thời gian tới. Bài khóa luận tốt nghiệp về Việt Nam học góp phần nâng cáo giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt nam học số 7: Tìm hiểu di tích và lễ hội đình đẩu Sơn quận Kiến An, Hải Phòng trong đời sống văn hóa của người dân địa phương

Nhầm tìm hiểu về di tích lịch sử Đình Đẩu Sơn. Cũng như mong muốn vận dụng vào thực tiễn những kiến thức đã tích lũy được, nghiên cứu tìm hiểu các giá trị vật thể và phi vật thể tại Đình Đậu Sơn. Từ đó hiểu rõ hơn về hệ thống di sản văn hóa nước nhà cũng như thực trạng tồn tại bởi vì thức lịch sử Đình Đẩu Sơn hiện nay. Khóa luận đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp với các phương pháp quan sát, điều tra thống kê. Từ đó trình bày nên kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khái quát về tín ngưỡng thờ năm vị thành hoàng làng của Đình Đẩu Sơn trong đời sống của người dân

Chương hai: trình bày quy luật lịch sử và lễ hội Đình Đẩu Sơn ở quận Kiến An thành phố Hải Phòng

Chương ba: trình bày công tác bảo tồn, vai trò và đặc điểm di tích và lễ hội Đình Đổ Sơn ở quận Kiến An thành phố Hải Phòng

Thông qua bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp Việt Nam học, tác giả cho thấy được về hệ thống di tích lịch sử văn hóa lễ hội Đình Đẩu Sơn tại thành phố Hải Phòng có vai trò quan trọng đối với giá trị phát huy văn hóa du lịch trên địa bàn cũng như con người tại thành phố Hải Phòng. Là một trong những bài nghiên cứu phù hợp với các bạn sinh viên chuyên ngành khi tìm hiểu về văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua chia sẻ về các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học trên đây hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn thêm nhiều kiến thức có ích cho bài làm của các bạn. Nếu có thắc mắc hay cần thêm thông tin thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Tốt nhé!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ