Top 5 Lời Mở Đầu Khoa Tài Chính Ngân Hàng Ấn Tượng Nhất !!!

5/5 - (1 bình chọn)

MẪU 1: LỜI MỞ ĐẦU TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Khi mà nền kinh tế đã hội nhập được một thời gian dài, xu hướng toàn cầu hoá ngày càng được mở rộng thì buộc các doanh nghiệp phải chú trọng hơn trong việc cung cấp sản phẩm đầu ra cho thị trường bởi lẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn không chỉ bởi các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Trong đó công tác tài chính của doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình cung ứng nguyên vật liệu không thực hiện tốt, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm giảm… sẽ làm cho tình hình tài chính doanh nghiệp gặp khó khăn. Ngược lại, công tác tài chính tốt sẽ tác động thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích tình hình tài chính giữ vai trò quan trọng.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và là công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, em đã tìm hiểu về hoạt kinh doanh và tình hình tài chính ở công ty. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để tìm ra những ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

 

Ngoài việc chia sẻ đến cho các bạn học viên nguồn tài liệu xịn xò & chất lượng như thế thì hiện tại bên mình còn có cả dịch vụ nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp trọn gói, nhận viết theo yêu cầu nhưng vẫn luôn đảm bảo chất lượng từ A đến Z nhé. Cho nên, nếu như bạn đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài luận văn hay tệ hơn là bạn chưa có đề cương chi tiết hoặc bạn chưa có nhiều thời gian…? Bài làm của bạn đạo văn, sai lắc nhắc nhiều chỗ… Không sao cả, tất cả mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn liên hệ ngay đến DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO của chúng tôi thông qua zalo/tele : 0934 573 149 để được tư vấn & báo giá làm bài trọn gói nhanh nhất có thể nhé!


MẪU 2: LỜI MỞ ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THACOM

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng cao, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, để nâng cao được hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, cải tiến cơ sở vật chất kĩ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên và tăng cường công tác hoạch toán kế toán đồng thời công ty cần phải thường xuyên phân tích báo cáo tài chính để có cơ sở để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định hợp lí. Chính vì vậy mà phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản trị và đầu tư. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thacom và là công ty thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng, em đã tìm hiểu về hoạt kinh doanh ở công ty. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt kinh doanh của Công ty Cổ phần Thacom để tìm ra những ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thacom, từ đó đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

– Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thacom giai đoạn 2019-2021.

 – Phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

– Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Top 5 Lời Mở Đầu Khoa Tài Chính Ngân Hàng Ấn Tượng Nhất !!!
Top 5 Lời Mở Đầu Khoa Tài Chính Ngân Hàng Ấn Tượng Nhất !!!

3. Đối tượng nghiên cứu

Quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2019-2021.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: đề tài được thực hiện nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Thacom. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ phòng Kinh doanh, phòng Tài chính – kế toán của công ty.

– Phạm vi về thời gian: đề tài được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021.

5. Bố cục đề tài

Báo cáo thực tế bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thacom

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thacom

Chương 3: Nhận xét và kết luận

THAM KHẢO THÊM LỜI CAM ĐOAN ==> Lời Cam Đoan Trong Luận Văn Thạc Sĩ HAY NHẤT 


MẪU 3: LỜI MỞ ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN PHÚ

Khi mà nền kinh tế đã hội nhập được một thời gian dài, xu hướng toàn cầu hoá ngày càng được mở rộng thì buộc các doanh nghiệp phải chú trọng hơn trong việc cung cấp sản phẩm đầu ra cho thị trường bởi lẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn không chỉ bởi các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Trong đó công tác tài chính của doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình cung ứng nguyên vật liệu không thực hiện tốt, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm giảm… sẽ làm cho tình hình tài chính doanh nghiệp gặp khó khăn. Ngược lại, công tác tài chính tốt sẽ tác động thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích tình hình tài chính giữ vai trò quan trọng.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng An Phú và là công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, em đã tìm hiểu về hoạt kinh doanh và tình hình tài chính ở công ty. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng An Phú để tìm ra những ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng An Phú. Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng An Phú.

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng An Phú.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng An Phú.

XEM THÊM TOP 10 LỜI CẢM ƠN TỔNG HỢP ==> TOP 10 LỜI CẢM ƠN TRONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẬP HAY NHẤT!!!


MẪU 4: LỜI MỞ ĐẦU PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng cao, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, để nâng cao được hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, cải tiến cơ sở vật chất kĩ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên và tăng cường công tác hoạch toán kế toán đồng thời công ty cần phải thường xuyên phân tích báo cáo tài chính để có cơ sở để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định hợp lí. Chính vì vậy mà phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản trị và đầu tư. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn và xây dựng Việt Hà và là công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, em đã tìm hiểu về hoạt kinh doanh và tình hình tài chính ở công ty. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn và xây dựng Việt Hà để tìm ra những ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty. Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn và xây dựng Việt Hà.

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn và xây dựng Việt Hà.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn và xây dựng Việt Hà.

CLICK XEM THÊM BÀI MẪU ==> TOP 15 LỜI CẢM ƠN Lời Cảm Ơn trong Luận Văn Thạc sĩ TỔNG HỢP TỪ BÀI ĐIỂM CAO


MẪU 5: LỜI MỞ ĐẦU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH ALKANA VIỆT NAM

 1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng cao, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, để nâng cao được hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, cải tiến cơ sở vật chất kĩ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên và tăng cường công tác hoạch toán kế toán đồng thời công ty cần phải thường xuyên phân tích báo cáo tài chính để có cơ sở để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định hợp lí. Chính vì vậy mà phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản trị và đầu tư.

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH ALKANA Việt Nam và là công ty thuộc lĩnh vực Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít, em đã tìm hiểu về hoạt kinh doanh và tình hình tài chính ở công ty. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt kinh doanh của Công ty TNHH ALKANA Việt Nam để tìm ra những ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

 • Đánh giá tình hình doanh thu và lợi nhuận đạt được của công ty năm 2019, 2020, 2021.
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình biến động của doanh thu và lợi nhuận.
 • Đề ra một số giải pháp điều chỉnh nhằm doanh thu, lợi nhuận để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
 1. Phạm vi nghiên cứu

Qua quá trình đi thực tập và nghiên cứu với đề tài đã chọn thì em sẽ giới hạn phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh qua bảng sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, tình hình tài sản, nguồn vốn và vốn lưu động của công ty nhằm phân tích doanh thu bán hàng, và lợi nhuận đạt được của công ty TNHH ALKANA.

Số liệu được phân tích trong giới hạn các năm 2019, 2020, 2021.

Do thời gian đi thực tập không quá dài, em cũng có một số sự hạn chế thông tin khi viết, nên bài viết không đi quá sâu vào chi tiết. Chỉ phân tích đánh giá sơ bộ tình hình kinh doanh và số liệu thu thập được từ phía công ty. Không phân tích tất cả các yếu tố, mà chỉ phân tích các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Từ đó đưa ra giải pháp.

Top 5 Lời Mở Đầu Khoa Tài Chính Ngân Hàng Ấn Tượng Nhất !!!
Top 5 Lời Mở Đầu Khoa Tài Chính Ngân Hàng Ấn Tượng Nhất !!!
 1. Phương pháp nghiên cứu

Em áp dụng các phương pháp sau để phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty:

 • Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Đối với việc phân tích thì thu thập đầy đủ thông tin là một bước không thể thiếu. Số liệu sau khi thu thâp thường sẽ lộn xộn, để có số liệu rỏ ràng, dễ tìm kiếm, và nghiên cứu thì cần xử lý tổng hợp, trình bày, tính toán. Từ đó kết quả sẽ giúp khái quát được đặc trưng tổng thể.
 • Phương pháp so sánh: Là phương pháp xem xét chỉ tiêu dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở, qua đó xác định xu hướng biến động của chỉ tiêu cần phân tích. So sánh kỳ này với kỳ trước. Để thấy rỏ được sự biến động và thay đổi trong hoạt động kinh doanh của công ty.

+ So sánh chiều dọc: để thấy được tỷ trọng để thấy được tổng số ở mỗi bản báo cáo. Và qua đó chỉ ra ý nghĩa tương đối của các loại khoản mục. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh.

+ So sánh chiều ngang: Để thấy được sự biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối của một khoản mục nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp.

Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ 2 điều kiện sau:

Xác định rõ “gốc so sánh” và ‘kỳ phân tích”.

Các chỉ tiêu so sánh phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được với nhau. Muốn vậy, chúng phải thống nhất với nhau về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán, thời gian tính toán.

 • Phương pháp chi tiết: Là phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế một cách chi tiết theo các hướng:

+ Chi tiết theo các bộ phận, hay yếu tố cấu thành của chỉ tiêu.

+ Chi tiết theo thời gian

+ Chi tiết theo địa điểm

Trong bài viết này sử dụng chi tiết theo các bộ phân, hay yếu tố cấu thành của chỉ tiêu.

 • Phương pháp liên hệ: Để lượng hóa các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế. Có nhiều cách liên hệ như liên hệ cân đối, liên hệ tuyến tính, liên hệ phi tuyến tính,… Bài viết này liên hệ tuyến tính là liên hệ theo một hướng xác định giữa các chỉ tiêu. Chẳng hạn lợi nhuận có quan hệ cùng chiều với doanh thu,… Ngược chiều với chi phí.
 1. Kết cấu của đề tài

Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương chính:

– Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH ALKANA Việt Nam.

– Chương 2: Cơ sở lý luận và tổng quan về tình hình doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH ALKANA Việt Nam.

– Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.


Có thể nói, nhờ chất lượng cũng như uy tín hơn 10 năm vất vả của website luanvantot.com thì hiện tại đã có kha khá nhiều bạn học viên  tin tưởng và tạo được lòng tin từ các bạn ấy.Trong quá trình viết bài báo cáo tốt nghiệp bạn phải gặp những rắc rối thì đó là việc không thể tránh khỏi nhưng nếu như bạn không thể giải quyết được vấn đề thì đừng lo lắng vì đã có dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn 24/7… Những vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn liên hệ tới DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO qua zalo/telegram : 0934.573.149 sẽ có bộ phận CSKH tư vấn & báo giá làm bài dựa theo yêu cầu của bạn!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo