Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh

5/5 - (1 bình chọn)

Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh là nội dung tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn học viên ngành quản trị kinh doanh, giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo hữu ích khi làm bài luận văn thạc sĩ với đề tài về chiến lược kinh doanh. Bài viết được Luận Văn Tốt soạn thảo từ các bài luận văn thạc sĩ của các bạn học viên cao học, thạc sĩ, tiến sĩ đã bào vệ rất thành công từ các trường Đại học trên cả nước, sau khi xem qua bài mẫu này mong rằng các bạn xác định được phương hướng cho bài luận văn của mình.

Nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hay vì lý do nào đó mà không thể hoàn thành bài luận văn thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt hoặc gọi sđt/zalo : 0934573149 để được hô trợ và tư vấn miễn phí 

1. Thiết kế nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu sẽ tập trung vào những vấn đề sau:

– Hệ thống hoá cơ sở lí luận, lí thuyết về chiến lược kinh doanh.

– Tập trung phân tích, đánh giá tác động, xu hướng tác động của các yếu tố bên trong nội bộ cũng như bên ngoài doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; các điểm mạnh và các điểm yếu của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng. Qua đó, thấy được bức tranh toàn cảnh về vị thế, năng lực của doanh nghiệp trên thị trường.

– Sử dụng các mô hình để đánh giá, hình thành, lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho doanh nghiệp; đồng thời, tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược đã đề xuất cho CTCP Nhiệt điện Hải phòng trong giai đoạn 2021-2025.

2. Quy trình nghiên cứu

Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh đã sử dụng hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, tiếp theo, sử dụng các mô hình để hình thành và lựa chọn chiến lược phát triển tối ưu cho doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020. Từ việc tham khảo và đúc kết kiến thức từ các đề tài nghiên cứu, tác giả đề xuất quy trình nghiên cứu theo quy trình sau:

Quy trình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu

3. Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu

3.1. Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp được thu thập dựa trên số liệu của các báo cáo đã được công bố của công ty, công trình nghiên cứu như báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, số liệu khối lượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Bên cạnh đó, tác giả còn thu thập dữ liệu thứ cấp qua các nguồn bên ngoài công ty như:

– Website của công ty

– Tài liệu, giáo trình, xuất bản khoa học về chiến lược kinh doanh

– Các bài báo, luận án chất lượng cao của các học viên khoa trước nghiên cứu chiến lược kinh doanh

– Các nguồn dữ liệu thứ cấp có ưu điểm là dễ truy cập, tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cần sàng lọc kĩ để đảm bảo tính chính xác, tin cậy của dữ liệu.

3.2. Dữ liệu sơ cấp

Đối với vấn đề nghiên cứu, tác giả thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn sâu các chuyên gia quản lý chính sách, chiến lược; người quản lý trong công ty Nhựa Bình Minh và điều tra xã hội học đối với nhân viên công ty, nhà cung cấp và khách hàng của công ty.

Phương pháp thu thập dữ liệu qua phỏng vấn sâu chuyên gia: Với phương pháp này, tác giả tiến hành phỏng vấn các chuyên gia ngành quản lý chính sách, đây là những người am hiểu và có kinh nghiệm về các yếu tố của ngành, do đó họ sẽ có những đánh giá khách quan về tầm quan trọng và ảnh hưởng đối với doanh nghiệp. Cụ thể là 04 chuyên gia bao gồm: 04 chuyên gia về chiến lược kinh doanh và 02 cán bộ cao cấp trong ngành điện.

Kết quả của phương pháp định tính này là một trong những cơ sở quan trọng để đưa ra bảng hỏi chính thức. Kết quả cuối cùng sẽ được sử dụng trong mô hình EFE để phân tích, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan về tầm quan trọng và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

Phương pháp thu thập dữ liệu qua phỏng vấn sâu quản lý: Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu cán bộ quản lý của doanh nghiệp (quản lý cấp trung trở lên) bởi các nhà quản lý cấp trung của các doanh nghiệp thuộc ngành là những người nắm rõ tình hình, cách thức hoạt động, tổ chức của doanh nghiệp trong ngành. Cụ thể là 10 chuyên gia bao gồm: 02 lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp, 06 quản lý cấp trung của doanh nghiệp.

Việc phỏng vấn đội ngũ quản lý sẽ cho chúng ta biết được những đánh giá chính xác nhất về những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh. Kết quả và nhận định của phương pháp định tính này cùng với các nghiên cứu và báo cáo trước đây sẽ là những cơ sở quan trọng cho tác giả để đưa ra bảng hỏi chính thức. Kết quả cuối cùng sẽ được sử dụng trong mô hình EFE để phân tích, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan về tầm quan trọng và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

Phương pháp thu thập dữ liệu qua điều tra xã hội học: Với phương pháp này, các đối tượng được chọn để điều tra là: 40 Cán bộ quản lý Công ty, và nhân viên đang làm việc trong công ty.

4. Mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu của luận văn chủ yếu là các bảng hỏi và mẫu khảo sát được thiết kế phù hợp đối với từng phương pháp nghiên cứu như sau:

4.1. Thiết kế bảng hỏi

Tác giả tiến hành nghiên cứu định tính thông qua các tài liệu trước đây và xây dựng bảng hỏi nháp, sau đó tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia, quản lý để xem bảng hỏi nháp đã phù hợp chưa (Chi tiết các câu hỏi theo Phụ lục).

4.1.1. Câu hỏi phỏng vấn sâu tới các chuyên gia

Phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia – những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và tư vấn quản trị doanh nghiệp. Tác giả đề xuất 5 câu hỏi:

Câu hỏi 1 Hỏi về khái niệm chiến lược kinh doanh và các hướng tiếp cận.

Câu hỏi 2 Hỏi về quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

Câu hỏi 3 Hỏi về thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp tương tự.

Câu hỏi 4 Hỏi về các vấn đề thường gặp khi xây dựng chiến lược kinh doanh.

Câu hỏi 5 Hỏi về các giải pháp để khắc phục các vấn đề trong xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

4.1.2. Câu hỏi phỏng vấn qua các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp

Tác giả xây dựng bảng hỏi phỏng vấn với các nhà quản lý doanh nghiệp để nhận thấy mức độ am hiểu của các nhà quản lý doanh nghiệp với việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tác giả đề xuất 5 câu hỏi:

Câu hỏi 1 hỏi về việc đánh giá tổng quan về ngành điện Việt Nam, những thành tựu và hạn chế và dự báo cho những năm tới.

Câu hỏi 2 hỏi về sự ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới doanh nghiệp sản xuất điện.

Câu hỏi 3 hỏi về mức độ cạnh tranh trong ngành điện.

Câu hỏi 4 hỏi về các yếu tố nội tại tạo nên sự thành công của doanh nghiệp

Câu hỏi 5 hỏi về hướng phát triển của doanh nghiệp ngành điện trong tương lai.

4.1.3. Câu hỏi phỏng vấn qua nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng

Trên cơ sở nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và phỏng vấn sâu với chuyên gia, tác giả thiết kế bảng câu hỏi gồm 3 phần (chi tiết theo Phụ lục):

Phần 1: thông tin cá nhân người được tham khảo (thông tin về độ tuổi, giới tính học vấn, chức vụ, thời gian công tác, chức vụ…)

Phần 2: khảo sát ý kiến của nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng nhằm đánh giá về các yếu tố bên trong, bên ngoà và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so sánh với đối thủ cạnh tranh. Thang đo sử dụng, sử dụng thang đo Likert với 5 mức từ 1 đến 5 như sau: (1) rất tốt, (2) tốt, (3) trung bình, (4) yếu, (5) rất yếu.

Phần 3: những đóng góp ý kiến, giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

4.2. Mẫu khảo sát

Đối tượng khảo sát là các CBCNV của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng. Trong 40 mẫu được chọn phần lớn là cán bộ cấp quản lý cấp trung, đối tượng này có thâm niên làm việc lâu năm nên các nhận xét, đánh giá, nhìn nhận thực trạng của Công ty cũng như nguồn thông tin chính xác về các DN đối thủ. Mẫu khảo sát được lấy theo phương pháp ngẫu nhiên, thuận tiện.

5. Phương pháp xử lý dữ liệu

5.1. Xử lí dữ liệu thứ cấp

  Sau khi đã thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết, tiến hành tổng hợp, thống kê và phân tích bằng phương pháp luận biện chứng và tư duy logic kết hợp với thực tiễn tại Công ty để dự báo về vấn đề phát hiện được trong quá trình nghiên cứu.

Phương pháp khảo sát thực tiễn: được dùng để xác định ý tưởng nghiên cứu, phác thảo bức tranh về thực trạng, xác định những vấn đề đặt ra trong hoạt động cũng như trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Phương pháp thống kê – so sánh: được dựa chủ yếu vào các báo cáo thống kê định kỳ như các báo cáo về tài chính, nhân sự; hồ sơ năng lực…của doanh nghiệp.

Phương pháp phân tích – tổng hợp: được dùng để phân tích, đánh giá và tổng hợp những kết quả nghiên cứu nhằm chỉ ra những thời cơ, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong nội tại của doanh nghiệp – đó là những căn cứ xây dựng các phương án chiến lược phát triển.

5.2. Xử lí dữ liệu sơ cấp

Số liệu thu thập được nhập từ phiếu điều tra được xử lý, loại bỏ các phiếu không hợp lý, phân tích kết quả trên máy tính bằng phần mềm Excel. Sau khi các thông tin, số liệu được tổng hợp lại để đánh giá, phân tích, phân loại, đối chiếu so sánh, tổng hợp theo trình tự từ môi trường vĩ mô đến môi trường vi mô, nội bộ của công ty TNHH Nhựa Bình Minh giai đoạn 2017-2020.

Bài viết trên đây đã chia sẻ cho bạn đọc về Phương Pháp Nghiên Cứu Về Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh. Hy vọng rằng với những kiến thức mà Luận Văn Tốt chia sẻ các bạn đã có được những ý tưởng hữu ích cho bài luận văn của mình. Tuy nhiên nếu các bạn cần thêm các bài mẫu hay hoặc gặp khó khăn khi làm bài thì hãy nhắn tin hoặc gọi Zalo : 0934573149 sẽ được cung cấp và hỗ trợ kịp thời.Chúc các bạn có một bài luận văn thạc sĩ đạt hiệu quả cao.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ