Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai + Bài Mẫu Hay Nhất

Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai + Bài Mẫu Hay Nhất mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn . Đề tài cũng như các bài mẫu đã được mình chọn lọc và liệt kê của các bạn học viên khoá trước toàn đạt điểm cao , chất lượng . Các bạn học viên có thể chọn một trong số những đề tài bổ ích mà mình sắp chia sẻ nhé.

ĐÔI NÉT VỀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tranh chấp đất đai là mối quan hệ thể hiện sự mâu thuẩn tong vấn đề sở hữu đất đai. Ở Việt Nam đất đai là một trong những loại tài sản đặc biệt thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử hữu Đất cho người dân theo quy định của pháp luật đất đai. Vì vậy việc sử dụng đất đây là vấn đề thường phát sinh trong vấn đề tranh chấp. Đối tượng tranh chấp đất đai là những người thuộc quyền quản lý cũng như sở hữu nhận lợi ích phát sinh trong quá trình sử dụng đất là tài sản đặc biệt. Tranh chấp đất đai gắn liền với quá trình sử dụng đất của các chủ thể phát triển hơn đến lợi ích mà còn ảnh hưởng đến cạnh tranh và ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước. Vì vậy, tranh chấp đất đai luôn được giải quyết theo quy định của pháp luật đối với luật đất đai.

Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề bất cập trong việc giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay. Vì vậy kết bài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai luôn trình bày sâu sắc về những vấn đề bất cập đấy cùng với một số nội dung cần lưu ý trong giải quyết tranh chấp đất đai.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Để hiểu thêm về một số nội dung và đề tài được trình bày tốt nhất hiện nay chồng kết bài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai. Cô mình tìm hiểu một số các đề tài nổi tiếng như sau:

 • Một số vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường tòa án.
 • Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính thông qua vấn đề thực tiễn.
 • Một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại về đất đai.
 • Giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
 • Hòa giải tranh chấp đất đai.
 • Bàn luận về một số lý thuyết thực tiễn trong vấn đề hoài giải chân chất kích đai tại địa bàn.
 • Nhận xét và đánh giá một số công tác châu hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn
 • Thủ tục hành chính công tác hòa giải tranh chấp đất đai
 • Một số các kỹ năng của cơ quan và tổ chức trong việc hòa giải tranh chấp đất đai.
 • Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai theo quyền sử dụng đất đai tại tòa án
 • Định hướng phát triển nhằm hoàn thiện chất lượng trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai
 • Và số thủ tục hành chính giải quyết tranh chấp đất đai tại địa bàn
 • Những vấn đề lý thuyết và hoạt động thực tiễn trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai
 • Một số vấn đề cần hoàn thiện và nâng cao năng lực hòa giải tranh chấp đất đai cho cán bộ và công chức.
 • Áp dụng một số biện pháp và nâng cao chất lượng pháp luật trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai
 • Xử lý những tình huống xảy ra trong yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai
 • Thịt trận với những vấn đề cần giải quyết trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại địa bàn
 • Đánh giá một số công tác trong thực hiện pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai
 • Xét về mặt thẩm quyền của tòa án trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai theo hồ sơ xét xử sơ thẩm tại tòa án.
 • Giải quyết tranh chấp đất đai trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ những vấn đề thực tiễn.
 • Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án.
 • Tìm hiểu về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án.
 • Tìm hiểu về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính nhà nước.
 • Thực tiễn về những vấn đề trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp đất đai
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua bộ phận cơ quan hành chính nhà nước.
 • Tính chất trong việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua toà án
 • Một số vấn đề cần lưu ý trong nguyên tắc thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Tranh chấp đất đai những vấn đề thực tiễn tại cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục và nội dung tố tụng.

Trên đây là top chính sách các đề tài Luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai được thể hiện nhiều nhất trong những năm gần đây. Ngoài ra, trong những năm gần đây về mặt giải quyết tranh chấp đất đai đã được cải thiện cùng với đó đã được giải quyết một số vấn đề còn hạn chế để sinh viên có thể trình bày và tìm hiểu trong các bài luận văn.

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Đề tài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai
Đề tài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai

MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Giải quyết tranh chấp đất đai

Nhằm phân tích và đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai ở nước ta. Tác giả thực hiện công tác nghiên cứu về áp dụng thực tiễn trong cơ chế thực hiện pháp luật để giải quyết hiệu quả các vấn đề về tranh chấp đất đai. Dựa trên những có sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả đã thể hiện một số nội dung chính như sau:

Chương 1: Trình bày một số vấn đề chung trong tranh chấp đất đai và giải quyết đất đai.

Tại đây, tác giả trình bày một số vấn đề về lý thuyết, đưa ra cở sở lý thuyết thực tiễn và khẳng định vai trò, ý nghĩa trong giải quyết tranh chấp đất đai. Cùng với đó là sự phân tích nguyên nhân sau sắc trong tranh chấp đất đai.

Chương 2: thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai qua thực tiễn ở Hà Nội.

Tác giả khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trình bày đặc điểm, tình hình hòa giải các tranh chấp đất đai cùng cơ sở pháp lý. Trình bày kết quả giải quyết tranh chấp đất đai cùng với một số nguyên nhân của thành công và một số vấn đề hạn chế trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai. Tác giả còn liên hệ về áp dụng thực tiễn pháp luật trong vấn đề giải quyết tranh chấp.

Chương 3: định hướng và cđưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai.

Tác giả trình bày một số nhu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai cùng một số định hướng trong công tác giải quyết các vấn đề. Cùng với đó là một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả trong công tác giả quyết.

Đây là bài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai có nhiều tính khả thi trong quá trình thực hiện tìm hiểu thực tế công tác giải quyết tại Hà Nội.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 2: Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân từ thực tiễn huyện phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Trong công tác giải quyết về tranh chấp đất đai đối với tòa án nhân dân. Tác giả đã thực hiện tìm hiểu những vấn đề thực tiễn tại Huyện phúc Thọ thành phố Hà Nội trong công tác xét xử sơ thẩm tại tòa án. Vì vậy, nội dung mà tác giả thể hiện trong bài luận văn như sau:

Chương một: tác giả thể hiện một số vấn đề trong công tác lý thuyết về tranh chấp đất đai cũng như về mặt pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng tại tòa án.

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng tại tòa án cũng như những vấn đề thực trạng trong công tác giải quyết tại huyện phúc Thọ thành phố Hà Nội.

Tại đây, tác giả thể hiện một số các nội dung trong quy định về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục sơ thẩm tại tòa án cũng như thực tiễn về những vấn đề giải quyết.

Chương ba: trình bày công tác định hướng và đưa ra các giải pháp cụ thể trong hoàn thiện pháp luật để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai theo luật Pháp. Cuối cùng là phần kết luận.

Có thể thấy, tác giả đã trình bày nội dung sâu sắc cũng như đưa ra bố cục chặt chẽ trong vấn đề cần bàn luận. Đây sẽ là bài luận văn giải quyết tranh chấp đất đai hay nhất.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 3:  Giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai tỉnh lào cai.

Trong công tác tìm hiểu về giải quyết tranh chấp đất đai. Tác giả đã thực hiện sâu sắc tìm hiểu về vấn đề thực tiễn tại tòa án nhân dân thành phố lào cai tỉnh lào cai trong công tác xét xử.

Qua vấn đề thực tiễn xét xử tại tòa án tại thành phố lào cai, tác giả đã thể hiện một số các nội dung sâu sắc trong bài luận của mình như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý thuyết trong công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng về quyền sử dụng đất.

Ở chương đầu, tác giả thể hiện một số các khái niệm, vấn đề lý thuyết cùng với những nhân tố ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp đất đai hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án.

Chương hai: trình bày thực tiễn về áp dụng pháp luật trong công tác thực thi giải quyết tranh chấp đất đai trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại toán chi Dân thành phố lào cai.

Chương ba: tác giả thể hiện một số định hướng và đưa ra giải pháp cụ thể để bảo đảm việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cuối cùng là phần kết luận.

Có thể thấy, tác giả đã thể hiện nội dung cụ thể và đầy đủ trong bài luận cùng với bố cục sâu sắc và chặt chẽ. Đây sẽ là bài luận văn giải quyết tranh chấp đất đai mà bạn không thể bỏ qua trong quá trình tham khảo.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 4: Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án ở Việt Nam.

Nhận thấy được những điểm mới trong pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai. Tác giả đã trình bày và thể hiện bài luận văn về vấn đề trên với những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu cũng như sơ nét về cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.

Chương hai: tác giả trình bày về những vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày cụ thể về những vấn đề lý luận trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai và đưa ra công tác áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp trước đây cũng như những vấn đề thực tiễn khi áp dụng giải quyết tại tòa án.

Trưa bốn: tác giả trình bày tính thực tiễn trong công tác áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án ở Việt Nam cũng như trình bày những vướng mắc phát sinh và công tác đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật. Cuối cùng là phần kết luận.

Có thể thấy, tác giả đã đưa ra nhiều vấn đề trong công tác thực hiện bài luận văn cũng như trình bày cụ thể về bố cục. Bài luận văn giải quyết tranh chấp đất đai này, thể hiện không những có ý nghĩa về mặt lý thuyết mà còn có ý nghĩa về mặt thực tế.

XEM THÊM :  Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 5: Tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Trong công tác giải quyết về tranh chấp đất đai tại tòa án. Tác giả thực hiện bài luận văn để tìm hiểu về thẩm quyền của tòa án trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai. Trong bài luận văn thạc sĩ khoa học luật, tác giả đã thể hiện bài nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày về tranh chấp đất đai ở nước ta hiện nay.

Tác giả nêu ra một số nội dung cụ thể về khái niệm, tình hình tranh chấp và khiếu nại, các dạng tranh chấp đất đai phổ biến ở Việt Nam cũng nhờ nguyên nhân dẫn đến nó. Tác giả còn thể hiện một số các yếu tố đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai và một số giải pháp ngăn ngừa.

Chương hai: trình bày thẩm quyền trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án.

Để làm rõ cho luận điểm này, trước tiên tác giả khái quát một số cái vấn đề của quy định pháp luật trong thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Trình bày về những điều lệ trong luật đất đai cũng như xác định thẩm quyền giải quyết tại tòa án theo từng thời điểm.

Chương ba: trình bày tính thực tiễn trong phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa tòa án, ban nhân dân và giữa tòa án dân sự và tòa án hành chính. Cùng những vướng mắc và kiến nghị của tác giả được trình bày.

Tại đây, tác giả thể hiện rõ một số các nội dung như thực trạng trong việc phân định thẩm quyền cũng như những sai sót và một số giải pháp cần áp dụng để tính sai sót. Cuối cùng là phần kết luận cho bài luận văn.

Có thể thấy, đây là một trong những bài luận văn giải quyết tranh chấp đất đai có ý nghĩa thực tiễn cao trong vấn đề đưa ra công tác giải quyết về thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp đất đai.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai
Bài mẫu luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai

Bài mẫu 6: Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong công ty tìm hiểu về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án. Tác giả đất thực hiện công tác tìm hiểu này trên địa bàn thành phố Hà Nội với những nội dung sổ sách như sau:

Chương một: tìm hiểu về những lý thuyết chung trong chuyển quyền sử dụng đất.

Tại đây, tác giả thực hiện trình bày một số các cái điểm chung cũng như riêng trong công ty chuyển quyền sử dụng đất. Trình bày các đặc điểm và các nguyên tắc hoạt động cũng như hiệu lực thực hiện.

Chương hai: trình bày tính thực tiễn trong pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại toán trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại đây, tác giả nêu lên thực tiễn trong công tác thực hiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trình bày một số các thủ tục yêu cầu và thẩm quyền giải quyết của tòa án. Trình bày hậu quả pháp lý cũng như những vấn đề thực tiễn trong tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chương ba: tác giả thể hiện một số phương hướng để hoàn thiện pháp luật trong công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đưa ra một số các giải pháp cụ thể để quản lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội.

Cuối cùng, tác giả thể hiện phần kết luận cho bài luận văn.

Trong công tác thực hiện tìm hiểu thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả đã thực hiện thành công bài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 7: Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhận định được những vấn đề quan trọng trong áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp đất đai. Tác giả thực hiện tìm hiểu trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội về các cơ quan hành chính và nước trong vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai tại đây. Dựa vào những nội dung thực tiễn trên địa bàn huyện Thanh Trì, tác giả đã thể hiện nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày tổng quát về những vấn đề lý thuyết trong tranh chấp đất đai và đưa ra cách giải quyết trong tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính.

Tại đây, tác giả thể hiện rõ một số nội dung trong vấn đề lý thuyết chung cũng như đưa ra các khái niệm, các loại Tranh chấp đất đai phổ biến nhất hiện nay cũng như nghĩa vụ của người sử dụng đất đai cũng được tác giả trình bày cụ thể. Từ đó, tác giả phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong vấn đề tranh chấp đất đai. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện về vai trò và ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện nói riêng và đất nước nói chung về những cơ sở thực tiễn trong công tác giải quyết.

Chương hai: trình bày tính thực tiễn trong công tác áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trước tiên, tác giả trình bày tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thanh Trì. Trình bày thực tiễn công tác áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn cũng như đưa ra đánh giá qua quá trình thực hiện công tác. Trình bày những thành công đạt được trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật cũng như những mặt hạn chế còn tồn tại.

Chương ba: trình bày công tác hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua việc nghiên cứu thực trạng áp dụng tại huyện Thanh Trì.

Để làm rõ nội dung này, tác giả trình bày một số các định hướng phát triển trong công tác hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước. Trình bày công tác hoàn thiện cũng như tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy, hoàn thiện về tổ chức, nâng cao về chất lượng chịu trách nhiệm của cơ quan trong giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số cách trị pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Thanh Trì của cơ quan hành chính cũng như nhục một số hạn chế có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Cuối cùng là phần kết luận.

Thông qua sơ nét bài luận văn trên có thể thấy, tác giả đã chăm chút cho luận văn giải quyết tranh chấp đất đai này một cách triệt để nhất với những vấn đề cần khắc phục khi áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp đất đai.

XEM THÊM : Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 8: Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam định.

Một trong số các bài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai được đánh giá cao nhất hiện nay. Bài luận văn về giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nam định được hội đồng chuyên gia đánh giá là một trong những bài luận văn xuất sắc nhất. Vậy hãy cùng tìm hiểu nội dung chính mà tao chết trình bày và thể hiện trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề cơ bản trong tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

Đây, tác giả đưa ra một số các nội dung về khái niệm, các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai, vấn đề lý luận cũng như mục đích, ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp đất đai cũng được tác giả trình bày cụ thể. Trình bày các nguyên tắc, thẩm quyền và một số vấn đề của cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về sự cần thiết trong hoàn thiện quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước.

Chương hai: tác giả trình bày thực tiễn công tác áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam định.

Qua công tác nghiên cứu và tìm hiểu trên địa bàn tỉnh Nam định. Tác giả đã thực hiện trình bày về công tác áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể tác giả thể hiện với tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại địa bàn tỉnh Nam định. Trình bày về một số vấn đề thực tiễn khi áp dụng pháp luật trong giải quyết tình chấp đất đai tại cơ quan hành chính nhà nước từ đó đưa ra những đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong kết quả đạt được để giải quyết tranh chấp đất đai tại đây.

Chương ba: trình bày những định hướng và đưa ra công tác giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua cơ quan hành chính nhà nước, tác giả đưa ra những định hướng phát triển để nâng cao hiệu quả giải quyết tình chấp đầy rồi đây cũng như trình bày một số các giải pháp dựa trên những cơ sở định hướng trên. Cuối cùng là phần kết luận.

Sơ lược có thể thấy, tác giả đã thể hiện thành công bài luận văn giải quyết tranh chấp đất đai này. Bạn có thể tham khảo về những bố cục trình bày cũng như nội dung chính mà tác giả được thể hiện trong bài luận văn.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 9: Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua tòa án nhân dân.

Một trong những cơ quan hành chính của nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai và được thực hiện nhiều nhất hiện nay đó là cơ quan tòa án nhân dân. Để tìm hiểu về thẩm quyền cũng như một số vai trò và nghĩa vụ trong việc giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân, tác giả đã thực hiện một số các nội dung nghiên cứu trong bài luận văn như sau:

Chương một: tớ sẽ trình bày về một số vấn đề lý thuyết trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai và thể hiện vai trò của tòa án nhân dân về việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Tại đây, tất cả thị một số các khái niệm về tranh chấp đất đai và khái niệm về giải quyết tình chấp đất đai. Trình bày rõ nét về vai trò của tòa án nhân dân trong việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Chương hai: trình bày thực tiễn những vấn đề áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Toà án.

Để làm rõ luận điểm này, tác giả thể hiện nội dung về các quy định giải quyết tranh chấp đất đai thông qua toán. Những vấn đề thực tiễn được tác giả trình bày khi thi hành pháp luật tại tòa án về giải quyết tranh chấp đất đai.

 Chương ba: trình bày một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đất đai về quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân.

Ở chương cuối, tác giả trình bày ba một chủ yếu về phương diện lập pháp, phương diện bồi dưỡng nghiệp vụ và phương diện hướng dẫn thi hành pháp luật. Cuối cùng, tác giả thể hiện ngắn gọn nội dung kết luận.

Đây là bài mẫu luận văn giải quyết tranh chấp đất đai được trình bày xuất sắc hiện nay.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

Bài mẫu 10: Tính chất đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng toán qua thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong bài luận văn thực hiện vấn đề giải quyết tranh chấp trước đây chuyên ngành luật kinh tế. Tác giả thể hiện một số vấn đề được tìm hiểu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

Chương một: tác giả thể hiện tổng quan về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

Xổ số mục được tác giả nêu ra như khái quát về tranh chấp đất đai, khái quát về giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng toà án.

Chương hai: trình bày những vấn đề thực tiễn trong tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chương ba: sau những vấn đề phân tích trên, tác giả thể hiện một số nội dung về giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp đất đai bằng toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả trình bày về sự cần thiết trong việc nâng cao chất lượng và đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp đất đai bằng toán tại tỉnh Quảng Ninh. Cuối cùng là phần kết luận.

Với những gì tác giả nghiên cứu và thể hiện trong bài luận, tác giả đã trình bày thành công bài luận văn giải quyết tình chấp đất đai dựa trên những vấn đề thực tiễn khi nghiên cứu tài tỉnh Quảng Ninh.

DOWNLOAD

⇒BẠN NÀO CẦN MÌNH GỬI FLIE MIỄN PHÍ THÌ NHẮN TIN QUA ZALO : 0934.573.149

KẾT LUẬN 

Trên đây là toàn bộ danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai + 10 bài mẫu hay nhất mà các bạn học viên không nên bỏ qua . Các bạn có thể chọn một trong số những đề tài tuyệt vời trên đây . Ngoài ra, các bạn học viên nào không có thời gian làm bài , đang gặp khó khăn về việc làm bài . Thì bên mình sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn đầy đủ ,chẳng những thế còn đạt điểm cao , mọi vấn đề vui lòng liên hệ với Luận Văn Tốt qua zalo : 0934.573.149 mình sẽ hỗ trợ tận tình cho các bạn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ