Luận Văn Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước : Đề Tài + Bài Mẫu

5/5 - (2 bình chọn)

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước là một vấn đề được nhiều cá nhân cũng như cơ quan, tổ chức quan tâm tới. Hoạt động quản lý chí thường xuyên ngân sách nhà nước gắn liền tới tình hình tài chính hàng năm của đất nước và báo cáo tài chính trình Chính Phủ mỗi năm. Do đó, các doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập đều cần phải quan tâm tới công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước bao gồm các hoạt động kiểm soát và đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước đầu tư trên các lĩnh vực, các địa phương khác nhau phải đảm bảo đúng mục đích sử dụng đã được đề ra. Hoạt động này cũng sẽ có tác động tới công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề còn tồn tại nhiều rủi ro và hạn chế nhất định. Hiện nay đã có nhiều bạn học viên quan tâm và lựa chọn quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước làm chủ đề nghiên cứu cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Đề Tài Và Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước hay và tiêu biểu.

Nếu các bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài hay triển khai bài làm luận văn về Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé!!

I. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước là gì?

          Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước là một hoạt động quan trọng và được điều chỉnh trong Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước sẽ có tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn ngân sách nhà nước. Do vậy cần phải đảm bảo thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật và đúng mục đích sử dụng của nguồn ngân sách theo quy định của pháp luật. Để tranh những trường hợp rủi ro hay tham nhũng xảy ra. Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước được chia thành quản lý chi ngân sách nhà nước trung ương và quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương. Đây là một vấn đề khá hay để các bạn có thể khai thác, nghiên cứu cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Bởi vấn đề quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lâp, … còn gặp nhiều hạn chế cần phải khắc phục và giải quyết. Từ đó ta có thể thấy được tầm quan trọng của hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong cơ chế quản lý nhà nước hiện nay cũng như việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

II. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước

          Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, đánh giá vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau để đưa ra được những thông tin hữu ích, giúp các bạn lựa chọn được một đề tài nghiên cứu sáng tạo và phù hợp cho mình. Sau đây là danh sách đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

1.Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cơ bản

Luận Văn Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước - Đề Tài + Bài Mẫu
Luận Văn Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước – Đề Tài + Bài Mẫu

XEM THÊM : Luận Văn Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

 1. Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tế tại các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 2. Nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện hệ thống biện pháp phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung chi tiêu và thực hiện chức năng của nhà nước.
 3. Hoàn thiện các chính sách phát triển đẩy mạnh công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay.
 4. Một số giải pháp nâng cao và đẩy mạnh hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy tắc nghiêm túc đầy đủ và có thông báo với cơ quan cấp trên.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục trang điểm tiến hành hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tế tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 6. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Phân tích tình hình quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại sở tài chính thành phố Cần Thơ.
 7. Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước: Nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.
 8. Luận văn quản lý chi ngân sách nhà nước: Đề án pháp luật thu chi ngân sách nhà nước cấp xã tại phường Kim Sơn, tỉnh Quảng Ninh.
 9. Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước 2022: Tài chính tiền tệ chi ngân sách nhà nước.
 10. Luận văn quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện: Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
 11. Một số yếu tố tự môi trường ảnh hưởng tới việc quản lý chi tử sinh ngân sách nhà nước tại các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 12. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ của nhà nước.
 13. Xây dựng các chính sách và kế hoạch phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 14. Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 15. Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong việc chấp hành kiểm toán quyết toán giám sát ngân sách nhà nước tuân thủ theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước 2015.
 16. Đề tài quản lý thu chi ngân sách xã: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại các xã thuộc phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 17. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 18. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước 2022: Quản lý thu chi ngân sách tại sở văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh.
 19. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước: Quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại thành phố Hải Phòng.
 20. Luận văn quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
 21. Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy tắc cam kết bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 22. Nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong việc chi dự trữ quốc gia trong năm 2021.
 23. Một số giải pháp nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong việc chi đầu tư phát triển kinh tế xã hội đất nước.
 24. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với việc chi đầu tư xây dựng cơ bản.
 25. Một số yếu tố tự môi trường kinh doanh tác động tới việc quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với việc bội chi ngân sách nhà nước tại khu vực địa phương.
 26. Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong việc chi trả nợ bao gồm nợ đến hạn phải trẻ cả gốc lãi và phí, chi phí phát sinh từ việc nợ.
 27. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong việc dự phòng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 28. Thực trạng hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 29. Hoàn thiện các chính sách phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong công tác chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải quốc gia
 30. Xây dựng các kế hoạch và chính sách phát triển công tác quản lý thi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với nguồn ngân sách nhà nước tại khu vực địa phương.

2.Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước được đánh giá cao

Hiện nay các trường đại học đã sử dụng phần mền để kiểm tra đạo văn, nên các bạn phải cân nhắc trong việc dùng tài liệu cho bài làm của mình. Qua đây Luận Văn Tốt muốn giới thiệu cho các bạn DỊCH VỤ KIỂM TRA ĐẠO VĂN, DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN để các bạn cùng tham khảo!!!

 1. Luận văn thạc sĩ quản lý thi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tế tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành phố Hà Nội hiện nay.
 2. Nghiên cứu thực tế hoạt động chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với nguồn ngân sách nhà nước của các tác chính quyền địa phương.
 3. Hoàn thiện các chính sách phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tế tại trường trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh thành phố Hà Nội.
 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tế tại bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý chi của một danh lam sách nhà nước tại bệnh viện cấp cứu Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Kế toán ngân sách thu chi ngân sách xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.
 7. Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước: Hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại khu vực thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 8. Luận văn quản lý chi ngân sách nhà nước: Quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
 9. Luận văn quản lý thu ngân sách nhà nước 2022: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
 10. Luận văn quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện: Phân tích tình hình về hoạt động quản lý thu chi ngân sách nhà nước.
 11. Một số yếu tố từ môi trường kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tiễn tại trường trung học cơ sở Amsterdam Hà Nội.
 12. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tế tại trường Trung học Cơ sở Dân lập Trương Thế Vinh thành phố Hà Nội.
 13. Xây dựng các chính sách pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách được giao theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước 2015.
 14. Hoàn thiện các chính sách phát triển hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy tắc Đúng chế độ tiêu chuẩn định mức do nhà nước và cơ quan có thẩm quyền quy định
 15. Thực trạng hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong việc hạch toán kế toán và quyết toán đầy đủ theo kế toán thu chi ngân sách nhà nước.
 16. Đề tài quản lý thu chi ngân sách xã: Quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phòng Lao động – Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
 17. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Đánh giá tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.
 18. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước 2022: Quản lý thu ngân sách tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên.
 19. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước: Thực trạng quản lý ngân sách của Ủy Ban Nhân Dân xã An Tường.
 20. Luận văn quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
 21. Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tiễn tại bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021.
 22. Nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2022.
 23. Xây dựng các chính sách phát triển hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm thành phố Hà Nội trong giai đoạn tới.
 24. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường trung học cơ sở Cầu Giấy thành phố Hà Nội.
 25. Thực trạng hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tiễn tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021.

3.Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước mang tính sáng tạo

 1. Luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tiễn tại trường trung học cơ sở thực nghiệm thành phố Hà Nội.
 2. Nghiên cứu thực tế công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực tiễn tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021.
 3. Hoàn thiện các chính sách phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại khu vực Trung ương theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.
 6. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Hoàn thiện công tác quản lý Thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 7. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Quản lý thu ngân sách nhà nước ở quận Ba Đình, Hà Nội.
 8. Luận văn quản lý chi ngân sách nhà nước: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Giang.
 9. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn Bắc Kạn.
 10. Luận văn quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện: Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đông Xuân, Phú Yên.
 11. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề ở nước ta.
 12. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.
 13. Xây dựng các chính sách phát triển hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực sự nghiệp y tế, dân số và gia đình ở Việt Nam.
 14. Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp văn hóa thông tin ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 15. Tình hình quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực sự nghiệp phát thanh truyền hình và thông tấn ở nước ta hiện nay
 16. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
 17. Đề tài quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Thực hiện chính sách quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
 18. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Lai Châu.
 19. Đề tài quản lý chi ngân sách nhà nước: Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
 20. Luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
 21. Nghiên cứu thực tế hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong sự nghiệp thể dục thể thao khu vực địa phương ở Việt Nam hiện nay.
 22. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thi tuyển sinh ngân sách nhà nước khu vực Trung ương đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường.
 23. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đảm bảo xã hội trong việc hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.
 24. Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại khu vực địa phương trong lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội hiện nay.
 25. Nghiên cứu thực tế tình hình Quản lý thị chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua thực hiện tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ Quận Đống Đa thành phố Hà Nội.

III. Các Bài Mẫu Luận Văn Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Hay Và Tiêu Biểu

Bài Mẫu 1 : Luận Văn Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nƣớc Tại Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý chi ngân sách nhà nước

Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách tại Quận 6, TP.HCM

Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách tại Quận 6, TP. HCM

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài Mẫu 2 : Luận Văn Quản Lý Chi Thƣờng Xuyên Ngân Sách Nhà Nƣớc Cấp Huyện Tại Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình đã công bố của tác giả, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở khoa học về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện

Chương 2. Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài Mẫu 3 : Luận Văn Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Cho Giáo Dục Đào Tạo Trên Địa Bàn Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn cấp huyện.

Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài Mẫu 4 : Luận Văn Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Huyện Ứng Hòa,  Thành Phố Hà Nội

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn được chia thành 03 chương:

Chương 1. Cơ sở khoa học về quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện

Chương 2. Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2016.

Chương 3. Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội trong những năm đến.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

          Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này có thể giúp cho các bạn lựa chọn được một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phù hợp cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ các bạn hãy liên hệ ngay hotline sđt/zalo/tele : 0934573149 để được giải quyết nhanh chóng bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ