Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mục lục

5/5 - (8 bình chọn)

Bạn không nên bỏ qua bài viết về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mà chúng tôi chia sẻ dưới đây, vì Trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội là một trong những trường đại học thuộc thành viên đại học quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo những ngành nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học công nghệ mang lại ứng dụng cao trong đời sống xã hội. Chính vì vậy không thể kể hết những bài luận văn thạc sĩ trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội đã được trình bày xuất sắc trong nhiều năm nay. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

 Tuy nhiên để hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ các bạn cần nhiều thời gian để thu thập nhiều tài, số liệu và tích góp cho mình nhiều kinh nghiệm làm bài. Dù thế đây cũng không phải là khó khăn không giải quyết được, Hiện tại Luận Văn Tốt đang cung cấp dịch vụ nhận thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói. Nếu các bạn muốn có một bài làm tốt nghiệp đúng chuẩn theo yêu cầu của giáo viên, được đánh giá cao, hãy liên hệ ngay Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và báo giá bạn nhé!!

Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành khoa học trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đời sống chị pháp giảm thiểu ô nhiễm

Với định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2020 là chú trọng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa với công tác bảo vệ môi trường gắn chặt về mức độ giáng trần môi trường phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường. Nhận thức được vấn đề này, tác giả đã trình bày bài luận văn với mục tiêu giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cùng với đó là đề suất giải pháp thông qua bài luận văn trong vấn đề giảm thiểu ô nhiễm. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn như tổng hợp tài liệu, phân tích, Đánh giá từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu

Luận văn đáp ứng các yêu cầu hiện đại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như tổng hợp các nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu và xây dựng lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp cho vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên địa bàn có tình trạng tương tự nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận văn thạc sĩ ngành khoa học trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành khoa học trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Bài mẫu 2: nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng hồ núi cốc đến năm 2020

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành khoa học được trình bày tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia Hà Nội vào năm 2012.  Với mục tiêu đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước qua các năm, xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái môi trường cùng với sự tác động và phát triển kinh tế xã hội tới môi trường nước tại hồ núi cốc. Tác giả trình bày dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước và đề suất các giải pháp biện pháp bảo vệ môi trường nước tại hồ núi cốc. Cụ thể luận văn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tài liệu

Chương hai: trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương bốn: trình bày kết luận và kiến nghị

Luận văn được xem là một trong những nguồn tài liệu nghiên cứu về hồ núi cốc trong các vấn đề biểu hiện ô nhiễm môi trường nguồn nước thải từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Từ những vấn đề đó, tác giả đã thực hiện ý nghĩa to lớn của bài luận văn trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ môi trường tại vùng hồ núi cốc nói chung và bảo vệ môi trường nước vùng hồ núi cốc nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và các xã lần cận

Nhầm đưa ra cái nhìn tổng quát về điều kiện địa lý khu vực là bước đi quan trọng để sử dụng hợp lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững. Tác giả đã lựa chọn đề tài để trình bày tính cấp thiết trong bài luận văn. Với mục tiêu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường dựa trên kết quả đánh giá tổng hợp các điều kiện địa lý khu vực đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và các xã lần cận. Tác giả thực hiện trình bày bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Chương hai: trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội và môi trường

Chương ba: trình bày định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Luận văn đã tập hợp và sử dụng các phương pháp cơ sở nghiên cứu như tổng hợp tài liệu, phương thức, đánh giá, quan sát để phân tích đề tài. Từ đó thể hiện về mặt ý nghĩa khoa học trong sự phát triển tiếp cận liên ngành đối với việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội và liên vùng trong quá trình nghiên cứu thì lấy ứng dụng cho mỗi vùng đồi núi thấp chuyển tiếp. Ngoài ra, luận văn còn trình bày kết quả trong quá trình tham khảo tài liệu cũng như công tác định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường trên địa bàn khu vực nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 4: Luận Văn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở hai Tỉnh Sơn La và Điện Biên

Nhận thấy sự thiệt hại to lớn đối với sản xuất cà phê chủ yếu do điều kiện thời tiết khí hậu mà đặc biệt là giáo sư muối gây ra. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu đề tài từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững cây cà phê chè ở khu vực Tây Bắc. Cụ thể mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trình bày những khả năng xuất hiện và ảnh hưởng của sương muối đến cây cà phê chè tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Từ đó xây dựng được tập bản đồ chuyên đề về xương muối tác động đến cây cà phê chè. Cụ thể trong luật văn được tác giả xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về sương muối và tình hình phát triển cây cà phê chè ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên

Chương hai: trình bày nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối ở tỉnh Sơn La và Điện Biên

Chương ba: xây dựng tập bản đồ chuyên đề về xương muối về để suất vùng an toàn sương muối ở tỉnh Sơn La và Điện Biên

Tác giả đã thông qua các phương pháp nghiên cứu thực tiễn cùng các phương pháp điều tra, thống kê tài liệu, phân tích và tổng hợp, so sánh cũng như phương pháp tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Từ đó làm rõ mục tiêu và ý nghĩa khoa học của đề tài cung cấp cơ sở khoa học về thông tin điều tra cơ bản trong các vấn đề giám sát và khai thác hợp lý tài nguyên khí hậu, thuỷ văn, khí hậu nông nghiệp trồng phát triển chung của nền kinh tế. Ngoài ra, luận văn còn cung cấp công cụ giám sát, sương muối phục vụ cho phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển cây cà phê nói riêng giảm thiệt hại do tai nạn thiên tai gây ra.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu. 5: Đánh giá tài nguyên và đề suất phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ công tác bảo tồn tại vườn quốc gia bái tử long, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Là một trong những công trình nghiên cứu về hiện trạng phát triển du lịch trong khu vực bao gồm cơ cấu tổ chức của du lịch sinh thái tại vườn quốc gia bái tử long. Cùng với đó là trình bày những định hướng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn nghiên cứu và các giải pháp xã hội như giáo dục môi trường. Đây được xem là một Trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về du lịch sinh thái tại vườn quốc gia bái tử long. Kết quả nghiên cứu của đề tài được hình thành dựa trên các cơ sở nghiên cứu khoa học cùng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, phương thức, đánh giá, so sánh để đưa ra các giải pháp và kiến nghị phù hợp giữa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng và công tác bảo tồn thiên nhiên. Cụ thể trong bài luận văn được tác giả thể hiện với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày địa điểm, thời gian, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể áp dụng vào thực tiễn khi phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia bái tử long. Ngoài ra luận văn còn tổng hợp các nguồn tài liệu cơ sở về phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia bái tử long bái tử long nói riêng và các vườn quốc gia nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu 6: Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội  ngành khoa học lâu đời được trình bày vào năm 2008 và có giá trị tham khảo cho đến những năm gần đây. Luận văn được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng việc áp dụng quản lý vòng đời sản phẩm cho các doanh nghiệp chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó thông qua đoạn văn, tác giả trình bày công tác xây dựng chương trình áp dụng quản lý vòng đời sản phẩm cho các ngành chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu luận văn dựa trên những vấn đề thực tiễn tại công ty kinh doanh thì sản Trung Dũng với sản phẩm tôm sú nuôi đông lạnh block nguyên con. Cụ thể tác giả đã trình bày kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày mở đầu

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương ba: trình bày tổng quan ngành sản xuất tồn Việt Nam và các tác động môi trường và kinh tế xã hội

Chương bốn: trình bày đánh giá sự cần thiết và tính khả thi khi áp dụng vòng đời sản phẩm trong ngành chế biến tôm đông lạnh thành phố Hồ Chí Minh xuống hàng chiều năm: trình bày đề suất chương trình áp dụng vòng đời chế biến tôm đông lạnh cho ngành chế biến tôm đông lạnh thành phố Hồ Chí Minh

Chương sáu: trình bày hệ thống kĩ thuật

Chương bẩy: kết luận và đề nghị

Được xem là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về vòng đời sản phẩm tại Việt Nam, luận văn góp phần tiếp thu và phổ biến những vấn đề lý thuyết mới nhằm xây dựng và phát triển ngành khoa học môi trường ở nước ta. Ngoài ra luận văn còn nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam theo hướng bền vững, gia tăng ưu thế cạnh tranh trên thị trường thế giới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Ngoài chia sẻ về các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội thì Luận Văn Tốt còn muốn gửi đến các bạn nội dung Luận văn thạc sĩ Quản Lý Công cũng rất hữu dụng cho bài làm của các bạn!!!

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Môi Trường Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Môi Trường Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội                                        
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Môi Trường Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội       

Bài mẫu 1: Đánh giá thực trạng công nghệ xử lý và tìm năng tái sử dụng bùn, Đô thị tại một số khu vực thành phố Hà Nội

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội ngành môi trường được đánh giá gần đây vào năm 2017. Tác giả đã có công trình nghiên cứu cụ thể để trình bày thực trạng Công nghệ xử lý và tìm năng tận dụng bùn thải đô thị tại một số khu vực thành phố Hà Nội. Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, tác giả trình bày bài luận văn với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về Bùn thải

Chương hai: trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Bằng cách sử dụng các phương pháp phân loại, tổng hợp tài liệu, phân tích, tổng quát và so sánh. Tác giả đã thể hiện thành công bài luận văn khi trình bày những vấn đề thực trạng trong công nghệ xử lý rác thải đô thị. Từ đó dự báo diễn biến khối lượng bùn thải đô thị tại thành phố Hà Nội cho những năm tiếp theo cũng như đánh giá tìm năng tái sử dụng trong điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Hà Nội.  

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là nội dung về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội hay nhất hiện nay hy vọng sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều trong quá trình làm bài luận văn tốt nghiệp của các bạn. Nếu cần hỗ trợ hay cung cấp thêm tài liệu về bài luận văn thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!!       

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ