15 Bài Mẫu +199 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công, NEW

Mục lục

Đánh giá post

Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công được nhiều bạn học viên tìm kiếm đăng ký đề tài, và Bài viết này còn hỗ trợ các bạn tải nhiều bài mẫu Luận văn Đầu Tư Công. Hiện nay có nhiều bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc triển khai phân tích, hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ đầu tư công. Không những thế các bạn cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo cho bài viết của mình. Chính vì thế chúng tôi với mong muốn giúp đỡ các bạn học viên hoàn thành tốt bài luận văn thạc sĩ của mình. Sau đây là danh sách những đề tài + bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công mà các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu thêm.

199 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công Hay

Chúng tôi được biết rằng hiện nay nhiều bạn học viên còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ đầu tư công hay cho riêng mình. Một phần là do các bạn sinh viên chưa biết cách triển khai đúng, một phần nữa là do các bạn không có nhiều ý tưởng để khai thác cho đề tài luận văn thạc sĩ đầu tư công của mình. Chính vì thế chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn một số đề tài luận văn thạc sĩ đầu tư công hay và sáng tạo. Đảm bảo giúp các bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt giảng viên.

Các bạn cần tư vấn đề tài và hỗ trợ bài làm có thể tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn TRust nhé.

 1. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch của dự án đầu tư tuyến đường giao thông liên tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng.
 2. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác đầu tư công các dự án tại khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 3. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư công và xây dựng chiến lược Đầu tư công đối với khu vực các tỉnh thành ven biển.
 4. Trình bày và phân tích các dự án đầu tư công trọng điểm được Đảng và Nhà nước chú trọng trong 5 năm qua.
 5. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư công và nhiệm vụ của Đảng và nhà nước.
 6. Một số thiếu sót trong công tác đầu tư công và thực hiện các dự án xây dựng tàu cao tốc tại khu vực nội thành Hà Nội.
 7. Vấn đề xây dựng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức và công nhân trong công tác đầu tư công.
 8. Một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc thi hành các dự án chính sách đầu tư công của Đảng và Nhà nước trên thực tiễn tại các khu vực kinh tế.
 9. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đầu tư công và xây dựng các dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Liên Tỉnh khu vực Thái Bình Nam Định Hải Phòng.
 10. Vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc điều chỉnh đưa ra các chính sách chủ trương tích hợp thực hiện Đầu tư công tại nước ta.
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Trình bày và phân tích về các chính sách phát triển nâng cao Công tác đầu tư công tại một số khu vực kinh tế trên cả.
 12. Thực trạng vấn đề Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài Đối với các dự án đầu tư công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 13. Phân tích vai trò và tầm quan trọng của công tác đầu tư công đối với việc xây dựng phát triển nâng cao đời sống xã hội hiện nay.
 14. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư công và hoàn thiện chiến lược Đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 15. Vai trò của Đảng và nhà nước ta trong việc lãnh đạo việc thực hiện chủ trương chính sách về đầu tư công nâng cao đời sống kinh tế xã hội của người dân.
 16. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao hơn nữa công tác đầu tư công và xây dựng các chiến lược đầu tư thông đối với các công trình giao thông công cộng.
 17. Trình bày và phân tích các nguồn vốn được dùng trong các dự án đầu tư thông thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 18. Trình bày các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình ảnh hưởng tới các dự án đầu tư công mà Đảng nhiệm vào nhà nước ta đang thực hiện.
 19. Những yếu tố tác động tới công tác đầu tư công xây dựng chiến lược kinh doanh đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng.
 20. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đầu tư công về vấn đề chuyển giao công tác đầu tư công của các sở và các bộ ban ngành trong nội bộ nước ta.
 21. Một số yếu tố tác động tới công tác xây dựng hoàn thiện chiến lược Đầu tư công các khu công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 22. Trình bày các Chiến lược phát triển giao thông công cộng và các dự án đầu tư công đang được thi hành trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 23. Trình bày và phân tích về quy trình thực hiện và xây dựng một dự án đầu tư công với các công trình giao thông công cộng.
 24. Thực trạng vấn đề xây dựng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên và kiểm tra về trang thiết bị phục vụ cho các dự án đầu tư công.
 25. Xây dựng và hoàn thiện các dự án đầu tư công đối với các khu kinh tế mở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay.
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Những yếu tố tác động tới công tác đầu tư công và xây dựng các chiến lược kinh doanh Đầu tư công của các công ty đầu tư và xây dựng.
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công
 1. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề xây dựng các chế độ Đầu tư công và mở rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Một số giải pháp khắc phục trong công tác đầu tư công và xây dựng các chiến lược kinh doanh Đầu tư công ở nước ta trong giai đoạn từ năm 2021 tới 2025.
 3. Tình trạng giao thông công cộng bị tắc nghẽn bởi các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay.
 4. Một số giải pháp cho hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư công Đối với các dự án đầu tư giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 5. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư công và xây dựng các chiến lược đầu tư đối với các khu kinh tế mở tại tỉnh Thanh Hóa.
 6. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư công và hoàn thiện chiến lược đầu tư tại các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 7. Vai trò và tầm quan trọng của yếu tố nhân lực trong việc thực hiện các kế hoạch và dự án đầu tư công đối với các công trình kiến trúc.
 8. Trình bày về các nguồn vốn thu chi theo ngân sách nhà nước đường chi cho công tác đầu tư công Đối với các dự án gây tắc nghẽn giao thông.
 9. Một số nguyên nhân gây ra thất bại của công tác đầu tư công và xây dựng các chiến lược Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 10. Một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa trong các Đầu tư công và hoàn thiện chiến lược Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 11. Trình bày và phân tích về quá trình xây dựng phát triển một dự án đầu tư công ở nước ta trong những năm vừa qua.
 12. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao hơn nữa việc đào tạo bồi dưỡng chuyên viên cảnh lĩnh vực đầu tư công ở nước ta.
 13. Vai trò và tầm quan trọng của các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện và góp vốn xây dựng các dự án đầu tư công.
 14. Xây dựng và hoàn thiện một chiến lược kinh doanh phát triển và đầu tư công tại khu vực ngoại thành Hà Nội.
 15. Các yếu tố tác động và nâng cao hơn đội trong công tác đầu tư vào xây dựng giá trị lớn của cơ cấu phát triển về mọi mặt.
 16. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề xây dựng và hoàn thiện các chính sách đầu tư công đối với các mặt hàng thủ công nghiệp.
 17. Trình bày và phân tích về những yếu tố tô bận tới công tác đầu tư công và xây dựng kế hoạch dự án đầu tư công ở nước ta trong giai đoạn tới.
 18. Thực trạng việc đầu tư xây dựng và thực hiện các chiến lược Đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 19. Vai trò và tầm quan trọng của Đảng và Nhà nước trong việc thi hành các chủ trương chính sách phục vụ trong quá trình đầu tư công.
 20. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư công hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công trong năm vừa qua.
 21. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao hơn nữa trong công tác đầu tư công đối với các dự án hiện nay.
 22. giải pháp cho vấn đề đầu tư công và nâng cao năng lực trách nhiệm chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên viên trong vấn đề này.
 23. Thực trạng đối với vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong công tác đầu tư công.
 24. Tiếp tục đổi mới nâng cao cơ sở hạ tầng trong việc thực hiện các dự án đầu tư công ở nước ta hiện nay.
 25. Những yếu tố tác động tới công tác đầu tư công và xây dựng các chiến lược Đầu tư công đối với các khu vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 26. Hoàn thiện các chiến lược Đầu tư công nghiên cứu trên thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc.
 27. Phân tích quá trình xây dựng và hoàn thiện cách sử lược Đầu tư công Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội
 28. Xây dựng và đổi mới các chiến lược Đầu tư công ở nước ta và hoàn thiện năng lực tuyên ngôn của đội ngũ cán bộ trong công tác đầu tư công ở nước ta.
 29. Trình bày và phân tích về tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đầu tư xã hội và phát triển nền kinh tế gắn liền với thực tiễn của công tác đầu tư.
 30. Vai trò và tầm quan trọng của công tác đầu tư công trong việc phát triển các mối quan hệ và nâng cao được chất lượng đời sống của người dân.
 31. Trình bày và phân tích về một số yếu tố tác động ảnh hưởng tới chất lượng công tác đầu tư công ở Việt Nam hiện nay.
 32. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của việc đổi mới nâng cao chất lượng đầu tư công tại các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cao.
 33. Một số thách thức đặt ra đối với việc đổi mới nâng cao chất lượng đầu tư công của các dự án đầu tư công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 34. Xây dựng và hoàn thiện một số chiến lược Đầu tư công và các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 35. Hoàn thiện các dự án chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đầu tư công nghiên cứu từ thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh.
 36. Một số yếu tố từ địa lý kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xây dựng các dự án đầu tư công nghiên cứu chuyên thực tiễn tỉnh thừa Thiên Huế.
 37. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đầu tư công nâng cao năng lực quản lý đầu tư công của đội ngũ cán bộ ở Việt Nam.
 38. Trình bày và đưa ra công tác thanh tra đánh giá kết quả nâng cao năng lực chuyên môn của Tôi muốn cán bộ tại các dự án đầu tư công.
 39. Hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực cá nhân của đội ngũ cán bộ công chức Đối với các dự án đầu tư công ở nước ta.
 40. Trình bày về tình hình nghiên cứu các dự án đầu tư công và thực tiễn thi hành các dự án này tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 41. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng chương trình đầu tư và phát triển các dự án đầu tư công ở nước ta giai đoạn tới.
 42. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đầu tư công nâng cao chất lượng công tác quản lý với các dự án đầu tư công ở nước ta.
 43. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Một số dự án đầu tư công lấy bối cảnh là các dự án đầu tư về giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 44. Giải pháp phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên về năng lực cạnh tranh của các dự án đầu tư công.
 45. Trình bày và phân tích về một số nhóm nguyên nhân tác động tới việc chậm trễ và trì hoãn thi hành các dự án đầu tư công ở nước ta trong những năm qua.
 46. Đưa ra được hiệu quả và hậu quả của một số các dự án đầu tư công đối với đời sống kinh tế xã hội của người dân sống xung quanh.
 47. Thực trạng công tác thanh toán thu chi ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư công ở nước ta.
 48. Một số yếu tố khắc phục và nâng cao hơn nữa trong công tác thực thi chiến lược các dự án phát triển và đầu tư công ở nước ta.
 49. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao hơn nữa trong công tác quản lý và xây dựng các dự án đầu tư công thuộc khu vực kinh tế mở của tỉnh Hà Tĩnh.
 50. Phân tích mối liên hệ của việc các tài nguyên du lịch địa phương đối với việc xây dựng các dự án đầu tư công ở các khu vực địa phương đó.
 51. Thực trạng đối với vấn đề xây dựng và phát triển các dự án đầu tư công đối với các công trình nghiên cứu về vui chơi giải trí cho trẻ em.
 52. Xây dựng và phát triển hoàn thiện các chiến lược kinh doanh và phát triển về các dự án đầu tư công ở nước ta.
 53. Những yếu tố tác động tới công tác đầu tư công phát triển và nâng cao hơn mỗi chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ tại các dự án đầu tư công.
 54. Phân tích về các yếu tố tác động ảnh hưởng tới chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư công tại các khu vực giao thông công cộng ở nước ta.
 55. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao hơn nữa trong công tác đầu tư công Đối với các dự án đầu tư về tuyến đường sắt Bắc Nam.
 56. Nghiên cứu các công trình đầu tư công ở nước ngoài và các tỉnh thành khác áp dụng làm bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 57. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đầu tư công xây dựng và phát triển các chiến lược Đầu tư công ở nước ta trong những năm vừa qua.
 58. Một số yếu tố khắc phục trong công tác giải quyết thi hành và thực hiện các dự án đầu tư công đối với các công trình nghiên cứu kiến khu đô thị.
 59. Phân tích và đưa ra quan điểm cá nhân của mình đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính và các thủ tục trong các dự án đầu tư công ở nước ta.
 60. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư không về xây dựng các chiến lược đầu tư của các dự án trong và ngoài nước.
 61. Bài học kinh nghiệm cho việc thúc đẩy nâng cao phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên viên Đối với các dự án quản lý đầu tư công.
 62. Tình hình phát triển và nâng cao ý thức đầu tư công xây dựng các dự án đầu tư công về công trình giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 63. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công Một số yếu ảnh hưởng trực tiếp tới công tác xây dựng các chiến lược Đầu tư công nâng cao vị thế và vai trò của ngành xây dựng Việt Nam.
 64. Thực trạng vấn đề xây dựng nguyên vật liệu và kế toán Thu Trinh nguyên vật liệu Đối với các dự án đầu tư công cộng ở nước ta.
 65. Đánh giá và nâng cao được vai trò tầm quan trọng của các dự án đầu tư công tại khu vực ngoại thành Hà Nội.
 66. Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng dự án Đầu tư công Đối với các dự án đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 67. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác xây dựng và hoàn thiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 68. Một số hạn chế trong tuần hoàn thiện và xây dựng các chiến lược chính sách đầu tư công Đối với các dự án giao thông công cộng ở nước ta.
 69. Trình bày và phân tích về mối quan hệ giữa phát triển của nền kinh tế và nhu cầu xây dựng các dự án đầu tư công ở các khu vực trọng điểm ở nước ta.
 70. Thực trạng việc thi hành các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược kinh doanh và phát triển đất nước.
 71. Trình bày và phân tích một chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề đầu tư công đưa ra được quan điểm cá nhân của mình về vấn đề.
 72. Giải pháp khắc phục và nâng cao cho việc xây dựng chiến lược phát triển Đầu tư công Đối với các dự án khu vui chơi giải trí cho trẻ em.
 73. Thực trạng vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ công chức trong việc xây dựng và hoàn thiện các công tác kế hoạch dự án đầu tư.
 74. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình và tiến độ xây dựng các dự án đầu tư ở nước ta.
 75. Thực trạng cho vấn đề xây dựng và hoàn thiện các chiến lược giao thông công cộng và các dự án đầu tư ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 76. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thiện và xây dựng các chiến lược công tác xây dựng dự án đầu tư công.
 77. Một số giải pháp khắc phục trong việc thay đổi trang thiết bị cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc xây dựng các chiến lược Đầu tư công ở nước ta.
 78. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao hơn nữa trong công tác đầu tư công và hoàn thiện chính sách phát triển về đầu tư công.
 79. Trình bày và phân tích về các dự án đầu tư công tiến hành hoàn thiện và nghiên cứu về vấn đề đầu tư công với các công trình công cộng.
 80. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng các chính sách đầu tư công đối với việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống xã hội của Việt Nam.

XEM THÊM ==> FREE 5+ Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế

 1. Xây dựng các chính sách chiến lược quản lý đầu tư công Đối với các dự án đầu tư công tại các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
 2. Phân tích về Pháp luật Việt Nam đối với việc xây dựng các thủ tục và đăng ký các thủ tục đối với các khu vực công trình đầu tư công đi qua.
 3. Một số quan điểm của Đảng và nhà nước ta trong việc xây dựng và hoàn thiện các chiến lược Đầu tư công tại khu vực kinh tế của tỉnh Hà Giang.
 4. Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng các chiến lược Đầu tư công tại các khu vực Cao Bằng Bắc Kạn.
 5. Trình bày và phân tích về các tiềm năng kinh tế đối với việc phát triển và xây dựng hoàn thiện các dự án đầu tư công tại khu vực tỉnh Long An.
 6. Những yếu tố khắc phục trong công tác đầu tư công và xây dựng các dự án đầu tư công thuộc khu vực các tỉnh thành ven biển miền Trung.
 7. Vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển các dự án đầu tư công đối với việc nâng cao vị thế kinh tế cải thiện đời sống xã hội cho người dân.
 8. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao hơn trong công tác đầu tư công và thi hành các chiến lược về chính sách đầu tư công.
 9. Trình bày chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển các dự án đầu tư công thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển.
 10. Một số giải pháp khắc phục phần nâng cao ngôn ngữ trong công tác xây dựng các dự án đầu tư công và tăng cao vị thế kinh tế của tỉnh Bắc Giang.
 11. Trình bày và phân tích về việc hoàn thiện các Chiến lược phát triển và nâng cao được các dự án đầu tư công tại khu vực bắc ninh của nước ta.
 12. Một số hạn chế khắc phục trong công tác phát triển nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ đối với các dự án đầu tư công ở nước ta.
 13. Vai trò của việc xây dựng các chính sách đầu tư công đối với các công trình giao thông công cộng trong việc phát triển kinh tế và mở rộng các cơ hội phát triển trong các khu vực miền núi.
 14. Thực trạng vấn đề xây dựng và hoàn thiện công tác chính sách đầu tư công Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 15. Xây dựng các chiến lược chính sách đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phát triển nâng cao nền kinh tế xã hội của khu vực.
 16. Vấn đề phát triển nâng cao cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc thi hành các dự án đầu tư công về giao thông công cộng trên cả nước.
 17. Tình hình phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của các tỉnh thành trong việc phát triển và xây dựng các chính sách đầu tư công.
 18. Một số hạn chế trong công tác hoàn thiện các chính sách đầu tư công do Đảng và Nhà nước ta ban hành trong năm vừa qua.
 19. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động đầu tư công và hiệu quả dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
 20. Trình bày về tác động của một các yếu tố tài nguyên thiên nhiên tài nguyên du lịch tới việc xây dựng và hình thành các dự án đầu tư công tại các khu vực có tài nguyên du lịch cao.
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Thực trạng cho vấn đề xây dựng các chính sách đầu tư công mở rộng thị trường hoạt động và nâng cao đời sống kinh tế xã hội của người dân khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
 22. Vai trò của việc xây dựng các chính sách và dự án đầu tư công của Đảng và nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế khu vực và kinh tế Nhà nước.
 23. Những yếu tố tác động tới việc xây dựng các chiến lược kinh doanh về phát triển và đẩy mạnh phát triển Đầu tư công ở nước ta trong giai đoạn tới.
 24. Vấn đề xây dựng các chiến lược kinh doanh nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư công tại các khu vực có tiềm năng trong thời gian tới.
 25. Những yếu tố tác động tới công tác phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng của công tác đầu tư công tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 26. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ và các dự án đầu tư công đối với các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công
Bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công

Download 15 Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công Điểm Cao

Lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ đầu tư công hay + sáng tạo thôi là chưa đủ. Các bạn học viên còn cần phải nghiên cứu thêm nhiều tài liệu khoa học khác nhau. Để có thể khai thác những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý phục vụ quá trình phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của bài luận văn. Do đó chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và đưa ra được một số bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công điểm cao, chọn lọc.

Bài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công mẫu 1:  nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình.

Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  đầu tiên trong danh sách này là một đề tài được tiến hành nghiên cứu Trong một khoảng thời gian dài có sự đầu tư về hình thức và nội dung nghiên cứu. Bài viết đã làm rõ về vấn đề đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình.

Chương 1 tác giả cho thấy được cơ sở lý luận về công tác đầu tư và hiệu quả đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước. Thứ nhất đưa ra được cơ sở lý luận cơ bản về đầu tư công bao gồm khái niệm đặc điểm và vai trò. Thứ hai tác giả thể hiện lý luận cơ bản về hiệu quả của Đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước.

Chương 2 tác giả cho thấy thực trạng vấn đề đầu tư và hiệu quả đầu tư công. Đầu tiên tác giả thể hiện được điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy được thực trạng hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước. Sau đó tác giả tiến hành đánh giá hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước.

Chương 3 tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình. Đầu tiên tác giả cho thấy được các Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp theo thể hiện được một số giải pháp nâng cao hiệu quả vấn đề đầu tư công Tại nơi đây. Đồng thời đưa đại kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân về việc nâng cao hiệu quả đầu tư công.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 2: quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam.

Bài mẫu số 2 Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu luận văn thạc sĩ Đầu tư công nghiên cứu trên thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam. Bài viết được hoàn thành vào năm 2017 về sự hướng dẫn khoa học và hỗ trợ giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức.

Chương 1 tác giả cho thấy được cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở. Đầu tiên tác giả thể hiện được một số vấn đề cơ bản về công tác thu hút vốn đầu tư. Tiếp theo cho thấy được công tác quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư đối với các khu vực kinh tế mở.

XEM THÊM ==>  TOP 5+ Bài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công

Chương 2 tác giả thể hiện được thực trạng của công tác quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư. Thứ nhất tác giả cho thấy đặc điểm tiềm năng phát triển và vai trò của khu kinh tế mở Chu Lai. Thứ hai tác giả thể hiện được công tác quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư đối với khu kinh tế mở tại đơn vị này. Thứ ba tác giả tiến hành đánh giá về hoạt động nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đề ra định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư đối với khu kinh tế mở tại tỉnh Quảng Nam. Đầu tiên tác giả cho thấy được định hướng quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư. Thứ hai tác giả thể hiện được hệ thống giải pháp hoàn thiện cho vấn đề nghiên cứu thông qua 3 nhóm giải pháp khác nhau.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 3: Phan Thiết Đầu tư công trường hợp tại tỉnh Cà Mau.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ Đầu tư công được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này có tất cả 81 trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2016 dưới sự hỗ trợ của tiến sĩ Lê Quang Cường.

Chương 1 tác giả đưa ra được cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện được tổng quan vấn đề nghiên cứu đối với lý thuyết. Tiếp theo tác giả trình bày kinh nghiệm từ các mô hình nghiên cứu thực tiễn bao gồm tỉ lệ đầu tư công và ảnh hưởng từ thực tiễn đối với công tác đầu tư công.

Chương 2 tác giả phân tích được thực trạng vấn đề đầu tư công và tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Cà Mau. Đầu tiên tác giả đã khái quát về các chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tính đến năm 2020. Tiếp theo đánh giá các nguồn lực đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Chương 3 tác giả cho thấy được một số giải pháp và khuyến nghị đối với các chính sách phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả tiến hành tóm tắt kết quả nghiên cứu từ đó đưa ra được các giải pháp và khuyến nghị khác nhau cho đề tài khoa học.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công mẫu 4: thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài mẫu số 4 này là một đề tài luận văn thạc sĩ Đầu tư công được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hải. Đây là đề tài nghiên cứu bao gồm 125 Trang được hoàn thiện vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vấn đề thu hút đầu tư. Thứ nhất tác giả thể hiện được các chính sách thu hút FDI. Thứ hai tác giả đã trình bày về việc thực hiện các chính sách thu hút đã nêu ở trên. Thứ ba tiến hành phân tích và chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách thu hút FDI tại địa phương nghiên cứu.

Chương 2 tác giả chỉ ra thực trạng việc thực hiện chính sách thu hút FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đầu tiên tiến hành khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tại đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tác giả chỉ ra được thực trạng vấn đề thực hiện các chính sách FDI tại các tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.

Chương 3 tác giả thể hiện quan điểm phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa thì sẽ thu hút FDI tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên thể hiện quan điểm phương hướng thực hiện các chính sách thu hút FBI tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp theo tiến hành đề ra được 6 nhóm giải pháp khác nhau góp phần hoàn thiện hơn việc thực hiện các chính sách thu hút đầu tư tại đơn vị nghiên cứu.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 5: hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Cần Thơ từ Góc Nhìn quản lý nhà nước.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay sau đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này có tất cả 93 trang được hoàn thiện từ sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo.

Chương 1 tác giả đưa ra được cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên đối với cơ sở lý luận tác giả đã trình bày về các khía cạnh như đầu tư các lý thuyết về đầu tư công về đặc điểm của Đầu tư công và vai trò của động tư công đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời tác giả cũng thể hiện được các nhóm nghiên cứu để thực hiện trong và ngoài nước.

Chương 2 tác giả cho thấy được thực trạng vấn đề hiệu quả quản lý đầu tư công tiếp cận bằng các phương pháp thống kê mô tả và các phương pháp chuyên gia đã liệt kê ở phần trên. Thứ nhất tác giả tiến hành đưa ra được vị trí địa lý của thành phố Cần Thơ và quan hệ đối với các tỉnh thành khác trên cả nước. Thứ hai tác giả tiến hành đánh giá tổng quát những tiềm năng và khả năng phát huy lợi thế của đơn vị này. Từ đó tiến hành phân tích về vấn đề trọng tâm của bài luận văn.

Chương 3 tác giả đề ra kiến nghị và giải pháp cho đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra được kết luận và từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công. Tiếp theo sau đó tác giả đưa ra được kiến nghị đối với các cơ quan tổ chức có liên quan về vấn đề nghiên cứu tiếp theo của đề tài khoa học.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 6: quản lý đầu tư không từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Ngay sau đây là một đề tài của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết này có tất cả 51 trang được hoàn thiện vào năm 2020 là một đề tài luận văn hóa mới mẻ và mang yếu tố sáng tạo cao.

Chương 1 tác giả chỉ ra được một số khái niệm cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thứ nhất đối với các khái niệm cơ bản tác giả đã trình bày về quản lý về đầu tư và về công tác quản lý đầu tư. Thứ hai tác giả đã trình bày về đặc điểm vai trò của công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thứ ba tác giả thể hiện được hiệu quả của công tác đầu tư.

XEM THÊM ==>  TOP 10 Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nông Nghiệp

Chương 2 tác giả cho thấy thực trạng quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sơn La. Thứ nhất tác giả tiến hành giới thiệu khái quát chung về địa bàn nghiên cứu đó là tỉnh Sơn La Thông qua điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Thứ hai tác giả tiến hành phân tích và làm rõ được thực trạng về nội dung quản lý đầu tư công tại tỉnh Sơn La qua quá trình nghiên cứu và khảo sát của bản thân mình.

TẢI MIỄN PHÍ

Bài mẫu 7: thực trạng công tác quản lý nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của ban quản lý các khu vực công nghiệp tỉnh Sơn La.

Tiếp tục sau đây chúng ta sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài luận văn thạc sĩ đầu tư công được tiến hành nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bài viết này có tất cả 98 Trang được hoàn thiện dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn khoa học của nhiều cá nhân trong khoa và thuộc đơn vị nghiên cứu.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý đầu tư công bằng ngân sách nhà nước. Đầu tiên tác giả thể hiện các cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước. Tiếp theo đưa ra cơ sở thực tiễn thông qua những kinh nghiệm quản lý hiệu quả đầu tư công của một số quốc gia trên thế giới. Cùng với đó tác giả cũng đưa ra được một số công trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài khoa học này.

Chương 2 tác giả thể hiện được thực trạng quản lý vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại Ban quản lý các khu vực công nghiệp tỉnh Sơn La. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu chung về ban quản lý các khu vực công nghiệp qua ba khía cạnh khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy được thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư công và tiến hành nhận xét đánh giá chung về vấn đề này.

Chương 3 tác giả nỗi đau một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra được chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La trong giai đoạn tới. Tiếp theo tác giả thể hiện được một số giải pháp tăng cường công tác quản lý về nâng cao năng lực chuyên môn nhận thức của cán bộ về tăng cường hiệu quả việc triển khai các hạng mục trong xây dựng cơ bản.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 8: nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước lại ban đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây.

Để tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu luận văn thạc sĩ Đầu tư công được tiến hành nghiên cứu người sinh viên trường Đại học Thăng Long. Bài viết này có tất cả 20 trang được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Đào Văn Hùng. Và bài viết được hoàn thành vào năm 2015.

Chương 1 tác giả Đỗ đã được các phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước. Đầu tiên thể hiện khái niệm Vai trò đặc điểm chức năng của công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp theo tác giả đã đề cập tới hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng.

Chương 2 tác giả đưa ra được thực trạng của hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại đơn vị nghiên cứu. Thứ nhất tác giả chỉ ra được đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh Sơn Tây. Thứ hai tác giả cho thấy Quá trình hình thành và đặc điểm của ban đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây.

Chương 3 tác giả đâu là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng tại đơn vị này. Đầu tiên tác giả cho thấy được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và định hướng nhu cầu đầu tư trên địa bàn nghiên cứu Tính đến năm 2020. Tiếp theo tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị này.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 9: quản lý các dự án đầu tư tại ban quản lý khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Thùy Anh. Đây là đề tài nghiên cứu của tất cả 93 trang được hoàn thiện vào năm 2015.

Chương 1 tác giả tiến hành đưa ra được tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của công tác quản lý dự án đầu tư. Thứ nhất tác giả tiến hành đưa ra được sáu nhóm Cơ sở lý luận khác nhau của vấn đề quản lý dự án đầu tư. Thứ hai tác giả đưa ra được nội dung và tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư.

XEM THÊM ==>  200+  Luận Văn Thạc Sĩ ngành Quản Lý Đất Đai

Chương 2 tác giả đề ra được thực trạng quản lý các dự án đầu tư tại ban quản lý khu vực Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu chung về khu Đại học nghiên cứu và đưa ra được những vấn đề cơ bản của ban quản lý khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. Tiếp theo sau đó tác giả phân tích được thực trạng thông qua tình hình quản lý và công tác quản lý dự án đầu tư.

Chương 3 tác giả đưa ra giải pháp nâng cao Công tác quản lý dự án đầu tư tại đơn vị này. Đầu tiên tác giả cho thấy được mục tiêu đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tiếp theo tác giả thể hiện được các điểm quản lý các dự án đầu tư bao gồm bốn quan điểm khác nhau. Đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được giải pháp nâng cao Công tác quản lý các dự án đầu tư tại đơn vị này.

TẢI MIỄN PHÍ

CÁC BẠN NHẮN TIN ZALO 09345.73.149 ĐỂ MÌNH GỬI QUA NHÉ

Bài mẫu 10: quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Vẫn là một bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công được đánh giá cao của sinh viên trường đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết được tiến hành nghiên cứu trong bối cảnh xã hội năm 2015 dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh.

Chương 1 tác giả đã đề cập tới những vấn đề lý luận chung và tổng quát về tình hình nghiên cứu quản lý dự án đầu tư. Đầu tiên tác giả đỗ đạt được các nhóm khái niệm khác nhau của vấn đề tiếp theo thể hiện được công tác quản lý dự án đầu tư bằng việc phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Chương 2 tác giả thể hiện được thực trạng của công tác quản lý các dự án đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đầu tiên tác giả tiến hành khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang. Tiếp theo tác giả thể hiện được thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư và sử dụng vốn thông qua kết quả đầu tư phát triển tình hình quản lý và các nhân tố tác động tới vấn đề này.

Chương 3 tác giả đã tiến hành đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thứ nhất tác giả tiến hành định hướng và đưa ra mục tiêu phát triển cho kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn tới. Thứ hai tác giả đưa ra được giải pháp từ đổi mới công tác kế hoạch hóa Đầu Tư nâng cao trình độ năng lực của cán bộ và hoàn thiện công tác quản lý tại công trình.

TẢI MIỄN PHÍ

Bài mẫu 11: phân tích hiệu quả hoạt động tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ đầu tư công được tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện với sự hỗ trợ của Phó giáo sư Tiến sĩ Phí mạnh hồng. Đây là đề tài nghiên cứu có độ dài 91 trang được hoàn thiện trong bối cảnh xã hội năm 2015.

Chương 1 tác giả đã đề cập tới tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận trong công tác hoạt động của doanh nghiệp. Thứ nhất tiến hành đưa ra được năm nhóm lý luận khác nhau về quan điểm hiệu quả Nội dung phân tích và đặc điểm ngành xây dựng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 2 tác giả cho thấy đồ thực trạng hiệu quả hoạt động tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ quốc phòng. Thứ nhất tác giả đưa ra được khái quát về tình hình hoạt động đầu tư tại tổng công ty trong những năm qua. Thứ hai tác giả cho thấy được thực trạng hoạt động tại tổng công ty này và đô thị tại Bộ Quốc phòng. Cùng với đó tác giả cũng đã tiến hành đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của công ty trong giai đoạn vừa qua.

Chương 3 tác giả thể hiện được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị. Đầu tiên tác giả cho thấy được mục tiêu phát triển của tổng công ty. Tiếp theo tác giả thể hiện được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bao gồm các giải pháp về doanh thu về quản lý chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và thu và công nợ phải trả đối với vấn đề này.

TẢI MIỄN PHÍ

Bài mẫu 12: quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu vực kinh tế khoa thực tiễn tỉnh Thanh Hóa.

Bài mẫu Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công  cuối cùng trong danh sách này là một đề tài luận văn của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là đề tài nghiên cứu đã đề cập tới vấn đề quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế. Đề tài nghiên cứu có tất cả 116 trang được hoàn thiện vào năm 2014.

Chương 1 tác giả đưa ra được một số vấn đề lý luận đối với công tác quản lý nhà nước về hải quan và đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế. Thứ nhất tác giả cho thấy đức vấn đề về khu kinh tế và hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu vực kinh tế. Thứ hai tác giả cho thấy được quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp thông qua nhiều yếu tố khác nhau.

XEM THÊM ==>  Trọn Bộ 10 Luận Văn Thạc Sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục 

Chương 2 tác giả cho thấy tổng thực trạng quản lý nhà nước về hải quan và hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu vực kinh tế thông qua thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa. Đầu tiên tác giả tiến hành khái quát chung về khu kinh tế tại khu vực Thanh Hóa. Tiếp theo tác giả đưa ra các kết quả đã đạt được trong công tác quản lý hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu vực kinh tế bao gồm các chính sách pháp luật các nghiệp vụ hải quan và công tác cải cách hành chính.

Chương 3 tác giả thể hiện phương hướng giải pháp và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và đầu tư công. Cụ thể tác giả đã trình bày về các phương hướng nâng cao chất lượng về quản lý nhà nước tại khu vực kinh tế các nhóm giải pháp đối với việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Cùng với đó tác giả cũng thể hiện được một số văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao tính khả thi và xác thực cho những giải pháp được nêu ở trên.

Như vậy chúng tôi đã chia sẻ thành công tới các bạn những thông tin về thể loại đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công. Bài viết được xây dựng để giải đáp mọi thắc mắc và giải quyết khó khăn của các bạn học viên về bài luận văn thạc sĩ đầu tư công. Chúng tôi hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa mới chia sẻ tới các bạn sẽ giúp cho các bạn hiểu và hoàn thành tốt hơn bài luận văn thạc sĩ đầu tư công của mình. Chúc các bạn thành công.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ