Mẹo Viết Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng + #3 Bài Mẫu Tải Miễn Phí!

5/5 - (3 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng là một nghiên cứu chuyên sâu về quá trình tuyển dụng và nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng trong một tổ chức, công ty hoặc tổ chức xã hội. Đây là một đề tài quan trọng trong lĩnh vực quản trị nhân sự, với mục tiêu tìm hiểu, phân tích và đề xuất các phương pháp, quy trình và công cụ để tăng cường quá trình tuyển dụng.

Luận văn thạc sĩ về hoàn thiện công tác tuyển dụng thường bao gồm việc nghiên cứu các khía cạnh sau:

 1. Phân tích nhu cầu tuyển dụng: Nghiên cứu về quá trình xác định nhu cầu nhân sự trong tổ chức, dựa trên các yếu tố như mục tiêu chiến lược, phát triển kinh doanh, và xu hướng thị trường lao động.
 2. Chiến lược tuyển dụng: Nghiên cứu về các phương pháp và quy trình tuyển dụng hiệu quả, bao gồm việc phân tích môi trường tuyển dụng, đối tượng tuyển dụng, kênh tuyển dụng, và cách tiếp cận để thu hút ứng viên chất lượng.
 3. Đánh giá và lựa chọn ứng viên: Nghiên cứu về các phương pháp và công cụ đánh giá ứng viên, như phỏng vấn, bài kiểm tra, và đánh giá kỹ năng, để đảm bảo việc chọn lựa ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.
 4. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tuyển dụng: Nghiên cứu về việc áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý thông tin tuyển dụng để tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, từ việc tiếp nhận hồ sơ, quản lý và phân loại ứng viên, đến việc tạo và duy trì cơ sở dữ liệu tuyển dụng.
 5. Đánh giá hiệu quả tuyển dụng: Nghiên cứu về các tiêu chí và phương pháp để đánh giá hiệu quả của quá trình tuyển dụng, bao gồm đánh giá số lượng và chất lượng ứng viên, đánh giá thời gian và chi phí của quá trình tuyển dụng, và đánh giá tác động của quá trình tuyển dụng đến hiệu suất làm việc của nhân viên trong tổ chức.

Từ các nghiên cứu trên, luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng đưa ra các khuyến nghị và đề xuất cải tiến để tăng cường hiệu quả của quá trình tuyển dụng. Các đề xuất này có thể bao gồm các biện pháp như tăng cường phân tích nhu cầu tuyển dụng, phát triển chiến lược tuyển dụng đa dạng hóa kênh tuyển dụng, nâng cao kỹ năng và chất lượng đánh giá ứng viên, áp dụng công nghệ thông tin để tối ưu quá trình tuyển dụng, và đánh giá hiệu quả tuyển dụng để đưa ra các cải tiến trong tương lai.

Tóm lại, luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng là một nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực quản trị nhân sự, giúp tăng cường hiệu quả của quá trình tuyển dụng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức, công ty hoặc tổ chức xã hội.

Hiện nay, bên mình còn có dịch vụ nhận viết thuê luận văn trọn gói với những dạng đề tài thuộc chế độ khó đến dễ thì bên mình đều giải quyết được và hầu như ngành nghề nào mình cũng viết được hết nhé. Cho nên, nếu bạn đang có nhu cầu cần người hỗ trợ viết bài luận văn hoàn chỉnh bao gồm cả đề cương thì các bạn hãy tìm đến ngay dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149  để được hỗ trợ làm bài & báo giá bài làm chi tiết nhé.


Phương Pháp Làm Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng

Phương pháp làm luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng có thể được thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Xác định vấn đề nghiên cứu: Đầu tiên, bạn cần xác định một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công tác tuyển dụng mà bạn muốn tập trung nghiên cứu. Vấn đề này nên liên quan đến một khía cạnh cụ thể trong quá trình tuyển dụng mà bạn muốn cải thiện hoặc tối ưu hóa.
 2. Tìm hiểu về khái niệm và lý thuyết liên quan: Trước khi tiến hành nghiên cứu, bạn cần tìm hiểu về các khái niệm, lý thuyết và các nghiên cứu trước đây liên quan đến công tác tuyển dụng. Điều này giúp bạn có được kiến thức cơ bản để hiểu rõ hơn về lĩnh vực nghiên cứu và định hình khung lý thuyết cho luận văn của mình.
 3. Thiết kế nghiên cứu: Bước tiếp theo là thiết kế nghiên cứu của bạn. Bạn cần xác định phương pháp nghiên cứu sẽ sử dụng, bao gồm việc lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu, đối tượng nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, và các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu mà bạn sẽ áp dụng.
 4. Thu thập dữ liệu: Sau khi thiết kế nghiên cứu, bạn cần tiến hành thu thập dữ liệu cho luận văn. Phương pháp thu thập dữ liệu có thể bao gồm khảo sát, phỏng vấn, quan sát hoặc phân tích tài liệu. Bạn cần lựa chọn phương pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu của mình và đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập được.
 5. Phân tích và giải thích dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, bạn cần phân tích và giải thích kết quả thu được. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp, bạn có thể tìm hiểu và diễn giải dữ liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và đưa ra những kết luận có ý nghĩa.
 6. Trình bày kết quả và thảo luận: Bước này là khi bạn trình bày kết quả của nghiên cứu và thảo luận về ý nghĩa và hệ quả của những kết quả đó. Bạn cần chú trọng giải thích những phát hiện quan trọng và sự liên quan của chúng đến vấn đề nghiên cứu. Bạn cũng nên thảo luận về giới hạn của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.
 7. Xây dựng khung lý thuyết: Dựa trên kết quả nghiên cứu và thảo luận, bạn có thể xây dựng một khung lý thuyết để giải thích và định hình lại công tác tuyển dụng. Khung lý thuyết này có thể bao gồm các mô hình, quy trình hoặc khái niệm liên quan đến tuyển dụng và hiệu quả của nó.
 8. Đề xuất cải tiến: Cuối cùng, bạn có thể đề xuất các cải tiến và khuyến nghị cho công tác tuyển dụng dựa trên những phát hiện và kết quả của nghiên cứu. Điều này có thể bao gồm các biện pháp để tăng cường quá trình tuyển dụng, nâng cao chất lượng ứng viên, cải thiện công nghệ thông tin và các quy trình quản lý thông tin tuyển dụng.

Trên hết, quy trình làm luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng nghiên cứu và phân tích, cũng như khả năng trình bày và thuyết phục. Ngoài ra, bạn cũng cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của trường đại học hoặc tổ chức giáo dục mà bạn tham gia để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của luận văn của mình.


Cấu Trúc Bài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng

Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng có thể được tổ chức theo các phần chính sau:

 1. Mở đầu (Introduction):
  • Giới thiệu đề tài và vấn đề nghiên cứu.
  • Trình bày lý do lựa chọn đề tài và ý nghĩa của nghiên cứu.
  • Đặt câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.
 2. Cơ sở lý thuyết (Literature Review):
  • Tổng quan về công tác tuyển dụng và các khía cạnh liên quan.
  • Trình bày các lý thuyết, mô hình hoặc nghiên cứu trước đây đã được thực hiện trong lĩnh vực tuyển dụng.
  • Phân tích và đánh giá các khuyết điểm hoặc vấn đề còn tồn đọng trong công tác tuyển dụng.
 3. Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology):
  • Miêu tả phương pháp nghiên cứu đã sử dụng (ví dụ: nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, khảo sát, phỏng vấn, etc.).
  • Trình bày các bước tiến hành nghiên cứu, bao gồm việc chọn đối tượng nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, và phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu.
 4. Kết quả nghiên cứu (Research Findings):
  • Trình bày kết quả nghiên cứu theo từng mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.
  • Sử dụng các biểu đồ, bảng số liệu hoặc ví dụ để minh họa kết quả.
  • Diễn giải và thảo luận về ý nghĩa và hệ quả của các kết quả thu được.
 5. Thảo luận (Discussion):
  • Đánh giá kết quả nghiên cứu và so sánh với các nghiên cứu trước đây.
  • Trình bày lập luận và giải thích ý nghĩa của các kết quả.
  • Thảo luận về giới hạn của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.
 6. Đề xuất cải tiến (Recommendations):
  • Đề xuất các cải tiến và khuyến nghị cho công tác tuyển dụng dựa trên kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  • Trình bày các biện pháp để
 7. Tổng kết (Conclusion):
  • Tóm tắt lại các điểm chính của luận văn.
  • Đánh giá lại ý nghĩa và đóng góp của nghiên cứu.
  • Đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề nghiên cứu và mục tiêu đã đề ra.
 8. Tài liệu tham khảo (References):
  • Liệt kê các tài liệu tham khảo đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
  • Đảm bảo tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của trường đại học hoặc tổ chức giáo dục mà bạn tham gia.
 9. Phụ lục (Appendices) (tuỳ chọn):
  • Bao gồm các tài liệu, bảng số liệu, biểu đồ hoặc thông tin bổ sung mà không phù hợp để trình bày trong phần chính của luận văn.

Lưu ý rằng cấu trúc này chỉ là một khung tổ chức chung và có thể được điều chỉnh tùy theo yêu cầu của trường đại học hoặc tổ chức giáo dục cụ thể mà bạn đang tham gia. Đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn của người hướng dẫn luận văn để đảm bảo sự hoàn chỉnh và đúng quy trình của bài luận văn thạc sĩ của bạn.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực : 150 Đề Tài + Bài Mẫu Tiêu Biểu

Nhận VIết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Trọn Gói
Nhận VIết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Trọn Gói

Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng

Khi làm luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng, bạn có thể sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu sau đây để nghiên cứu và tham khảo:

 1. Sách và sách giáo trình:
  • “Human Resource Management” của Gary Dessler.
  • “Recruitment and Selection in Canada” của Victor M. Catano và Willi Wiesner.
  • “Strategic Human Resource Management” của Jeffrey A. Mello.
  • “Employee Recruitment, Selection, and Assessment” của Ioannis Nikolaou và Janneke K. Oostrom.
 2. Bài báo và nghiên cứu từ các tạp chí:
  • “The impact of recruitment and selection criteria on organizational performance” của Dipak Kumar Bhattacharyya và Vinod Kumar Jain (International Journal of Productivity and Performance Management, 2015).
  • “The role of technology in the recruitment and selection process” của Victoria Saravia, Ana Ferreira và Sara Santos (Journal of Business Research, 2018).
  • “Diversity and inclusion in the recruitment and selection process” của Nicola M. Pless và Emilio Marti (Journal of Business Ethics, 2018).
 3. Báo cáo và tài liệu từ tổ chức:
  • Báo cáo về tuyển dụng và quản lý nhân sự từ các tổ chức như Society for Human Resource Management (SHRM), Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), Hay Group, McKinsey & Company, và Deloitte.
 4. Dữ liệu thống kê và báo cáo:
  • Các dữ liệu thống kê về tuyển dụng và nhân sự từ các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế như ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế), Eurostat, và US Bureau of Labor Statistics.
  • Báo cáo về xu hướng tuyển dụng và nhân sự từ các công ty nghiên cứu thị trường như Glassdoor, LinkedIn, và PwC.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các luận văn, bài viết, và tài liệu nghiên cứu khác từ các trường đại học, viện nghiên cứu, và trang web chuyên ngành về quản lý nhân sự.


Quy Trình Viết Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng

Quy trình viết luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng có thể tuân theo các bước sau:

 1. Lựa chọn đề tài: Chọn một đề tài liên quan đến công tác tuyển dụng mà bạn quan tâm và muốn nghiên cứu sâu hơn. Xác định rõ mục tiêu nghiên cứu và tầm quan trọng của đề tài.
 2. Thu thập tài liệu và nghiên cứu trước: Tìm hiểu về các nghiên cứu, sách, bài báo và tài liệu liên quan đến công tác tuyển dụng. Đọc và tìm hiểu kỹ về các khái niệm, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong lĩnh vực này.
 3. Xác định phương pháp nghiên cứu: Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài của bạn, bao gồm phương pháp thu thập dữ liệu (ví dụ: khảo sát, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu) và phương pháp phân tích dữ liệu (ví dụ: phân tích thống kê, phân tích nội dung).
 4. Tiến hành nghiên cứu: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu dựa trên phương pháp đã xác định. Thu thập dữ liệu, tiến hành phân tích và đánh giá kết quả.
 5. Sắp xếp và viết luận văn: Tổ chức các phần của luận văn theo cấu trúc chuẩn, bao gồm mở đầu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, thảo luận và kết luận. Chú ý trình bày logic, sắp xếp các ý một cách rõ ràng và cung cấp bằng chứng hợp lý.
 6. Chỉnh sửa và bổ sung: Đọc lại và chỉnh sửa luận văn để cải thiện cấu trúc, ngôn từ, lỗi chính tả và đảm bảo tính logic và sự liên kết của các phần.
 7. Kiểm tra lại các yêu cầu định dạng và trình bày: Đảm bảo rằng luận văn tuân thủ các yêu cầu định dạng và trình bày của trường đại học hoặc tổ chức giáo dục mà bạn tham gia, bao gồm cách trích dẫn và danh
 8. Kiểm tra lại và đánh giá: Đọc lại luận văn một lần nữa để kiểm tra tính logic, sự trùng lặp, và đảm bảo rằng mục tiêu nghiên cứu đã được đạt đến. Đánh giá kết quả nghiên cứu và thảo luận xem liệu chúng có đáp ứng được câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu đã đề ra hay không.
 9. Chuyển giao và hoàn thiện: Nếu cần, thảo luận với người hướng dẫn và các chuyên gia trong lĩnh vực để nhận được ý kiến và gợi ý để cải thiện luận văn. Hoàn thiện các chỉnh sửa và bổ sung dựa trên phản hồi nhận được.
 10. Đệ trình và bảo vệ: Chuẩn bị luận văn để đệ trình cho ban giám khảo hoặc ủy ban thẩm định. Tham gia quá trình bảo vệ luận văn, trong đó bạn trình bày nội dung, kết quả và đảm bảo rằng bạn có thể giải thích và bảo vệ các ý kiến và kết luận của mình.

Lưu ý rằng quy trình viết luận văn có thể có sự khác biệt tùy theo các yêu cầu của trường đại học hoặc tổ chức giáo dục bạn đang tham gia. Hãy tham khảo hướng dẫn và hỏi ý kiến từ người hướng dẫn để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và yêu cầu của luận văn thạc sĩ của bạn.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Hiểm Nhân Thọ : 100 Đề Tài + Bài Mẫu Tiêu Biểu


Tổng Hợp 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng – Hay Nhất!

Dưới đây là 100 đề tài luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 2. Tác động của quảng cáo tuyển dụng trực tuyến đến lượng ứng viên và chất lượng ứng viên.
 3. Xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút ứng viên tốt nhất.
 4. Tuyển dụng đa dạng và quản lý đa dạng nhân sự trong tổ chức.
 5. Tư duy đổi mới trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 6. Đánh giá hiệu quả các phương pháp tuyển dụng truyền thống.
 7. Ứng dụng phân tích dữ liệu trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 8. Tuyển dụng nhân sự và sự phù hợp với văn hóa tổ chức.
 9. Chiến lược tuyển dụng và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp mới thành lập.
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Sử dụng mạng xã hội trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 11. Quản lý quan hệ với ứng viên từ giai đoạn tuyển dụng đến giai đoạn nhập cảnh.
 12. Ảnh hưởng của quy trình tuyển dụng đến trải nghiệm ứng viên.
 13. Đào tạo và phát triển nhân viên sau quá trình tuyển dụng.
 14. Kỹ năng và đặc điểm cá nhân cần thiết cho nhân viên tuyển dụng hiệu quả.
 15. Tư duy chiến lược trong tuyển dụng nhân sự.
 16. Tuyển dụng nhân sự và tạo ra môi trường làm việc tích cực.
 17. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu ứng viên trong quá trình tuyển dụng.
 18. Tác động của phương pháp tuyển dụng vào hiệu suất làm việc của nhân viên.
 19. Sử dụng trò chơi và các phương pháp sáng tạo trong quá trình tuyển dụng.
 20. Tuyển dụng và giữ chân nhân viên tài năng trong ngành công nghiệp công nghệ.
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Quản lý tuyển dụng và đào tạo trong môi trường đa quốc gia.
 22. Hiệu quả của kỹ năng phỏng vấn trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 23. Tuyển dụng và phát triển nhân sự ở ngành công nghiệp dịch vụ.
 24. Quản lý nhân sự đối với các nhân viên tuyển dụng và đào tạo.
 25. Tuyển dụng và giữ chân người lao động trẻ.
 26. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp gia đình.
 27. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong ngành khách sạn và du lịch.
 28. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình lọc ứng viên.
 29. Tuyển dụng nhân viên quản lý và lãnh đạo trong môi trường kinh doanh độc lập.
 30. Quản lý rủi ro và an ninh thông tin trong quá trình tuyển dụng.
 31. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp xã hội.
 32. Tuyển dụng và quản lý nhân sự tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 33. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành y tế.
 34. Sử dụng đánh giá năng lực trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 35. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực giáo dục.
 36. Đề Tài Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong ngành sản xuất.
 37. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.
 38. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.
 39. Sử dụng phân tích dữ liệu định tính trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 40. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành nghề tự do.
 41. Sử dụng kỹ thuật trò chuyện cấu trúc trong phỏng vấn tuyển dụng.
 42. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
 43. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp vừa và lớn.
 44. Quản lý đội ngũ tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
 45. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong ngành thương mại điện tử.
 46. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành truyền thông và quảng cáo.
 47. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực bất động sản.
 48. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành sản phẩm tiêu dùng.
 49. Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực dược phẩm.
 50. Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong quá trình tuyển dụng nhân sự.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Mẹo Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Y Tế, Điểm Cao!

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng
 1. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
 2. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực logistics và vận chuyển.
 3. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghệ sinh học.
 4. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
 5. Sử dụng kỹ năng đàm phán trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận.
 7. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.
 8. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành du lịch và văn hóa.
 9. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
 10. Sử dụng kỹ năng phân tích và đánh giá trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 11. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp khởi nghiệp.
 12. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
 13. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp chế biến.
 14. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực giải trí và truyền thông.
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Sử dụng kỹ năng đánh giá tiềm năng và phát triển trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 16. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp văn phòng phẩm và dụng cụ.
 17. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.
 18. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành nghề xây dựng và kiến trúc.
 19. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
 20. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp thể thao và giải trí.
 21. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường.
 22. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành nghề năng lượng tái tạo.
 23. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng :Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 24. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp thương mại và bán lẻ.
 25. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 26. Sử dụng kỹ năng lãnh đạo trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 27. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử.
 28. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực marketing và quảng cáo.
 29. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật.
 30. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực sản xuất và gia công.
 31. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp hàng không.
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng : Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.
 33. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp phân phối và vận tải.
 34. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 35. Sử dụng kỹ năng giao tiếp đa văn hóa trong quá trình tuyển dụng nhân sự.
 36. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp hàng hải.
 37. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực bảo hiểm.
 38. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.
 39. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện.
 40. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 41. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng  : Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực quản lý dự án.
 42. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp vận hành và quản lý chuỗi cung ứng.
 43. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính.
 44. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp ô tô và xe máy.
 45. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực phân phối và bán hàng.
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng :Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật cao.
 47. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm y tế.
 48. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghiệp in ấn và xuất bản.
 49. Tuyển dụng và quản lý nhân sự trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường và bảo vệ.
 50. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp dịch vụ tiện ích công cộng.

DOWNLOAD FREE – MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG – TỪ HỌC VIÊN GIỎI!

TẢI BÀI 1 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG => Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Vật Tư Công Nghiệp Quốc Phòng

Nội dung của bài mẫu luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng được tác giả tách ra thành 3 chương như sau:

 • Chương I: Những vấn đề cơ bản của tuyển dụng
 • Chương II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty vật tư CNQP.
 • Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty vật tư CNQP.

Tải Miễn Phí Tại Đây

TẢI BÀI 2 : BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG => Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Sơn

Cấu trúc của bài mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng được liệt kê ra thành 3 chương bao gồm:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân sự.
 • Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sơn.
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Nam Sơn.

Tải Miễn Phí Tại Đây

TẢI BÀI 3 : LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG => Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng, Bố Trí Và Sử Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Khách Sạn Du Lịch Kim Liên

Bài mẫu luận văn thạc sĩ về hoàn thiện công tác tuyển dụng được phân chia ra thành 3 chương cụ thể:

 • Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn.
 • Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên .
 • Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên .

Tải Miễn Phí Tại Đây


Đây là một danh sách gồm 100 đề tài luận văn thạc sĩ liên quan đến hoàn thiện công tác tuyển dụng. Bạn có thể chọn một trong số đề tài này hoặc lấy ý tưởng để tạo ra đề tài mới phù hợp với quan điểm và lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Lưu ý rằng việc chọn đề tài cụ thể cũng nên dựa trên sự quan tâm và khả năng nghiên cứu của bạn.

Nếu vấn đề làm bài luận văn hoàn thiện đối với bạn còn quá khó khăn, xa vời thì đừng lo lắng vì đã có dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tại website luanvantot.com  chuyên hỗ trợ viết bài cho rất nhiều các bạn học viên  tại các trường đại học, cao đẳng đã hoàn thành và đồng thời đạt được điểm số rất cao. Cho nên, nếu bạn đang có vấn đề nào cần được giải quyết thì tranh thủ tìm đến ngay dịch vụ làm luận văn thạc sĩ thuê của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149  để được hỗ trợ 24/7 nhé.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ