Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Hành Chính Quốc Gia: Top 8 Bài Mẫu Hay Nhất

5/5 - (10 bình chọn)

 Những bài luận văn thạc sĩ tại học viện hành chính quốc gia mới nhất dưới đây đã được Luận Văn Tốt sàn lọc và chọn lựa ra những bài hay được đánh giá cao trong thời gian vừa qua. Đây là nguồn tài liệu rất hữu dụng cho bài luận văn tốt nghiệp của các bạn học viên chuyên ngành của Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Học viện hành chính quốc gia là một trong những trường hợp có bề dày truyền thống đào tạo và bồi dưỡng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ trong nhiều năm qua. Với những ngành có thể kể tên trong quá trình đào tạo thạc sĩ tại học viện như: quản lý công, chính sách công, luật hiến pháp, quản lý kinh tế,.. sẽ được trình bày trong bài viết sau đây với những bài luận văn thạc sĩ tại học viện hành chính quốc gia mới nhất hiện nay.

Nếu trong quá trình viết bài luận văn các bạn gặp khó khăn hay cần thêm tài liệu tham khảo thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt qua zalo/tele : 0909232620 để được báo giá chi tiết, cam kết bảo mật 100%. 

Luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế Học viện hành chính Quốc Gia

Luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế Học viện hành chính Quốc Gia
Luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế Học viện hành chính Quốc Gia

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Bài mẫu số 1: Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính từ trường đại học luật Hà Nội

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế được trình bày và thực hiện vào trong năm 2022 tại học viện hành chính quốc gia. Với đề tài luận văn mới mẻ này, tác giả trình bày luận văn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống và cơ sở phân tích làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu. Thông qua các công tác tài chính tại trường đại học luật Hà Nội. Thông qua đó, tác giả trình bày những đề suất và giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học luật Hà Nội mà tác giả đã nghiên cứu. Dựa trên các phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp và so sánh. Tác giả đã trình bày kết cấu của luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Chương hai: trình bày thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học luật Hà Nội

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học luật Hà Nội

Luận văn góp phần đưa ra một cái nhìn tổng thể về quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các trường Đại học luật Hà Nội và đề suất một số giải pháp hợp lý để hoàn thiện và thúc đẩy đổi mới cơ chế tự chủ tài chính.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu số 2: Quản lý tài chính tại viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Bài luận văn cũng được ra đời vào năm 2022, là một trong những bài luận văn mới nhất hiện nay tại học viện hành chính quốc gia. Luận văn trình bày về những vấn đề nghiên cứu thực trạng đánh giá công tác quản lý tài chính tại viện vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề suất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại viện vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Thái Nguyên nhằm tăng cường hiệu quả hơn. Ngoài ra, luận văn còn hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế. Bằng các phương pháp nghiên cứu phân tích, xử lý số liệu, so sánh và tổng hợp. Tác giả đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như hoàn thiện cấu trúc của bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập dàn y tế

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý tài chính tại viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Thông qua số liệu phân tích, tác giả đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại viện vệ sinh dịch tễ tỉnh Tây Nguyên cùng với Đó là những đề suất phù hợp cho việc tăng cường hiệu quả quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận văn ngành quản lý công Học viện hành chính Quốc Gia

Luận văn ngành quản lý công Học viện hành chính Quốc Gia
Luận văn ngành quản lý công Học viện hành chính Quốc Gia

Bài mẫu số 1: Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản lý công được hình thành và phát triển gần đây tại học viện hành chính quốc gia. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu và trình bày bài luận văn với mục tiêu trình bày những nhận thức về lý luận và tổng hợp cũng như phương thức đánh giá thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai qua thực tiễn huyện Chương Mỹ trong giai đoạn 2015 đến 2020. Từ đó, tác giả trình bày những kiến nghị và đề suất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, đánh giá, tổng hợp tài liệu nghiên cứu và so sánh. Từ đó thể hiện ý nghĩa của đề tài cũng như trình bày kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Chương ba: trình bày hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai cái bàn huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Đây sẽ là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Hành Chính Quốc Gia góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai ở nước ta nói chung và huyện Chương Mỹ nói riêng. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện và cho cả thuốc trình nghiên cứu chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu số 2: Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn Hà Nội

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với mạng truyền thông thông tin không còn là một trong những lĩnh vực xa lạ. Để tìm hiểu hơn công tác này có một bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công được thực hiện tại học viện hành chính quốc gia trình bày cơ sở phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc xác định một số phương hướng giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông nói chung và cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Luận văn đã được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu luận cùng các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Hà Nội

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần trong việc tổng kết công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình đổi mới. Ngoài ra luận văn còn được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, học tập và giảng dạy dành cho các đối tượng có nhu cầu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận văn ngành Luật hiến pháp và luật hành chính Học viên hành chính Quốc Gia

Luận văn ngành Luật hiến pháp và luật hành chính Học viên hành chính Quốc Gia
Luận văn ngành Luật hiến pháp và luật hành chính Học viên hành chính Quốc Gia

Bài mẫu số 1: Đảm bảo quyền trẻ em trong các vụ án sâm hại tình dục tại viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính được thực hiện tại học viện hành chính quốc gia trong năm 2022. Tác giả đã có Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về lý luận và thực tiễn đối với quyền trẻ em trong các vụ án sâm hại tình dục tại viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Thông qua đó trình bày những hệ thống lý luận và những vấn đề thực tiễn trong pháp luật khi nhắc đến quyền trẻ em. Luận văn đã vận dụng những phương pháp luận cùng với các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và so sánh tài liệu. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và pháp lý bảo vệ quyền trẻ em trong các vụ án sâm hại tình dục kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

Chương hai: trình bày thực trạng bảo đảm quyền cho em trong các vụ án sâm hại tình dục tại viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Chương ba: trình bày những giải pháp trong công tác nâng cao bảo đảm quyền cho em trong các vụ án sâm hại tình dục tại viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Luận văn trở thành một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho các diễn viên và nghiên cứu các chuyên ngành liên quan ở cơ sở đào tạo bồi dưỡng. Ngoài ra luận văn còn hoàn thiện hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Quyền trẻ em trong các vụ án sâm hại tình dục.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu số 2: Đổi mới hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận nam Từ liêm, thành phố Hà Nội

Đổi mới hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận nam Từ liêm thành phố Hà Nội nhằm xác định hệ thống cơ sở lý luận về hoạt động giám sát, phản ánh toàn diện và trung thực về tình hình hoạt động giám sát hiện nay. Thông qua luận văn, tác giả đưa ra những biện pháp giải pháp đảm bảo chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận nói chung và hội đồng nhân dân quận Nam Từ liêm nói riêng. Luận văn được thực hiện và trình bày cùng với các phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, phân tích, thống kê xử lý số liệu, quan sát từ thực tiễn để trình bày những vấn đề lý thuyết và thực tiễn về tổ chức và hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân. Luận văn được thực hiện dựa trên kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về đổi mới hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận nam Từ liêm

Chương ba: trình bày những quan điểm và giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận ở nước ta hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của đề tài rút ra được bài học kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận có ý nghĩa chỉ đạo cho các hoạt động giám sát đại biểu hội đồng nhân dân nói chung và đại biểu hội đồng nhân dân quận nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để các bạn học viên hoàn thiện tốt bài luận văn tốt nghiệp của Học Viện Hành Chính Quốc Gia thì các bạn không nên qua Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Luận Văn Kiểm Soát Nội Bộ sẽ rất hữu ích cho bài làm của bạn!!!!

Luận văn ngành chính sách công Học viên hành chính Quốc Gia

Luận văn ngành chính sách công Học viên hành chính Quốc Gia
Luận văn ngành chính sách công Học viên hành chính Quốc Gia

Bài mẫu số 1: Thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Là một trong những bài luận văn chuyên ngành chính sách công được thực hiện tại học viện hành chính quốc gia với đề tài nghiên cứu cụ thể trình bày cơ sở khoa học và các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn và phân tích cũng như đánh giá thực trạng thi hành chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương, luận văn còn đề suất một số giải pháp đảm bảo thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Để làm rõ mục tiêu của quá trình nghiên cứu, tác giả thực hiện trình bày cùng với các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phân tích, so sánh, thu thập tài liệu, thống kê. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở khoa học thực thì chính sách phát triển công nghiệp nông thôn

Chương hai: trình bày thực trạng thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương

Chương ba: trình bày quan điểm, mục tiêu và giải pháp tăng cường thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung và cơ sở khoa học về thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn gắn với tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu số 2: Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở tỉnh Hải Dương

Dựa trên các cơ sở nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn đối với các chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu về thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Từ đó thể hiện trong bài luận văn của mình. Luận văn được thực hiện để trình bày những đề suất các giải pháp tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Ngoài ra nghiên cứu còn tìm hiểu thực trạng các chính sách bảo hiểm thất nghiệp Dương thông qua các phương pháp nghiên cứu luận cùng với các phương pháp thu thập tài liệu, phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh, đối chiếu. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp xuống hàngchương hai: trình bày thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Hải Dương

Chương ba: trình bày quan điểm và mục tiêu của giải pháp tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Luận văn được xem là một trong những hệ thống cơ sở lý luận về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, nội dung, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngoài ra luận văn còn đề suất một số giải pháp cho việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Luận văn còn là một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan tổ chức hành chính thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ tỉnh Hải Dương cũng như các địa phương có điều kiện tương tự. Ngoài ra luận văn còn là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy và học tập về chính sách công tại các học viện hành chính quốc gia và các cơ sở đào tạo khác.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây nội dung về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Hành Chính Quốc Gia dành cho các bạn học viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu bài viết trên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bài làm của các bạn, hãy nhắn tin hoặc gọi zalo/tele : 0934573149 hoặc dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ giá rẻ của Luận Văn Tốt để có thể được gửi thêm nhiều bài mẫu nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ