Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội: Top 10 Bài Mẫu Chọn Lọc

Mục lục

5/5 - (9 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội luôn là nổi ám ảnh của  các bạn học viên chuyên ngành. Như chúng ta đã biết Học viện khoa học xã hội là một trong những cơ sở giáo dục thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Là một trong những học viện chuyên Đào tạo trình độ thạc sĩ trong công tác phát triển giáo dục nghề này. Vì thế các tài liệu liên quan đến Luận Văn Học Viện Khoa Học Xã Hội lúc nào cũng được ưu tiên tìm kiếm. Trong bài viết sau đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một số bài Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội mới nhất hiện nay. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!!!!

Trong quá trình làm bài luận văn của mình, nếu các bạn vẫn còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu thì dừng chần chờ hãy liên hệ ngay với dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt để được hỗ trợ hoàn thiện bài một cách nhanh chóng qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé!!! 

Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công Học Viện Khoa Học Xã Hội

Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công Học Viện Khoa Học Xã Hội
Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công Học Viện Khoa Học Xã Hội

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công Học Viện Khoa Học Xã Hội Thực hiện chính sách tài khoản và cân đối ngân sách địa phương tại tỉnh An Giang

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công được thực hiện tại học viện khoa học xã hội trong năm 2021. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu và trình bày với mục tiêu làm rõ thực trạng thực hiện chính sách tài khoản và cân đối của ngân sách địa phương của tỉnh An Giang, từ đó chỉ ra những mặt còn hạn chế phân tích những nguyên nhân và đề suất giải pháp khả thi trong việc thực hiện. Luận văn được thực hiện dựa trên các cơ sở lý luận cùng các phương pháp nghiên cứu tập hợp tài liệu, phương thức, đánh giá và so sánh dữ liệu. Từ đó trình bày kết cấu của luận văn như sau:

 Chương một: trình bày một số vấn đề chung về thực hiện chính sách tài khoản và cân đối cần sắc

Chương hai: trình bày thực trạng thực hiện chính sách tài khoản và cũng rất tài

Chương ba: trình bày một số giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách tài khoản và cân đối ngân sách tại tỉnh An Giang

Luận văn góp phần bổ sung căn cứ vào việc thực hiện các chính sách tài khoản và cân đối ngân sách đối với trên địa bàn nghiên cứu cùng với đó là làm rõ thực trạng thực hiện chính sách tài khoản và cân đối ngân sách và tài khoản tại tỉnh An Giang. Cân đối ngân sách, phân tích, đánh giá, rút ra những vấn đề cần quan tâm và đề suất một số giải pháp hoàn thiện.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn thạc sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội ngành chính sách công thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đắk Mil tỉnh đăk nông

Là một trong những Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội được thực hiện vào năm hai không 21 với quá trình nghiên cứu tại tỉnh đăk nông trong phạm vi các hoạt động bảo hiểm Y tế tại địa phương. Thông qua công tác đánh giá thực trạng việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế trên địa phương đặc biệt là trên huyện đắk Mil tỉnh đăk nông. Tác giả đề suất những giải pháp thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế. Luận văn được nghiên cứu dựa trên các cơ sở phương pháp luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử đồng thời là các phương pháp nghiên cứu so sánh, phân tích, mô tả. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Chương hai: trình bày thực trạng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đắk Mil tỉnh đăk nông

chương ba: trình bày những giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đắk Mil tỉnh đăk nông trong thời gian tới

Dựa trên các cơ sở đánh giá thực tiễn cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đắk Mil, luận văn góp phần đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới. Kết quả nghiên cứu còn là nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến địa phương và các điểm tương đồng tham khảo khác triển khai trong thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn ngành Luật hiến pháp Học Viện Khoa Học Xã Hội

Luận văn ngành Luật hiến pháp Học Viện Khoa Học Xã Hội
Luận văn ngành Luật hiến pháp Học Viện Khoa Học Xã Hội

Bài mẫu 1: Luận văn ngành Luật hiến pháp Học Viện Khoa Học Xã Hội Thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý nhà nước về cư trú từ thực tiễn quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Là một trong những bài luận văn ngành luật hiến pháp ra đời vào năm 2018 tại học viện khoa học xã hội. Tác giả đã trình bày bài luận văn với mục tiêu chính là đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn làm rõ những vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn quận 3. Từ quá trình phân tích thực tiễn cũng như các phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, đánh giá, so sánh và thống kê. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khái niệm lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước đối với cư trú

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nhà nước về cư trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

Những kết luận khoa học trong luận văn là những nội dung trình bày các giải pháp để suất góp phần rất lớn cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về của chú cũng như giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn quận 3 nói riêng và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đề tài nghiên cứu được sử dụng là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu học tập của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về cư trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn thạc sĩ ngành Luật hiến pháp Học Viện Khoa Học Xã Hội tổ chức hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Bình Phước

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính được thực hiện vào năm 2020 tại học viện khoa học xã hội. Bài luận văn đã tập trung nghiên cứu về những vấn đề lý luận trong tổ chức các hoạt động tại cơ quan thi hành án dân sự. Trong quá trình thực hiện, tác giả phân tích và đánh giá thực trạng công tác tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương từ đó đề suất những phương hướng và giải pháp phù hợp tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan. Thực hiện dựa trên các phương pháp luận cùng các phương pháp nghiên cứu như: hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp, lịch sự, thống kê từ đó kết hợp các phương pháp so sánh và khảo sát thực tiễn. Văn thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự

Chương hai: trình bày thực trạng tổ chức và hoạt động cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

Chương ba: thực hiện trình bày phương hướng và giải pháp đổi mới công tác tổ chức hoạt động thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

Luận văn nghiên cứu cơ bản toàn diện, hệ thống đầy đủ về những vấn đề pháp lý và thực tiễn về công tác tổ chức và hoạt động thực thi hành án dân sự ở nước ta nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. Từ đó được sử dụng tài liệu tham khảo cho công tác truyền dạy và nghiên cứu lĩnh vực thi hành án dân sự tại nước ta hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn Nhất để các bạn có thêm những kiến thức cơ bản khi làm bài!!!


Luận văn ngành luật kinh tế Học Viện Khoa Học Xã Hội

Luận văn ngành luật kinh tế Học Viện Khoa Học Xã Hội
Luận văn ngành luật kinh tế Học Viện Khoa Học Xã Hội

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Học Viên Khoa Học Xã Hội Thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ luật kinh tế được trình bày và thực hiện vào năm 2021 tại học viện khoa học xã hội. Thực hiện quá trình nghiên cứu và trình bày trong bài luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến quá trình thanh lý tài sản sau khi có quyết định tuyên bố phá sản. Đồng thời luận văn còn nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện nay về thi hành quyết định tuyên bố phá sản tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó trình bày những vấn đề còn hạn chế và bất cập của pháp luật đối với các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn tác giả trình bày những đề suất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật khắc phục những điểm hạn chế và vướng mắc còn tồn tại trong quy định pháp luật trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Cụ thể nội dung trong đoạn văn được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành quyết định tuyên bố phá sản và pháp luật thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về thi hành quyết định tuyên bố phá sản và thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thi hành quyết định tuyên bố phá sản và nâng cao hiệu quả thi hành quyết định tuyên bố phá sản ở Việt Nam hiện nay

Thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học như:  Tổng hợp tài liệu, thống kê, đánh giá, so sánh. Tác giả đã trình bày hoàn thiện về cơ sở lý luận cũng như cơ sở pháp lý đối với trình tự và thủ tục thanh lý tài sản trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Kết quả nghiên cứu đạt được của luận văn còn có thể làm nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho các hoạt động thực tiễn của các cán bộ cơ quan tổ chức trong công tác áp dụng các quy định luật phá sản trong thực tiễn đối với các hoạt động thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn ngành luật kinh tế Học Viện Khoa Học Xã Hội Đình công bất hợp pháp từ thực tiễn tại khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh

Bài luận văn thạc sĩ luật kinh tế này được xem là một trong những bài luận văn nghiên cứu về những vấn đề thực tiễn đang quan tâm nhất hiện nay. Luận văn tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đình công bất hợp pháp và sự điều chỉnh của pháp luật về đình công bất hợp pháp. Luận văn cũng hướng tới những mục tiêu phương thức và các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về đình công bất hợp pháp và đánh giá thực tiễn tại khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh. Luận văn được thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý cùng các cơ sở nghiên cứu khoa học như: tổng hợp tài liệu, so sánh, phân tích và đánh giá. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về đình công bất hợp pháp và sự điều chỉnh của pháp luật

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về đình công bất hợp pháp và thực tiễn tại khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh.

Chương ba: Trình bày một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và hạn chế đình công bất hợp pháp của khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh

Luận văn có thể làm nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu học tập cho các sinh viên và học viên chuyên ngành luật tại học viện khoa học xã hội. Ngoài ra luận văn còn cung cấp những kiến thức cho các cán bộ làm công tác lao động xã hội nói chung giúp cho họ thực thi các chính sách và pháp luật tốt hơn và hiệu quả hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn ngành tài chính – ngân hàng Học Viện Khoa Học Xã Hội

Luận văn ngành tài chính – ngân hàng Học Viện Khoa Học Xã Hội
Luận văn ngành tài chính – ngân hàng Học Viện Khoa Học Xã Hội

Bài mẫu 1: Luận văn ngành tài chính – ngân hàng Học Viện Khoa Học Xã Hội Tăng cường tính dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện hệ thống những vấn đề cơ bản hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất nông nghiệp nông thôn. Qua quá trình tìm hiểu và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang. Tác giả đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết cũng như những nguyên nhân từ đó trình bày những hệ thống phát triển nhằm trình bày những kiến nghị chuyển biến trong công tác. Cụ thể nội dung trong bài luận văn được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề cơ bản về tăng cường tính dụng hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ cho hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Chương ba: trình bày một số giải pháp trong việc tăng cường tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Đề tài luận văn là một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến nghiên cứu về tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngoài ra đề tài luận văn còn hoàn thiện hệ thống lý luận liên quan đến việc tăng trưởng tín dụng hồ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp, những vấn đề thực tiễn áp dụng trong các lý luận về phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn thạc sĩ ngành tài chính – ngân hàng Học Viện Khoa Học Xã Hội Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng tiêu biểu đối với học viện khoa học xã hội ngày nay. Tác giả đã nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận về nợ xấu cũng như công tác đánh giá thực trạng về nợ xấu quản lý nợ xấu tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Yên tỉnh Sơn La. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả thu thập được các số liệu thứ cấp thông qua quá trình thu thập tài liệu, quan sát, so sánh và đối chiếu. Từ đó trình bày ý nghĩa của đề tài luận văn và thể hiện kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý nợ xấu tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Yên tỉnh Sơn La

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu tại ngân hàng Agribank tại chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

Dựa trên các cơ sở nghiên cứu, luận văn đã hoàn thiện hệ thống phải làm rõ một số vấn đề lý luận từ thực tiễn về nợ xấu và quản lý nợ mày. Từ đó tổng hợp và phân tích một số hệ thống về thực trạng quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn ngành văn hóa học Học Viện Khoa học xã hội

Luận văn ngành văn hóa học Học Viện Khoa học xã hội
Luận văn ngành văn hóa học Học Viện Khoa học xã hội

bài mẫu 1: Luận văn ngành văn hóa học Học Viện Khoa học xã hội Tang ma của người Thái quy trình lễ để tạo cuộc sống mới cho người chết

Được xem là một trong những đề tài hết sức mới mẻ trong việc nghiên cứu về chuyên ngành văn hóa học tại học viện khoa học xã hội. Luận văn được thực hiện và chia sẻ những vấn đề đối với văn hóa và những học và vai trò của nó cũng như chức năng của nó trong các nghi lễ tàn mà đối với đời sống của nhân loại nói chung. Kết quả nghiên cứu của bài luận văn sẽ cung cấp những dữ liệu khoa học cho các nhà quản lý văn hóa tại địa phương trong việc hoạch định chính sách liên quan đến văn hóa phi vật thể nói chung và tăng mà nói riêng. Để thể hiện bài luận văn, tác giả đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu với nhau như: tổng hợp tài liệu, phương thức, đánh giá, so sánh và điều tra. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về cơ sở lý luận cũng như địa bàn nghiên cứu

Chương hai: trình bày quy trình chuẩn bị cho toàn mà Thái

chương ba: trình bày quy trình thực hành nghi lễ cúng mà

Chương bốn: trình bày vai trò và chức năng cách thức thực hiện nghi lễ trong việc tạo cuộc sống mới cho người chết

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khẳng định vai trò và chức năng văn hóa trong tang ma tộc người, đóng góp vào việc nghiên cứu thái học cũng như cung cấp các nghiên cứu trường hợp vào tranh luận trong các nhà nghiên cứu văn hóa nhưng học về vai trò và chức năng của đám tang.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn thạc sĩ ngành văn hóa học Học Viện Khoa học xã hội Lễ hội làng Vọng Nguyệt trong đời sống người dân Tam Giang, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu vị trí và vai trò của lễ hội làng vọng Nguyệt trong đời sống xã hội hiện nay đồng thời chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong lễ hội để đưa ra một số giải pháp cho sự phát triển của lễ hội Lan và Nguyệt hiện nay. Cụ thể tác giả đã xây dựng nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về tổng quan làng vọng Nguyệt

Chương hai: trình bày lễ hội Lan Vọng Nguyệt năm 2016

Chương ba: trình bày lễ hội Lan và Nguyệt trong đời sống cộng đồng

Thông qua đoạn văn, tác giả cho thấy những diễn biến của lễ hội Lan bóng nguyệt hiện nay từ đó chỉ ra một số biến đổi của lễ hội nhân gian này trong xã hội đương đại. Mặt khác tác giả thử xem xét vai trò của nó đối với đời sống kinh tế, văn hóa của người dân làng Vũ Nguyệt như thế nào hiện nay. Từ đó có thể thấy được đây là một trong những việc cần thiết cho việc bảo tồn và phát huy nó trong đời sống đương đại.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua bài viết về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Khoa Học Xã Hội hay nhất trong thời gian gần đây được chọn lọc và chia sẻ đến các bạn, Luận Văn Tốt tin rằng các bạn học viên chuyên ngành hoàn toàn có thể hoàn thiện cho mình một luận văn chất lượng và được đánh giá cao. Khi cần hỗ trợ hoặc cung cấp thêm thông tin bài làm thì gọi ngay Hotline sđt/tele/zalo : 0934573149 bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo