Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Tài Chính Hà Nội Xuất Sắc Nhất ???

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Nói đến Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Tài Chính Hà Nội thì không ít bạn đọc và các bạn học viên quan tâm. Như các bạn đã biết một trong những trường đại học đào tạo về chương trình thạc sĩ ngành tài chính kế toán nổi tiếng nhất tại Việt Nam, không thể không kể đến cái tên Học Viện Tài Chính trực thuộc bộ tài chính của bộ giáo dục và đào tạo. Là một trong những trường đại học công lập top đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 2001 với rất nhiều bài luận văn nổi tiếng của các bạn sinh viên. Chính vì vậy, bài viết của chúng tôi là một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các bạn sinh viên khi tìm hiểu về Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Tài Chính hiện nay.

Trong quá trình là bài Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Tài Chính Hà Nội sẽ không ít bạn học viên sẽ gặp khó khăn từ việc chọn đề tài, triển khai nội dung, tìm tài liệu số liệu cho bài làm hoặc các bạn không có kinh nghiệm trong việc làm bài thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy cầm may lên liên hệ ngay với dịch vụ thuê làm luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt để tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện bài làm một cách tốt nhất, hotline Sđt/Zalo/Tele : 0934573149 

Luận văn thạc sĩ ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội Đối với doanh nghiệp, kế toán là một trong những bộ phận không thể thiếu, là công cụ quản lý của doanh nghiệp.

Luận văn thạc sĩ ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội Đối với doanh nghiệp, kế toán là một trong những bộ phận không thể thiếu, là công cụ quản lý của doanh nghiệp. Trong đó kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng là một trong những phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì nó phản ánh kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Với sự hướng dẫn nhiệt tình từ các giảng viên tại học viện tài chính. Luận văn ra đời nhằm khái quát cơ sở lý luận, dựa vào đó nghiên cứu thực tiễn, chỉ ra những mặt thuận lợi và khó khăn trong doanh nghiệp sản xuất. Từ đó đưa ra những đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên báo cáo tài chính thực tiễn tại công ty cổ phần bao bì Xuân Sơn. Luận văn thực hiện với bố cục như sau:

Chương một: trìn bày lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại

Chương hai: thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bao bì Xuân Sơn

Chương ba: trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bao bì Xuân Sơn

Để hoàn thiện bài luận dựa trên những cơ sở có căn cứ vào các phương pháp nghiên cứu như thông kê, mô tả, so sánh,… từ đó lựa chọn những mẫu nghiên cứu phù hợp với mục đích nghiên cứu. Tối ưu hóa hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tai doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Quản Lý Thị Trường Tài Chính


Bài mẫu 2: Luận văn Ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty coror phần Xây Lắp Công Nghiệp và thương mại Xuân Hồng

Luận văn ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty coror phần Xây Lắp Công Nghiệp và thương mại Xuân Hồng. Luận văn được thực hiện từ quá trình nhận thức của tác gỉ về tài sản cố định hữu hình trong hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định trong doanh nghiệp. Vấn đề sử dụng hiệu quả tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Từ đó, tác giả xây dựng mục tiêu nghiên cứu trong đề tài là tìm hiểu tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty. Trình bày những ưu điểm và nhược điểm, cùng với nguyên nhân gây ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Luận văn còn xây dựng, góp phần đề xuất ý kiến đóng góp kịp thời nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tài sản cố định. Căn cứ vào mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu thì phương pháp tác giả lựa chọn trong bài luận gồm: thu thập tài liệu, tham khảo, hạch toán kế toán,… Từ đó hình thành nội dung chính với bố cục như sau:

Chương một: trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chương hai: thực trạng việc tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong công ty cổ phần xât lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng

Chương ba: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng

Thông qua luận văn, tác giả nhận định vấn đề sử dụng tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Có ý nghĩa không chỉ trong lý luận mà còn cả thực tiễn quản lý doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận văn ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán ASCO

Luận văn ngành tài chính học viện tài chính Hà Nội Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán ASCO. Ở nước ta hiện nay, các công ty kế toán đã không ngừng lớn mạnh cả về qui mô và chất lượng dịch vụ cung cấp, góp phần không nhỏ vào việc làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế và trợ giúp đắc lực công tác quản lý của nhà nước, đồng thời tạo niềm tin vững chắc cho người sử dụng thông tin tài chính. Vì vậy, mà tầm quan trọng của các công ty kế toán các khaorn mục thuế cần phải hoạn thiện về quy trình. Dựa trên những cơ sở thực tiễn từ phía đối tượng nghiên cứu là công ty kiểm toán ASCO. Tác giả hoàn thiện bài luận văn thông qua các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp tài liệu, phân tích và đánh giá,.. Song, tác giả trình bày cấu trúc với nội dung chính trong bài như sau:

Chương một: những vấn đề cơ bản về kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chương hai: thực trạng kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện

Chương ba: trình bày nhận xét và kiến nghị đối với kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện

Luận văn trở thành nguồn tại liệu tham khảo hữu ích cho công ty, với mục đích hoàn thiện hoạt động, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán ASCO nói riêng và các công ty kiểm toán có cùng trường hợp tương tự.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận văn thạc sĩ viện tài chính Hà Nội Ngành tài chính học Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Luận văn thạc sĩ học viện tài chính Hà Nội Ngành Tài Chính Học Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. Việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Phòng. Nhận thấy tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Phòng. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu và trình bày vấn đề nếu trên. Nội dung của bài luận được chia làm 3 chương trình bày:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Chương ba: trình bày một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Tác giả đã áp dụng lý thuyết vào thực tiễn của đơn vị. Từ đó sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, so sánh, đánh giá,.. từ đó hoàn thiện kết quả nghiên cứu trong bài.  Luận văn trở thành một trong những tài liệu nghiên cứu quan trọng của tiền lương và các khaorn trích theo tiền lương.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế đầu tư tài chính học viện tài chính Hà Nội

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế đầu tư tài chính học viện tài chính Hà Nội
Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế đầu tư tài chính học viện tài chính Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế đầu tư tài chính học viện tài chính Hà Nội đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV và công nghệ Phương Hồ

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế đầu tư tài chính học viện tài chính Hà Nội đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV và công nghệ Phương Hồ. Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống lý luận chung về đầu tưu và đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay trên nền kinh tế thị trường. Trình bày thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV và công nghệ Phương Hồ. Từ đó đánh giá những thành tựu và hạn chế của công ty. Luận văn còn đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV và công nghệ Phương Hồ. Luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhưng tập trung chủ yếu vào phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, so sánh. Từ đó trình bày nội dung chính trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày lý luận chung về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

Chương hai : trihf bày thực trạng công tác đầu tư nâng cao cạnh tranh của công ty TNHH TMDV và công nghệ Phương Hồ

Chương ba: trình bày giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV và công nghệ Phương Hồ

Sau quá trình thực hiện đề tài ,tác giả đã đưa ra một số giải pháp áp dụng thực tiễn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. Trình bày những nguyên nhân của hạn hcees và  thành tựu đạt được trong những năm vừa qua. Từ đó, làm cơ sở tham khảo cho công ty phát triển trong những năm tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn một nội dung cũng rất quan trọng và hữu ích cho bài làm của các bạn Danh Sách Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ các bạn cùng tham khảo nhé


Luận Văn Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính

Luận Văn Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính
Luận Văn Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Luận Văn Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Là một trong những đề tài luận văn xuất phát từ thực tiễn trong công tác kế toán quản trị tại các công ty nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ đó cần thiết cho sự quan tâm về hệ thống kế toán quản trị hơn nữa tạo nguồn thông tin chắc chắn cho nhà quản trị khi đưa ra các quyết định, điều kiện cần thiết để tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh trong các công ty trên thị trường. Vì vậy luận văn được xem là một trong những đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty lâm nghiệp rối riêng và mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương nói chung. Cụ thể trong bài luận văn được tác giả trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày lý luận về kế toán quản trị

Chương hai: trình bày thực trạng kế toán của chị trong cái công ty lâm nghiệp chị đi bay tỉnh Tuyên Quang

Chương ba: hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Không có luận văn, tác giả cho thấy việc thiết lập hệ thống kế toán quản trị và các tiêu chí liền với kinh tế phù hợp với chức năng quản lý của các nhà quản trị là rất cần thiết. Các thông tin kế toán quản trị cung cấp có thể đáp ứng yêu cầu của các nhà quản trị để đưa ra những quyết định chính xác đặc biệt là công tác kế toán quản trị tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, giúp khai thác triệt để công cụ kế toán quản trị phục vụ quản trị và điều hành doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính Hoàn thiện phân tích kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

 Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Học Viên Tài Chính Hoàn thiện phân tích kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Hiệu quả kinh doanh là một trong những chủ đề không còn xa lạ đối với các nhà nghiên cứu. Để hướng tới cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định của nhà quản lý khi đưa ra các chiến lược phát triển doanh nghiệp và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Từ đó luận văn ra đời dưới sự thực hiện của tác giả được trình bày với bố cục sắp xếp như sau:

Chương một: trình bày lý luận chung về phương thức hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất

Chương hai: trình bày thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam

Chương ba: trình bày giải pháp cải thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam.

Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu như: nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, phương pháp thu thập tài liệu, khảo sát sơ bộ và tham vấn ý kiến chuyên gia. Ngoài ra, luận văn cần xử lý và phân tích dữ liệu cũng như thể hiện ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Luận văn chỉ rõ những mặt đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của nó trong việc phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất xi măng Niêm yết. Luận văn cũng trở thành một nguồn cơ sở dữ liệu, nội dung phân tích chi tiết nhất về các quy trình phân tích cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh doanh dưới góc độ kinh tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua bài viết về Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Tài Chính Hà Nội được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây mong rằng các bạn sẽ lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp và hoàn thiện cho mình một bài luận văn thạc sĩ chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao bạn nhé. Nếu có bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ nhận viết thuê luận văn thác sĩ trọn gói của luanvantot bạn nhé!!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ