Top 100 đề tài luận văn thạc sĩ luật dân sự

5/5 - (5 bình chọn)

Sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn học viên top 100 đề tài luận văn thạc sĩ luật dân sự. Đây là các đề tài mà đã được mình chọn lọc và liệt kê kĩ càng nên cấc bạn học viên cứ việc xem và tham khảo. 

Đây là toàn bộ đề tài mình muốn gửi gắm đến cho toàn bộ các bạn học viên ở đây.

 • 1.Hợp đồng ủy quyền theo pháp luật Việt Nam chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự

Xem thêm: dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

 • 2.Phân loại tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam 
 • 3.Nguyên tắc áp dụng pháp luật dân sự và các nguồn khác trong việc giải quyết vụ việc dân sự
 • 4.Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam
 • 5.Bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam
 • 6.Quyền bề mặt theo quy định của bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 
 • 7.Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo bộ luật dân sự năm 2005
 • 8.Quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam
 • 9.Hợp đồng mua bán tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
 • 10.Đại diện không có ủy quyền và đại diện vượt quá phạm vi ủy quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam
 • 11.Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự
 • 12.Nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay 
 • 13.Kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự
 • 14.Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam theo pháp luật dân sự Việt Nam
luận văn thạc sĩ luật dân sự
luận văn thạc sĩ luật dân sự
 • 15.Quyền bề mặt theo quy định của bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015
 • 16.Giao dịch dân sự vô hiệu do lừa dối theo pháp luật Việt Nam
 • 17.Diện và hàng thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam
 • 18.Di chúc chung của vợ chồng theo pháp luật dân sự Việt Nam
 • 19.Thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự
 •  20.Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Bộ Luật Dân sự 2015
 • 21.Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường theo pháp luật dân sự Việt Nam
 • 22.Thực hiện hợp đồng xây dựng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo pháp luật dân sự Việt Nam
 • 23.Quyền và nghĩa vụ của đương sự theo pháp luật tố tụng dân sự từ thực tiễn xét xử sơ thẩm của tòa án
 • 24.Đại diện theo pháp luật của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam
 • 25.Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo quy định của bộ luật dân sự Việt Nam
 • 26.Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp dân sự 
 • 27.Nguyên tắc nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự
 • 28.Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự
 • 29.Quyền ưu tiên thanh toán của người giải chấp theo pháp luật dân sự Việt Nam
 • 30.Giám hộ theo bộ luật dân sự năm 2015
 • 31.Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân Thành phố Lào Cai
 • 32. Pháp nhân chủ thể quan hệ pháp luật dân sự
 • 33.Thừa kế theo di chúc theo bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 
 • 34.Cầm giữ tài sản theo quy định của bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015
 • 35.Quyền và nghĩa vụ của đương sự theo pháp luật tố tụng dân sự từ thực tiễn xét xử sơ thẩm của tòa án
 • 36.Hủy đề nghị giao kết hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015 
 • 37.Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự
 • 38.Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
 • 39.Đại diện không có ủy quyền và đại diện vượt quá phạm vi ủy quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam
 • 40.Vai trò của luật sư trong hoạt động thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam
 • 41.Tổ chức và hoạt động của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ hiện nay
 • 42.Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam
 • 43.Tái thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam 
 • 44.Chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam 
 • 45.Bảo đảm quyền của bị đơn trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, từ thực tiễn tại tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 
 • 46.Vai trò của luật sư trong hoạt động thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam
 • 47.Chế tài đối với hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân theo pháp luật dân sự
 • 48.Xây dựng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự việt nam
 • 50.Luật dân sự áp dụng tập quán trong pháp luật dân sự Việt Nam

Xem thêm: đề tài luận văn thạc sĩ ngành Luật

 • 51.Phân chia di sản thừa kế theo bộ luật dân sự 2015
 • 52.Thời hạn tố tụng dân sự
 • 53.Đại diện theo pháp luật của pháp nhân ở Việt Nam
 • 54.Chứng cứ và vấn đề chứng minh trong bộ luật tố tụng dân sự
 • 55.Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam 
 • 56.Xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay 
 • 57.Xử lý hợp đồng vô hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam 
 • 58.Các qui định của bộ luật tố tụng dân sự việt nam 2004 về hòa giải vụ việc dân sự và thực tiễn thực hiện tại tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 • 59.Quyền tự định đoạt của đương sự trong giải quyết vụ án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 • 60.Án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam
 • 61.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba trong pháp luật dân sự
 • 62.Phiên tòa phúc thẩm dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự việt nam
 • 63.Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự
 • 64.Nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay
 • 65.Cưỡng chế tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong thi hành án dân sự ở Việt Nam 
 • 66.Chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

Xem thêm: bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành Luật 

 • 67.Quyền tự định đoạt của đương sự trong giải quyết vụ án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 • 68.Thực tiễn thi hành án dân sự ở tỉnh Thái Bình
 • 69.Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 • 70.Ủy quyền trong tố tụng dân sự 
 • 71.Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo bộ luật dân sự Việt Nam 2015
 • 72.Quyền khởi kiện và bảo đảm quyền khởi kiện vụ án dân sự theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

đề tài luận văn thạc sĩ luật dân sự

 • 73.Thẩm quyền hủy bản án, quyết định của hội đồng xét xử giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự
 • 74.Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật dân sự Việt Nam
 • 75.Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong bộ luật dân sự năm 2005
 • 76.Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp phúc thẩm theo pháp luật Việt Nam 
 • 77.Thủ tục rút gọn theo bộ luật tố tụng dân sự 2015
 • 78.Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 • 79.Kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
 • 80.Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
 • 81.Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
 • 82.Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự
 • 83.Cầm giữ tài sản theo quy định của bộ luật dân sự việt nam năm 2015
 • 84.Chế định đại diện trong luật dân sự Việt Nam hiện hành 
 • 85.Hình thức giao dịch dân sự theo pháp luật Việt Nam
 • 86.Kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự
 • 87.Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự 
 • 88.Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra theo pháp luật Việt Nam
 • 89.Pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • 90.Thủ tục ban hành Quyết định thi hành án trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam
 • 91.Chứng cứ và vấn đề chứng minh trong Bộ luật Tố tụng dân sự
 • 92.Hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư trong tố tụng dân sự
 • 93.Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo bộ luật dân sự 2015
 • 94.Hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự
 • 95.Nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự 
 • 96.Quyền của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự
 • 97.Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự 
 • 98.Quyền cá nhân đối với hình ảnh theo pháp luật Việt Nam
 • 99.Tự do ý chí giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015
 • 100.Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng dân sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

Trên đây là toàn bộ top 100 đề tài luận văn thạc sĩ hay nhất mà các bạn học viên có thể chọn một trong số những đề tài trên đây. Hứa hẹn đây sẽ là một trong số những đề tài luận văn thạc sĩ về Luật Dân Sự hay nhất mà mình muốn gửi tới các bạn.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ