Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Xuất Sắc Nhất

Mục lục

5/5 - (6 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông luôn là nỗi ám ảnh của các bạn học viên chuyên ngành Để giải quyết các vấn đề kĩ thuật số, báo chí và truyền thông cũng như các hoạt động truyền thông trong thời đại bây giờ. Một trong những lĩnh vực đảm bảo các hoạt động truyền thông và báo chí được hoạt động một cách suôn sẻ chính là lĩnh vực báo chí và truyền thông. Nhắc đến lĩnh vực báo chí và truyền thông không thể không nhắc ngành báo chí và truyền thông. Trong bài viết sau đây, chúng tôi trình bày đến bạn đọc các bài luận văn thạc sĩ ngành báo chí và truyền thông mới nhất hiện nay, từ đó trình bày đến bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy.

Ngoài ra nếu như qua những bài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông sau đây mà các bạn vẫn chưa tìm được được ý tưởng hay cho bài luận văn của bạn thì các bạn cũng đừng băn khoăn, lo lắng hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt Zalo/tele : 0934573149 nhé!!

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Tiêu Biểu Nhất

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Tiêu Biểu Nhất
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Tiêu Biểu Nhất

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Xuất Sắc Nhất quản lý báo mạng điện tử ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông quản lý báo mạng điện tử ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Để có một cách nhìn toàn diện với vấn đề quản lý báo mạng điện tử thì đây là một trong những công trình nghiên cứu khoa học mà tác giả đã thực hiện dựa trên các cơ sở phân tích để quản lý báo mạng điện tử bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Luận văn góp phần tìm kiếm giải pháp và kiến nghị tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, góp phần đưa công tác quản lý báo mạng điện tử ngày càng hiệu quả hơn. Luận văn được thực hiện dựa trên các nền tảng lý luận cùng các cơ sở nghiên cứu thực tiễn. Từ đó thông qua các phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tế, thống kê, phân tích Tài liệu, khảo sát. Từ đó trình bày kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề về báo mạng điện tử ở Việt Nam

Chương hai: trình bày khảo sát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo mạng điện tử ở Việt Nam từ năm 1997 đến 2004

Chương ba: trình bày những vấn đề đặt ra và giải pháp cùng kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý báo mạng điện tử ở nước ta hiện nay

Dựa trên các phương diện lý luận cũng như các công trình nghiên cứu cơ bản trước đó. Tác giả đã trình bày đầu tiên gợi mở và góp phần tổng kết thực tiễn quản lý báo mạng điện tử. Luận văn cũng kết thừa những tài liệu liên quan đến nghiệp vụ báo chí và trình bày nét riêng trong bài luận về kết quả nghiên cứu khoa học của mình đối với ngành báo mạng điện tử.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài viết liên quan : Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ

Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Xuất Sắc Nhất thực trạng và giải pháp xử lý thông tin trong tòa soạn báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Luận Văn Ngành Báo Chí Và Truyền Thông thực trạng và giải pháp xử lý thông tin trong tòa soạn báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay. Báo mạng điện tử là một trong những cơ quan thu nhận và phát ra sóng dừng với quy mô Lớn hiện nay. Dựa trên các cơ sở thực tiễn để xử lý thông tin qua sách vở soạn báo mạng điện tử cũng như qua quá trình khảo sát trên các trang Web báo điện tử trong nước. Luận văn rút ra được những kết luận lý luận thực tiễn liên quan đến quá trình xử lý thông tin trong các cơ quan báo mạng điện tử đồng thời chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình xử lý thông tin của tờ báo điện tử đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả thông tin cho báo mạng điện tử. Luận văn được thực hiện dựa trên cơ cấu như sau:

Chương một: trình bày báo mạng điện tử và quy trình xử lý thông tin khép kín tại các tòa soạn báo mạng điện tử

Chương hai: trình bày thực trạng sử lý thông tin tại các tòa soạn báo mạng điện tử ở nước ta hiện nay

Chương ba: trình bày những đề suất và kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác xử lý thông tin tại các tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam

Thông qua các phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp so sánh và tham khảo ý kiến chuyên gia. Tác giả đã thể hiện thành công bài luận văn. Góp phần nâng cao quá trình xử lý thông tin tại các nhà soạn báo mạng điện tử chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm trong quá trình xử lý cùng với đó là các giải pháp có thể ứng dụng vào thực tế trong các hoạt động đối với tờ báo mạng điện tử.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Và Truyền Thông truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng trên báo chí

Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Và Truyền Thông truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng trên báo chí Là một trong những bài luận văn trình bày về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tập chị sức khỏe trên kênh truyền hình. Từ đó nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây chính là mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Như vậy tác giả đã thể hiện bài luận văn thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và cơ sở lý luận báo chí. Từ đó tiến hành phương pháp khảo sát, phỏng vấn, điều tra, phân tích. Thể hiện lên kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày truyền thông và vấn đề sức khỏe cộng đồng

Chương hai: trình bày khảo sát hiệu quả truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng trên báo chí

Chương ba: trình bày đề suất một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe trên báo chí

Đề tài phân tích khoa học và hiệu quả của mặt truyền thông gián tiếp qua phương tiện truyền thông đại chúng trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe. Từ đó khẳng định thế mạnh của truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng thông qua báo chí. Ngoài ra, luận văn còn mạnh dạn trình bày những kiến nghị và đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên báo chí.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên báo chí ở nước ta

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên báo chí ở nước ta Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá những kết luận mang tính hiệu quả và hoàn thiện hệ thống thực trạng quan điểm giải pháp tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên mặt báo chí. Thông qua quá  trình khảo sát, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền kinh tế tư nhân trên báo chí ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, luận văn còn là quá trình nghiên cứu khảo sát và thương tích những vấn đề thực tiễn trong hệ thống thông tin liên quan đến việc tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên tạp chí Cộng sản, tạp lý luận chính trị, nghiên cứu kinh tế, tạp chí kinh tế và phát triển, tạp chí thương mại. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu thực tiễn cùng các phương pháp duy vật biện chứng, sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích để rút ra được những kết luận mang tính khoa học có ý nghĩa thực tiễn. Chính vì vậy mà nội dung trong quá trình nghiên cứu được tác giả xây dựng như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề về tuyên truyền và tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên báo chí ở nước ta

Chương hai: trình bày tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên báo chí ở nước ta

Chương ba: trình bày quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân trên báo chí ở nước ta

Luận văn có ý nghĩa khoa học trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trình bày tính tất yếu phần kinh tế tư nhân sẽ tồn tại lâu dài trong thời kỳ quá độ. Về mặt khoa học, text giả đã thể hiện đề tài trở thành một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho hoạt động của người làm báo trong việc tuyên truyền quan điểm đường lối của đảng và tiến trình phát triển kinh tế tư nhân trên báo chí nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 5: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông vai trò của báo Pasaxôn Lào trong sự nghiệp xây dựng nước cộng hòa Dân chủ nhân dân lào hiện nay

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông vai trò của báo Pasaxôn Lào trong sự nghiệp xây dựng nước cộng hòa Dân chủ nhân dân lào hiện nay Là một trong những đề tài được hình thành lâu đời và năm 2004, tác giả đã thể hiện bài luận văn với mục tiêu nghiên cứu tạo dựng một cách nhìn khách quan về tờ báo Pasaxôn dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản nhân dân lào. Dựa trên cơ sở đó, tác giả khẳng định những đóng góp cũng như những thay đổi còn vướng mắc về hạn chế của nó để đi đến đề suất giải pháp khắc phục. Dựa trên các phương pháp luận, phương pháp cụ thể như phân tích, so sánh, tổng hợp và khái quát. Tác giả đã trình bày kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày báo Pasaxôn trong bối cảnh sự hình thành và phát triển của báo chí ở nước cộng hòa Dân Chủ nhân dân lào

Chương hai: trình bày báo Pasaxôn trong thời điểm hiện nay

Chương ba: báo Pasaxôn trong bước phát triển mới

Luận văn có ý nghĩa phân tích và đánh giá thành tựu đóng góp chủ yếu trong tờ báo Pasaxôn cho thấy được vai trò tích cực và vị trí quan trọng của nó trong sự nghiệp cách mạng nước cộng hòa Dân Chủ nhân dân lào. Từ đó gợi mở cho các nhà nghiên cứu báo chí cũng như các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước trong việc điều chỉnh công tác lãnh đạo chỉ đạo của mình. Từ đó luận văn cũng trở thành một trong những nguồn tài liệu tham khảo trong việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ báo chí tại nước cộng hòa Dân Chủ nhân dân lào.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu. 6: Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Và Truyền Thông xu hướng phát triển của Tiểu phẩm báo chí hiện nay

Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Và Truyền Thông xu hướng phát triển của Tiểu phẩm báo chí hiện nay Việc đi sâu vào các tiểu phẩm và xu hướng phát triển của nó trở nên hết sức cấp thiết. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra trong công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn sáng tạo của đề tài luận văn này. Từ đó tác giả cũng trình bày những ý kiến cá nhân của mình trong việc đề cập đến các tiểu phẩm báo chí, trình bày những xu hướng vận động và phát triển của nó trong đời sống báo chí Việt Nam hiện nay và trong tương lai làm cơ sở cho việc hoàn thiện phương pháp sáng tạo của nhà báo. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn công tác phương pháp khảo sát thực tế, đối chiếu, tổng hợp tài liệu, phân tích. Từ đó thể hiện kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày những đặc điểm của Tiểu phẩm báo chí

Chương hai: trình bày dự phẩm báo chí trình báo xây dựng, lao động, tuổi trẻ

Chương ba: trình bày xu hướng phát triển một số giải pháp nâng cao chất lượng các tiểu phẩm báo chí hiện nay

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tư liệu khoa học cho các công việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của chuyên ngành báo chí. Ngoài ra luận văn còn đóng góp bước đầu về mặt lý luận cho các thể loại tiểu phẩm báo chí.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong khi chia sẻ về Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông thì Luận Văn Tốt muốn giới thiệu đến các bạn dịch vụ chỉnh sửa luận văn thạc sĩ. Nếu các bạn không yên tâm hay bế tắc về bài làm thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé!!


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông Đại Chúng Phân Viện Báo Chí Và Truyền Thông

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông Đại Chúng Phân Viện Báo Chí Và Truyền Thông
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông Đại Chúng Phân Viện Báo Chí Và Truyền Thông

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông Đại Chúng Phân Viện Báo Chí Và Truyền Thông cơ quan báo chí đa loại hình ở Việt Nam

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông Đại Chúng Phân Viện Báo Chí Và Truyền Thông cơ quan báo chí đa loại hình ở Việt Nam. Là một trong những công trình nghiên cứu về ngành truyền thông đại chúng tại học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phân viện báo chí và truyền thông. Với mục đích nghiên cứu trong công trình này là những cứu báo chí học khảo sát mô hình hoạt động của một số cơ quan báo chí đã đổi hình tại Việt Nam. Đặc bước đầu tiên cho những đặc điểm nhận diện cơ bản nhằm khẳng định về một mô hình tổ chức hoạt động đặc thù tại các cơ quan báo chí Việt Nam trong giai đoạn trung gian. Luận văn được thực hiện dựa trên các cơ sở nghiên cứu thực tiễn của các phương pháp nghiên cứu khảo sát, tổng hợp tài liệu, phân tích và so sánh. Từ đó thể hiện kết cấu trong bài luận văn :

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự phát triển cơ quan báo chí đã loại hình ở Việt Nam

Chương hai: trình bày khảo sát thông tấn xã Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, báo tuổi trẻ, báo điện tử VietNamNet

Chương ba: trình bày bước đầu nhận diện cơ quan báo chí Đa loại hình ở Việt Nam

luận văn góp phần làm sáng tỏ một số nhân tố mới xuất hiện trong báo chí Việt Nam đương đại, từ đó trình bày các nền tảng kiến thức về vấn đề này đối với các cơ quan lãnh đạo cũng như quản lý báo chí. Ngoài ra, luận văn cần bổ sung một số lý thuyết mới về lĩnh vực báo chí truyền thông nói chung và báo chí truyền thông Việt Nam nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Đài truyền hình quốc gia lào với công tác ổn định chính trị tư tưởng trong sự nghiệp đổi mới

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Đài truyền hình quốc gia lào với công tác ổn định chính trị tư tưởng trong sự nghiệp đổi mới Luận văn có mục đích khẳng định những thành tích tại cơ quan đầu truyền hình quốc gia lào trong việc ổn định chính trị tư tưởng của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, luận văn cũng nêu ra những hạn chế, nhật điểm dựa trên các cơ sở đó để đề suất các giải pháp khắc phục mang tính khả thi để đại khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Dựa trên các phương pháp phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tiễn. Tác giả đã thể hiện kết cấu trong đoạn văn như sau:

Chương một: trình bày vài nét về đài truyền hình quốc gia lào trong sự nghiệp đổi mới

Chương hai: trình bày đại truyền hình quốc gia lào trong sự nghiệp ổn định chính trị tư tưởng Chương ba: trình bày một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm ổn định chính trị tư tưởng của đài truyền hình quốc gia Lào

Luận văn góp phần trong việc phân tích và đánh giá làm sáng tỏ những thành tụ đóng góp của đài truyền hình quốc gia lào trong việc ổn định chính trị và tư tưởng của nhân dân. Làm sáng tỏ vai trò và vị trí đặc thù của đài truyền hình cũng như đề suất các giải pháp chủ yếu khắc phục tăng cường sự phát triển và giữ vững vai trò to lớn của mình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Và Truyền Thông hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp ở Việt Nam

Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Và Truyền Thông hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp ở Việt Nam. Được đánh giá là một trong những đề tài đưa ra một số luận điểm mới và khái niệm về truyền hình cáp. Luận văn được thực hiện dựa trên những kết cấu như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận chung về truyền hình cáp

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cáp ở Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày những giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất chương trình hình cáp         

Luận văn dựa vào các phương pháp nghiên cứu trình bày số liệu, tổng hợp và So sánh số liệu để trình bày những vấn đề liên quan đến đề tài. Cũng như có cái nhìn đầy đủ hơn về những tiến độ phát triển trưởng thành cấp trong bối cảnh lịch sự khóc liệt của loại hình báo chí này tại Việt Nam. Luận văn được thực hiện bằng các phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh cùng các phương pháp kết hợp cơ sở lý luận và lý thuyết để thể hiện kết cấu của đề tài cũng như kết quả nghiên cứu của đề tài. Cho thấy đây là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành truyền thông đại chúng có giá trị tham khảo cao.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông nâng cao hiệu quả hoạt động của các tạp chí kinh tế

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông nâng cao hiệu quả hoạt động của các tạp chí kinh tế. Trong năm gần đây tìm hiểu về các hoạt động tập chỉ nói chung và tạp chí kinh tế nói riêng có bước đầu cho sự quan tâm của dư luận xã hội và các nhà khoa học cũng như các nhà quản lý. Chính vì vậy mà tác giả đã tiến hành nghiên cứu bài luận văn dựa trên các cơ sở cầu xác hoạt động và phân tích thực tế của một số tạp chí kinh tế từ đó đề suất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tạp chí kinh tế trong tình hình hiện nay. Đoạn văn được thực hiện dựa trên các hệ thống nghiên cứu cùng các phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, đối chiếu, thống kê. Từ đó thể hiện kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày những quan điểm và định hướng lớn của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế hiện nay

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động của các tạp chí kinh tế và những vấn đề đặt ra

Chương ba: trình bày những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tạp chí kinh tế

Luận văn góp phần khẳng định vai trò của báo chí nói chung và tạp chí kinh tế nói chuyện với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thông qua quá trình khảo sát và nghiên cứu thực tiễn luận văn đề suất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tạp chí kinh tế trong bối cảnh hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 Trên đây là những bài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Và Truyền Thông Xuất Sắc Nhất trong thời gian gần đây được Luận Văn Tốt chọn lọc avf chia sẻ đến các bạn, mong rằng sẽ giúp các bạn tìm ra được những sáng kiến hay và phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thiện một bài luận văn tốt nghiệp chất lượng tốt. Nếu các bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về bài làm của mình thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của luanvantot.com bạn nhé. Chúc các bạn thành công.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ