Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế ▶ [50 ĐỀ TÀI, FREE 5+ BÀI MẪU]

5/5 - (9 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ quản lý thuế (tax management thesis) là một dạng bài luận khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thuế, được viết để trình bày các vấn đề liên quan đến quản lý thuế và các giải pháp cải thiện hiệu quả của quản lý thuế.

Bài luận này thường được viết bởi sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cao học hoặc sau khi hoàn thành khóa học cấp chứng chỉ chuyên sâu về quản lý thuế. Bài luận này có thể được yêu cầu để đạt được bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ trong các chương trình học tập liên quan đến kinh tế hoặc tài chính.

Một luận văn quản lý thuế thường bao gồm các phần như lý do chọn đề tài, tài liệu tham khảo, phương pháp nghiên cứu, kết quả phân tích và đề xuất giải pháp cho các vấn đề được nghiên cứu. Nội dung của bài luận này có thể xoay quanh các chủ đề như quản lý thuế, đánh giá năng suất của các cơ quan thuế, cải cách thuế, hay các chính sách thuế.

Từ luận văn quản lý thuế, chúng ta có thể hiểu rằng nó là một công cụ hữu ích để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong quản lý thuế, cũng như tăng cường kiến thức và kỹ năng của các chuyên gia thuế.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

Đôi Nét Về Thuế Và Quản Lý Thuế

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế.

Vì vậy cần có công tác quản lý thuế trong công tác xác lập cơ chế, biện pháp để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chủ thể nộp thuế, cơ quan thu thuế và các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình thu, nộp thuế.

Các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý thuế thay cho nhà nước có thể kể ra như: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế,…ngoài ra còn có cơ quan hải quan.

Đối với công việc quản lý thuế có rất nhiều quy định đối với các hoạt động cụ thể như: kinh doanh, bất động sản, thương mai điện tử,…Quản lý thuế là một nội dung của quản lý nhà nước về kinh tế, đóng vai trò trọng yếu trong việc xác định hiệu quả của hệ thống thuế, đảm bảo việc tuân thủ và thực thi chính sách thuế một cách hiệu quả. Vì vậy, các bài mẫu luận văn thạc sĩ về quản lý thuế luôn được tìm kiếm cũng như tìm hiểu một cách cụ thể và chi tiết nhất.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế

Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Quản Lý Thuế

Phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ ngành quản lý thuế thường được xây dựng dựa trên quy trình nghiên cứu khoa học chung, bao gồm các bước sau đây:

 1. Xác định vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản lý thuế mà bạn muốn tập trung vào. Đây là bước quan trọng nhất vì nó sẽ xác định phạm vi và nội dung của luận văn.
 2. Thu thập tài liệu tham khảo: Tìm kiếm và thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, bao gồm sách, báo cáo, tài liệu tham khảo trực tuyến, và các nghiên cứu trước đây về chủ đề tương tự.
 3. Xác định phương pháp nghiên cứu: Xác định phương pháp nghiên cứu sử dụng để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Phương pháp này có thể là nghiên cứu trường hợp, phân tích số liệu thống kê, hoặc khảo sát ý kiến.
 4. Thực hiện nghiên cứu và phân tích kết quả: Thực hiện nghiên cứu và thu thập dữ liệu theo phương pháp đã xác định. Sau đó, phân tích dữ liệu để trả lời các câu hỏi nghiên cứu.
 5. Trình bày kết quả: Đưa ra kết quả nghiên cứu và giải thích ý nghĩa của chúng. Trình bày những khó khăn và giải pháp đã tìm được trong quá trình nghiên cứu.
 6. Đưa ra đề xuất giải pháp: Dựa trên kết quả nghiên cứu, đưa ra các đề xuất giải pháp cho vấn đề được nghiên cứu.
 7. Tổng kết và đánh giá kết quả: Tổng kết các kết quả nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của kết quả, đưa ra những giới hạn của nghiên cứu và hướng phát triển trong tương lai.

Những phương pháp nghiên cứu khác nhau có thể được sử dụng tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu và các yêu cầu của trường đại học hoặc chương trình học tập. Tuy nhiên, quy trình nghiên cứu khoa học chung là cơ sở để x

Kinh Nghiệm Chọn Đề Tài Luận Văn Quản Lý Thuế

Kinh Nghiệm Chọn Đề Tài Luận Văn Quản Lý Thuế
Kinh Nghiệm Chọn Đề Tài Luận Văn Quản Lý Thuế

Khi chọn đề tài luận văn ngành quản lý thuế, bạn nên lưu ý các yếu tố sau:

 1. Quan tâm đến các vấn đề thực tế: Chọn đề tài liên quan đến các vấn đề thực tế trong lĩnh vực quản lý thuế, bao gồm các chính sách thuế, quy định thuế mới, thực tiễn thuế và các thách thức trong quản lý thuế. Các vấn đề này sẽ giúp bạn có được dữ liệu thực tế để phân tích và đưa ra các giải pháp cụ thể.
 2. Tìm hiểu sâu về chủ đề: Trước khi chọn đề tài, nên tìm hiểu kỹ về chủ đề để đảm bảo rằng đề tài của bạn sẽ mang lại giá trị thực tế và có tính ứng dụng cao.
 3. Hạn chế phạm vi của đề tài: Đề tài của bạn nên hạn chế phạm vi để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của nghiên cứu. Không nên chọn đề tài quá rộng hoặc quá chung chung.
 4. Xem xét khả năng thu thập dữ liệu: Trước khi chọn đề tài, nên xem xét khả năng thu thập dữ liệu để đảm bảo rằng bạn có thể thu thập được dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu của mình.
 5. Liên kết với các lĩnh vực khác: Nếu có thể, bạn nên chọn đề tài liên kết với các lĩnh vực khác để đưa ra các giải pháp toàn diện và có tính ứng dụng cao.
 6. Tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn: Trước khi chọn đề tài, bạn nên tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn để đảm bảo rằng đề tài của bạn phù hợp với yêu cầu của trường đại học và có khả năng hoàn thành.

Tóm lại, để chọn được đề tài luận văn quản lý thuế phù hợp, bạn cần lưu ý các yếu tố trên và tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn.

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế
Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế

Đối với nội dung quản lý thuế hiện nay, có rất nhiều đề tài liên quan đến quá trình tìm hiểu quản lý thuế. Và sau đây là danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý thuế có thể kể đến như sau:

 • Hàng rào Phi thuế quan theo quy định của pháp luật quốc tế về vận dụng quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân.
 • Gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp.
 • Luận văn thạc sĩ về Quản lý thuế thương mại điện tử
 • Vai trò của quản lý thuế trong nền tài chính
 • Khái niệm, vai trò và nguyên tác của quản lý thuế
 • Quy định chung về nguyên tắc và nội dung trong quản lý thuế
 • Thực trạng những vấn đề đăt ra trong công tác quản lý thuế
 • Số hoá công tác quản lý thuế nhà nước
 • Thực trạng và giải pháp quản lý thu thuế
 • Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý thuế: Hạn chế của quản lý thuế
 • Tầm quan trọng của quản lý thuế
 • Tổng quan về quản lý thuế
 • Quản lý thuế theo chức năng
 • Tìm hiểu luật pháp quản lý thuế
 • Sự cần thiết khi ban hành luật quản lý thuế
 • Cải cách quản lý thuế ở Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp
 • Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp
 • Quản lý thuế tài nguyên môi trường
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn
 • Công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế
 • Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
 • Quản lý thuế hộ kinh doanh trên địa bàn
 • Nâng cao hiệu quản quản lý thuế doanh nghiệp
 • Đề tài luận văn quản lý thuế: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế
 • Các quy định trong quản lý thuế thương mại điện tử
 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế thương mai điẹn tử
 • Quản lý thuế thương mai điẹn tử theo luật thuế
 • Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các dân nghiệp
 • Quản lý thu thuế doanh nghiệp tại chi cục thuế tỉnh
 • Luận Văn Về Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh0.
 • Hàng rào Phi thuế quan theo quy định của pháp luật quốc tế về việc vận dụng quản lý thuế hàng hóa nhập khẩu.
 • Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
 • Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trên đây là top 36 cái đề tài luận văn thạc sĩ quản lý thuế tìm kiếm cũng như được trình bày nhiều nhất hiện nay. Ngoài ra, công tác quản lý thuế luôn là một trong những công tác cũng như nội dung được tìm hiểu sâu sắc và phát triển trên nền tế hiện nay. Cùng với nền kinh tế hội nhập quốc tế, quản lý thuế cũng được nâng cao hơn và phát triển hơn.

Một Số Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế Hay Nhất Hiện Nay

>>>Bài mẫu 1: Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung chính được tác giả trình bày như sau:

Phần một: mở đầu

Ở phần mở đầu, tác giả trình bày tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

Phần hai: nội dung.

Chương một: tác giả trình bày cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Trình bày một số các cái niệm về thuế thu nhập cá nhân, trình bày các đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân cũng như các khái niệm về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Trình bày vai trò cụ thể trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức bộ máy quản lý của nhà nước. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế thu nhập cá nhân.

XIN LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BẢN TÓM TẮT, NẾU MUỐN TẢI BẢN FULL HÃY LIÊN HỆ ZALO: 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO NHÉ Ạ

Chương hai: trình bày các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, tác giả trình bày sơ lược về kinh tế xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Trình bày vị trí của thành phố Đà Nẵng. Sau đó, tác giả trình bày công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây. Trình bày những đặc điểm trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố cũng như nêu ra những ưu điểm và nhược điểm quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào đó trình bày những nguyên nhân trong việc hình thành các nhược điểm trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố.

Chương ba: trình bày một số các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sau khi trình bày cơ sở lý thuyết cũng như các vấn đề thực tiễn trên. Tác giả đã đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố. Các kiến nghị đối với thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý thế cũng như đối với nhà nước trong công tác quản lý thuế. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận chính cho bài luận văn.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản lý thuế xuất sắc nhất cũng như được trình bày cụ thể nhất hiện nay.

>>>Bài mẫu 2: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là một trong những bài luận văn về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ở thành phố Huế. Ngoài phần mở đầu, kết luận cũng như các chuyên mục, chia thành ba chương:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế.

Tác giả trình bày một số các cái niệm cơ bản trong thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại kỳ cục thuế. Trình bày mục tiêu và nguyên tắc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chị cũng Thế cũng như nội dung quản lý thuế.

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố Huế.

Tại đây, tác giả trình bày sơ nét về thành phố Huế. Trình bày về kinh tế và xã hội tại thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, tôi sẽ trình bày về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chị thành phố Huế. Giới thiệu về chi cục thuế thành phố Huế. Trình bày cơ cấu tổ chức tại chi cục thuế cũng như các quyền hạn, chi cục thuế thành phố Huế. Đặc biệt, trình bày sâu vào nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp được thực hiện tại chi cục thuế thành phố Huế. Trình bày thực trạng trong công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố. Từ đó trình bày một số các đặc điểm rút ra trong quá trình tìm hiểu thực trạng. Trình bày một số mặt hạn chế trong công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

XIN LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BẢN TÓM TẮT, NẾU MUỐN TẢI BẢN FULL HÃY LIÊN HỆ ZALO: 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO NHÉ Ạ

Chương ba: tác giả trình bày định hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố Huế

Trong chương cuối của bài luận văn, tác giả trình bày các định hướng trong công tác hoàn thiện quản lý thuế giá trị cũng như đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các dân nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế. Cuối cùng, tới chợ tắm tắt nội dung chính và đưa ra kết luận.

Đây là một trong những bài mẫu luận văn thì sĩ quản lý thuế được đánh giá hay nhất hiện nay. Không chỉ có sức ảnh hưởng về mặt lý thuyết, có tính thực tiễn trong giải quyết các vấn đề quản lý thuế giá trị gia tăng đối với chuyên nghiệp vừa và nhỏ ở chi cục thuế.

XEM THÊM <<<

TẢI FREE -> 5+ Khóa Luận Kế Toán Thuế, Đạt 9/10đ

Top 10 bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành Quản Lý Công

>>>Bài mẫu 3: Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.

Đây là một bài luận văn được sinh viên quản trị kinh doanh thực hiện. Nhằm trình bày công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nội dung chính trong bài luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

Tại đây, tác giả trình bày những vấn đề đặt ra về hộ kinh doanh cá thể cũng như các yêu cầu quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Trình bày rõ về các khái niệm, vai trò, đặc điểm, yêu cầu đối với hộ kinh doanh cá thể cũng như quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Trình bày những vấn đề chung về thuế và quản lý thuế. Trình bày công tác quản lý thuế và nội dung quản lý thế. Ngoài ra, tác giả trình bày quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

XIN LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BẢN TÓM TẮT, NẾU MUỐN TẢI BẢN FULL HÃY LIÊN HỆ ZALO: 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO NHÉ Ạ

Chương hai: trình bày thực trạng trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.

Tác giả trình bày Sony về chi cục thế tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trình bày cơ cấu tổ chức tại chi cục thuế tỉnh Ninh Bình. Cũng như các chức năng và nhiệm vụ từng phòng ban trong. Ngoài ra, tác giả trình bày đặc điểm trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Yên Khánh. Trình bày thực trạng trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đối với chi cục thuế tỉnh Ninh Bình. Từ đó, tác giả trình bày những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện công tác quản lý thuế.

Chương ba: phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, trình bày một số các phương hướng trong việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện cũng như đưa ra một số các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cuối cùng, tác giả trình bày kết luận cho bài luận văn.

Đối với nội dung được trình bày cụ thể và sâu sắc như trên. Tác giả đã trình bày thành công bài luận văn thạc sĩ về thuế hay nhất.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế

>>>Bài mẫu 4: Hàng rào Phi thuế quan theo quy định của pháp luật quốc tế về việc vận dụng để quản lý thuế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu công tác quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tác giả trình bày một số vấn đề trong bài luận như sau:

Chương một: tác giả trình bày những vấn đề chung trong hàng rào Phi thuế quan trong thương mại quốc tế.

 Tại đây, tác giả trình bày một số cái quạt về hàng rào Phi thuế quan và bị sử dụng hàng rào Phi thuế quan trong thương mại quốc tế. Trình bày các hàng rào Phi thuế quan của một số nước trên thế giới cũng như các quy định của tổ chức Thương mại Thế giới về hàng rào Phi thuế quan.

Chương hai: tác giả trình bày thực trạng hoạt động suất, nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc cũng như hàng rào Phi thuế quan của Việt Nam trong quản lý hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.

Để làm rõ luận điểm trên, tác giả trình bày một số công tác thực trạng trong hoạt động suất, nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam và Trung Quốc. Trình bày về thực trạng trong sử dụng hàng rào Phi thuế quan trong quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như những nguyên nhân trong công tác thực trạng trên.

Chương ba: phương hướng và giải pháp sử dụng hàng rào Phi thuế quan trong quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tác giả trình bày một số các phương hướng sử dụng hàng rào Phi thuế quan trong quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trình bày một số các giải pháp cụ thể trong việc sử dụng hợp lý và hiệu quả hàng rào Phi thuế quan chung quản lý hàng hóa suất nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận chính.

Nếu bạn đang tìm kiếm một mình tham khảo về quản lý thuế, Thì đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành thuế mà bạn không nên bỏ qua.

>>>Bài mẫu 5: Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Đây cũng được coi là một trong những bài luận văn thì sĩ quản lý thuế Được đánh giá cao trong công tác thực thi tìm hiểu tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính tác giả trình bày như sau:

Chương một: tác giả trình bày một số cách lý luận chung về kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp.

Tại đây, tác giả trình bày một số cách khái niệm về thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp. Trình bày với các nguyên tắc, vai trò và ý nghĩa trong việc thu thuế giá trị gia tăng từ doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn trình bày nội dung cũng như đặc điểm trong thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp.

XIN LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BẢN TÓM TẮT, NẾU MUỐN TẢI BẢN FULL HÃY LIÊN HỆ ZALO: 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO NHÉ Ạ

Chương hai: tác giả trình bày thực trạng trong công phát kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tác giả giới thiệu sơ nét về chi cục thuế tại thành phố Hà Nội. Trình bày các cơ cấu tổ chức cũng như các ban ngành trong chi cục thuế Hà Nội. Từ đó, trình bày công tác thực hiện thu thuế giá trị gia tăng từ các chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trình bày thực trạng trong công tác thu thuế giá trị gia tăng nghiệp tại chi cục thuế Hà Nội. Từ đó, tác giả trình bày một số các đặc điểm về mặt hạn chế khi hình thành những nguyên nhân thực hiện kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệm.

Chương ba: tác giả đưa ra một số các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ cách chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Sau khi đánh giá việc cơ sở hình thành những nguyên nhân trông mặt hạn chế kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ doanh nghiệp, tổ chức đưa ra một số các giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ cách doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuối cùng, tác giả đưa ra phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản lý thuế đáng để bạn tham khảo. Không chỉ mình tính lý thuyết, bài luận văn còn thể hiện tính thực tiễn trong việcKiểm soát ngủ thu thuế giá trị gia tăng từ các kinh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

>>>Bài mẫu 6: Quản lý thu thuế doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thực hiện tìm hiểu về quá trình quản lý thuế doanh nghiệp tại chi cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Tác giả đã trình bày bài luận văn với một số vấn đề như sau:

Chương một: tác giả mô tả về bài toán và thuật toán cũng như giải pháp.

Tại đây, tác giả giới thiệu sơ lược về cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Trình bày về mô tả hoạt động cũng như các chị phát trong việc quản lý chi cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Chương hai: tác giả phân tích và thiết kế hệ thống.

Tác giả trình bày mô hình nghiệp vụ trong việc phân tích cơ sở dữ liệu cũng như các chức năng trong việc quản lý chi cục thuế tại tỉnh Quảng Ninh. Trình bày về sơ đồ dữ liệu, một số cách thiết kế giao diện đối với chi cục thuế.

XIN LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BẢN TÓM TẮT, NẾU MUỐN TẢI BẢN FULL HÃY LIÊN HỆ ZALO: 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO NHÉ Ạ

Chương ba: cơ sở lý thuyết.

 Tác giả trình bày phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc. Trình bày thiết kế cơ sở xây dựng quan hệ đối với chị cũng Thế cũng như các công cụ cần đặt ra trong chương trình.

Chương bốn: trình bày về cài đặt chương trình trong sử dụng quản lý chi cục thuế.

Tại đây, tác giả trình bày một số giao diện chính cho việc cập nhật dữ liệu và báo cáo cũng như đánh giá trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận.

Với bố cục đầy đủ, trình bày độc đáo. Đây sẽ là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản lý thuế mà bạn không thể bỏ qua.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế

Trong quá trình tìm kiếm tài liệu để làm bài, chắc hẳn là khoảng thời gian rất khó khăn với các bạn, tìm không được tài liệu ưng ý để làm bài thì khiến các bạn dễ nản chí, còn tự viết bài thì câu cú lũng củng, không biết viết từ đâu, Luận Văn Tốt hiểu rõ hiện trạng mà các bạn sinh viên đang trải qua, bạn nào đang gặp tình trạng như mình nói thì hãy liên hệ ngay ZALO: 0934 573 149^^, và DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ chuyên nghiệp, uy tín, sẽ hỗ trợ các bạn tận tình trong quá trình hoàn thiện bài làm của mình.??

>>>Bài mẫu 7: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Sơn La.

Trong công tác tìm hiểu và trình bày về công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tác giả đã trình bày bài luận đối với nội dung cụ thể như sau:

Chương một: tác giả trình bày cơ sở lý luận chung về thuế cũng như quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Một số vấn đề tác giả trình bày như: tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Tác giả còn trình bày một số các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình bày một số cái kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn một số các địa phương và bài học cho chị cục thuế tỉnh Sơn La.

Chương hai: tác giả đưa ra một số các phương hướng và quy trình nghiên cứu.

Để trình bày rõ lý luận trên, tác giả trình bày phương pháp tổng hợp và đưa ra đánh giá của phương pháp. Trình bày các phương pháp thống kê mô tả cũng như cứt phương pháp về so sánh và thu thập số liệu. Trình bày quy trình nghiên cứu.

XIN LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BẢN TÓM TẮT, NẾU MUỐN TẢI BẢN FULL HÃY LIÊN HỆ ZALO: 0934 573 149, ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ QUA CHO NHÉ Ạ

Chương ba: tác giả đưa ra thực trạng trong vấn đề quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cụ thể tác giả trình bày đặc điểm kinh tế và xã hội của tỉnh Sơn La cũng như cơ cấu tổ chức trong chi cục thuế tỉnh Sơn La. Trình bày phân tích thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và đưa ra đánh giá thực trạng về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trưa bốn: tác giả trình bày phương hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trước tiên, trình bày mục tiêu và phương hướng quản lý thuế thu nhập trên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sau đó, căn cứ vào mục tiêu và phương hướng để trình bày một số các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như đưa ra đề suất đối với nhà nước và bộ tài chính tổng cục thế cũng như các kiến nghị. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản lý thuế đầy đủ và ngắn gọn nhất. Với nội dung sâu sắc, trình bày lập luận chặt chẽ, tác giả đã trình bày thành công bài luận văn thạc sĩ quản lý thuế.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] XEM THÊM ==> FREE 5+ Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ