Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Cần Thơ: Top Bài Mẫu Chuyên Ngành

Mục lục

5/5 - (10 bình chọn)

Trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Tại Trường Đại Học Cần Thơ nổi tiếng nhất hiện nay được Luận Văn Tốt chọn lọc và chia sẽ đến bạn đọc và những bạn học viên là để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo trước khi tiến hành làm bài luận văn tốt nghiệp của minh. Trường đại học cần Thơ là một trong những trường đại học lớn có vị thế trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Là một trong những trường đại học đạt chuẩn quốc tế trong quá trình đào tạo bậc đại học và sau đại học. Là một trong những trường đại học tập trung đào tạo vào trung tâm văn hóa và khoa học kĩ thuật từ đó hoàn thiện và phát triển hơn nữa thành một trong những trường đa lĩnh vực, trong bài viết sau đây bạn sẽ tham khảo được những bài luận văn thạc sĩ tại trường đại học cần Thơ hay nhất.

Trên website Luận Văn Tốt luôn cập nhật những thông tin và tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nếu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho bài làm của các bạn thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê làm luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Trường Đại Học Cần Thơ

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Trường Đại Học Cần Thơ
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Trường Đại Học Cần Thơ

Bài mẫu 1: phương thức nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh cần Thơ

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Cần Thơ chuyên ngành kinh tế ngoại thương được hình thành vào năm 2013. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu về hoạt động thực tiễn nghiệp vụ tín dụng ngắn, trung và dài hạn. Từ tình hình thực tiễn, tác giả xác định mục tiêu thực hiện đề tài tìm hiểu nghiệp vụ thanh toán quốc tế là các ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc chi nhánh cần Thơ. Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn cùng các phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá và so sánh. Từ đó thể hiện kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày tổng quan đề tài nghiên cứu

Chương hai: phân tích nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh cần Thơ

Chương ba: trình bày giải pháp và kiến nghị cho việc hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh cần Thơ

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ tiêu biểu thuộc khối ngành kinh tế ngoại thương tại trường đại học cần Thơ. Tác giả đã thể hiện thành công luận văn cũng như tạo tiền đề cho quá trình tham khảo nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu tham khảo : Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 2: nghiên cứu tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu tình hình thực tế quản trị tri thức tại các xí nghiệp trên địa bàn thành phố cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Từ đó phân tích thực tiễn tác động quản trị thì thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp cũng như đề suất các giải pháp giúp cho doanh nghiệp thực hiện quản trị tri thức đạt hiệu quả cao hơn. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, phân tích, so sánh, khảo sát thực tiễn. Từ đó thể hiện kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: giới thiệu đề tài nghiên cứu

Chương hai: giới thiệu về các doanh nghiệp tại thành phố cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long

Chương ba: phân tích tác động quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long

Chương bốn: trình bày giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả quản trị tri thức của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long

Chương sáu: kết luận và kiến nghị

Là một trong những bài luận văn xuất phát từ những vấn đề thực tiễn quan trọng trong việc quản trị tri thức mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp. Tác giả đã đưa ra Cái nhìn tổng quát về quản trị tri thức cũng như xây dựng mô hình phù hợp với địa bàn nghiên cứu. Bằng cách vận dụng các kiến thức đã học được đưa ra giải pháp phù hợp nhằm giúp cho doanh nghiệp thực hiện quản trị tri thức đạt hiệu quả cao hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành Luật trường đại học cần Thơ

Luận văn thạc sĩ ngành Luật trường đại học cần Thơ
Luận văn thạc sĩ ngành Luật trường đại học cần Thơ

Bài mẫu 1: trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Với bài Luận Văn Trường Đại Học Cần Thơ chuyên ngành luật kinh tế này, giá trị đã có quá trình nghiên cứu thực tiễn để tìm hiểu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Bài luận văn được hình thành vào những năm sớm nhất gần đây đặc biệt vào năm 2021 vấn đề an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Trong bài viết sau đây, tác giả đã trình bày bố cục của bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Chương hai: trình bày thực trạng áp dụng pháp luật và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những mặt ưu điểm và hạn chế cũng như nguyên nhân của những mặt hạn chế cần khắc phục trong việc hoàn thiện pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Góp phần tạo cơ sở tiền đề cho quá trình nghiên cứu pháp luật về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Là một trong những bài luận văn cung cấp cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như cung cấp hoàn thiện về mặt pháp luật đối với vấn đề an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Nông Học Trường Đại Học Cần Thơ

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Nông Học Trường Đại Học Cần Thơ
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Nông Học Trường Đại Học Cần Thơ

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Nông Học Trường Đại Học Cần Thơ Khảo sát khả năng tiết enzim Cellulose của các chủng nấm Trichoderma Spp.

Là một trong những đề tài được thực hiện vào năm 2008 đến năm 2009 nhằm chọn ra những loại chủng nấm có khả năng tiết nhiều enzim Cellulose Cao trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hữu ích trong việc phân hủy cơm giả trên đồng ruộng, giúp hạn chế của độc thủ cơ cho cây lúa theo hướng sinh học. Luận văn được thực hiện nghiên cứu dựa trên các cấu như sau:

Chương một: trình bày lược khảo tài liệu

Chương hai: trình bày phương tiện và phương pháp

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận Là một trong những bài luận văn thạc sĩ đóng góp vai trò rất lớn trong việc  Phát triển nền kinh tế nông nghiệp nước nhà. Ngoài ra luận văn còn cung cấp một nguồn cơ sở lý thuyết và thực tiễn đối với các hoạt động nghiên cứu thí nghiệm phát triển nông nghiệp hiện nay. Là một trong những bài luận văn tiêu biểu cho quá trình tham khảo của các bạn sinh viên chuyên ngành, cung cấp một kiến thức thực tiễn đến bạn sinh viên chuyên ngành trong quá trình tìm hiểu về các hoạt động đối với ngành nông học hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Trường Đại Học Cần Thơ   

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Trường Đại Học Cần Thơ
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Trường Đại Học Cần Thơ

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Trường Đại Học Cần Thơ nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đập bóng cao Biên trước mặt theo phương chạy đà vị trí số bốn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Trường Đại Học Cần Thơ nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đập bóng cao Biên trước mặt theo phương chạy đà vị trí số bốn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyềnNhận thức được vai trò quan trọng thể dục thể thao trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước và sự nghiệp thể dục thể thao của đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm. Ráng chờ đến thế kỷ bài luận văn nhằm nâng cao thành tích cao năng đập bóng cao biên trước mặt ở vị trí số bốn cho người tập bóng chuyền nói chung và cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền nói riêng. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu phục vụ cho công tác giảng dạy tại trường đại học cần Thơ năm học 2010 đến 2011. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương phát triển của tập tài liệu, phân tích, đánh giá, so sánh. Từ đó trình bày kết cấu trong đề tài như sau:  

Chương một: trình bày cơ sở lý luận

Chương hai: trình bày mục đích nhiệm vụ và phương pháp tổ chức nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu

Là một trong những bài luận văn hết sức ý nghĩa trong việc nâng cao các hoạt động giảng dạy thể dục thể thao đặc biệt là bộ môn bóng chuyền tại trường đại học cần Thơ. có thể thấy đây là một trong những bài luận văn thực tiễn về tìm hiểu vai trò thể dục thể thao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như rèn luyện nhưng tài trong các hoạt động thể dục thể thao. Ngoài ra, luận văn còn mang lại nguồn kiến thức tham khảo đến các bạn sinh viên chuyên ngành khi tìm hiểu về các hoạt động phát triển bộ môn bóng chuyền nói chung cho sinh viên nam chuyên sâu nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Quá trình chia sẻ những thông tin có ích cho bài làm luận văn tốt nghiệp của các bạn, thì nội dung về Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế cũng được nhiều bạn đọc đón nhận và yêu thích. 


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ sưu tầm và thiết lập hệ thống lưu trữ các loại vi khuẩn phân lập trên tầm cá tại khoa thủy sản đại học cần Thơ

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ sưu tầm và thiết lập hệ thống lưu trữ các loại vi khuẩn phân lập trên tầm cá tại khoa thủy sản đại học Cần Thơ Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là tìm hiểu về vi khuẩn trên cá và tôm tại vùng đồng bằng sông củ long từ các đề tài nghiên cứu trước đó kết hợp với đề tài nghiên cứu mà tác giả hình thành nên. Tác giả trình bày những phương pháp sinh hóa truyền thống đến mức loài các chủng vi khuẩn sưu tầm trên cơ sở phân tích cẩm bằng phần mềm của các chủng vi khuẩn khác nhau. Từ đó Thiết lập hệ thống lưu trữ các loại vi khuẩn gây bệnh trên thân cá bằng hệ thống tài khóa thủy sản trường đại học cần Thơ. luận văn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày đặt vấn đề

Chương hai: trình bày lực khảo tài liệu

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và đề xuất

Có thể thấy đây là một trong những đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ có ý nghĩa hết sức khoa học trong việc chuẩn đoán những vi sinh vật gây bệnh cho tôm cá. Từ đó cung cấp hệ thống lưu trữ các giống loài vi khuẩn gây bệnh trên Động vật thuỷ sản để phục vụ cho việc giảng dạy và các nghiên cứu sâu hơn. Thông qua quá trình nghiên cứu tác giả cho thấy vai trò của việc thiết lập hệ thống lưu trữ các loại vi khuẩn phân lập trên tầm cá tôm là rất quan trọng trong việc nghiên cứu về hệ thống vi sinh vật gây bệnh. Từ đó góp phần nâng cao về sự phát triển bền vẫn của ngành thủy sản tại Việt Nam.

  DOWNLOAD MIỄN PHÍ


   Qua bài viết về những bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Cần Thơ chia sẻ trên đây hay vọng sẽ mang đến cho các nhiều ý tưởng hay và phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thiện tốt bài luận văn tốt nghiệp của mình. Nếu có thắc mắc hay cần thêm thông tin về bài làm hãy liên hệ ngay dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele: 0934573149 nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ