Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Công Đoàn ▶ Ấn Tượng

5/5 - (5 bình chọn)

Những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Công Đoàn được Luận Văn Tốt chia sẻ dưới đây sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn mời mẽ và giúp cho các bạn học viên chuyên ngành phát huy những sáng kiến hay cho bài làm của mình. Trường đại học công đoàn là một trong những trường đại học công lập lâu đời. Ở trường là đơn vị trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam và tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Ở trường đại học công đoàn bồi dưỡng nhiều nhưng tài là cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong hoạt động nhà nước. Chính vì vậy mà trong các bài luận văn thạc sĩ trường đại học công đoàn luôn liên quan đến các vấn đề con người, hoạt động xã hội, hoạt động quản lý nhà nước,… Trong bài viết sau đây của chúng tôi, chúng tôi trình bày đến bạn đọc về một số bài luận văn thạc sĩ trường đại học công đoàn hay nhất hiện nay. 

 Ngoài những thông tin và tài liệu có ích cho bài làm của các bạn thì hiện tại Luận Văn Tốt có cung cấp dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói, Nếu như tất cả vẫn còn quá khó khăn với bạn hay vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện bài làm đúng thời gian quy định thì hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt để được tư vấn và hỗ trợ làm bài bạn nhé hotline sđt/zalo/tele : 0934573149

Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học công đoàn

Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học công đoàn
Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học công đoàn

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học công đoàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng Nhân

Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học công đoàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng Nhân. Là một trong những bài luận văn được trình bày vào năm 2021. Với mục tiêu đề suất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng Nhân. Ngoài ra, luận văn còn hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phân tích và làm rõ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng nhưng từ đó đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Luận văn còn đề suất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng nhân trong thời gian tới. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu khoa học như: thu thập tài liệu thông tin, thống kê, phân tích, so sánh và đánh giá từ đó điều tra Và trình bày kết quả hữu ích cho các thông tin trong bài luận. Ngoài ra, luận văn còn được thực hiện với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức

Chương hai: trình bày thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng Nhân

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng nhân

A lộn văn góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức và đơn vị. Ngoài ra còn làm sáng tỏ các vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa hưng nhân phải đề suất các giải pháp nâng cao chất lượng có tính khả thi cao. Em ngồi ra một số kết luận trong đề tài có thể áp dụng vào thực tế để phân tích làm rõ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện có cùng đặc điểm, tính chất tương đồng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn thạc sĩ trường đại học công đoàn ngành quản trị nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng công chức tại ủy ban nhân dân quận long biên, thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sĩ trường đại học công đoàn ngành quản trị nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng công chức tại ủy ban nhân dân quận long biên, thành phố Hà Nội. Với mục tiêu hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức tại ủy ban nhân dân quận long biên thành phố Hà Nội. Tết về đó hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp quận. Phân tích thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức tại ủy ban nhân dân quận long biên, thành phố Hà Nội từ đó đưa ra những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế cũng như nguyên nhân hạn chế. Trình bày đề suất các giải pháp hoàn thiện đào tạo và bồi dưỡng công chức vị ban nhân dân quận long biên, thành phố Hà Nội. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu sâu sắc như thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát, so sánh. Từ đó hoàn thiện kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp quận

Chương hai: trình bày thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức ủy ban nhân dân quận long biên thành phố Hà Nội

Chương ba: trình bày mục tiêu, phương hướng và giải pháp hoàn thiện đào tạo và bồi dưỡng công chức tỉnh ủy ban nhân dân quận long biên thành phố Hà Nội

Luận văn hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận khoa học về đào tạo, bồi dưỡng công chức và đánh giá thực trạng đào tạo. Từ đó dựa trên các cơ sở đề suất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại ủy ban Dân quận long biên và thành phố Hà Nội. Luận văn được thực hiện với những số liệu nghiên cứu từ thực tiễn từ đó trở thành nguồn tài liệu tham khảo vô giá đối với các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Công Đoàn

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Công Đoàn
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Công Đoàn

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Công Đoàn Ứng dụng stress test để đo lường rửa do thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Công Đoàn Ứng dụng stress test để đo lường rửa do thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam. Với mục tiêu ứng dụng stress test đo lường rủi ro thanh toán tại các ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam, từ đó nhận định chung về kết quả và đánh giá rủi ro thanh khoản tại ngân hàng, dựa trên các cơ sở đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Ngoài ra tác giả còn hoàn thiện hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về thanh khoản và ruổi do thanh khoản cũng như ứng dụng stress test đo lường rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu được cung cấp do ngân hàng. Ngoài ra tác giả còn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, thống kê, mô tả và phương pháp tiếp cận Stress test để hoàn thiện bài luận văn. Luận văn được thực hiện dựa trên cơ cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn và ứng dụng tết tết đo lường rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam độc lập

Chương ba: trình bày Giải pháp phòng tránh rủi ro thanh khoản đối với ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả cho thấy vai trò thanh khoản trong hoạt động ngân hàng là rất quan trọng. Chính vì vậy việc đo lường rủi ro trong quá trình thực tập tại các ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương thu thập được nhiều kiến thức bổ ích chuyên ngành đối với tác giả và học giả đang theo học chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Của Đại Học Công Đoàn

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Đoàn
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Đoàn

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Đoàn kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Đoàn kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông. Qua thực tế tìm hiểu tại công ty kế toán tài sản cố định trong những năm qua vẫn còn hạn chế, gặp nhiều bất cập trong việc cung cấp thông tin phù hợp với tình hình và sự biến động tài sản cố định, tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định. Đồng Văn xuất phát từ tầm quan trọng này để thể hiện những mặt nghiên cứu của đề tài. Luận văn còn làm rõ thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông. Chỉ ra những mặt hạn chế cũng như ưu điểm trong kế toán tài sản cố định tại đơn vị khảo sát. Từ đó, đề suất các giải pháp phù hợp có tính khả thi trong việc hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông. Luận văn còn được thực hiện dựa trên các phương pháp thu thập tài liệu, Quan sát, nghiên cứu tài liệu, phân tích và mô tả dữ liệu. Từ đó thể hiện kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông xuống hàng trưng bày. Trình bày hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông

Luận văn đã có những đóng góp lớn để làm rõ một số lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Đề suất các biện pháp khuyến nghị thích hợp để hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông qua đó tăng công tác hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp góp phần làm rõ các vấn đề cơ bản đối với kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông nói riêng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong khi chia sẻ bài viết về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Công Đoàn thì chúng tôi muốn gửi đến các bạn Cách Làm Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Các bạn cùng tham khảo nhé


Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Đoàn kế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kế Toán Trường Đại Học Công Đoàn kế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương. Với mục tiêu hoàn thiện kế toán thu chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương. Tác giả đã có công trình nghiên cứu tại bệnh viện Nhi trung ương với các hoạt động kế toán đặc biệt là hoạt động kế toán thu chi. Từ đó, đánh giá thực trạng công tác kế toán thu chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương. Ngoài ra, luận văn còn đề suất hệ thống giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu, xử lý số liệu từ đó thể hiện những ưu điểm và nhược điểm cũng như các giải pháp còn hạn chế, tại đơn vị. Ngoài ra, luận văn cần được trình bày với cơ sở khoa học và kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về kế toán thu chi và kết quả hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Chương hai: trình bày thực trạng kế toán thu chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương

Chương ba: trình bày giải pháp hoàn thiện kế toán thu chi và kết quả hoạt động tại bệnh viện Nhi trung ương

Luận văn đã có những đóng góp về mặt vấn đề lý thuyết đối với hoạt động kế toán thu, chi và kết quả của hoạt động tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đưa ra nhận xét khách quan qua quá trình phân tích. Ngoài ra dựa trên các cơ sở điều tra, trình bày các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thu, chi và kết quả hoạt động góp phần bảo đảm thu chi hiệu quả tuyệt đối và phát triển bền vững cho bệnh viện Nhi trung ương nói riêng và các đơn vị sự nghiệp công lập Nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


         Mong rằng qua chia sẻ về các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Công Đoàn trên đây có đa dạng các ngành nghề sẽ giúp cho các bạn định hướng được cách làm bài tốt nhất và hoàn thiện cho mình một bài luận văn tốt nghiệp chất lượng như bạn mong muốn. Khi cần thêm thông tin hay hỗ trợ về bài làm các bạn đừng chần chờ hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của luanvantot bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ