Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng: Top 9 Bài Mẫu Hay Nhất

5/5 - (11 bình chọn)

Trong bài viết sau đây chúng tôi trình bày một số bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng mới nhất hiện nay để giúp bạn đọc và các bạn học viên chuyên ngành của Trường Đại Học Đà Nẵng có thêm nhiều thông tin hay để phát huy tính sáng tạo của mình trong bài luận văn tốt nghiệp của các bạn. Trường đại học Đà Nẵng là một trong những trường đi học được tách ra từ phân hiệu đại học kinh tế. Trường đại học Đà Nẵng là một trong những trường chuyên đào tạo các ngành công thương, kế toán, tổ chức. Chính vì vậy mà trong bài viết sau đây chúng tôi trình bày một số bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng hiện nay.

Ngoai chia sẻ những thông tin và tài liệu có giá trị cho các bạn thì Luận Văn Luật còn hỗ trợ các bạn dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói. Nếu vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thiện cho mình một bài luận văn thạc sĩ đúng thời hẹn mà giáo viên cho thì các bạn cũng đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và báo giá!!

Luận văn thạc sĩ ngành kế toán trường đại học Đà Nẵng

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng
Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng

Bài mẫu 1: Tăng cường kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực Quảng Ngãi

Là một trong những công trình nghiên cứu và thực hiện trình bày luận văn thạc sĩ kế toán tại trường đại học Đà Nẵng. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu và phân tích cơ sở lý thuyết về kế toán cũng như trách nhiệm doanh nghiệp, từ đó đề tài được đánh giá là một trong những vấn đề thực trạng kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực Quảng Ngãi, đề suất một số giải pháp nhằm tăng cường vận dụng kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực, từ đó tác giả nâng cao trách nhiệm công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị điều hành tại công ty. Luận văn được thực hiện dựa trên kết cấu đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng việc kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực Quảng Ngãi

Chương ba: trình bày tăng cường vận dụng kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực Quảng Ngãi

Bằng các phương pháp nghiên cứu nghiệp vụ cùng các phương pháp tổng hợp tài liệu, quan sát, đánh giá cũng như trình bày một số ý kiến cụ thể trong các cơ sở lý thuyết. Tác giả đã trình bày khá thành công bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán của mình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Hành Chính Quốc Gia


Bài mẫu 2: Con bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng thực hiện mới nhất hiện nay vào năm 2022. Mục tiêu của quá trình nghiên cứu và trình bày cơ sở phân tích về một số vấn đề lý luận về báo cáo phi tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Việt Nam. Từ đó đưa ra những hàm Ý chính sách và kiến nghị tăng cường việc công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất để mít ở Việt Nam trong thời gian tới. Để đạt được những mục tiêu đó, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu về phân tích, tổng hợp, so sánh và đánh giá kết quả cũng như tài liệu thu thập được. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về công bố thông tin phi tài chính

Chương hai: trình bày thiết kế nghiên cứu

Chương ba: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết luận chính sách

Sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã đánh giá thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niềm ít tại Việt Nam đây cũng chính là sự cần thiết cho việc đánh giá mức độ công bố thông tin phi tài chính cũng như ảnh hưởng của nó và mức độ công bố tài chính này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn ngành kinh tế trường Đại học Đà Nẵng

Luận văn ngành kinh tế trường Đại học Đà Nẵng
Luận văn ngành kinh tế trường Đại học Đà Nẵng

Bài mẫu 1: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng lâu đời được hình thành và phát triển vào năm 2011. Tác giả thực hiện nghiên cứu quá trình hệ thống những chính sách nhà nước cùng với các văn bản liên quan đến tỉnh khánh Hòa trong việc hướng dẫn chi tiết thi hành hệ thống chính sách đầu tư công nhà nước. Nghiên cứu này tiến hành tìm hiểu thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh khánh Hòa từ đó đề suất các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công nhằm góp phần chống lại Pháp, thất thoát ngân sách nhà nước phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Luận văn được xây dựng cũng như sử dụng các phương pháp nghiên cứu mô tả, thu thập tài liệu, đánh giá, so sánh. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về lý thuyết quản lý đầu tư công

Chương hai: trình bày thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Luận văn chỉ ra những vấn đề mới còn tồn tại trong hệ hệ thống chính sách để làm cơ sở cho việc tổng kết đưa vào lý thuyết quản lý kinh tế công. Ngoài ra luận văn còn hoàn thiện công tác quản lý công sẽ giúp cho việc hoàn thiện chính sách quản lý đầu tư công một cách hiệu quả hơn nhằm duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao tại tỉnh khánh Hòa trước các thách thức trong giai đoạn hiện tại.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Là một trong những bài luận văn ngành kinh tế tại trường đại học Đà Nẵng được thực hiện vào năm 2022. Dựa trên các cơ sở nhận thức về lý luận và thực tiễn về nghèo đói và xóa đói giảm nghèo, mục đích nghiên cứu của luận văn đã hoàn thiện hệ thống các lý luận cơ bản về đối nhiều cũng như trình bày những kinh nghiệm sau đó giảm nghèo của một số tỉnh thành và nước ngoài. Từ đó hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo tại thành phố Đà Nẵng áp dụng trong thời gian tới. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp thống kê, chuyên gia, điều tra xã hội, mô tả. Từ đó trình bày ý kiến cũng như đề nghị trong các giải pháp hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, cấu trúc trong bài luận văn còn được tác giả thực hiện như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về xóa đói giảm nghèo

Chương hai: trình bày thực trạng xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chương ba: trình bày một số giải pháp hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2012 đến 2020

Đây được xem là một trong những nguồn tài liệu sử dụng cho quá trình tham khảo đối với các việc nghiên cứu về vấn đề xóa đói giảm nghèo ở mức chuyên sâu hơn cũng như nội dung chứa đựng những hiện thực thực tiễn trong đề tài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Là một trong những bài luận văn được thực hiện vào năm 2012. Tác giả khái quát cơ sở lý luận và chính sách an sinh xã hội để hình thành khung pháp lý cũng như nội dung nghiên cứu của đề tài. Thông qua đó, tác giả phân tích đánh giá thực trạng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời gian qua. Từ đó tìm ra những nguyên nhân và hạn chế cùng với đề suất các phương hướng giải pháp xây dựng hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội. Luận văn được thực hiện dựa trên bố cục như sau:

Chương một: trình bày một số đề suất lý luận, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội

Chương hai: trình bày thực trạng chính sách an sinh xã hội tại quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp hoàn thiện thực thi chính sách an sinh xã hội của quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Thông qua đoạn văn, tác giả đánh giá được thực trạng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà cũng như những thành công và hạn chế cần khắc phục. Từ đó đề suất những định hướng giải pháp xây dựng hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn ngành kỹ thuật trường Đại học Đà Nẵng

Luận văn ngành kỹ thuật trường Đại học Đà Nẵng
Luận văn ngành kỹ thuật trường Đại học Đà Nẵng

Bài mẫu 1: Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Là một trong những bài luận văn được thực hiện vào năm 2012. Tác giả khái quát cơ sở lý luận và chính sách an sinh xã hội để hình thành khung pháp lý cũng như nội dung nghiên cứu của đề tài. Thông qua đó, tác giả phân tích đánh giá thực trạng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời gian qua. Từ đó tìm ra những nguyên nhân và hạn chế cùng với đề suất các phương hướng giải pháp xây dựng hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội. Luận văn được thực hiện dựa trên bố cục như sau:

Chương một: trình bày một số đề suất lý luận, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội

Chương hai: trình bày thực trạng chính sách an sinh xã hội tại quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp hoàn thiện thực thi chính sách an sinh xã hội của quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Thông qua đoạn văn, tác giả đánh giá được thực trạng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà cũng như những thành công và hạn chế cần khắc phục. Từ đó đề suất những định hướng giải pháp xây dựng hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Xây dựng ứng dụng phát hiện nội dung giống nhau giữa các tài liệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn này là xây dựng ứng dụng trong đó sử dụng các phương pháp tạo mô hình đặc trưng cho tập văn bản và các thuật toán so khớp mẫu để phát hiện nội dung giống nhau giữa các khóa luận tốt nghiệp. Dựa trên các khuôn khổ của một bài luận văn, cùng các phương pháp tài liệu, phương pháp thực nghiệm. Tác giả đã thể hiện về tính khoa học của mặt thực tiễn về góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên. Cụ thể bố cục trong bài luận văn được tác giả thực hiện như sau:

Chương một: trình bày nghiên cứu tổng quan

Chương hai: trình bày đề suất giải pháp

Chương ba: trình bày triển khai ứng dụng

Nghiên cứu này có tác dụng mở rộng cơ sở dữ liệu mẫu thì yêu cầu của người sử dụng cũng như đề suất một số giải pháp xây dựng ứng dụng dùng để phát hiện sự lập lại về nội dung của câu luận tốt nghiệp, phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tại trường đại học Quảng Bình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung về Danh Sách Đề Cương Luận Văn Thạc S để các bạn có thêm những kỹ năng cơ bản khi làm bài 


Bài mẫu 3: Phân tích an toàn vận hành lưới điện truyền tải tại tỉnh miền Tây Nam bộ

Là một trong những bài luận văn chuyên ngành kĩ thuật tại trường đại học Đà Nẵng phương thức an toàn hệ thống điện là một trong những vấn đề quan trọng trong việc vận hành cung cấp tiền. Để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, việc phân tích các trường hợp sự cố gây mất an toàn và trình bày các biện pháp phòng tránh cần thiết. Mục tiêu của đề tài đi sâu vào nghiên cứu cụ thể cho lấy điện truyền tải tại các tỉnh miền Tây Nam bộ. Từ đó đề suất các giải pháp khắc phục nhầm nâng cao idol an toàn trong vận hành của hệ thống thuộc phạm vi nghiên cứu. Luận văn được xây dựng dựa trên cái cổ như sau: chương một: trình bày tổng quan về lưới điện truyền tải miền Tây Nam bộ

Chương hai: trình bày quy trình phân tích an toàn vận hành hệ thống điện dưới phần mềm power World Simulator

Chương ba: phân tích an toàn vận hành lưới điện truyền tải tại các tỉnh miền Tây Nam bộ

Chương bốn: trình bày các giải pháp nâng cao an toàn vận hành lưới điện truyền tải tại tỉnh miền Tây Nam bộ

Sau quá trình thực hiện bài luận văn, tác giả tính toán và phân tích các chế độ vận hành của nơi điện từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao vận hành an toàn, ổn định và tin cậy đảm bảo khả năng cung cấp điện liên tục và đắp ứng các nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao phủ tại hiện nay và trong tương lai.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận văn ngành quản lý kinh tế trường đại học Đà Nẵng

Luận văn ngành quản lý kinh tế trường đại học Đà Nẵng
Luận văn ngành quản lý kinh tế trường đại học Đà Nẵng

Bài mẫu 1: Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Là một trong những bài luận văn chuyên ngành quản lý kinh tế tại trường đại học Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác quản lý giảm nghèo, từ đó làm nên nền tảng phương thức đánh giá thực trạng và rút ra mặt thành công, hẹn chế để suất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo. Luận văn thực hiện trình bày cùng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, thống kê mô tả, so sánh, từ đó thể hiện ý nghĩa cũng như kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về giảm nghèo

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kom Tum

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cập nhật rõ một số vấn đề nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững cho huyên Tu Mơ Rông. Thông qua bài luận văn, tác giả hoàn thiện hơn về công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện qua các quản lý của nhà nước trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua các bài mẫu về Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Đà Nẵng được chia sẻ trên đây, Luận Văn Luật tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng để hoàn thiện cho mình một bài luận văn hay và chất lượng như bạn mong muốn. Nếu cần hỗ trợ thêm về bài làm thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ của Luận Văn Tốt

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ