Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội: 10 Bài Mẫu Hay Nhất

Mục lục

5/5 - (9 bình chọn)

Nói đến các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội, luôn là vấn đề kích thích sự tìm hiểu của bạn đọc cũng như các bạn học viên, vì Trường đại học kinh tế Hà Nội là một trong những trường đại học đào tạo các bậc đại học và sau đại học. Tập trung nghiên cứu khoa học cơ sở chuyên ngành kinh tế học và Kinh doanh học hàng đầu Việt Nam. Được hình thành vào năm 2007, trường đã đào tạo ra các nguyên nhân hiện nay. Trước sự tiến bộ của xã hội, nhu cầu tham khảo về các bài luận văn thạc sĩ trường đại học kinh tế Hà Nội ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi trình bày trong bài viết sau đây về các bài luận văn thạc sĩ trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội hay nhất hiện nay với đa dạng chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu tại trường đại học kinh tế Hà Nội.

Các tài liệu Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của các bạn sinh viên,học viên. Hiện nay chúng tôi có nhận làm luận văn thạc sĩ trọn gói theo yêu cầu, nếu các bạn có nhu cầu tư vấn và báo giá hãy liên hệ với chúng tôi qua zalo/telegram : 0934573149

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội
Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận nam Từ liêm, thành phố Hà Nội.

Là một trong những sinh viên thuộc trường đại học kinh tế Hà Nội. Tác giả đã trình bày những nội dung trong quá trình nghiên cứu đề tài liên quan đến kinh tế chính trị đặc biệt là chuyên ngành quản lý kinh tế của mình. Từ đó công trình nghiên cứu của tác giả có tính độc lập và riêng biệt. Cụ thể mục tiêu nghiên cứu trong đề bài luận văn này tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận nam Từ liêm. Từ đó phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại huyện và quận hiện nay. Thông qua các cơ sở nghiên cứu, tác giả đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế cũng như tìm ra nguyên nhân. Luận văn được thực hiện dựa trên các đóng góp nỗ lực từ bản thân của tác giả cũng như kết hợp các kinh nghiệm giữa lý thuyết và thực tiễn. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp tài liệu, phân tích và đánh giá để sử dụng trong mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Luận văn được xây dựng dựa trên kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan nghiên cứu tài liệu và những vấn đề cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện, quận

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu đề tài

Chương ba: trình bày thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận nam Từ liêm, thành phố Hà Nội

Chương bốn: trình bày phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận nam Từ liêm thành phố Hà Nội

Đề tài nghiên cứu chỉ ra những ưu điểm và khuyết điểm trong công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách trên địa bàn quận huyện. Từ đó cụ thể hóa vấn đề quản lý chi thường xuyên ngân sách và hạn chế những biểu hiện tham ô, lãng phí gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đề tài luận văn còn được dùng để làm nguồn tài liệu định hướng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội lâu dài tại địa phương.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội quản lý đội ngũ giảng viên tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội ngành quản lý kinh tế được hình thành vào năm 2020 tại trường đại học kinh tế Hà Nội. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu về những vấn đề thực tiễn đối với công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia Hà Nội. Thông qua đoạn văn, tác giả đưa ra những đề suất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường trong thời gian tới. Dựa vào các phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu so sánh cũng như quá trình phân tích và đi sâu vào tìm hiểu. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội

Chương bốn: trình bày những định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội

Đề tài được tiếp cận liên ngành chủ yếu dưới góc độ quản lý kinh tế. Trong đó luận văn tập trung đi sâu vào công tác quản lý đội ngũ giảng viên mà chủ thể quản lý là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngành Quản Lý Kinh Tế quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam

Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng trong quá trình quản lý đầu tư công cho địa phương mà tác giả nghiên cứu. Tác giả đã trình bày bài Luận Văn Tốt NghiệpTrường Đại Học Kinh Tế Hà Nội chuyên ngành quản lý kinh tế với những kiến thức đã được đào tạo dựa trên các cơ sở kiến thức nền tảng và nâng cao về kinh tế học. Từ đó đưa ra những lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho chị là được đào tạo. Bằng những kiến thức được đào tạo thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế, tác giả đã tổng hợp, phân tích, luận giải các chính sách và hoạt động quản lý kinh tế có liên quan đến quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. Từ đó chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân đề suất các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho tỉnh trong thời gian tiếp theo. Vì vậy mà tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu về duy vật biện chứng, phương pháp định tính, định lượng cùng các phương pháp thu thập tài liệu và sử dụng nguồn vốn tài liệu để trình bày tổng cục kết hợp với số liệu điều tra cho đề tài nghiên cứu. Luận văn còn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tài liệu nghiên cứu, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về quản lý đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước

Chương hai: trình bày phương pháp và thiết kế nghiên cứu luận văn

Chương ba: trình bày thực trạng quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam

Chương bốn: trình bày các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam trong thời gian tới

Luận văn có ý nghĩa hết sức khoa học và hết sức thực tiễn trong quá trình thực hiện phân tích thực trạng quản lý đầu tư công tư vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam. Thông qua đó, tác giả đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn nghiên cứu đề suất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công cũng như hoàn thiện hệ thống tham khảo về lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 Bài mẫu 4: Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngành Quản Lý Kinh Tế quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội chuyên ngành quản lý kinh tế lâu đời được trình bày vào năm 2015. Mục tiêu nghiên cứu của tác giả là dựa trên các cơ sở phân tích để đánh giá thực trạng quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Dựa trên vấn đề nghiên cứu, tác giả trình bày những đề suất và giải pháp có căn cứ khoa học phù hợp với thực tiễn để tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện của thành phố Uông Bí góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt trong đề tài như phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp tổng hợp, quy nạp, so sánh, phân tích và sử dụng nghiên cứu chuyên ngành. Từ đó vận dụng vào bài luận trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách cấp huyện

Chương hai: trình bày thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí giai đoạn từ năm 2011 đến nay

Chương ba: trình bày một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo

Có thể thấy luận văn đã góp phần trình bày thực trạng công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011 đến nay. Từ đó làm rõ những mặt tích cực và những mặt tiêu cực cần hạn chế trong công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện tại thành phố.

     DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 5: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các kinh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quản lý thuế là một trong những mục trong công tác quản lý kinh tế hiện nay. Chính vì vậy mà đây chính là một trong những nội dung không thể thiếu trong các bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế tại trường đại học kinh tế Hà Nội. Bài luận văn được thực hiện vào năm 2015. Dưới sự dẫn dắt và trình bày của tác giả, tác giả đã nghiên cứu với mục tiêu của đề tài hoàn thiện hệ thống cơ sở lý thuyết và thực tiễn trong công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, đánh giá thực trạng công tác cũng như để suất các giải pháp trong việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng cụ thể tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhằm bảo đảm những nguyên tắc thu đúng, thu đủ, kịp thời thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: tổng hợp tài liệu, Phân tích, đánh giá và quan sát. Từ đó trình bày kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày tình hình nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chương bốn: trình bày quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Sau quá trình nghiên cứu, luận văn cho thấy công tác quản lý hiệu quả thuế giá trị gia tăng là một trong những công tác hết sức quan trọng. Từ đó tạo thuận lợi trong công tác thu thuế, nộp thuế cũng như hiệu quả trong quá trình quản lý thuế giá trị gia tăng giữa các bộ phận trong cơ quan thuế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân

Thông qua quá trình thực tập tại ngân hàng, đối với chuyên ngành tài chính ngân hàng của mình. Tác giả đã hoàn thiện về hệ thống quản trị tín dụng trong bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và dưới góc độ một cán bộ làm việc tại ngân hàng. Tác giả đã trình bày công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Tìm hiểu về thực trạng rủi ro tín dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân. Dựa trên các cơ sở nghiên cứu tác giả trình bày những vấn đề bất cập từ đó trình bày những kiến nghị đối với cơ quan quản lý trực tiếp Trong việc thực hiện và cũng cố chính sách tín dụng nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn cùng các phương pháp phân tích và tổng hợp và so sánh tài liệu. Từ đó thể hiện kết cấu như sau:

Chương một: cách trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận cùng thực tiễn về quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày phương pháp và thiết kế nghiên cứu luận văn

Chương ba: trình bày thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân

Chương bốn: Đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân

Thông qua đoạn văn, tác giả trình bày những điểm còn bất cập đối với quá trình thực hiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Từ đó thể hiện những kiến nghị và giải pháp để cũng cố chính sách tín dụng tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng từ thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Kinh Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài Mẫu 1 : Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Kinh Tế-Đại Học Quốc Gia Hà Nội Quan hệ thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội chuyên ngành kinh tế đối ngoại được trình bày từ rất lâu vào năm 2008 tại trường đại học kinh tế, đại học quốc gia Hà Nội. Bài luận văn đi sâu vào nghiên cứu làm rõ về hoạt động thương mại song phương đối với nền kinh tế tại Việt Nam cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cụ thể là trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO thông qua đó thấy rõ những cơ hội và thách thức khi Việt Nam thực hiện lộ trình cam kết. Để làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thu thập tài liệu và xử lý tài liệu cũng như tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Từ đó trình bày bố cục trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày quan hệ thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ trước khi Gia nhập WTO

Chương hai: trình bày quan hệ thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Chương ba: trình bày triển vọng quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời kỳ hậu WTO

Thông qua bài luận văn, tác giả nêu lên những vấn đề thuận lợi và khó khăn khi thực hiện mối quan hệ thương mại song phương. Từ đó hoàn thiện hệ thống tiến trình và những thành tụ về mối quan hệ thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ từ khi có hợp đồng giữa hai nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội quan hệ thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, thực tế ở lạng Sơn.

Mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế đối ngoại tại trường đại học kinh tế, đại học quốc gia Hà Nội là làm sáng tỏ về mối quan hệ thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với mục tiêu nghiên cứu cụ thể là tại tỉnh lạng Sơn. Từ đó trình bày các cơ sở khoa học về quan hệ thương mại qua biên giới cũng như phân tích những thực trạng và đưa ra các giải pháp đúng trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Để thực hiện nghiên cứu bài luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu gì vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp và diễn giải. Từ đó trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thương mại qua biên giới

Chương hai: trình bày thực trạng quan hệ thương mại qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc thực tế ở lạng Sơn xuống hàng chương ba: trình bày các giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và tỉnh lạng Sơn nó riêng.

Luận văn góp phần hoàn thiện hệ thống hóa những mặt lý luận và thực tiễn về mối quan hệ thương mại qua biên giới. Làm rõ những vấn đề thực trạng về mối quan hệ qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thực tế tại tỉnh lạng Sơn. Ngoài ra luận văn còn trình bày một số giải pháp nhằm phát triển mối quan hệ thương mại này.

                                            DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung về Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn Nhất để các bạn có những định hướng hay về bài luận văn thạc sĩ của các bạn


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Quốc Tế Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Kinh Tế Quốc Tế Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội năng lực cạnh tranh của công ty hàng không Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên con đường phát triển kinh tế của nước nhà, một trong những công ty hàng không tại Việt Nam đi đầu trong sự nghiệp cạnh tranh thương mại về ngành hàng không. Công ty hàng không Việt Nam ngày càng quyết liệt trong việc định Hướng con đường trong tương lai đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, tác giả thực hiện nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về vận tải hàng không dựa trên những vấn đề thực tiễn đối với nhu cầu vận tải hàng không dân dụng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thông qua luận văn tác giả phân tích đánh giá thực trạng sự cạnh tranh của tổng công ty hàng không Việt Nam. Từ đó đề suất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Airline trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Để đạt được quá trình nghiên cứu, tác giả đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phân tích tổng hợp, kế thừa, thu thập và xử lý dữ liệu. Từ đó triển khai các cậu trình bày trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của xí nghiệp

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày phân tích đánh giá thực trạng cạnh tranh của công ty hàng không Việt Nam

Chương bốn: trình bày thảo luận và kiến nghị

Hôm qua luận văn, tác giả đã thành thiện những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh và làm rõ những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp về vận tải hàng không. Ngoài ra dựa trên các cơ sở đề suất các giải pháp nhằm nâng cao cạnh tranh của Vietnam Airlines trong thời gian tới. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bài mâu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội quản trị dự án công nghệ thông tin tại sở tư pháp thành phố Hà Nội

Có thể nói đây là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội được hình thành và phát triển vào năm 2019 nhận được sự đánh giá cao của các chuyên viên tại trường đại học kinh tế, đại học quốc gia Hà Nội. Bài luận văn với chuyên ngành quản trị kinh doanh trình bày về những vấn đề từ thực tiễn để đề suất các giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị của các dự án công nghệ thông tin trong đó tập trung hoàn thiện quy trình năm giai đoạn, tám nội dung quản trị dự án công nghệ thông tin tại sở tư pháp Hà Nội. Vừa trên các vấn đề nghiên cứu, tác giả đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu để hoàn thiện và đóng góp nội dung chính mục tiêu cho đề tài. Chủ yếu sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn giải và quy nạp để trình bày các cậu chọn đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu cơ sở lý luận chung về quản trị dự án công nghệ thông tin

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng quy trình quản trị các dạng công nghệ thông tin tại sở tư pháp Hà Nội

Chương bốn: trình bày các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quản trị các chị án công nghệ thông tin tại sở tư pháp Hà Nội   

Kết quả nghiên cứu của bài luận văn để trình bày cơ bản nhất về những vấn đề lý luận về quản trị dự án tập trung vào năm giai đoạn, tám nội dung cũng như thực trạng quản trị dự án công nghệ thông tin tại sở tư pháp Hà Nội hiện nay. Từ đó trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quản lý dự án công nghệ thông tin tại sở tư pháp trong thời gian tới.    

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua chia sẻ về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội trên đây mong rằng sẽ mang đến cho các bạn học viên những ý tưởng làm bài hay và phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thiện một bài luận văn tốt nghiệp chất lượng cao. Nếu cần thêm thông tin về bài làm thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của luanvantot.com bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ