Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân: Top 10 Bài Mẫu Hay

5/5 - (12 bình chọn)

Trong bài viết sau đây, chúng tôi trình bày các bài luận văn thạc sĩ trường đại học kinh tế Quốc Dân hay nhất hiện nay với nhiều chuyên ngành thạc sĩ khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc và các bạn học viên chuyên ngành có thêm những kiến thức hữu ích truocwa khi tiến hành luận văn thạc sĩ của mình.Trường đại học Kinh tế Quốc Dân là một trong những trường đi đầu đào tạo về ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, quản lý công,… là một trong những trường đại học danh giá và xuất sắc nhất Việt Nam. Nếu bạn đang tìm hiểu về chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường kinh tế quốc dân, hoặc tìm hiểu thêm các bài luận văn thạc sĩ trường đại học Kinh Tế Quốc dân.

Tuy nhiên nếu như mọi thứ vẫn còn khó khăn với bạn từ việc lựa chọn đề tài hay, phù hợp hoặc cách triển khai bài làm đúng theo yêu cầu của giáo viên thì bạn cũng đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Team Luận Văn qua hotline zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ và tư vấn dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói bạn nhé.

Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công trường đại học kinh tế quốc dân

Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công trường đại học kinh tế quốc dân
Luận văn thạc sĩ ngành chính sách công trường đại học kinh tế quốc dân

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Trường Đại Học Thương Mại

Bài mẫu số 1: Thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bài luận văn được thực hiện trong năm nay 2022, thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học của chính sách phát triển công  nghiệp nông thôn và phân tích, đánh giá thực trạng thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, luận văn đề xuất các giải pháp đảm bảo thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Để làm rõ cơ sở khóa học, đánh giá thực trạng thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn, đề xuất các giải pháp phát triển chính sách công nghiệp nông thôn. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thông kê, phân tích, tổng hợp,… Ngoài ra luận văn còn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sơ khoa học thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn

Chương hai: thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chương ba: trình bày quản điểm mục tiêu và giải pháp tang cường thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương

Luận văn trở thành một trong những nguồn tài liệu tham khảo, góp phần vào việc đảm bảo thực hiện chính sách phát triển công nghiệp nông thôn ở nước ta. Ngoài ra luận văn còn góp phần bổ sung cơ sở khoa học về thực thi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn gắn với tình hình thực tiễn trên địa bàn nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu số 2: Thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên ở phân hiệu trường đại học nội Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu thực trạng thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học phân hiệu trường đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường. Luận văn đã sử dụng các phương pháp như sau: phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh,… từ đó trình bày quan điểm, định hướng chính sách phát triển đội ngủ giảng viên đại học trong thời gian tới. Luận văn hình thành với kết cấu như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận về thực thi chính sách phá triển đội ngũ giảng hiên trường đại học

Chương hai: Thực trạng vấn đề lý luận chính sách phát triển đội ngũ giảng đại học ở phân hiệu hiệu trường đại học nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương ba: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở phân hiệu trường đại học nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới

Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn sẽ cho thấy những thuận lợi và khó khăn trong thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học tại Phân hiệu từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học tại Phân hiệu để Ban lãnh đạo Phân hiệu có thể tham khảo thực hiện trong thời gian tới

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


 

Luận văn ngành quản lý công trường đại học kinh tế quốc dân

Luận văn ngành quản lý công trường đại học kinh tế quốc dân
Luận văn ngành quản lý công trường đại học kinh tế quốc dân

Bài mẫu số 1: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ nội vụ

Bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân thực hiện với mục tiêu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước cấp bộ. Đánh giá thực trạng tỏ chức và hỏa động của thanh tra Bộ Nội vụ. Từ đó chỉ ra những ưu điểm cũng như những hạn chế. Luận văn được hoàn thành trên cơ sở vận dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và pháp luật của nhà nước Việt Nam. Kế hợp cung các phương pháp nghiên cứu như: so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp lịch sử, phương pháp quy nạp, diễn dịch, tư duy logic … nhằm làm sáng tỏ nội dung và phạm vị nghiên cứu của đề tài. Luận văn được thực hiện dựa trên kết cấu như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ

Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ trong giai đoạn hiện nay

Luận văn có đóng góp trong việc làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động của thanh nhà nước cấp bộ. Ngoài ra, còn phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Nội vụ từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác của cơ quan, đồng thời góp phần làm phong phú cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cho việc kiện toàn và nâng cao tổ chức, hoạt động của thanh tra Bộ Nội vụ nói riêng, và các cơ quan thanh tra nhà nước nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu số 2: Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản lý một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân hay nhất trong đó công tập trung giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu như: là rõ cơ sở lý luận quản lý nhà nước về công tác phòng chống thiên tai, đánh giá thực trạng, cùng những thành tựu và hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai trên địa bàn nghiên cứu. Thông qua luận văn, tác giả đưa ra những để xuất, giải pháp cùng kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống trên địa bàn nghiên cứu trong những năm tiếp theo. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu nhu: tổng hợp, phân tích, so sánh, … nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai. Kết cấu trong bài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý nhà nước bằng phương pháp luật trong lĩnh vực thông tin – truyền thông

Chương hai: thực trạng quản lý nhà nước bằng phương pháp luật trong lĩnh vực thông tin – truyền thông trên địa bàn Hà Nội

Chương ba: phương hướng và giải quyết giải pháp tang cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin – truyền thông trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả của luận văn góp phần vào việc tổng kết công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin – truyền thông trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới hiện nay. Đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy dành cho các đối tượng có nhu cầu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn ngành quản trị doanh nghiệp đại học kinh tế quốc dân

Luận văn ngành quản trị doanh nghiệp đại học kinh tế quốc dân
Luận văn ngành quản trị doanh nghiệp đại học kinh tế quốc dân

Bài mẫu số 1: Pháp triển dịch vụ thẻ của BIDV Lạng Sơn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ BIDV Lạng Sơn. Từ đó hệ thống hóa những vấn đề cơ bản trong hoạt động dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực tragnj hoạt động dịch vụ thẻ của ngân hàng BIDV Lạng Sơn. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp thống kê, so sánh, điều tra, phân tích, tổng hợp số liệu. Thông qua đó, tác giả trình bày kết cấu trong luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại

Chương hai: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV Lạng Sơn

Chương ba: Trình bày giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV Lạng Sơn

Xác định dịch vụ thẻ là dịch vụ trọng tâm trong các dịch vụ của ngân hàng bán lẻ, tạo nền tảng khách hàng, mang lại nguồn thu bền vững có sức tang trưởng tốt, BIDV Lạng Sơn đã định hướng phát triển dịch vụ thẻ trong thời gian tới thông qua việc nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà dịch vụ thẻ là trọng tâm chủ chốt. Từ đây xây dựng các kế hoạch triển khai kinh doanh thẻ, chú trọng công tác bán hàng, truyền thống dịch vụ thẻ và tích cực thực hiện các biện pháp nhằm đấy mạnh sản phẩm dịch vụ thả tại địa bản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu số 2: Năng lực cạnh tranh của công ty cố phần khí đốt Gia Định

Sau khi có quá trình thực tập tại công ty cổ phần Khí đốt Gia Định, tác giả nhận thấy việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập là cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Tác giả đã thực hiện đề tài dự trên những cơ sở nghiên cứu từ những nguồn tại liệu thực tiễn từ công ty, cùng với đó kết hợp cùng các phương pháp nghiên cứu như: tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá, so sánh,… thông qua đó hình thành kết cấu trình bày trong luận văn như sau:

Chương một: tổng quan các kết quả nghiên cứu và cơ sở lý luận về năng lực cạnh trạnh của doanh nghiệp

Chương hai: Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần khí đốt Gia Định

Chương ba: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần khí đốt Gia Định.

Qua đề tài nghiên cứu tác giả mong muốn trình bày những kiến thực thực tế, đóng góp một phần muốn giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong hoạt động kinh doanh. Từ đó định hướng rõ ràng hơn trong các chính sách bán hàng, tăng sản lượng bán hàng của công ty.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu số 3: Đổi mới công tác đào tạo lao động tại tổng công ty giấy Việt Nam

Là một trong những đề tài luận văn quản trị doanh nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân được đánh giá cao trong quá tình thực hiện. Đề tài sử dụng nguồn số liệu thứ cấp, trở thành một trong những công trình nghiên cứu khoa học về khảo sát mức độ khách hàng do học viên thực hiện. Thông qua kết quả điều tra mức độ hài long thu thập được, đề tài sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh để đánh giá, phân tích số liệu để đưa ra kết quả phù hợp. Luận văn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan

Chương hai: Trình bày cơ sở lý luận về công tác đào tạo lao động của doanh nghiệp

Chương ba: Thực trạng công tác đào tạo lao động tại tổng công ty Giầy Việt Nam

Có thể thấy đây là một trong những bài luận văn khá xuất sắc, phù hợp cho quá trình nghiên cứu của các bạn sinh viên chuyên ngành. Đặc biệt là các bạn sinh viên tại trường đại học kinh tế quốc dân.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung về Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn Nhất để các bạn bổ sung thêm cho mình nhiều sáng kiến làm bài tốt bạn nhé

Luận văn thạc sĩ tài chính – ngân hàng trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

Luận văn thạc sĩ tài chính - ngân hàng trường đại học Kinh Tế Quốc Dân
Luận văn thạc sĩ tài chính – ngân hàng trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

Bài mẫu số 1: Tăng cường hoạt động kiểm tra, giảm sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam

Thông qua quá trình phân tích, đánh giá thực trạng nghiệp vụ kiểm tra, giám sat của BHTGVN, thực trạng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thành kiểm tra, giám sat các cơ quan quản lý nhà nước, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Thông qua luận văn tác giả đưa ra đề xuất với các giải pháp và kiến nghị tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối vói quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam. Ngoài ra, tác giả còn dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích tổn tổng hợp, kết hợp lý luận với thực tiễn và phương pháp thống kê để làm sáng tỏ những nội dụng mà đề tài đã đặt ra. Bố cục của luận văn được thực hiện như sau:

Chương một: Cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra, giám sát cua tổ chức bảo hiểm tiền gửi đói với quỹ tín dụng nhân dân

Chương hai: Thực trạng hoạt động kiểm tra, giám sat của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với quỹ tín dụng nhân dân

Chương ba: Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sat của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Qua quá trình thực hiện luận văn, có thể thấy bài luận văn được thực hiện khá sâu sắc. Là một trong những đề tài đóng góp lớn cho quá trình giám sat bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam đối với quỹ tín dụng ở Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài mẫu số 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư phát triển dô thị Thăng Long

Bài luận văn đã trình bày tính hệ thống vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: khái niệm, đặc điểm, phân loại, và vai tròn của vốn đối với phsat triển doanh nghiệp. Luận văn đã khái quát những nét cơ bản về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và tình hình sử dụng vố công ty cổ phần đầu tư phát triển độ thị Thăng Long trong giai đoạn 2015-2017. Quá trình nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp như phân tích tổng hợp, so sánh, là phương pháp căn bản cho việc nghiên cứu. Với kết cấu được trình bày như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp

Chương hai: thực trạng sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư phát triển dô thị Thăng Long

Chương ba: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long

Được xem là một trong những bài luận văn cơ bản thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng trường đại học kinh tế Quốc Dân. Tác giả đã thể hiện thành công đề tài cung với đó làm nguồn tư liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu lâu dài sau này.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua những chia sẻ về các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân hy vọng bạn đã có cho bản thân những lựa chọn và định hướng sáng suốt phù hợp với năng lực để có một bài luận văn tốt nghiệp chất lượng tốt. Nếu gặp bất cứ khúc mắc gì hay cần thêm thông tin về bài làm thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ