Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội: Top 10 Bài Mẫu

Mục lục

5/5 - (12 bình chọn)

Các bài luận văn thạc sĩ trường đại học lao động và xã hội tại Hà Nội ra đời với nhiều chuyên ngành phong phú và đa dạng sẽ giúp bạn đọc và các bạn học viên chuyên ngành hiểu hơn và tìm ra được phương hướng làm bài tốt cho các bạn. Trường đại học lao động xã hội là một trong những cơ sở đào tạo chính của trường đại học lao động xã hội tại Hà Nội. Là ngôi trường cấp tiền thân từ trường trung học lao động tiền lương thuộc bộ lao động thương binh và xã hội. Là một trong những ngôi trường được thành lập sớm nhất vào năm 1961. Đặc biệt trong bài viết sau đây chúng tôi trình bày hai chuyên ngành quản trị nhân lực, công tác xã hội nổi tiếng tại trường đại học lao động và xã hội Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

Bài viết dưới đây được Luận Văn Tốt sưu tầm và hoàn thiện gửi tới các bạn như một món quà tuy nhiên nếu các bạn vẫn còn gặp các vấn đề khó khăn trong quá trình lựa chọn đề tài hay hoàn thiện bài làm các bạn có thể tham khảo qua dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé

 Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học lao động và xã hội

Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học lao động và xã hội
Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học lao động và xã hội

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành quản trị nhân lực trường đại học lao động và xã hội phát triển đội ngũ giáo viên huấn luyện viên tại tổng công ty quản lý bay Việt Nam

Có thể nói đây là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội quản trị nhân lực được trình bày mới nhất vào năm 2022 tại trường đại học lao động và xã hội Hà Nội. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu và thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên các cơ sở phương thức từ thực tiễn để làm rõ những vấn đề về công tác đào tạo huấn luyện. Thông qua tổng công ty quản lý bay Việt Nam, tác giả đánh giá thực trạng công tác đào tạo và huấn luyện đưa ra những quan điểm đánh giá và đề suất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên cho công ty. Để hoàn thiện bài luận, tác giả đã dựa vào các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích số liệu, tổng hợp, so sánh, Xử lý và đánh giá số liệu. Từ đó hoàn thiện bố cục trình bày trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về phát triển đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên trong doanh nghiệp quản lý bẩy

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên tại tổng công ty quản lý bay Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và huấn luyện viên tại tổng công ty quản lý bay Việt Nam xuống hàng dựa trên các cơ sở phân tích, tác giả đã đóng góp những lý luận thực tiễn về một số vấn đề trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên huấn luyện viên đối với tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Hoàn thiện công tác thực hiện chỉ đạo huấn luyện đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên tại công ty. Từ đó nâng cao các chính sách hỗ trợ liên quan đến chất lượng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên trong các doanh nghiệp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn ngành quản trị nhân lực trường đại học lao động và xã hội tạo động lực lao động cho nhân viên khối văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong tình hình thị trường lao động với thời gian xảy ra dịch bệnh ngày nay. Không thể không nhắc đến áp lực tạo động Luật lao động cho nhân viên đối với khối ngành văn phòng. Dựa trên công tác tìm hiểu thực tiễn từ công ty đầu tư và du lịch Vạn Hương. Tác giả đã trình bày đề tài với mục tiêu nghiên cứu về thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên khối văn phòng tại công ty. Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: tổng hợp tài liệu, phân tích, thống kê, đánh giá và so sánh. Từ đó góp phần nêu cao những mục tiêu được trình bày trong bài luận. Luận văn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về tạo động lực làm việc trong doanh nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng tạo động Luật lao động cho nhân viên khối văn phòng của công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương

Chương ba: trình bày các giải pháp tăng cường động lực lao động cho nhân viên khối văn phòng công ty cổ phần đầu tư và du lịch, Hương.

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo phong phú cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà quản trị nhân sự, ngoài ra luận văn còn trở thành tài liệu tham khảo cho các công cuộc nghiên cứu tạo động lực lao động cho nhân viên khối văn phòng về sau của công ty cổ phần đầu tư du lịch Vạn Hương nói riêng và các công ty khác nói chung.             

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội

Luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội
Luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội

Nếu quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hay bế tắc thì các bạn hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt để được hỗ trợ hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp của mình. Còn bây giờ Luận Văn Tốt gửi đến các bạn Cách Làm Lý Do Chọn Đề Tài của Luận Văn Thạc Sĩ 

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe sau sinh cho phụ nữ sau sinh nông thôn tại xã Nhân Bình, huyện lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội được hình thành vào năm 2017 tại trường đại học lao động và xã hội Hà Nội. Lá trà đã có công trình nghiên cứu cụ thể để hình thành bài luận văn với mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận về cách nối nguồn nhân lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao kết quả chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh. Thông qua đoạn văn, tác giả trình bày những thực trạng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh tại xã Nhân Bình. Từ đó đánh giá những nhu cầu của cộng đồng trong việc tham gia đóng góp nguồn nhân lực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh trên địa bàn xã. Ngoài ra luận văn còn trình bày những đề suất và giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Sau sinh trên địa bàn nghiên cứu hướng tới mô hình kết nối nguồn nhân lực vào cộng đồng trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Để thực hiện bài luận văn, tác giả đã dựa vào các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong xuyên suốt bài luận như: phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn. Từ đó thể hiện kết cấu trình bày trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và kết nối nguồn nhân lực dựa vào cộng đồng trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh trên địa bàn xã Nhân Bình

Chương hai: trình bày thực trạng kết nối nguồn nhân lực dựa vào cộng đồng trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh trên địa bàn xã Nhân Bình

Chương ba: trình bày đề suất các giải pháp và hướng tới ứng dụng mô hình phát triển cộng đồng dựa vào nhóm chức năng trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh ở xã Nhân Bình.

Luận văn góp phần đề suất một số nhóm giải pháp trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra luận văn còn khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của nhân viên công tác xã hội trong công tác kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sau sinh cho phụ nữ. Luận văn đóng góp một phần công sức trong việc hỗ trời chăm sóc sức khỏe sau sinh cho phụ nữ phù hợp với địa phương.       

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận văn ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người cao tuổi tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của bài Luận Văn Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội này là phân tích và đánh giá thực trạng của người cao tuổi về nhu cầu hỗ trợ cụ thể trên địa bàn xã Minh Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. Bằng cách vận dụng công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ đối với người cao tuổi tại cộng đồng. Dựa trên các cơ sở đó, trình bày các đề suất giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện công tác xã hội cá nhân đối với người cao tuổi. Thông qua các phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp và phỏng vấn. Tác giả đã trình bày kết cấu trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ người cao tuổi

Chương hai: trình bày thực trạng công tác xã hội cá nhân và tiến trình công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ người cao tuổi trên địa bàn xã Minh Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

Chương ba: trình bày đề suất một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi trên địa bàn xã Minh Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả hy vọng giúp cho người đọc có một góc nhìn nữa về công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ giúp người cao tuổi tại cộng đồng. Từ đó nắm rõ vai trò của mình khi làm việc với người cao tuổi để đạt được kết quả cao của sự hỗ trợ giúp. Ngoài ra luận văn còn là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành công tác xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận văn Trường đại học lao động và xã hội Ngành Công tác Xã Hội hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Mường lát tỉnh Thanh hóa

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội chuyên ngành công tác xã hội sẽ nhận diện rõ hơn về công tác xã hội trong việc thực hiện hỗ trợ giảm nghèo và đưa ra thực trạng cũng như các yếu tố ảnh hưởng Cùng với đó là giải pháp trong việc thúc đẩy nâng cao các hoạt động của công tác xã hội trong hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Mường lát tỉnh Thanh hóa trong thời kỳ đất nước đổi mới hiện nay. Đó cũng chính là mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn này. Bài luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: thu thập tài liệu, phỏng vấn, quan sát, xử lý tài liệu. Từ đó thể hiện nên kết cấu của luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về công tác xã hội trong việc hỗ trợ giảm nghèo

Chương hai: trình bày thực trạng các hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Mường lát tỉnh Thanh hóa

Chương ba: trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của công tác xã hội trong hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Mường lát tỉnh Thanh hóa.

Đề tài góp phần làm rõ những vấn đề lý luận của công tác xã hội khi ứng dụng vào nghiên cứu một số vấn đề cụ thể. Ngoài ra luận văn còn vận dụng những kiến thức chuyên ngành về công tác xã hội để hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết, từ đó góp phần làm sáng tỏ các hoạt động và vị trí trong ngành công tác xã hội đối với lĩnh vực đời sống.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4 : Luận văn thạc sĩ trường đại học lao động và xã hội ngành công tác xã hội hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi nghiên cứu trường hợp tại trung tâm bảo trợ xã hội III, thành phố Hà Nội             

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội được trình bày vào năm 2021 tại trường đại học lao động và xã hội Hà Nội. Qua quá trình nhận thức từ những vấn đề thực tiễn đối với thực trạng các hoạt động công tác xã hội tại trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tác giả đã đúc kết đã trình bày quá trình nghiên cứu của mình vào bài luận văn này. Với mục tiêu trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội tại trung tâm bảo trợ xã hội III, thành phố Hà Nội. Bằng những phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn kết hợp với các phương pháp quan sát, thống kê toán học, phân tích và tổng quát tài liệu. Tác giả đã thể hiện ý nghĩa cũng như kết cấu trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về vấn đề liên quan đến công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi

Chương hai: trình bày đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi

Chương ba: trình bày một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi.

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần làm nguồn tài liệu cho việc phân tích và nghiên cứu lý luận khoa học về xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi. Từ đó nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập và nghiên cứu cũng như vận dụng trong đời sống thực tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 5: Luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội hoạt động công tác xã hội hỗ trợ người sau cai nghiện tại xã Hòa Bình, huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng

Nhận thức được về vấn đề tội phạm ma túy trên địa bàn nghiên cứu còn diễn ra phức tạp. Cùng với các kinh nghiệm của mình trong quá trình học tập tác giả đã thể hiện bài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội với mục tiêu nghiên cứu phương thức rõ thực trạng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả trình bày những mặt còn tồn tại và hạn chế của các hoạt động này. Ngoài ra, luận văn còn hoàn thiện một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động công tác xã hội hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy. Để trình bày rõ bài luận văn, tác giả đã dựa vào các phương pháp điều tra xã hội, thu thập thông tin sơ cấp, phỏng vấn. Từ đó thể hiện lên kết cấu của bài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về hoạt động công tác xã hội hỗ trợ cho người sau cai nghiện

Chương hai: Trình bày thực trạng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ cho người sau cai nghiện tại xã Hòa Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Chương ba: trình bày đề suất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động công tác xã hội hỗ trợ cho người sau cai nghiện ma túy tại xã Hòa Bình, huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng.Kết quả nghiên cứu của luận văn làm nền tảng cơ sở đề suất các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác xã hội trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng trong thời gian tới. Ngoài ra, luận văn còn được sử dụng là nguồn tài liệu cho các học viên và sinh viên đi sâu vào công tác tìm hiểu và nghiên cứu đối với các hoạt động hỗ trợ người cai nghiện ma túy.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 6: Luận văn ngành công tác xã hội trường đại học lao động và xã hội mô hình công tác xã hội từ thực tiễn bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn này là xây dựng cơ sở lý luận cũng như đánh giá thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Thông qua đoạn văn, tác giả trình bày những đề suất nâng cao hiệu quả mô hình công tác xã hội. Cụ thể tác giả đã thực hiện nội dung chính trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động mô hình công tác xã hội trong bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Chương ba: Trình bày hoàn thiện mô hình công tác xã hội trong bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và đề suất các giải pháp thực hiện

Kết quả nghiên cứu của luận văn làm sáng tỏ những lý thuyết liên quan đến việc thực hiện mô hình công tác xã hội trong bệnh viện. Từ đó góp phần đưa ra những mặt tốt của mô hình, xem xét những mặt còn hạn chế và sai sót, định hướng đúng đắn xây dựng mô hình công tác xã hội trong y tế. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp thông dụng như tổng hợp tài liệu, phân tích, xử lý dữ liệu giúp nghiên cứu có những nội dung cơ sở tích cực hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 7: Luận văn thạc sĩ trường đại học lao động và xã hội ngành công tác xã hội nhiệm vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ người bệnh ung thư tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Có thể thấy tại trường đại học lao động và xã hội, các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội chuyên ngành công tác xã hội luôn phong phú và đa dạng với nhiều nội dung. Trong đó có một bài luận văn tìm hiểu về hoạt động công tác xã hội hỗ trợ cho người bệnh ung thư. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn nghiên cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Từ đó thể hiện các đề suất và giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể tác giả đã thể hiện kết cấu trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về nhiệm vụ công tác xã hội với người bệnh ung thư tại bệnh viện xuống hàng chương hai: trình bày thực trạng nhiệm vụ công tác xã hội với người bệnh ung thư trong bệnh viện

Chương ba: trình bày đề suất các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ hỗ trợ cho người bệnh ung thư tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Dựa vào các phương pháp nghiên cứu về quan sát, phỏng vấn, phương thức tài liệu cũng như tổng hợp tài liệu. Tác giả đã thể hiện thành công bài luận văn trong việc đánh giá thực trạng áp dụng các nhiệm vụ trong công tác xã hội đối với việc hỗ trợ đời sống của người bệnh mắc ung thư khi tìm hiểu những nhu cầu khó khăn của người bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Từ đó nghiên cứu góp phần tạo nên tảng cơ sở khoa học và thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra chính sách phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực điều trị cho người bệnh.  

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


         

Mong rằng với những chia sẻ trên của Luận Văn Tốt liên quan đến Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Lao Động Và Xã Hội đã giúp bạn có thêm được những thông tin bổ ích để hoàn thiện bài luận văn của mình tốt nhất. Bất kì thắc mắc nào hoặc cần được hỗ trợ, hãy liên hệ dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt để được tận tình trợ giúp nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ