Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế Mới Nhất

Mục lục

5/5 - (8 bình chọn)

Khi nhắc đến các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế thì không chỉ bạ đọc mà đa phần các bạn học viên đều rất quan tâm. Vì đây là một trong những trường đại học được mệnh danh là trung tâm chuyển giao công nghệ và khoa học xã hội nhân văn. Chuyên tổ chức các dịch vụ pháp lý, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học dịch vụ pháp lý chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại khu vực miền Trung và cả nước. Đó chính là trường đại học luật, đại học Huế. Trường đại học luật là một trong những trường đại học thuộc hệ thống đại học Huế với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật và nghiên cứu khoa học. Để đi sâu hơn vào tìm hiểu về trường đại học luật, đại học Huế. Trong bài viết sau đây của chúng tôi, chúng tôi tổng hợp các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật, Đại Học Huế mới nhất hiện nay để trình bày cho bạn đọc. Từ đó, bài viết được xem là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn sinh viên đang có nhu cầu tham khảo.

Hiện nay trên website của Luận Văn Tốt ngoài tư vấn miễn phí đề tài và làm đề cương còn có dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ thuê giá rẻ nhằm hỗ trợ cho các bạn hoàn thành nội dung bài luận văn và bảo vệ thành công, vì vậy khi các bạn gặp bất kỳ khó khăn gì mà không thể hoàn thiện được bài làm của mình thì hãy tham khảo dịch vụ của luanvantot qua Zalo/tele: 0934573149

Luận Văn Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế
Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Thạc Sĩ ngành Luật

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế. Giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng bằng toán theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận Văn Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế. Giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng bằng toán theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Là một trong những bài luận văn chuyên ngành luật kinh tế được hình thành trong những năm mới nhất gần đây. Tác giả đã có quá trình đi sâu vào nghiên cứu hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận của pháp luật về tranh chấp hợp đồng tín dụng ở Việt Nam. Từ đó luận văn chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực tiễn giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng. Ngoài ra, luận văn cần làm rõ một số vấn đề pháp lý về hợp đồng tín dụng đồng thời chỉ rõ thời hiệu khởi kiện của vụ án kinh tế trong các trường hợp cụ thể. Để thực hiện quá trình nghiên cứu, tác giả dựa trên các cơ sở nghiên cứu phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu để trình bày kết quả đề tài. Ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp và thống kê để đưa ra những số liệu thực tiễn trong quá trình nghiên cứu. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính trong bài luận văn được trình bày như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận pháp luật về giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về thực tiễn thực thi việc giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng bằng toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương ba: trình bày một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Kết quả nghiên cứu của đề tài là hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản được làm rõ bản chất của hợp đồng tín dụng, lãi suất hợp đồng tín dụng, tranh chấp về lãi suất của hợp đồng tín dụng. Ngoại giao luận văn còn đánh giá thực trạng về việc giải quyết tình chấp lãi suất của các hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam cũng như góp Ý đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao các biện pháp nhằm giải quyết tình chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng ở Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế Ngành Luật Kinh Tế Pháp luật về bồi thường tai nạn lao động qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận Văn Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế Ngành Luật Kinh Tế Pháp luật về bồi thường tai nạn lao động qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế. Là một trong những bài luận văn được đánh giá là hoàn thiện về hệ thống toàn diện lý luận khoa học về bồi thường tai nạn lao động, điều chỉnh pháp luật về bồi thường tai nạn lao động cũng như những vướng mắc trong thực tiễn khi áp dụng những giải pháp tổng thể hoàn thiện pháp luật về bồi thường tai nạn lao động ở Việt Nam. Mục đích trong bài luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bồi thường tai nạn lao động, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bồi thường tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua đó, luận văn đưa ra các đề suất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bồi thường tai nạn lao động Ở Việt Nam nói chung và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Để đạt được quá trình nghiên cứu, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu dưới góc độ khoa học phù hợp vào luộc văn như: phương thức lý luận, khảo sát, thống kê, so sánh để đưa ra những đánh giá thực trạng trong việc áp dụng pháp luật về bồi thường tai nạn lao động. Ngoài ra luận văn còn được thực hiện với nội dung như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bồi thường tai nạn lao động

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về bồi thường tai nạn lao động và thực tiễn áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay

Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan ban ngành trong quá trình nghiên cứu và bổ sung sửa đổi hoàn thiện pháp luật về bồi thường tai nạn lao động. Ngoài ra luận văn còn được sử dụng như một nguồn tài liệu tham khảo trong các công trình nghiên cứu và giảng dạy luật tại trường học.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế Ngành Luật Kinh Tế. Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam.

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế Ngành Luật Kinh Tế. Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam. Với mục tiêu làm rõ cơ sở các vấn đề lý luận và thực tiễn và giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài nói chung và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng, luận văn đã dựa trên các cơ sở để đề suất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và tăng cường hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài. Để tiếp cận được mục đích nghiên cứu trên, luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phân tích để làm rõ vấn đề, tổng hợp số liệu từ kết quả phân tích, so sánh giữa các văn bản pháp luật và đưa ra những hướng nghiên cứu khoa học. Từ đó luận văn được sử dụng như một nguồn tài liệu tham khảo Đối chiếu với pháp luật thương mại giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng trọng tài hiện hành ở Việt Nam. Ngoài mục lục, luận văn cần được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài

Chương hai: trình bày thực trạng về pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp trong việc hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay

Luận văn góp phần làm sáng tỏ đặc thù luật áp dụng giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài. Đưa ra được những phương hướng Trung trong việc điều chỉnh pháp luật của quốc gia và thông lệ quốc tế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế Pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế Pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã thấy được rằng việc tìm hiểu thực trạng hoạt động quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa được đào sâu nghiên cứu. Chính vì vậy mà đề tài nghiên cứu của tác giả ra đời với mục đích đưa ra đề suất và các hướng giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đạt được quá trình nghiên cứu trên, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu như: xuống hàngphương pháp phân tích, thống kê, so sánh, nghiên cứu tài liệu và tổng hợp. Từ đó lượng văn trở nên hoàn thiện hơn. Luận văn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân và pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chương ba: trình bày định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Luận văn đã phân tích tình hình thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý Hoàn thuế thu nhập cá nhân tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên hóa bằng các số liệu cụ thể. Từ đó kết quả nghiên cứu của đề tài là một trong những công trình khoa học và phân tích các quy định của pháp luật liên quan cũng như đưa ra các giải pháp mang tính lý luận về pháp luật đối với công tác quản lý Hoàn thuế thu nhập cá nhân. Góp phần tạo nên tảng cơ sở cho công tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học pháp lý làm tiền đề phát triển, hoàn thiện hơn nữa pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 5: Luận Văn Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế. Bảo vệ người lao động trong việc làm, tiền lương theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận Văn Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại Học Luật – Đại Học Kinh Tế. Bảo vệ người lao động trong việc làm, tiền lương theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế. Là một trong những đề tài nghiên cứu góp phần làm phong phú kho tàng lý luận và bảo vệ quyền của người lao động nói chung và trong lĩnh vực việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động nói riêng. Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm và tiền lương. Từ đó đưa ra những đánh giá thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn cho việc bảo vệ người lao động trong lĩnh vực quan trọng là việc làm, tiền lương, chỉ ra những hạn chế và bất cập cũng như những nguyên nhân của nó từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện pháp luật lao động nói chung và pháp luật bảo vệ người lao động về việc làm và tiền lương nói riêng ở nước ta. Để thực hiện đề tài, luận văn đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu như sau: phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn dịch và quy nạp, thống kê, so sánh và phỏng vấn trao đổi trực tiếp để hoàn thiện cơ sở lý thuyết của đề tài. Ngoài lời nói đầu, kết luận luận văn bao gồm:

Chương một: trình bày những vấn đề chung về bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm, tiền lương trong pháp luật lao động

Chương hai: trình bày thực tế pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm và tiền lương tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương ba: trình bày những yêu cầu và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm và tiền lương hiện nay.

Luận văn xem xét đánh giá các quy định trong pháp luật lao động về bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm, tiền lương và thu nhập cũng như trong thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đưa ra một số giải pháp trong việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ của người lao động trong lĩnh vực việc làm và tiền lương ở nước ta hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Ngành Luật Học Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế

Luận Văn Ngành Luật Học Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế
Luận Văn Ngành Luật Học Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế

Việc hoàn thành một bài luận văn thạc sĩ hay, chất lượng tốt thì bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian thu thập tài liệu, có tư duy và sáng kiến hay, hơn hết bạn phải có kinh nghiệm viết luận văn. Vì vậy trong quá trình làm bài thì các bạn không tránh khỏi những sai sót. Dù vậy bạn cũng đừng lo lắng vì hiện tại Luận Văn Tốt đang cung cấp dịch vụ chỉnh sửa luận văn thạc sĩ, để có một bài luận văn tốt nghiệp đạt hiệu quả cao thì mời các bạn hãy trải nghiệm cùng dịch vụ của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Luật Học Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng.

Luận Văn Ngành Luật Học Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng. Việc nghiên cứu và luận giải hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các quy định của pháp luật cũng như làm rõ thực trạng pháp luật vào thực tiễn áp dụng về xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là rất cần thiết. Từ đó định hướng trong bài luận văn nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đó cũng chính là lý do mà đề tài luận văn ra đời.Luận văn đã sử dụng một số phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, diễn giải, so sánh, khảo sát, phân tích và tổng hợp, đánh giá được sử dụng chủ yếu trong các trường hay cũng như cái phương pháp tổng hợp được sử dụng chủ yếu tại các trường bạc để hoàn thiện về cơ sở lý luận pháp lý trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hành vi Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Ngoài ra để hoàn thiện mục đích nghiên cứu cho đề tài, luận văn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chương ba: trình bày một số định hướng và giải pháp hoàn thiện về mặt pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là nguồn tài liệu Tham khảo cho các học giả quan tâm đặc biệt là tài liệu nghiên cứu và học tập cho các sinh viên ngành luật khi nghiên cứu về phần luật học. Ngoài ra luận văn còn phân tích và đưa ra những giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp để thực hiện đưa ra luật đi vào trong đời sống.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây là nội dung về các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Luật – Đại Học Huế Mới Nhất mà chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tổng hợp lại để chia sẻ đến các bạn, mong rằng đây là những thông tin có giá trị và giúp các bạn có thêm nhiều sáng kiến hay trong quá trình hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp của mình. Khi cần hỗ trợ hay tư vấn thêm về bài làm các bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ