Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục

5/5 - (14 bình chọn)

Bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh luôn là nỗi ám ảnh của các bạn sinh viên chuyên ngành vì hiện nay Trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đứng đầu về công tác nghiên cứu và đào tạo nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Đây là một trong những trường đại học có uy tín đào tạo trong suốt nhiều năm vừa qua. Chính vì vậy mà chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường đại học ngân hàng thành phố cũng là một trong những chương trình đào tạo được chú trọng. Trong bài viết sau đây của chúng tôi, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc các bài luận văn thạc sĩ trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh từ biển hiện nay.

Luận Văn Tốt sẽ không dừng lại ở việc luôn cập nhật những thông tin và tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn mà còn viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói. Nếu các bạn có khó khăn về bài làm luận văn thạc sĩ trường đại học ngân hàng thì hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 sẽ được tư vấn miễn phí và báo giá bạn nhé!

 Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng về chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hoa

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng về chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hoa Việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay đặc biệt là đối với chi nhánh Nam hoa mà tác giả nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Luận văn đề suất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thuộc chi nhánh Nam Hòa. Luận văn được thực hiện dựa trên cái cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hoa

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hoa

Thông qua các phương pháp tổng hợp, thu thập tài liệu, nghiên cứu định lượng. Tác giả đã thể hiện thành công và ý nghĩa Lý luận và thực tiễn và thực tiễn về các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần nói chung.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tài liệu tham khảo : Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế 


Bài mẫu 2: Luận Văn Trường Đại Học Ngân Hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Định

Luận Văn Trường Đại Học Ngân Hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Định Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Nắm bắt được xu hướng cũng như những lợi thế trên, ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc chi nhánh gia đình trong thời gian qua đã nỗ lực không ngừng để phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt từ đó đặt Được những thành tựu to lớn. Song song đó không ít những mặt còn hạn chế trong vấn đề này đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc chi nhánh Gia Định.  Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt từ đó hướng đến sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc chi nhánh gia định. Luận văn được xác định với những kết cấu như sau:

Chương một: trình bày giới thiệu đề tài

Chương hai: trình bày cơ sở lý luận thanh toán không dùng tiền mặt với mô hình nghiên cứu

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng. Ngoài ra luận văn có sử dụng cái phương pháp nghiên cứu về thu thập tài liệu, định tính, định lượng để thể hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Từ đó đóng góp và đề suất các giải pháp kiến nghị nhằm thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Ngân Hàng quản trị rủi ro hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm đối với khách hàng cái nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Ngân Hàng quản trị rủi ro hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm đối với khách hàng cái nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Để làm rõ những vấn đề hệ thống lý thuyết và phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động cho vay Không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng doanh nghiệp có thể áp dụng thực tiễn trong ngân hàng. Với mục tiêu như thế, tác giả trình bày tổng quan về đề tài luận văn của mình nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay không có tài soạn bảo đảm đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn được thực hiện dựa trên các cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết của quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

 Chương hai: trình bày thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh

Chương ba: trình bày giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm tại ngân hàng Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã tổng hợp được các tài liệu lý thuyết đối với công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản bảo đảm với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng. Từ đó đề suất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản Bảo đảm đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp có thể áp dụng trong thực tiễn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận Dựa trên các cơ sở đánh giá thực tiễn trong việc triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Ninh Thuận từ năm 2014 đến 2018. Thông qua quá trình nghiên cứu kỹ trên các cơ sở thực tiễn, tác giả trình bày những biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng các phương tiện thanh toán hiện đại phù hợp với đặc điểm của tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra luận văn còn hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về dịch vụ cũng như phân tích thực trạng về phát triển dịch vụ trong thời gian tới tỉnh Ninh Thuận. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu truyền thống cùng các phương pháp phân tích, đánh giá, điều tra, khảo sát Từ đó rút ra kết luận trong nghiên cứu. Luận văn còn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày quá trình hình thành và phát triển cũng như đặc điểm hoạt động kinh doanh tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Thuận

Chương ba: trình bày những định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Thuận

                     DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính-Ngân Hàng Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính-Ngân Hàng Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính-Ngân Hàng Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Là một trong những bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài chính – ngân hàng tại trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu đánh giá thực trạng quá trình thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tìm kiếm từ đó trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Thông qua luận văn, tác giả đề suất các giải pháp để mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phương tỉnh Bình Thuận, góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu và định tính và định lượng cùng các phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, thu thập dữ liệu và so sánh. Từ đó thể hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, luận văn không được thực hiện dựa trên cơ cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chương ba: trình bày giải pháp để mạnh phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bằng cách vận dụng cơ sở lý thuyết và căn cứ vào tình hình thực tiễn về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng trên địa bàn nghiên cứu. Tác giả đã nghiên cứu những vấn đề gắn với thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận góp phần nâng cao các hoạt động phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Thông qua bài viết về các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn một tài liệu cũng rất quan trọng cho bài làm các bạn Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Tài Chính Ngân Hàng, chúng ta cùng theo dõi nhé!!!


Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận Mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn là tìm hiểu thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Agribank tại tỉnh Ninh Thuận. Từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố để việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Thuận. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát, trình bày kết cấu trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận chung về mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Thuận

Chương ba: trình bày giải pháp mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Thuận

Thông qua bài luận văn, tác giả đã hoàn thiện với hệ thống lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại nói chung cũng như về phân tích đánh giá hiện trạng sự kiện nói riêng tại ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Từ đó đề suất các giải pháp cơ bản nhằm mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng Đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín

Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng Đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Là một trong những công trình nghiên cứu Đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương tín. Luận văn nghiên cứu có ý nghĩa khoa học đóng góp ý kiến phát triển nhiều hơn về hệ thống thanh toán tại đơn vị mà tác giả đang thực hiện nghiên cứu. Ngoài ra luận văn còn trình bày những mặt hạn chế Còn tồn động để đề suất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng cũng như các phương pháp điều tra khảo sát. Từ đó trình bày kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín

Chương ba: trình bày một số giải pháp để mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín

Luận văn đề cập đến những điều thực tiễn đề suất mang tính thực tiễn hơn trong việc đa dạng đồng thời gắn liền với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện nay nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


         Mong rằng với những chia sẻ trên của chúng tôi liên quan đến Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh trên đã giúp bạn có thêm được những thông tin bổ ích để hoàn thiện bài luận văn của mình tốt nhất. Bất kì thắc mắc nào hoặc cần được hỗ trợ thì đừng ngần ngại hãy liên hệ đến Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149  để được tận tình trợ giúp nhé!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo