Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên

Mục lục

5/5 - (8 bình chọn)

Hiện nay các bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên đang được nhiều bạn đọc và các bạn học viên chuyên ngành quan tâm. Là một trong những trường đại học tại thành phố Thái Nguyên đào tạo về khối ngành Quản trị kinh doanh đồng thời là trung tâm nghiên cứu kinh tế lớn tại khu vực miền Bắc hiện nay. Không ít các bài Luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên ra đời và có thành tựu to lớn trong các khoa học kinh tế góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước ngày nay.  Để vận dụng tốt hơn về các bài luận văn tại trường, chúng tôi đã tìm kiếm và tổng hợp các bài luận văn thạc sĩ trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên để trình bày đến bạn đọc Đang tìm kiếm và muốn nghiên cứu các bài luận văn tại trường. Từ đó trở thành nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho bạn đọc.   

Nếu việc tìm kiếm tài liệu hay hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ là qua khó với bạn thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy nhắc máy lên nhắn tin hoặc gọi về tổng đài của Luận Văn Tốt sđt/Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ và tư vấn thêm về dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của luavantot bạn nhé              

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế nông nghiệp trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế nông nghiệp trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên
Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế nông nghiệp trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên

Bài mẫu 1: Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế nông nghiệp trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định hóa tỉnh Thái Nguyên.

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh ngành kinh tế nông nghiệp nổi tiếng tại trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên được trình bày vào năm 2008. Tác giả đã Gần dụng các kiến thức đã học tập được dựa trên các cơ sở nghiên cứu từ thực tiễn, từ đó đánh giá hiện trạng đời sống kinh tế của hộ, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ khu vực nghiên cứu. Thông qua luật văn, tác giả xác định các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh thái. Từ đó đề suất các biện pháp phù hợp phát triển kinh tế của hộ gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên tiến tới sự phát triển bền vững trong khu vực nông thôn huyện định hóa. Luận văn được thực hiện nghiên cứu dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như tổng hợp tài liệu, phân tích, khảo sát, thực nghiệm, tham khảo ý kiến từ Trường Giang. Từ đó trình bày Bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển kinh tế hộ và tác động đến môi trường sinh thái khu vực nông thôn huyện định hóa xuống hàng chương ba: trình bày những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ và bảo vệ môi trường khu vực nông thôn huyện định hóa

Kết quả nghiên cứu của luận văn là quá trình phân tích phát triển kinh tế hộ cũng nhờ những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực và các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế hộ đối với môi trường sinh thái tại khu vực. Từ đó cung cấp số liệu điều tra để trình bày những thuận lợi, khó khăn, tìm năng và thách thức trong quá trình phát triển bền vững khu vực nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài viết liên quan + tham khảo thêm : Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội


Bài mẫu 2: Luận văn ngành kinh tế nông nghiệp trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên phát triển sản xuất rau hữu cơ tại địa bàn thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

 Vào năm 2019, một bài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp ra đời tại trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên. Trình bày về vấn đề nghiên cứu phát triển sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Thông qua lộn văn, tác giả đã hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về nông nghiệp hữu cơ và phát triển sản phẩm sản xuất rau hữu cơ. Từ đó tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng các vấn đề cũng như các nhân tố tác động đến sự phát triển sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn nghiên cứu. Luận văn còn trình bày các giải pháp phát triển sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Bắc Kạn. Cụ thể trong bài luận văn được tác giả xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển sản xuất dầu cờ xuống hàng chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng sản xuất rau hữu cơ tại địa bàn thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Chương bốn: trình bày giải pháp phát triển sản xuất rau hữu cơ tại địa bàn thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Thông qua quá trình nghiên cứu cùng các phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh tài liệu và tổng hợp tài liệu. Tác giả đã thể hiện thành công mục tiêu của đề tài trong việc đánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Bắc Kạn. Từ đó luận văn nghiên cứu thể hiện kinh nghiệm thực tiễn để phát triển sản xuất rau củ cơ tại thành phố nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận văn thạc sĩ trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên ngành kinh tế nông nghiệpthực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển ngành nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh hình thành lâu đời để hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn đối với các vấn đề phát triển kinh tế nông lâm thủy sản. Thông qua bài luận văn, tác giả phân tích đánh giá thực trạng ngành nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2003 đến 2007. Từ đó đề suất các giải pháp góp phần phát triển ngành nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Cụ thể trong đề tài luận văn tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn cùng các phương pháp phân tích tài liệu, tổng hợp, so sánh. Để thể hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài tác giả cũng trình bày bố cục trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương hai: trình bày thực trạng ngành nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2003 đến 2007

Chương ba: trình bày những định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành nông lâm nghiệp thủy sản đến năm 2015.

Luận văn là công trình nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn tích cực, là tài liệu tham khảo giúp cho tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng hoạt định chiến lược phát triển ngành nông lâm nghiệp thủy sản lâu dài và bền vững dựa trên các cơ sở khoa học. Ngoài ra, luận văn còn đề suất các giải pháp khoa học và thực tiễn, phát triển nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên  

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh
Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh

        

  Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện đoan hùng tỉnh Phú Thọ

Là một trong những công trình nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt tại chính quyền cơ sở đặc biệt là tại huyện Đoan hùng, tỉnh Phú Thọ góp phần trong việc nâng cao năng lực hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp cơ sở góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế cạnh tranh tại trường. Ngoài ra luận văn còn đề suất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quản lý của cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở tại huyện đoan hùng, tỉnh Phú Thọ. Để thực hiện bài luận văn, tác giả đã trình bày luận văn vĩ cái phương pháp nghiên cứu như: phân tích tài liệu, tổng hợp, so sánh, đối chiếu và tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Từ đó thể hiện lên chức cậu trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về thực tiễn năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu về năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

Chương ba: trình bày thực trạng năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện đoan hùng, tỉnh Phú Thọ

Chương bốn: trình bày các giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện đoan hùng tỉnh Phú Thọ    

Luận văn góp phần chỉ ra thực trạng năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở thông qua các hoạt động kinh tế xã hội. Kết quả nghiên cứu của luận văn còn nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ chủ chốt chính quyền ngoài ra luận văn còn được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu và học tập trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên chuyên ngành tại trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, đại học Thái Nguyên.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để bài luận văn chuyên ngành của các bạn được đánh giá cao thì các bạn không nên bỏ qua bài viết về các đề tài Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!!


Bài mẫu 2: Luận Văn Ngành Quản Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ kiểm định tại trung tâm đăng ký kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang

Là một trong những bài Luận Văn tốt nghiệp Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh được trình bày vào năm 2017 chuyên ngành quản lý kinh tế. Chắc chị đã thực hiện nghiên cứu với mục tiêu thực hiện trong bài luận là hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ kiểm định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang. Thông qua đoạn văn, tác giả trình bày các đề suất giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ kiểm định tại trung tâm. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu như: tổng hợp tài liệu, phân tích, so sánh, diễn giải và quy nạp. Từ đó trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài và kết cấu trong bài như sau:

 Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới xuống hàng chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu đề tài

Chương ba: trình bày thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ kiểm định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang

chương bốn: trình bày giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ kiểm định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang

Kết quả nghiên cứu của luận văn giúp cho cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch và định hướng trong các công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định xe cơ giới đặc biệt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang. Ngoài ra đề tài Còn góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên

Bài mẫu 1: Luận Văn Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại M.K tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh là tìm hiểu và phân tích quy trình thực hiện việc quản trị bán hàng trong công ty, đồng thời khảo sát, phân tích những ý kiến đánh giá của khách hàng và nhân viên bán hàng với hoạt động quản trị bán hàng của công ty. Dựa trên các cơ sở tìm kiếm, tác giả trình bày những nhận xét đánh giá về hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cũng như đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng tại công ty M.K. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu như thống kê, khảo sát, điều tra. Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp phân tích tài liệu, tổng hợp và logic biện chứng để trình bày đánh giá thực trạng vấn đề. Bố cục trong bài luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về quản trị bán hàng

Chương hai: trình bày thực trạng về hoạt động quản trị bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại M.K trong thời gian qua

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại M.K tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài luận văn được xem là một trong những công trình nghiên cứu khoa học hiện nay trong việc tìm hiểu các chiến lược nâng cao hiệu quả bán hàng của doanh nghiệp. Từ đó giúp cho doanh nghiệp đạt được thành công trong các hoạt động bán hàng hướng tới mục tiêu và các chính sách chính thức bán hàng hiệu quả phù hợp với năng lực của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.     

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trên đây Luận Văn Tốt đã liệt kê cho bạn đọc một số bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên hay được chọn lọc kỹ và đạt kết quả cao trong thời gian gần đây. Mong rằng những chia sẻ nay sẽ mang đến cho các bạn những sáng kiến hay phục vụ tốt cho bài Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Quản Trị Kinh Doanh của các bạn. Nếu có thắc mắc hay cần thêm thông tiun về bài làm thì hãy liên hệ ngay dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!     

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ