Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Khoa Luật

Mục lục

5/5 - (11 bình chọn)

Bài viết sau đây, chúng tôi gửi gắm đến bạn đọc về một số bài luận văn thạc sĩ tại trường đại học quốc gia Hà Nội, khoa luật. để từ đó bạn đọc có thêm nguồn kiến thức tham khảo đối với các bài luận văn tại trường đại học quốc gia Hà Nội, khoa luật. Trường đại học luật được thành lập trong năm 2022 dựa trên cơ sở khoa luật trực thuộc đại học quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo uy tín có hệ thống với nước nhà với hơn 50 năm kinh nghiệm. Dựa trên những cơ sở có thâm niên cao, những bài luận văn thạc sĩ tại trường đại học quốc gia Hà Nội, khoa luật ra đời với nhiều đóng góp và xây dựng cho hệ thống luật pháp tại Việt Nam. Ngay bây giờ hãy cùng Luận Văn Luật theo dõi bài viết dưới đây nhé!!

Trong quá trình hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ nếu như những thông tin dưới đây không chưa đủ giúp bạn tìm ra được định hướng hay những sáng kiến tốt cho bài làm thì các hãy tham khảo dịch vụ thuê làm luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt qua zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ hoàn thiện bài làm đúng thời hạn bạn nhé!!!

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật

Bài viết liên quan : Luận Văn Thạc Sĩ ngành Luật

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam

Là một trong những bài Luận Văn Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành luật kinh tế được trình bày vào năm 2014 tại trường đại học quốc gia Hà Nội, khoa luật. Tác giả đã thông qua tình hình thực tại trong việc hoàn thiện cơ sở lý luận về việc xây dựng các quy phạm pháp luật phù hợp với thực trạng bảo vệ môi trường đối với giai đoạn khai thác và chế biến khoáng sản tại Việt Nam. Đoạn văn có những tính mới mẻ và khoa học được trình bày hiệu quả dựa trên các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn cùng các phương pháp phân tích thực trạng, tổng quát, so sánh để làm rõ những cơ sở lý luận trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản và điều chỉnh của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động khai thác chế biến khoáng sản tại Việt Nam.Ngoài ra, luận văn còn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Chương ba: trình bày những vấn đề và giải pháp thực tiễn nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Luận văn là ngu cơ sở hiệu quả cho việc t Nghiên cứu các quy định mới về khai thác và chế biến khoáng sản trong luật bảo vệ môi trường 52014 và khái quát về luật khoáng sản năm 2010. Luận văn được xem là một trong những công trình nghiên cứu bảo vệ môi trường trong đời sống và hoạt động khai thác chế biến khoáng sản gắn với sự phát triển bền vững.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Ngành Luật Học Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật căn cứ ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp ly hôn

Có thể nói đây là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội luật học được trình bày mới nhất hiện nay vào năm 2019 tại trường đại học quốc gia Hà Nội khoa luật. Luận văn bàn luận về một số vấn đề luật học nghiên cứu cơ sở lý luận về ly hôn căn cứ vào luật ly hôn và áp dụng thực tiễn trong việc giải quyết các vụ án ly hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Từ đó phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quy định nội dung căn cứ ly hôn về lý luận và thực tiễn áp dụng. Thông qua luận văn tác giả còn đề suất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn về căn cứ ly hôn theo pháp luật tại Việt Nam. Luận văn được thực hiện dựa trên kết cấu như sau:

Chương một: Trình bày lý luận chung về căn cứ ly hôn

Chương hai: trình bày căn cứ ly hôn theo pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng giải quyết tranh chấp ly hôn

Chương ba: trình bày một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về căn cứ ly hôn

Bằng cách sử dụng cái phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu cho đề tài như: phân tích, chuyện vậy, đánh giá, so sánh, quy nạp và diễn dịch để làm rõ những nội dung trong kỳ nghỉ. Từ đó luận văn trở thành tài liệu nghiên cứu tham khảo đối với các lý luận về vấn đề hôn nhân và gia đình đồng thời làm sáng tỏ vấn đề căn cứ ly hôn được áp dụng trong thực tiễn. Luận văn còn thể hiện công tác xây dựng khái niệm và đưa ra những chỉ tiêu cơ bản nhất để tòa án xác định căn cứ ly hôn, phân tích những vấn đề thực tiễn áp dụng trong căn cứ ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết các vụ án ly hôn chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra phương hướng giải quyết hoàn thiện pháp luật.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3 : Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật Ngành Luật Học thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay vấn đề thực hiện pháp luật để bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp là hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà tác giả đã trình bày quá trình nghiên cứu dựa trên khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để tìm hiểu vấn đề này trong những năm vừa qua. Luận văn đề suất các giải pháp và phương hướng giải quyết nhằm bảo Đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Luận văn được thực hiện dựa trên các cơ sở lý thuyết về chủ nghĩa Mac Lênin cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm của đảng và nhà nước khi thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật biện chứng và phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh và điều tra tình hình thực tế để đánh giá đúng thực trạng trên cơ sở đó trình bày các giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện của tỉnh Hải Dương. Cụ thể cách xây dựng trong bài luận văn được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng khu công nghiệp và thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chương ba: trình bày phương hướng và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Luận văn đóng góp không ít khi trình bày các cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngoài ra luận văn còn đánh giá thực trạng và nâng cao ý thức về trách nhiệm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Dương trong những năm qua cũng như góp phần khẳng định yêu cầu thực tiễn khi thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp đảm bảo hiệu quả hài hòa tăng trưởng kinh tế xã hội.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 4: Luận Văn Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật Ngành Luật Học Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc               

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ về Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành luật học được trình bày vào năm 2014 bàn luận về vấn đề lao động cưỡng bức. Với mong muốn góp phần trong việc hoạch định các chính sách pháp luật của các cơ quan quản lý lập pháp, là bước đệm cho quá trình Việt Nam nghiên cứu phê chuẩn công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Dựa trên những vấn đề cơ bản từ thực tiễn lao động cưỡng bức Cũng như xu hướng, diễn biến của dao động cưỡng bức trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó đi sâu vào nghiên cứu pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và đánh giá pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Cụ thể luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản về triết học, hệ thống hóa, ra soát hệ thống pháp luật cùng các phương pháp cụ thể lịch sử, logic, phân tích, quy nạp so sánh để sử dụng trong từng lĩnh vực phù hợp với đề tài luận văn. Luận văn còn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày khái quát về dao động cưỡng bức và pháp luật quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Chương hai: trình bày pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Chương ba: trình bày một số giải pháp xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam

Dựa trên các cơ sở tham khảo một số tài liệu liên quan tác giả đã tiếp cận được vấn đề nghiên cứu. Từ việc nghiên cứu pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về lao động cưỡng bức. Tác giả tiến tới xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam cũng như đề suất các giải pháp xóa bỏ lao động cưỡng bức trong pháp luật Việt Nam hiện nay.    

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 5: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật pháp luật quốc tế về khai thác, bảo vệ nguồn nước xong xuyên biên giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Là một trong những bài luận văn thạc sĩ luật học được trình bày vào năm 2020 tại trường đại học quốc gia Hà Nội, khoa luật. Luận văn đã đi sâu vào tìm hiểu các công trình nghiên cứu về vấn đề pháp luật về nguồn nước xong xuyên biên giới. Từ đó làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về nguồn nước xong xuyên biên giới, phân loại Ngu pháp luật quốc tế và các nguyên tắc trong hệ thống pháp luật quốc tế về khai thác, bảo vệ nguồn nước xong xuyên biên giới. Ngoài ra luận văn còn đề suất một số kiến nghị về khai thác và bảo vệ nguồn nước xong xuyên biên giới cho Việt Nam. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như thu thập số liệu, thống kê, kế thừa, phân tích tổng hợp và so sánh cùng các phương pháp phân tích chuyên gia và lý luận dẫn chứng. Tác giả đã hình thành nên bố cục như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề lý luận pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn nước xong xuyên biên giới

Chương hai: trình bày quy định của pháp luật quốc tế về khai thác và bảo vệ nguồn nước xong xuyên biên giới

Chương ba: trình bày đề suất một số kiến nghị về khai thác và bảo vệ nguồn nước sông xuyên biên giới cho Việt Nam

Thông qua đoạn văn, tác giả phân tích và so sánh một số điều ước quốc tế toàn cầu và khu vực mà Việt Nam là thành viên. Đánh giá thực trạng các chính sách pháp luật và quản lý nhà nước ở Việt Nam về khai thác và bảo vệ nguồn nước xong xuyên biên giới. Luận văn còn đề suất các biện pháp khuyến nghị về khai thác và bảo vệ nguồn nước sông xuyên biên giới cho Việt Nam. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật, Khoa Luật tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu nghiên cứu của bài Luận Văn Về Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội là phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn tăng cường trách nhiệm công tố gắn liền với hoạt động điều tra tại viên  kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thông qua đoạn văn, tác giả trình bày các đề suất và giải pháp cùng kiến nghị nâng cao trách nhiệm công tố gắn với hoạt động điều tra cả hai cấp viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang hiện nay. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã trình bày quá trình nghiên cứu trên các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp phân tích tổng hợp, lịch sử, thống kê, so sánh, trao đổi. Từ đó góp phần làm rõ một số mục tiêu của luận văn. Luận văn còn được thực hiện dựa trên cái cấu như sau:

Chương một: trình bày nhận thức chung về thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân

Chương hai: trình bày thực trạng thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang từ năm 2008 đến năm 2012

Chương ba: trình bày một số giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới

Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận và nhận thức chung về việc thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra. Xác định các quan điểm và đề suất các giải pháp trong việc tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. Ngoài ra luận văn còn được sử dụng là nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành đang tìm hiểu về các hoạt động nâng cao trách nhiệm công tố tại viện kiểm sát nhân dân.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật cải cách thủ tục hành chính ở ủy ban nhân dân xã, thị trấn, huyện Quảng Xương, thanh hóa

Với mục tiêu giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Tác giả góp phần phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cực quyền và sách nhiễu của một số bộ phận cán bộ công chức nhà nước. Nâng cao chất lượng công việc và Ý thức tổ chức kỷ luật cao. Luận văn còn góp phần làm rõ một số trách nhiệm đúng đắn của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân. Để thực hiện nội dung nghiên cứu, tác giả đã dựa vào các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp tài liệu, so sánh,… từ đó trình bày kết cấu trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và vấn đề cải cách thủ tục hành chính

Chương hai: trình bày thực trạng cải cách thủ tục hành chính ủy ban nhân dân xã, thị trấn huyện Quảng Xương tỉnh thanh hoá

 Chương ba: trình bày các giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh hóa

Luận văn góp phần đem lại cái nhìn tổng quát về quá trình tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh hóa. Từ đó đề suất các giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính đang áp dụng tại ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thanh hóa.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để đáp ứng cho nhu cầu tham khảo những tài liệu liên quan bài làm của các bạn Luận Văn Tốt chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Luận Văn Thạc Sĩ Đại Học Bách Khoa Hà Nộisẽ rất hữu ích cho bài làm của các bạn.


Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Quốc Tế Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Quốc Tế Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật
Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Quốc Tế Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật

Bài mẫu 1: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Quốc Tế Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật Bồi thường do truất hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội ca mới được thực hiện trong những năm gần đây chuyên ngành luật quốc tế, luật kinh doanh tại trường Đại học quốc gia Hà Nội, khoa luật. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu từ thực tiễn cùng các phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, thống kê để trình bày nội dung nghiên cứu của đề tài trong việc phân tích về số lượng bồi thường cuối cùng được trao cho một số yêu cầu đòi bồi thường khi có sự truất hữu hóa.  Cụ thể trong bài luận được tác giả thể hiện với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày một số nguyên tắc pháp lý về bồi thường trong truất

 hữu

Chương hai: trình bày một số nguyên tắc pháp lý về bồi thường trong truát hữu

Chương ba: trình bày bồi thường trong trường hợp truất hữu hóa bất hợp pháp

Kết quả nghiên cứu của luận văn xác định được tiêu chuẩn cho việc bồi thường khi xảy ra truất hữu hóa hợp pháp cũng như các phương pháp xác định giá trị bồi thường trên thực tế trong trường hợp truất hữu hóa bất hợp pháp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 2: Luận Văn Ngành Luật Quốc Tế Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Luật quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn mực pháp luật quốc tế

Với mục đích nghiên cứu trong luận văn làm sáng tỏ các cơ sở lý luận về quyền tiếp cận thông tin theo các chuẩn mực quốc tế và của các nước trên thế giới. Từ đó so sánh với hệ thống pháp luật về tiếp cận thông tin tại Việt Nam tìm ra sự tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam đưa ra những kiến nghị và cải thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về tiếp cận thông tin để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Luận văn đã dựa trên các phương pháp nghiên cứu như phân tích tổng hợp, so sánh để hình thành nên hướng nghiên cứu của đề tài. Cụ thể trong bài luận được tác giả trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền tiếp cận thông tin

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật tiếp cận thông tin của Việt Nam và pháp luật quốc tế

Chương ba: trình bày những kiến nghị rút ra từ nghiên cứu so sánh quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế

Kết quả nghiên cứu bài luận văn đưa ra những kiến nghị cải thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về tiếp cận thông tin để phù hợp hơn với chuẩn mực của quốc tế. Từ đó nêu ra những vấn đề cơ bản hoàn thiện và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu 3: Luận Văn Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngành Luật Quốc Tế, Khoa Luật quyền về sự riêng tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành luật quốc tế được đánh giá cao khi tìm hiểu về những vấn đề lý luận và thực tiễn bảo đảm quyền riêng tư. Từ đó đề suất các biện pháp bảo đảm quyền riêng tư này tại Việt Nam trong thời gian tới. Luận văn đã dựa trên các nghiên cứu trước đó cùng các phương pháp nghiên cứu phổ biến như tổng hợp, thống kê, phân tích và so sánh để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Từ đó trình bày ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cùng với cấu trúc trong Bài luận như sau:

Chương một: trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về Quyền sự riêng tư

Chương hai: trình bày khung pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền sự riêng tư

Chương ba: trình bày nguyên nhân và giải pháp tăng cường bảo vệ quyền sử điện tư ở Việt Nam

Thông qua việc nghiên cứu, luận văn góp phần cung cấp những kiến thức khoa học về đề tài cũng như làm rõ những đặc điểm, bản chất, nghĩa vụ về quyền riêng tư phân biệt quyền riêng tư với một số quyền khác của con người. Kết quả nghiên cứu của luận văn còn góp phần lý giải nguyên nhân và những tồn tại hạn chế trong việc đảm bảo quyền này từ đó hình thành các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền riêng tư tại Việt Nam.  

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Qua chia sẻ về cá bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Khoa Luật trên đây của Luận Văn Tốt, hy vọng các bạn sẽ tìm cho mình một phương hướng làm bài tốt và phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ đạt chất lượng cao. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ về bài làm các bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ