Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Ấn Tượng

Mục lục

5/5 - (6 bình chọn)

Bài viết về Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng sau đây của Luận Văn Tốt sẽ mang đến cho các bạn nhiều kiến thức có giá trị, những ý tưởng hay cho bài luận văn sắp tới của các bạn. Như chúng ta đã biết Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng là một trong những trường đại học tư thục tại Việt Nam được thành lập năm 1997. Cho đến nay, trường đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế. Từ đó bài viết trở thành một trong những nguồn tư liệu tham khảo không thể thiếu đối với bạn đọc. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây nhé!

Không dừng lại ở việc luôn chia sẻ những thông tin và tài liệu hữu ích cho các bạn, Luận Văn Tốt cũng đang cung cấp dịch vụ nhận viết luận văn thạc sĩ thuê trọn gói. Nên khi các bạn có khăn khăn hay vì lý do nào đó mà không thể hoàn thiện được bài luận văn tốt nghiệp của mình đúng thời hạn thì hãy liên hệ ngay tổng đài Luận Văn Tốt qua sđt/zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và báo giá bạn nhé

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Novaglory giai đoạn 2016 đến 2020.

Luận Văn Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Novaglory giai đoạn 2016 đến 2020. Sau khi tác giả có quá trình thực tập và làm việc tại công ty Novaglory, tác giả đã trình bày bài luận văn của mình với chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh năm 2016. Vì nhận thấy công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả để nâng cao vị thế cạnh tranh, giúp cùng cố lại chế và giảm những bức lợi cũng như để chuẩn các cụ từ đó giúp công ty đạt được những thành công trên thị trường. Luận văn ra đời với 124 trang bao gồm những nội dung như sau:

Chương một: trình bày lý do lựa chọn đề tài

Chương hai: trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kiến nghị và kết luận

Để thực hiện hoàn thiện đề tài, luận văn đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu, phân tích, so sánh và đánh giá thực trạng. Từ đó trình bày quy trình hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trong giai đoạn 2016 đến 2020. Là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đối với doanh nghiệp trong thời gian phát triển hiện nay.

Tài liệu tham khảo : luận văn thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh

Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Ngành Quản Trị Kinh Doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Ngành Quản Trị Kinh Doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. Là một trong những bài luận văn chuyên ngành quản Trị Kinh Doanh được tác giả trình bày của năm 2016 với 97 trang. Luận văn đi nghiên cứu và trình bày những nội dung về hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thị xã Dĩ An. Từ đó tiến hành phân tích và đề suất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã. Để trình bày luận văn, tác giả đã đưa ra những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày mở đầu giới thiệu khái quát về tầm quan trọng và sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Chương hai: trình bày cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu cụ thể là lí thuyết nghiên cứu và tổng hợp một số nghiên cứu liên quan đến đề tài

Chương ba: trình bày các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại thị xã Dĩ An, giới thiệu tổng quát về địa bàn nghiên cứu về thực trạng dịch nghiệp

Chương bốn: trình bày kết quả và thảo luận dựa trên kết quả phân tích số liệu thu thập được trực tiếp tại thị xã.

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị đưa ra cái chị pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Kết quả nghiên cứu là các chị phát cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. Từ đó, doanh nghiệp tại thị xã ngày càng được nâng cao vị thế.

Bài mẫu 3: Luận Văn Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Ngành Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện công tác quản lý lực lượng bán hàng tại công ty cổ phần dược vật tư y tế Đắk Lắk.

Luận Văn Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Ngành Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện công tác quản lý lực lượng bán hàng tại công ty cổ phần dược vật tư y tế Đắk Lắk. Để hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh của tác giả, tìm ra những điểm hạn chế trong hoạt động quản lý lực lượng bán hàng để làm cơ sở cho việc đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lực lượng bán hàng của Bamephram. Luận văn được tác giả Minh Thiện qua năm 2016 với độ dài 108 Trang trình bày. Luận văn đã trình bày  những nội dung về lý luận và thực tiễn chung đối với công tác quản lý lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp. Từ đó cho ra kết quả về hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện công tác quản lý lực lượng bán hàng trong công ty nghiên cứu. Cụ thể luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp thu thập tài liệu, phân tích, đánh giá và phỏng vấn từ chuyên gia. Cấu trúc trong bài luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày mở đâu

Chương hai: trình bày tổng quan lý thuyếtchương ba: trình bày thực trạng và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: phân tích kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày đánh giá, kết luận và kiến nghị.

Kết quả nghiên cứu đề tài là quá trình phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động công tác quản lý của lực lượng bán hàng tại công ty cổ phần dược, vật tư y tế Đắk Lắk. Từ đó, tìm ra những ưu điểm, cậu hạn chế trong công tác quản lý lực lượng bán hàng tại công ty. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra một số hàm ý quản trị chủ yếu để hoàn thiện công tác quản lý lực lượng bán hàng tại công ty trong thời gian tới.

Bài mẫu 4: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Yêu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của dự án lưới điện truyền tải 110 KV.

Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Ngành Quản Trị Kinh DoanhYêu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của dự án lưới điện truyền tải 110 KV. Là một trong những công trình nghiên cứu về chi phí các dự án lưới điện được cái dễ thực hiện năm 2016. Với độ dày 77 trang, luận văn tập trung trình bày những nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của các dự án lưới điện truyền tải 110KV. Từ đó, kết quả nghiên cứu chi phí xây dựng và các dự án lưới điện. Luận văn được trình bày nghiên cứu định tính và định lượng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của dự án trên địa bàn. Ngoài ra, Luận văn còn được trình bày với bố cục như sau:

Chương một: trình bày mở đâu

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

Chương ba: trình bày thực trạng

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương năm: trình bày kết luận và kiến nghị

Đề tài góp phần cung cấp thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110 KV và đề ra những biện pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng.

Luận Văn Ngành Việt Nam Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Việt Nam Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nói tiếng Anh bằng phương pháp giao tiếp.

Luận Văn Ngành Việt Nam Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nói tiếng Anh bằng phương pháp giao tiếp. Đối với chuyên ngành Việt Nam Học, tại Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng một trong những bài luận văn được tác giả trình bày năm 2016 tìm hiểu về khoa học và tính u việc cũng như sự phát triển của phương thức giao tiếp so với các phương thức khác trong việc giảng dạy tiếng Việt. Việc áp dụng cái phương pháp giao tiếp trong việc dạy tiếng Việt tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thị trường giúp cho thời kỳ hội nhập đất nước phát triển. Luận văn được trình bày với hơn 127 trang, thông qua các phương pháp nghiên cứu về chuyên ngành, phương pháp phân tích lí thuyết, thu thập và xử lý thông tin, đối chiếu so sánh và phương pháp chuyên gia. Từ đó luận văn được trình bày dựa trên những nội dung như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn

Chương hai: trình bày các nguyên tắc dạy tiếng Việt như là một ngoại ngữ cho người nước ngoài

Chương ba: trình bày những ứng dụng phương pháp giao tiếp và việc giảng dạy tiếng Việt

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học áp dụng các phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nói tiếng Anh. Đồng thời luận văn đắt ứng các nhu cầu về lý thuyết và thực hành trong việc giảng dạy học tập tiếng Việt.

Luận Văn Ngành Du Lịch Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài mẫu 1: Luận Văn Ngành Du Lịch Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Du lịch đường sông Đồng Nai, hiện trạng và giải pháp.

Để các bạn có thêm nhiều thông tin hữu dụng cho trong quá trình nghiên cứu bài Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, chúng tôi chia sẻ thêm cho các bạn về Cách Viết Lý Do Chọn Đề Tài Trong Luận Văn Thạc Sĩ, hãy cùng theo dọi tại website của Luận Văn Tốt nhé. 

Luận Văn Ngành Du Lịch Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Du lịch đường sông Đồng Nai, hiện trạng và giải pháp. Với mục tiêu tìm hiểu và xây dựng các giải pháp thiết thực để đóng góp một phần trong việc phát triển du lịch đường sông Đồng Nai nói riêng và du lịch tỉnh Đồng Nai nói chung trong thời gian tới. Luận văn được tác giả trình bày năm 2016 với nội dung trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch. Cụ thể đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển tìm năng cũng như hiện trạng du lịch đường sông tại Đồng Nai. Qua đó, kết quả nghiên cứu trong đề tài là một số biện pháp phát triển du lịch đường sông Đồng Nai theo hướng phát triển bền vững và có hiệu quả. Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp. Ngoài ra còn kết hợp các phương pháp khảo sát thực địa, điều tra xã hội học để đưa ra những dẫn chứng thực tiễn. Luận văn được trình bày với 134 trang gồm những nội dung chính như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về du lịch và phát triển du lịch

Chương hai: trình bày hiện trạng phát triển du lịch đường sông Đồng Nai

Chương ba: trình bày giải pháp và kiến nghị phát triển du lịch đường sông Đồng Nai

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những đánh giá và giải pháp phát triển du lịch đường sông Đồng Nai trong giai đoạn tới. Từ đó, vận dụng các kiến thức được trình bày trong bài luận để phát triển tìm năng du lịch tại Việt Nam.

Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Du Lịch Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Du lịch sinh thái Đồng Sen tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp.

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Du Lịch Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Du lịch sinh thái Đồng Sen tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Là một trong những đề tài nghiên cứu về ngành Du Lịch được tác giả trình bày năm 2016 với độ dài một số tư trang vì những nội dung du lịch sinh thái Đồng Sen tại xã Mỹ Hòa huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài là những giải pháp phát triển tốt nhất để đưa ra các cánh đồng sen quê hương lên tầm cao mới, trở thành vùng kinh tế du lịch sinh thái trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện nghiên cứu đề tài với góc nhìn của ngành Việt Nam Học, tác giả đã sử dụng cái phương pháp tiếp cận liên ngành như văn hóa, du lịch, địa lý, y học dân tộc, thông tin tiếp nhận trong quá trình thực tiễn làm việc trong ngành Du Lịch. Từ đó trình bày và thiết kế nội dung thể hiện trong bài luận như sau:

Chương một: trình bày một số khái niệm và thực tiễn

Chương hai: trình bày hiện trạng du lịch sinh thái Đồng Sen tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

Chương ba: trình bày giải pháp và kiến nghị phát triển du lịch sinh thái Đồng Sen.

Kết quả nghiên cứu đề tài sự đóng góp cho địa phương và những định hướng cũng như giải pháp chính sách chủ trương đúng đắn trong việc nâng cao thế mạnh du lịch sinh thái Đồng Sen, trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, luận văn còn trở thành một trong những người tài liệu tham khảo hữu ích trong việc xây dựng các chiến lược phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn Đồng Tháp.

 

Mong rằng qua các bài mẫu về Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng được chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo phục vụ cho bài làm tốt nghiệp của chính các bạn. Ngoài ra nếu các bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông thin về bài làm của mình thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt nhé. Chúc các bạn có một bài luận văn tốt nghiệp chất lượng như bạn mong muốn.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ